Page 61

Oprøret fra Assens Ældre Sagen har fået et løfte fra regeringen. Hvis ikke Ankestyrelsen kender Assens K ­ ommunes forringelser af ældreplejen ulovlig, vil regeringen gribe ind

Af Stig Andersen

D

Foto Lars Skaaning

en 17. oktober 2018 sendte Assens Kommune et brev til Sussie Elkjærs 90-årige mor, Birthe Rasmussen. Det brev førte ikke blot til, at Birthe Rasmussen fik besøg af Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, men til et sandt folkeligt oprør. Ikke bare i Assens, men i hele landet. Birthe Rasmussen ser dårligt og er ikke længere sikker på benene. Og hun har fået hjælp fra hjemmehjælpen i Assens til morgenmaden, til at få dryppet øjne og sorteret piller, et ugentligt bad og til rengøring hver tredje uge. Men det var slut nu. I brevet fra kommunen kunne Birthe Rasmussen læse, at hun ikke længere ville få gjort rent af hjemmehjælpen hver tredje uge. I fremtiden ville det kun være hver femte uge. Og gulvvask blev der slet ikke tale om. Det dagcenter, hun plejede at komme i, ville også blive lukket ned. Årsagen til nedskæringerne var sparekrav, efter at kommunen i fjor blev overrasket af øgede takster for kommunens brug af sygehusvæsnet og uventede udgifter til handicappede borgere. Flere hund-

rede borgere i kommunen fik et tilsvarende brev. Og så startede oprøret. Det startede med Facebook Starten var en Facebook-gruppe med navnet ”Assens kommune svigt af de ældre”, oprettet af Birthe Rasmussens datter, Sussie Elkjær. En gruppe, der hurtigt fik langt over 1000 følgere, og som i høj grad fik pressens og i hvert fald nogle politikeres bevågenhed.

Jeg tror, borgmesteren fra højere instanser har fået besked på at få det her bragt i orden, for der er snart folketingsvalg S U S S I E E L K JÆ R , PÅ R Ø R E N D E

Og til medierne udtalte Sussie Elkjær blandt andet: ”Jeg vil ikke se på, at min mor skal leve i et beskidt hjem. Hun er ked af det, og selv om hun på mange måder er frisk, er hun helbredsmæssigt svækket og kan selvfølgelig ikke selv svinge gulvkluden.” Og overfor Ældre

Sagen uddyber hun: ”Min mor er sur og gal over, at ingen vil høre på hende. Hun har jo betalt skat hele livet – og så blive behandlet på den måde. Det er hun meget skuffet over.” Ud af Facebook-gruppens mange følgere blev der hurtigt etableret en aktionsgruppe, der fandt frem til, at kommunen med sin beslutning og effektuering havde overtrådt loven på flere punkter. Blandt andet var klagefrister ikke overholdt, og den ny kvalitetsstandard, som kommunen havde fastsat og meddelt Birthe Rasmussen og andre modtagere af hjemmehjælp blev taget i brug, før den var blevet godkendt. Assens-oprøret blev en folkesag Der blev holdt møder med borgmesteren i Assens og med politiske partier, som støttede op om Sussie Elkjærs aktion, og der blev på hver enkelt hjemmehjælpmodtagers vegne skrevet klager til Ankestyrelsen for at få kommunens beslutning omgjort. Også borgermøde med deltagelse af blandt andre sympatiserende politikere, jurister APRIL 2019

61

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD april 2019