{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

Inger Marie Madsbøll har mødt mange børn og deres forældre i sit job som social- og sundhedsassistent.

der havde astma, på Roskilde Sygehus’ børneafdeling. ”Her skal jeg være, tænkte jeg. Og jeg var snydeheldig, for det viste sig, at de søgte social- og sundhedsassistenter, og så blev jeg ansat,” siger hun og understreger: ”Det var mit drømmejob. Jeg kan jo godt lide de unger, og som frivillig havde jeg trænet håndbold og gymnastik, så jeg havde altid arbejdet med børn sideløbende med mit ­arbejde.” Børnenes tillid I dag, så mange år efter, ser hun det stadig som drømmejobbet. ”Jeg holder meget af det tværfaglige arbejde og sparring med mine kolleger. En rigtig god dag er, når det lykkes at få masser af smil, tilkende­ givelser og på en god måde at få stillet de svære spørgsmål. Hvor jeg får givet ud af min erfaring til nybagte forældre og respektfuldt får mødt den sårbare familie,” siger hun. Og så er hun i bund og grund glad for børn. ”Jeg har nok en evne til at fange børnene og være i øjenhøjde med dem. Jeg forsøger at vinde deres tillid, og jeg tror også, det er en fordel at være lidt grå i toppen,” siger Inger Marie Madsbøll, der i en alder af 63 år egentlig kunne gå på efterløn. Det har hun dog ingen aktuelle planer om, så længe hun går glad på arbejde. Hvis hun skulle lave noget andet, skulle det være hospitalsklovn, fortæller hun. Hun har åbenbart talent for faget, for da hun fortalte én af hospitalsklovnene om sine overvejelser, lød svaret: ”Du klovner jo selv!” Tidstyvene De mange år på afdelingen har også budt på mindre sjove sider som sparerunder og effektiviseringer. Da hun begyndte på afdelingen, var de 16

social- og sundhedsassistenter. Nu er der kun fire tilbage, fordi de bliver erstattet af sygeplejersker. Hun er derfor ofte blevet spurgt, hvorfor hun ikke har videreuddannet sig til sygeplejerske? ”Jeg synes, ikke, jeg har haft brug for det. Jeg kan bedst lide at være nede på gulvet og ude blandt børnene og deres forældre. Jeg skal ikke sidde foran computeren,” siger hun og henter en bog, som hun er i gang med at læse. Det er Michael Endes Momo og tidstyvene, der handler om nogle lumske, grå herrer, der stjæler tiden fra mennesker. De narrer dem til at tro, at de skal effektivisere og spare tiden op i en tidsbank frem for at leve livet her og nu. En roman, der er fra 1973, men stadig aktuel i vore dages stress og jag, mener hun. ”Der er ingen, der skal stjæle min tid! Jeg har det dårligt med kontrolsamfund. Jo mere man begrænser mennesket, des mere går det i stå. Hvis man ikke får lov til at udvikle sig.

Det er nok det sværeste ved arbejdet, og gennem årene er det bare taget til,” siger hun. ”Når man arbejder i omsorgsverdenen, er det vigtigt at stoppe op og gøre noget godt for sig selv. Ellers risikerer man at brænde ud. Jeg har altid dyrket meget sport, og jeg tager ofte til Nordjylland for at kigge ud over hav­et. Det giver mig ro.”

OM sosu-assistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder på plejehjem, hospital­ er eller institutioner for psykisk eller fysisk handicappede. De kan også arbejde i den kommunale hjemmepleje. I 1990 blev den etårige sygehjælperuddannelse erstattet af social- og sundhedsassistentuddannelsen, der tager tre år, ni måneder og tre uger og består af både skole og praktik. Kilde: FOA & UddannelsesGuiden

FEBRUAR 2020

17

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020