Page 99

Om behandlings­ testamente Med et behandlingstestamente kan du beslutte, at du ikke vil have livsforlængende behandling herunder genoplivning i disse livssituationer: •

Hvis du ligger for døden, og behandlingen kun vil forlænge dit liv, men ikke vil betyde, at du får det bedre eller får lindret dine smerter. Hvis du er så svækket af sygdom, ulykke eller alder, at du aldrig igen kommer til at kunne tage vare på dig selv fysisk og mentalt.* Hvis behandlingen kan betyde, at du overlever, men lægen vurderer, at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af selve behandlingen vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.* Derudover kan du i et behandlingstestamente bestemme, at du ikke ønsker at blive tvangsbehandlet for en somatisk (fysisk) lidelse, hvis du skulle blive varigt inhabil, fx i tilfælde af demens.*

I behandlingtestamentet kan man ud for de tre * af de fire fravalgsmuligheder også krydse af, hvorvidt den beslutning, man har truffet, kun skal gælde, hvis nærmeste pårørende, værge eller en fremtidsfuldmægtig giver sin accept.

Kurt Petersen Socialrådgiver

Margrethe Martensen Jurist

Peter Skov Jurist

Betaling af licens Den ny lov om medielicens trådte i kraft ved årsskiftet og betyder, at licensbetalingen gradvist og automatisk ændres, sådan at medielicensen opkræves fuldt ud via skatten i 2022. Ordningen med nedsat licens gælder fortsat, så hvis du i forvejen har nedsat medielicens, skal du intet foretage dig. Hører du til blandt dem, der har ret til nedsat medielicens, og endnu ikke har søgt, skal du ansøge nu, da din licens først nedsættes fra den dato, DR Licens modtager din ansøgning. Du kan få nedsat licensen til halv pris, hvis du har en tillægsprocent på 100 og er folkepensionist, eller hvis du er førtidspensionist (før 2003), eller er blind eller svagtseende. Den personlige tillægsprocent fremgår af din seneste pensionsmeddelse.

Sådan gør du: • Udfyld ansøgningsskema, som du kan h ­ ente på DR's hjemmeside kortlink.dk/dr/x2dm eller hos din kommune • Få underskrift og stempel fra din kommune (hos Borgerservice), som skal bekræfte, at du opfylder betingelserne • Send ansøgningsskemaet til: DR Licens, DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C Med den nye medielov indføres også den såkaldte ”mediecheck”, der er på 235 kr. i 2019. Den udbetales automatisk til pensionister, med en personlig tillægsprocent på 100, sammen med ældrechecken i slutningen af januar måned hvert år. Læs om medielicens og mediecheck på Ældre Sagens hjemmeside aeldresagen.dk/medielicens og på kortlink.dk/borger/x2fp

Stine Nissen Socialrådgiver

Susanne Bækgaard Holm Jurist

Torsten Lenstrup Jurist

Ulla Jarulf Kjærgaard Jurist

APRIL 2019

99

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD april 2019