{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 41

ér Invitér en du en Invitér du kender en du kender du kender nvitér en kender du kender

Ældre Sagen – medogi Ældre få en gave Sagen som –og med tak. få en i Ældre gave Sagen som tak. og få en gave som tak. n–og få en gave som tak. med i Ældre Sagen og få en gave som tak.

Overrask familie og Overrask Overrask familie familie og og dem om familie venner. Fortæl dem dem om om Overrask familie og venner. FortælOverrask og Fortæl venner. fordelene ved at være Fortælfordelene ved at være venner. Fortæl dem om venner. dem om t Kreafunk wiCHARGE sort Kreafunk wiCHARGE sort fordelene ved at være Kreafunk wiCHARGE sort medlem! medlem! vedCraft at være at være mpatible Trådløs til Trådløs oplader tilfordelene Qi-kompatible Craft Squad Duffel Medium Squad Medium Craft Squad Duffel Medium WOOFit højttaler WOOFit højttaler WOOFit højttaler medlem! nk wiCHARGE sortoplader Trådløs oplader til Qi-kompatible Qi-kompatible Craft Squad Duffel Duffel Medium fordelene ved WOOFit højttaler telefoner i slidstærkt PU materiale Taske ii slidstærkt PU Taske i slidstærkt PU materiale medlem! medlem! USB opladerCraft medfølger USB oplader medfølger USB oplader medfølger Squad Medium oplader tiltelefoner Qi-kompatible Craft Squad Duffel Medium ler WOOFitDuffel højttaler telefoner Taske slidstærkt PU materiale materiale USBTaske oplader medfølger

H

H

ar du venner eller familie, ar ar du du venner venner eller eller familie, familie, Taske i slidstærkt PU materiale gerne ar du venner eller familie, du gerne vil invitere artil duatvenner ellerdu familie, du gerne vil vil invitere invitere til til at at Sagen? blive du gerne vil invitere til atblive medlem af Ældredu gerne vil invitere til at af blive medlem medlem af Ældre Ældre Sagen? Sagen? Så husk at et medlemskab hos af Ældre Så at blive medlem af Ældre Sagen? blive medlem Sagen? Så husk husk at et et medlemskab medlemskab hos hos os slet ikke handler alder. os Så husk at et medlemskab hos Såom husk at et medlemskab hoshandler os slet slet ikke ikke handler om om alder. alder. Det handler om at os være Det handler os slet ikke handler om alder. sletmed ikketilhandler alder. om Detom handler om at at være være med med til til fremtid. påvirke Det handler om at være medattilpåvirke sin egenDet handler om atat være medsin til egen at påvirke sin egen fremtid. fremtid. støtter du at påvirke sin egen fremtid. Når du og dem du kender at påvirke sin egenNår fremtid. Når du og og dem dem du du kender kender støtter støtter os, ved I, at der er nogen, ved at Når du og dem du kender støtter Når du der og dem du os, kender os, ved I, I,støtter at der der er er nogen, nogen, der der jeres os, ved I, at der er nogen, derkæmper jeres sag.os, ved I, at der erkæmper nogen, der kæmper jeres sag. sag. kæmper jeres sag. kæmper jeres sag. Se Jewelry bl.a. frem tilLeaf dette: Se frem til ri stål Mumi Spinning børnebestik Jewelry ii rustfri Hoopsstål Leaf Spinning Spinning Mumi Jewelry børnebestik