Page 51

POLITIK

Ældre Sagen og Bjarne Hastrup har sat forholdene for svage ældre på dagsordenen til folketingsvalget. Blandt andet til politisk topmøde 6. februar i år.

Velfærd på dagsordenen Af Stig Andersen   Foto Kasper Kristoffersen

D

e seneste måneders politiske debat viser, at velfærdssamfundet i Danmark er udfordret. Nogle vil mene, det er aflyst. Mest iøjnefaldende er den VIVE-rapport, som i februar dokumenterede, at næsten halvdelen af de svage ældre i Danmark ikke får nogen hjælp fra samfundet. VIVE-rapporten er udtryk for et kæmpemæssigt svigt, fastslår Ældre

Sagens direktør Bjarne Hastrup. Og han kræver nu en ”new deal” for samfundets måde at behandle de ældre på. I Assens syntes velfærdssamfundet også aflyst. I hvert fald for en stund, da kommunen meddelte ældre hjemmehjælpsmodtagere, at de ikke længere kunne få gjort rent hver tredje uge. Så kom oprøret. Først fra de pårørende. Så fra hele lokalsamfundet. Og det bredte sig til hele landet.

Værdighed er også temaet for det valgoplæg, som Socialdemokratiet i januar kom med i form af et forslag om ret til tidligere pensionering for folk, der er nedslidte. Alle politiske partier synes at have anerkendt forslaget. Men der er et problem. For hvornår er man nedslidt? Der er ikke megen hjælp at hente hos eksperterne.

APRIL 2019

51

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD april 2019