{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 11

ANNONCE SÆT GANG I BLODOMLØBET SÆT GANG GANG II BLODOMLØBET BLODOMLØBET SÆT

?

FOR SYNET, FOR SYNET, SÆT GANGSYNET, I BLODOMLØBET FOR HØRELSEN OG HØRELSEN OG OG HØRELSEN HUKOMMELSEN FOR SYNET, HUKOMMELSEN HUKOMMELSEN HØRELSEN OG HUKOMMELSEN

B MLØB O D ØB E LØ ML ✔ BLO OM LS D E O O L D BLO MM LSE ✔ O K B E EL ✔ ME ✔ HUKOM MM ØSB L M E U O O S HULK DL ✔H OE BØR ✔ E ELSE SE ✔✔H LS EL R M D Ø M E E H O ✔ HH ØURKTH D ✔ EDE ✔✔TRÆ HE TH Æ S R L T T E Æ ✔ TH R R Ø N Y ✔ S ✔ ✔ N THED YN SY ✔ Æ R S T ✔✔ ✔ SYN

HAR DU SVÆRT VED AT HUSKE? HAR DU SVÆRT VED AT HUSKE? HAR DUkanSVÆRT VED Hukommelsen blive dårligere med alderen.AT GinkgoHUSKE? biloba hjælper Hukommelsen kan blive dårligere med alderen. Ginkgo biloba hjælper hjælper med at bevare en god hukommelse ogVED fremmerGinkgo blodcirkulationen, hvilket Hukommelsen kan blive dårligere med alderen. biloba HAR DU SVÆRT AT HUSKE? med at bevare en god hukommelse og fremmer blodcirkulationen, hvilket er specielt godt for synet og hørelsen. med at bevare en god hukommelse og fremmer blodcirkulationen, hvilket

erHukommelsen specielt godt godt for for synet og hørelsen. hørelsen. kansynet blive og dårligere med alderen. Ginkgo biloba hjælper er specielt Når manatkommer Mærk forskellen Ofte bliver man opmærksom med bevarelidtenopgod hukommelse og fremmer blodcirkulationen, hvilket iNår årene, mange, at Når duforskellen starter på at tage et på manoplever kommer lidt op Mærk Oftnedsat e bliverblodcirkulation man opmærksom erman specielt godt for ogduforskellen hørelsen. Når kommer lidt opat synet Mærk Oft bliver manog opmærksom ikke længere dagligt tilskud af ginkgo vedenedsat at hænder fødder iblodomløbet årene, oplever mange, Når starter på at tage et på blodcirkulation

For synet For synet og hørelsen For synet Ginkgo biloba fremmer blodcirkuog hørelsen og hørelsen lationen, hvilket er specielt godt for Ginkgo biloba fremmer blodcirkuForogbiloba synet Ginkgo fremmer blodcirkusynet hørelsen. biloba lationen, hvilket er Ginkgo specielt godt for lationen, hvilket er specielt godt bidrager til et godt syn og en godfor og og hørelsen synet hørelsen. Ginkgo biloba

synet og hørelsen. Ginkgo biloba hørelse. Ginkgo biloba fremmer bidrager til et godt syn ogblodcirkuen god bidrager til et godt syn og en god lationen, hvilket er specielt godt for hørelse. hørelse. synet og hørelsen. Ginkgo biloba bidrager til et godt syn og en god hørelse.

SÆT GANG I BLODOMLØBET

ier årene, oplever mange, at i topform. Hukommelsen blodomløbet ikke længere blodomløbet ikke længere erNår længere, er imåske topform. Hukommelsen manikke kommer lidthvad op er topform. Hukommelsen den har været – og hørelsen eriimåske ikke længere, hvad årene, oplever mange, at er måske ikke længere, hvad ogblodomløbet synet er også blevet rinden har været –ikke og hørelsen længere den har været –for og hørelsen gere. Det sker alle menogersynet er også blevet rini topform. Hukommelsen og også blevet rinnesker –er og kan bl.a. gere. Det sker for alleskyldes menersynet måske ikke længere, hvad gere. alle men-– forandringer ifor kredsløbet nesker – sker og kan skyldes denDet har været –bl.a. og hørelsen nesker – og bl.a. skyldes især i de små forandringer iblodkar. kredsløbet – og synet erkan også blevet rinforandringer i kredsløbet – især i de små blodkar. gere. Det sker for alle menisær i de små Tempozil nesker – indeholder og blodkar. kan bl.a.eksskyldes trakt af ginkgo der er Tempozil indeholder eksforandringer ibiloba, kredsløbet – Tempozil indeholder kendt sin effeksektder påer trakt ginkgo biloba, isærafifor de smågode blodkar. trakt af ginkgo biloba, der er kredsløbet (mikrocirkulatikendt for sin gode effekt på kendt sin(mikrocirkulatigode eff ektekspå on) ogfor kosttilskud med ginkkredsløbet Tempozil indeholder kredsløbet (mikrocirkulatigotrakt biloba hører tilbiloba, blandt de er on) og kosttilskud med ginkaf ginkgo der on) ogsolgte kosttilskud ginkmest i verden. gokendt biloba til med blandt de forhører sin gode effekt på go biloba hører til blandt de mest solgte i (mikrocirkulativerden. kredsløbet Hukommelsen kan blive mest i verden. on)solgte og kosttilskud med ginkdårligere med alderen. Hukommelsen kan blive go biloba hører tilblive blandt de Hukommelsen kan Ginkgo biloba dårligere med hjælper alderen. mest solgte dårligere medi verden. alderen.