Jewelry Hoops halskæde i Leaf rustfri stål Spinning Spinning Jewelry halskæde Hoops Spinning Jewelry Se bl.a. bl.a. frem halskæde til dette: dette: Mumi børnebestik rustfri stål Spinning Jewelry Hoops Leaf Spinning Jewelry halskæde Sølv Sølv Sølv Sølv Sølv • Fordele og rabatter ver originale motiver Med originale Mumi Semotiver bl.a.Jewelry frem til dette: Se bl.a. til over fremSølv • Fordele elry HoopsMed Leaf Spinning Jewelry halskæde ørnebestik i rustfri stål Mumi Spinning Jewelry Hoops Leaf Spinning halskæde Sølv Sølv Med originale Mumi motiver • dette: Fordele og og rabatter rabatter over over 2.500 steder - fx•restauranter, 2.500 Sølv Sølv Sølv ginale Mumi motiver • Fordele og rabatter over Fordele og rabatter oversteder 2.500 steder -- fx fx restauranter, restauranter, motionscentre m.m. motionscentre 2.500 steder - fx restauranter, 2.500 steder - fx restauranter, motionscentre m.m. m.m. • Gratis telefonrådgivning • motionscentre m.m. motionscentre m.m. • Gratis Gratis telefonrådgivning telefonrådgivning årligt • • Gratis telefonrådgivning • 90.000 arrangementer • Gratis telefonrådgivning • 90.000 90.000 arrangementer arrangementer årligt årligt i vores 215 lokalafdelinger ii vores 215 • 90.000 arrangementer årligt • 90.000 arrangementer årligt vores 215 lokalafdelinger lokalafdelinger Casa Mayor Casa Mayor Casa Mayor Casa Mayor • Masser af aktiviteter og 215 lokalafdelinger • i vores 215 lokalafdelinger i vores Chardonnay Chardonnay Chardonnay • Masser Masser af af aktiviteter aktiviteter og og Casa Mayor Chardonnay foredrag foredrag • Masser af aktiviteter fra og Chile, • Masser af aktiviteter og fra Chile, fra Chile, Chile, foredrag Chardonnay fra foredrag foredrag 2 fl. hvidvin 2 2 fl. hvidvin fra Chile, 2 fl. fl. hvidvin hvidvin Du belønnes med en gave som Du (pakkepost) (pakkepost) (pakkepost) Du belønnes belønnes med med en en gave gave som som 2 fl. hvidvin (pakkepost) takPure for din indsats. Du Du belønnes modtagermedSummerbird tak for indsats. Du Georg Summerbird Georg JensenPureDu Amande Amande Pure Amande belønnes med Summerbird en gave som en som takgave for din din indsats. Du modtager modtager Georg Jensen Jensen Summerbird Pure Amande (pakkepost) nøllefant nøllefant gaven, når vi har registreret din gaven, når vi har registreret din med ren 130g marcipan med mørk tak formørk din indsats. Du modtager Du ren modtager Summerbird Pure Amande130g ren marcipanSummerbird ensen Pure130g Amande nøllefant gaven, når vi har registreret din 130g ren marcipan marcipan med med mørk mørktak for din indsats. vens kontingentindbetaling. vens kontingentindbetaling. kraftig chokolade 130g kraftig chokolade kraftig chokolade nt gaven, nårmarcipan vi har registreret din gaven, når vi har registreret din 130g ren marcipan med mørk ren med mørk vens kontingentindbetaling. kraftig chokolade vens kontingentindbetaling. vens kontingentindbetaling. kraftig chokolade kraftig chokolade Gaverne i annoncen gælder til 15. marts Gaverne i annoncen gælder til 15. marts

