{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 14

HVERDAGSDANSKERE

Drømmejobbet Efter 20 år elsker Inger Marie Madsbøll stadig sit arbejde på Roskilde Sygehus’ børneafdeling

Af Vera Bundgaard

I

Foto Kasper Kristoffersen

kke to dage er ens på børneafdelingen på Roskilde Sygehus, og det passer Inger Marie Madsbøll fint. ”Når jeg kommer om morgenen, ved jeg ikke altid, hvor jeg skal være, eller hvor mange patienter, der er. Nogle dage er tavlen fyldt med navne på indlagte, og der bliver ved med at komme flere. Andre dage er der næsten ingen. Det passer godt til mit temperament,” siger hun. I mere end 20 år har hun som socialog sundhedsassistent hjulpet ængstelige børn og deres forældre nænsomt gennem mødet med sygehusvæsenet. Udover at passe børnene består arbejdet i høj grad af kommunikation og information, at være i øjenhøjde med børnene og gøre indlæggelsen så lidt traumatisk som muligt. ”På det område er der sket en kæmpe udvikling gennem årene. Fx bruger vi lattergas og har næsten dagligt besøg af klovne, som formår at dele smerten med børnene. Og jeg har pustet i mange sæbeboblema-

14

skiner, sunget mange børnesange og gennem historier været på rejse med børnene,” fortæller Inger Marie Madsbøll og tilføjer: ”Mange spørger, om det ikke er hårdt at arbejde med syge børn, men nej, den allerstørste procentdel bliver raske igen. Selvfølgelig er der gennem alle årene flere, som har prentet sig ind på nethinden.” Ravbondsk og bondefødt Inger Marie Madsbøll voksede op på en gård i Thy i den nordvestlige del af landet som den næstsidste i en børneflok på syv. Og hvordan var det så? Hun tøver. ”Jeg har jo ikke prøvet andet. Men jeg kan fortælle dig, at da jeg kom til Sjælland, var det virkelig som at komme ind med firtoget! Jeg var ravbondsk og bondefødt. Jeg er dog ikke blevet mobbet på grund af mit sprog. Tværtimod elsker mine kolleger, når jeg bliver træt, for så taler jeg mere og mere jysk,” griner hun.

På gården i Thy var der nok at se til, og alle skulle hjælpe til. ”Som børn skulle vi arbejde, er du tosset mand!” udbryder hun og fortsætter: ”Det var rigtig kartoffelferie, hvor vi hjalp med at samle kartofler op, og vi skulle køre roer ind og hakke dem. I modsætning til mine brødre skulle jeg og mine søstre hjælpe til både ude og inde, men vi satte ikke spørgsmålstegn ved det. Sådan var det bare.” ”Der var ikke noget med at blive kørt til fritidsaktiviteter. Da jeg gerne ville gå til spejder, måtte jeg cykle syv-otte kilometer i buldermørke, så det gjorde jeg kun i en måned. Men jeg gik til gymnastik om vinteren og håndbold om sommeren,” fortæller hun og konkluderer: ”Det var trygge rammer, for vores forældre var der jo altid. Det var dog mest mine ældre søskende, der opdragede mig.” Efter folkeskolen kom hun i huset i Norge, men da hun vendte tilbage,

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020