Når du starter på tage et biloba, vil du gradvist kunne dagligt tilskud af at ginkgo dagligt af ginkgo mærke en positiv forandring biloba, vil du gradvist kunne Mærktilskud forskellen biloba, vil du gradvist kunne på hukommelsen, da mærke enstarter positiv Når du påforandring at ginkgo tage et mærke entilskud positivaf forandring biloba indvirker på kredsløpå hukommelsen, da ginkgo dagligt ginkgo på hukommelsen, dakredsløginkgo bet i deindvirker små blodkar. Det vil biloba på biloba, vil du gradvist kunne biloba indvirker på kredsløogså have ydelse på fxvil bet i de små blodkar. Det mærke enindfl positiv forandring bet blodkar. Det vil synet ogsmå hørelsen. også have indfl ydelseda påginkgo fx påi de hukommelsen, også have indfl ydelse fx Derudover indeholder synet ogindvirker hørelsen. biloba på på kredsløsynet Tempozil også VitaminDet B6,vil Derudover indeholder bet iog dehørelsen. små blodkar. Derudover indeholder som tilVitamin at mindske Tempozil B6,fx ogsåbidrager haveogså indfl ydelse på Tempozil Vitamin B6, træthed. som bidrager til at mindske synet ogogså hørelsen. som bidrager indeholder til at mindske træthed. Derudover træthed. Blodomløbet forandres Tempozil også Vitamin B6, med Blodomløbet somalderen bidragerforandres til at mindske Blodomløbet forandres Aftræthed. detalderen blod, der cirkulerer med med alderen rundt iblod, kroppen, får hjernen Af det der cirkulerer Af det der cirkulerer ca. 20 blod, Når hjernen rundt i%.kroppen, får hjernen Blodomløbet forandres rundt kroppen, får hjernen forsynes tilstrækkeligt med ca. 20i%. Når hjernen med alderen ca. %.blod, Når hjernen blod, undgår man f.eks.med forsynes tilstrækkeligt Af20det der cirkulerer forsynes med hukommelsesproblemer og blod, undgår man f.eks. rundt itilstrækkeligt kroppen, får hjernen blod, undgår man f.eks. træthed. er vitale hukommelsesproblemer og ca. 20 %.Derudover Når hjernen hukommelsesproblemer og organer som nyrer, lever og træthed. Derudover er vitale forsynes tilstrækkeligt med træthed. Derudover er vitale hjerte ængige af lever et godt organer som nyrer, og blod,afh undgår man f.eks. organer som nyrer,aflever ogog blodomløb for hjerte afh ængige et godt hukommelsesproblemer hjerte afhængige at fungere blodomløb for af et godt træthed. Derudover er vitale blodomløb for nyrer, lever og optimalt. at fungeresom organer atoptimalt. fungere hjerte afhængige af et godt optimalt. blodomløb for at fungere optimalt.

på blodcirkulation bliver simpelthen vednedsat at kolde, hænder og fødder ved ateblodet hænder ogsvært fødder fordi ved at bliver kolde, simpelthen Oft bliver har man opmærksom bliver kolde, simpelthen cirkulere helt ud i de yderste fordi blodetblodcirkulation har svært ved at på nedsat fordi har ved at lemmer. cirkulere helt udsvært i de yderste vedblodet at hænder og fødder cirkulere helt ud i de yderste lemmer. bliver kolde, simpelthen lemmer. Prøv der inde-ved at fordiTempozil, blodet har svært holder en kombination af Prøv Tempozil, deri indecirkulere helt ud de yderste Prøv Tempozil, dervitamin inde-af B6. ginkgo biloba og holder en kombination lemmer. holder en kombination Så vedligeholder ditaf kredginkgo biloba og du vitamin B6. ginkgo biloba og vitamin B6. sløb ogTempozil, afhjælper dermed SåPrøv vedligeholder du dit kredder indeSå vedligeholder du dit kreddeholder skavanker, der dermed kan være sløb og afh enjælper kombination af sløb og afh jælper forbundet medder nedsat blod-B6. deginkgo skavanker, kan være biloba ogdermed vitamin de skavanker, der kan være cirkulation. forbundet med nedsat blodSå vedligeholder du dit kredforbundet med nedsat blodcirkulation. sløb og afh jælper dermed cirkulation. Læs mere på de skavanker, der kan være www.wellvita.dk Læs mere på forbundet med nedsat blodLæs mere på cirkulation. www.wellvita.dk www.wellvita.dk

