Page 53

borg

g

Bornholm Læsø

”Udviklingen har været værre, end vi havde regnet med,” siger professor Tine Rostgaard. Ikke nok ressourcer til ældre Man kan få den tanke, at vi har aflyst velfærdssamfundet? ”Man kan i hvert fald sige, at vi har lavet en omprioritering og sagt, at praktisk hjælp til ældre, det er ikke dér, vi skal bruge vores ressourcer.” ”Vi havde regnet med, at færre ældre får hjælp, for det kan vi se i statistikkerne, men hidtil har argumentationen været, at faldet i statistikkerne skyldes, at flere ældre i dag er selvhjulpne. Og ja, ældre i dag er mere raske og mere selvhjulpne, men ikke så meget som forventet, og vi

kan ikke se en stigning i selvhjulpet- som vi går og praler med,” siger Tine Bornholm heden. Tværtimod kan vi se, at svage Rostgaard. ældre, som har behov for hjælp, i stiBornholm gende grad ikke får det. Og vi oplever Hele systemet har svigtet det som en kommunal prioritering, I Ældre Sagen kalder direktøren, Bjarsåledes at hjælp kun målrettes de ne Hastrup, VIVE-rapporten dybt allersvageste. Men også her ser vi et alarmerende. Og han kræver, at der fald i hjemmehjælpen,” fastslår Tine øjeblikkeligt bliver reageret. Rostgaard. ”Vi har et system, som har svigtet, Men vi går jo rundt og siger, at Dan- og vi kan ikke være med til det mere.” mark er et velfungerende velfærdssam”I Ældre Sagen ønsker vi derfor en fund? ”new deal” – sådan som præsident ”Når det handler om hjemmehjælp Franklin D. Roosevelt i form af et og ældrepleje, som er en kerneydelse økonomisk og socialt reformprogram i den danske velfærdsstat, så må skaffede USA i 1933 for at bringe man genoverveje, om USA ud af depressionen man virkelig synes, Gribskov Helsingør efter børskrakket i vi har så god en 1929,” siger Bjarvelfærdsstat, ne Hastrup. Hørsholm Halsnæs Allerød

Hillerød

Fredensborg Rudersdal

Frederikssund Egedal GribskovGribskov Furesø Helsingør Helsingør

Odsherred

HalsnæsHalsnæs Fredensborg Fredensborg HillerødHillerød

Holbæk

RoskildeRoskilde

Albertslund

HolbækHolbæk Kalundborg Lejre Lejre Greve

Sorø

Greve Solrød Solrød

RingstedRingsted Køge Sorø

SlagelseSlagelse Faxe Næstved Slagelse Næstved

Køge Sorø

Ringsted

Tårnby Dragør

Køge Stevns

Faxe

Faxe

Vordingborg Vordingborg

Læsø Guldborgsund Guldborgsund Lolland Lolland

Frederiksberg

Hvidovre Greve Ishøj Brøndby Solrød Vallensbæk

Stevns Stevns

Næstved

Gentofte Rødovre København

Høje Taastrup

Lejre

Gladsaxe

Herlev

Roskilde

Frederikssund Frederikssund Odsherred Odsherred

Kalundborg Kalundborg

Ballerup

Glostrup

Lyngby-Taarbæk

Vordingborg Bornholm

Fald i visiteret timer pr. uge for 80+ årige fra 2008-2017 Manglende data Mindre end 20 % 20 - 30 % 30 - 40 % 40 - 50 % Mere end 50 % Kilde: Ældre Sagen

and APRIL 2019

53

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD april 2019