er medfølger

Taske USB i slidstærkt materiale opladerPU medfølger

H

H

Gaverne i annoncen gælder til 15. marts 2020. Vi forbeholder os ret til at sende en 2020. forbeholder os 2020.tilVi Vi15. forbeholder os ret ret til til at at sende sende en en Gaverne i annoncen gælder til 15. marts Gaverne i annoncen gælder marts anden gave, hvis den valgte gave er udgået. anden gave, hvis den valgte gave er udgået. gave, hvis 2020. Vi forbeholder os ret til at sende en 2020. Vi forbeholder os anden ret til at sende enden valgte gave er udgået. anden gave, hvis den valgte gave er udgået. anden gave, hvis den valgte gave er udgået.

averne påSe www.aeldresagen.dk/nytmedlem alle gaverne på www.aeldresagen.dk/nytmedlem Se alle gaverne på www.aeldresagen.dk/nytmedlem w.aeldresagen.dk/nytmedlem Se alle gaverne på www.aeldresagen.dk/nytmedlem

ønsker Udfyldes at bliveaf medlem dig, Udfyldes medlem Udfyldes af dig, af dig, somsom ønsker allerede atUdfyldes blive er medlem af Udfyldes af dig, som allerede Udfyldes af dig, som som ønsker ønsker at at blive blive medlem Udfyldes af dig, dig, som som allerede allerede er er medlem medlem lem Udfyldes af dig, som allerede er medlem es af dig, som ønsker at blive medlem Udfyldes af dig, som allerede er medlem ne støtte den gode jeg vil – og samtidig støtte Jeg sag har jeg – anbefalet vilsamtidig gerneÆldre støtte Sagen, den Jeg har til anbefalet én sagjeg – og kender samtidig Ældre ogSagen, får en til Jeg én jeg kender får jegsag vil gerne gerne støtte den den gode gode sag – og og samtidig Jeggode har anbefalet Ældre Sagen, til énhar jeg anbefalet kender og ogÆldre får en enSage ttraktive fordele. få mange gave,Sagen, få når mange Ældre attraktive Sagen harfordele. gave, registreret når min Sagen vens betaling. har gave, når Ældre vens Sagen har re g –jeg ogvil samtidig Jegattraktive har anbefalet tilJeg én jeg og får gerne støtte den gode sag fordele. – og Ældre samtidig harkender anbefalet Ældre Sagen, til én jegregistreret kender og min får en få mange attraktive fordele. gave, nårenÆldre Ældre Sagen har registreret min vens betaling. betaling. når Ældre Sagen har registreret betaling. få mange attraktive gave, fordele. gave,min nårvens Ældre Sagen har registreret min vens betaling.

A JA

Måned Fødselsdato: Fødselsdato: Dag Navn Navn 2*: 2*:

Navn 1:Medlemsnummer: Medlemsnummer: Medlemsnummer: SKAL UDFYLDES!Medlemsnummer: SKAL Medlemsnummer: SKAL UDFYLDES! UDFYLDES! Dag År SKAL UDFYLDES! Måned År Dag SKAL UDFYLDES! Måned År Dag Måned Fødselsdato: År Navn: Navn: Navn: Måned År Navn 2*: Navn: Navn:

Måned Fødselsdato: Fødselsdato: Dag Adresse: Adresse:

E-mail: E-mail: E-mail: E-mail: Ældre Sagen må gerne kontakte mig på e-mail med relevant Ældre Sagen information, må gerne nyheder kontakte og gode mig på tilbud. e-mail med relevant information, Ældre Sagen nyheder måoggerne gode kontakte tilbud. mig på e-mail m E-mail: E-mail: Dag År Måned Fødselsdato: År Dag Måned År Ældre Sagen må gerne kontakte mig på e-mail med relevant information, nyheder og gode tilbud. Dag Måned ÅrJeg kan til enhver tid melde denne service fra. Jeg kan til enhver tid melde denne service fra. Jeg kan til enhver tid melde denne service fra. Jeg kan til enhver tid med melde denne information, service fra. nyheder og gode tilbud. Ældre Sagen må gerne kontakte mig på e-mail med relevant information, og gode Ældrenyheder Sagen må gernetilbud. kontakte mig på e-mail relevant Måned År Jeg ønsker at hverve min ægtefælle / samlever Jeg ønsker at hverve min ægtefælle / samlever Jeg ønsker at hverve min ægtefælle / Jeg kan til enhver tid melde denne service fra. Jeg kan til enhver tid melde denne serviceatfra. Jeg ønsker hverve min ægtefælle / samlever Adresse:

*Ved *Ved familiemedlemskab familiemedlemskab medlemskab

År dato:

: y:

Navn:

*Ved familiemedlemskab

Jeg ønsker at hverve min ægtefælle / samlever

By:

Jeg ønsker at hverve min ægtefælle / samlever

GJ nøllefant GJ Sæt X kryds ved den gave som du ønsker Sæt som X tak: ved Sæt X kryds ved den gave som du ønsker so GJ nøllefant nøllefant Sæt X kryds kryds ved den den gave gave som som du du ønsker ønsker som som tak: tak:

Postnr.:

By: Varenr. 1852 Varenr. Varenr. 1852 1852 GJ nøllefant 1852 Varenr. 1852 Kreafunk Mumi børnebestik 2 flasker hvidvin Mumi børnebestik 2 hvidvin Kreafunk wiCHARGE Varenr. Kreafunk wiCHARGE wiCHARGE Kreafunk wiCHARGE Mumi børnebestik 2 flasker flasker hvidvin E-mail: Varenr. 1873 Varenr. 1871 Varenr. Varenr. 1805 Varenr. 1871 Varenr. Varenr. 18731805 Varenr. 1873 1873 1871 Mumi børnebestik 2 flasker hvidvin Kreafunk wiCHARGE Mumi børnebestik Varenr. 2 flasker hvidvin Varenr. 1805 Kreafunk wiCHARGE e kontakte mig på e-mail med relevant Ældre Sagen information, må gerne nyheder kontakte og gode mig på tilbud. e-mail med relevant information, Ældre Sagen nyheder måoggerne gode kontakte tilbud. mig på e-mail med relevant information, nyheder og gode tilbud. Ældre Sagen må gerne kontakte mig på e-mail med relevant information, nyheder og gode tilbud. Woofit højtaler Woofit højtaler Varenr. 1871 Varenr. 1805 Varenr. 1873 Varenr.Chokolade 1871 Varenr. 1805 Woofit Varenr. 1873 Sølv øreringe Sølv Chokolade melde denne service fra. Jeg kan til enhver tid melde denne service fra. Jeg kan til enhver tid melde denne service fra. Woofit højtaler højtaler Sølv øreringe øreringe Chokolade Jeg kan til enhver tid med melde denne information, service fra. nyheder og gode tilbud. ormation, og gode Ældrenyheder Sagen må gernetilbud. kontakte mig på e-mail relevant Varenr. 1874 Varenr. 1874 Varenr. 1881 Varenr. Varenr. 1866 Varenr. 1881 Varenr. Varenr. 1874 1874 Woofit højtaler Varenr. Chokolade 1881 Varenr. 1866 1866 Sølv øreringe Chokolade Sølv øreringe Jeg kan til enhver tid melde denne service fra. Woofit højtaler r 125 kr. halvårligt. Personligt medlemskab familiemedlemskab koster 125 koster kr. halvårligt. 205 kr. Personligt Et medlemskabkoster koster205 125kr. kr.1874 halvårligt. Et familiemedlemskab koster 205 kr. PersonligtEt medlemskab koster 125 kr. halvårligt. Et familiemedlemskab familiemedlemskab koster 205 kr. Varenr. 1874 Varenr. Varenr. 1881 Varenr. Varenr.Ønsker 1881 ikke atSølv halskæde Varenr. 1866 Sportstaske Sportstaske Sølv1866 halskæde Sportstaske Ønsker ikke Sportstaske Sølv halskæde Ønsker ikke at at er i husstanden. halvårligt Kontingentet og dækker fornys 2 personer i juli i og husstanden. januar. Kontingentet halvårligt og fornys dækker i juli 2 og personer januar. i husstanden. Kontingentet fornys i juli og januar. halvårligt og125 dækker 2 personer husstanden. Kontingentet fornys juli og januar. medlemskab koster 205 kr.kr. halvårligt. medlemskab koster Et ifamiliemedlemskab koster Varenr. 205 kr. i1875 Varenr. 1883 Varenr. Varenr. 1875 modtage gaveVarenr. modtage Varenr. 1883 1883 Varenr. 1875 1875 Sportstaske Sølv halskæde Sportstaske Sølv halskæde modtage gave gave Ønsker ikke at Ønsker ikke at fornys i juli 2ogpersoner januar. i husstanden. Kontingentet fornys i juli og januar. og dækker Varenr. 1883 Varenr. 1875 Varenr. 1883 Varenr. 1875gave modtage modtage gave ÆS0220

ÆS0220

GJ nøllefant Sæt By: X kryds ved den gave som du ønsker som tak:Sæt X kryds ved den gave som du ønsker som tak:

ÆS0220

Postnr.: Postnr.: By: E-mail: E-mail:

Medlemsnummer: SKAL UDFYLDES!

resagen.dk/nytmedlem Tilmeld eller send kuponenTilmeld i en lukket påeller www.aeldresagen.dk/nytmedlem kuvert send kuponen eller til: Tilmeld på på www.aeldresagen.dk/nytmedlem www.aeldresagen.dk/nytmedlem eller sendtil: kuponen ii en en lukket lukket kuvert kuvert til: send kuponen i en lukket kuvert til: msService, Ældre Snorresgade Sagen, MedlemsService, 17-19, 2300 København Snorresgade Ældre S. Sagen, 17-19, MedlemsService, 2300 København Snorresgade S. 17-19, 2300 København S.FEBRUAR 2020 m eller send kuponen i en lukket kuvert til: d på www.aeldresagen.dk/nytmedlem eller send kuponen i en lukket kuvert til: Ældre Sagen, MedlemsService, Snorresgade 17-19, 2300 København S. e 17-19,MedlemsService, 2300 København Snorresgade S. Sagen, 17-19, 2300 København S.

41

Mumi børne Varenr. 1871

Sølv ørering Varenr. 1881

ÆS0220 ÆS0220

År dato:

Navn Navn 1: 1:

JA

Sølv halskæ Varenr. 1883

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020