Dårlig Dårlig hukommelse Dårlig Har du svært ved at huske, kan det hukommelse hukommelse væredupåsvært grundved af at dårligt blodomløb. Har huske, kan det Dårlig Har dupå svært vedaf atdårligt huske, kan det Mange oplever også, at det bliver være grund blodomløb. være påoplever grund afogså, dårligt blodomløb. sværere at koncentrere Det er hukommelse Mange at sig. det bliver

Tempozil indeholder ekstrakt af ginkgo biloba, der er kendt for sin gode effekt på kredsløbet. med at bevare en god Ginkgo biloba hjælper Ginkgo hukommelse med atbiloba bevarehjælper enkan godblive Hukommelsen med at bevare god hukommelse dårligere medenalderen. hukommelse Ginkgo Ginkgobiloba bilobafremmer hjælper Hukommelsen kan blive dårligere med alderen. blod-cirkulationen, hvilket Ginkgo fremmer med atbiloba bevare en god Ginkgo biloba fremmer er specielt godt for synet blod-cirkulationen, hvilket hukommelse Ginkgo blod-cirkulationen, og specielt hørelsen. Ginkgo biloba biloba hjælper med at bevare en god hukommelse er godt forhvilket synet er specielt godt for synet bidrager til et godt syn og ogGinkgo hørelsen. Ginkgo biloba biloba fremmer og hørelsen. Ginkgo biloba enblod-cirkulationen, god hørelse bidrager til et godtog syn ogfremmer blodcirkulationen, hvilket er specielt godt hvilket bidrager til etgodt godtfor syn og energod hørelse specielt synet enog god hørelseGinkgo biloba hørelsen. for synet og hørelsen. bidrager til et godt syn og en god hørelse HER KAN DU BESTILLE TEMPOZIL TTræthed Bestil Tempozil på www.wellvita.dk HER KAN DU BESTILLE TEMPOZIL TTræthed HER KAN DU BESTILLE TEMPOZIL TTræthed eller på tlf. 82 30 30 40 Tempozil kan prøves på leveringsservice Tempozil kan prøvestil halv Tempozil kan prøves prisleveringsservice for første pakke.til halv på på leveringsservice Netop Kr.pakke. 99,- til halv pris for nu: første pris for dages første pakke. forTempozil 60 prøves Netop nu: kan Kr.forbrug. 99,Netop nu: Kr. 99,- til halv forpå60leveringsservice dages forbrug. forpris 60 dages forbrug. for første pakke. Netop nu: Kr. 99,for 60 dages forbrug.

BESTIL PÅ TLF. 82 30 30 40 MANDAG-FREDAG BESTIL PÅ TLF. 82KL. 30 8-16 30 40 BESTIL PÅ TLF. 82 30 30 40 MANDAG-FREDAG KL. 8-16 ONLINE: www.wellvita.dk MANDAG-FREDAG KL. 8-16 ONLINE: www.wellvita.dk BESTIL PÅ TLF. 82 30 30 40 ONLINE: www.wellvita.dk MANDAG-FREDAG KL. 8-16

HER KAN DU BESTILLE TEMPOZIL ONLINE: www.wellvita.dk

Læs mere på www.wellvita.dk

Mange oplever også, det bliver nemlig toat sider af samme Har du svært ved atathuske, kanerdet sværere koncentrere sig.sag. Det sværere at koncentrere sig. Det er være på grund af dårligt blodomløb. nemlig to sider af samme sag. nemlig to oplever sider af også, samme Mange at sag. det bliver sværere at koncentrere sig. Det er nemlig to sider af samme sag.

Er du ofte træt, kan det skyldes, at dit meddet alderen er Er du blodomløb ofte træt, kan skyldes, Er træt, kan detalderen skyldes, blevet dårligere. Tempozil indeholat du dit ofte blodomløb med er atblevet ditB6-vitamin, blodomløb alderen er at der der bidrager til TTræthed dårligere.med Tempozil indeholblevet mindske træthed ogbidrager udmattelse. Er B6-vitamin, dudårligere. ofte træt,Tempozil kan det indeholskyldes, der der til at der B6-vitamin, der bidrager til ater at dit blodomløb med alderen mindske træthed og udmattelse. mindske træthed ogTempozil udmattelse. blevet dårligere. indeholder B6-vitamin, der bidrager til at mindske træthed og udmattelse.

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020