Page 62

VÆRDIGHED På grund af nedskæringer i kommunen blev Birthe Rasmussen tilbudt rengøring hver 5. uge i stedet for hver 3. uge. Det vil hverken hun eller datteren Sussie Elkjær finde sig i.

Udvikling i hjemmehjælp

og organisationsfolk blev arrangeret. Fællestemaet har været: ”Det kan ikke være rigtigt.” Hurtigt blev Sussie Elkjærs Facebook-aktion til en folkesag, som med stigende intensitet blev fulgt af både den skrevne presse og de elektroniske medier – og altså også af i hvert fald nogle politikere. Hvilket blandt andet bragte Mette Frederiksen til Assens. Presset på Assens Kommune blev så stort, at kommunen på et hasteindkaldt møde i slutningen af februar droppede besparelserne og trak afgørelsen om den forringede hjemmehjælp tilbage. ”Vi kan vælge at bruge et år på at debattere med en Ankestyrelse og snakke med eksperter. Så er det bedre at købe ro nu, for vi kan komme til at bruge kræfter på det fra nu indtil juleaften,” udtalte Venstre-borgmesteren i Assens, Søren Steen Andersen, i forbindelse med beslutningen om at droppe besparelserne. ”Aktionen har virket,” konstaterer Sussie Elkjær. ”Men jeg er ret sikker på, at det er som at tisse i bukserne. Jeg tror, borgmesteren fra højere instanser har fået besked på at få det her bragt

62

i orden, for der er snart folketingsvalg. Mon ikke forringelserne er tilbage, når vi kommer frem til 2020?” Løfte fra regeringen Den risiko burde dog ikke kunne opstå. Ældre Sagen gik nemlig også ind i sagen, da Assens Kommunes måde at forvalte velfærdssamfundet på blev kendt. ”Vi bad den ansvarlige minister om at gribe ind, og hun pudsede Ankestyrelsen på kommunen,” fortæller Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup. ”Samtidig aftalte vi med regeringen, at fandt Ankestyrelsen frem til, at Assens Kommune havde handlet lovligt, så ville regeringen rette op på lovgivningen. Så enten har kommunens forringelser af ældreplejen været ulovlig, eller også er der en regering, som er klar til at gøre dem ulovlige. Det har vi skriftligt fra Sundheds- og Ældreministeriet,” slår Bjarne Hastrup fast. ”Men grundlæggende er det jo helt uforståeligt, at en kommune vil skabe en sådan utryghed overfor borgerne. Det, der er foregået i Assens, er noget af det mere outrerede,” siger Bjarne Hastrup. ”Det var godt, der var nogle i lokalsamfundet, som reagerede.”

På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer i perioden 2008-2017, svarende til et fald på 23 % I samme periode har den demografiske udvikling betydet, at antallet af ældre er steget markant. Derfor er omfanget af den hjemmehjælp, som ældre borgere i gennemsnit modtager, blevet drastisk reduceret. Det viser Ældre Sagens beregninger baseret på tal for befolkningsudvikling og antallet af visiterede timer til hjemmehjælp fra Danmarks Statistik. Hvis niveauet for hjemmehjælpstimer for 2008 skulle have været fastholdt for hver aldersgruppe, så ville alene den demografiske udvikling have resulteret i en stigning på 5,8 mio. timer fra 2008 til 2017. Ifølge Ældre Sagens beregninger er det gennemsnitlige antal visiterede hjemmehjælps­timer pr. 80+ årige på lands­plan blevet reduceret med 33 % fra 2008 til 2017. I 2008 blev der visiteret i gennemsnit ca. 86 timers hjemmehjælp pr. borger på 80+. I 2017 var dette tal faldet til 58 timer. For de 67-79-årige var reduktionen i visiterede timer pr. borger på 41 % fra 2008 til 2017.

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD april 2019