Page 5

LEDER

Af Preben Staun, landsformand, Ældre Sagen Foto Ulrik Jantzen

Snorresgade 17-19 2300 København S bladet@aeldresagen.dk aeldresagen.dk Tlf. 33 96 86 86 ISSN 2445-9615

Politisk topmøde i Ældre Sagen

REDAKTION

Ansvarshavende redaktør Kommunikationschef Maria Luisa Højbjerg, mlh@aeldresagen.dk Chefredaktør Bente Schmidt (DJ), bsc@aeldresagen.dk Bladsekretær Britt Jensen, bj@aeldresagen.dk

OPLAG 609.000 DESIGN OG PRODUKTION

vahle+nikolaisen

FORSIDEFOTO Per Morten Abrahamsen REDAKTIONEL DEADLINE FOR NÆSTE BLAD

12. april 2019

NÆSTE NUMMER UDKOMMER

7. juni 2019

ANNONCESALG

FrontMedia, tlf. 48 22 44 50 aeldresagen@frontmedia.dk

BLADET PÅ CD

MedlemsService, tlf. 33 96 86 89

MEDLEMSKAB

Personkontingent 125 kr./halvår Familiekontingent 205 kr./halvår

MEDLEMSSERVICE

medlemsservice@aeldresagen.dk Tlf. 33 96 86 89 Åbningstider: Ma-fr 10-15, to 10-18

RÅDGIVNING

Ældre Sagens rådgivning om sociale og juridiske spørgsmål: Tlf. 80 30 15 27 Åbningstider: Ma-ti-on-fr 10-14, to 14-18 Artikler kan citeres mod kilde­ angivelse, jf. ophavsretsloven. Artikler/interview dækker ikke nødvendigvis over landsforeningen Ældre Sagens synspunkter. Annon­cer er ikke Ældre Sagens ansvar.

D

en 6. februar i år var en vigtig dag i Ældre Sagen. Selv om vi efterhånden har haft til huse på Islands Brygge i et års tid, så var det dagen, hvor vores nye domicil for alvor skulle stå sin prøve. Anledningen var det kommende folketingsvalg. Ældre Sagen har mange ønsker til en kommende regering, og vi har mange emner, vi mener, bør have plads i den politiske debat op til valget. Derfor inviterede vi til politisk topmøde. Sammen med 300 medlemmer af Ældre Sagen, flere landsdækkende medier og for rullende kameraer bød vi velkommen til politikere fra alle 11 opstillingsberettigede partier. Under mottoet: Er Danmark klar til flere ældre, satte Ældre Sagen fokus på tre vigtige emner: Værdig tilbagetrækning, et værdigt og trygt møde med sundhedsvæsenet og styrket pleje og omsorg til svækkede ældre. Jeg tror, at de fleste i sekretariatet havde set frem mod dagen i spænding. Hvordan ville debatten forløbe? Har vi de rigtige rammer for så stort et arrangement? Og ville vi kunne trække pressen til Islands Brygge for at dække debatten?

Det er ikke uden stolthed, at jeg tænker tilbage på dagen. Ikke alene fik vi en god debat. Alle partier havde sendt en repræsentant, og alle var i topform. Ældre Sagen sendte direkte fra mødet på vores facebookside. DR2 sendte også direkte fra arrangementet, hvilket bekræfter mig i, at det var et yderst relevant møde. Når vi kan tiltrække så megen opmærksom fra både politikere og medier, så er det selvfølgelig på grund af de godt og vel 850.000 medlemmer, der udgør Ældre Sagen. I udgør en stor andel af stemmerne til folketingsvalget. Og det ved politikerne godt. Derfor kom de, da vi inviterede. I Ældre Sagen var dagen også den dag, hvor vi fik en stor drøm opfyldt: At kunne invitere medlemmer, politikere og presse til debat og dialog i vores eget campus, der viste sig velegnet til formålet. Til alle jer, der ikke var med, bringer vi billeder fra dagen i dette nummer af medlemsbladet. Det ser måske hektisk ud på billederne med kameraer, journalister og gæster, og det var det også. Men ikke mere, end at flere af politikerne gav sig tid til en snak med vores medlemmer efter debatten.

APRIL 2019

5

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD april 2019