Page 37

Alligevel bruger akademiske kredse i vid udstrækning titler. Fordi det er en forudsætning for at stige i hierarkiet. Det er fx på universitetet et krav at skrive ph.d.-afhandlinger for at bevæge sig op ad rangstigen fra adjunkt til lektor og fra lektor til professor. ”Skal jeg komme med et overordnet bud på, hvorfor vi bruger titler, vil jeg sige, at titler vel er noget, som altid er tilknyttet en elite i et samfund,” siger Nils Arne Sørensen. Ro på bagsmækken Den teori er understøttet af Michael Bregnsbo, lektor i historie ved Syddansk Universitet. Da Frederik 3. i 1660 indførte enevælde i Danmark, opfandt han et sindrigt rangsystem med ni hovedklasser og en hel del underklasser. Formålet var at placere folk på et bestemt sted i samfundshierarkiet.

Før enevælden kaldte adelen sig selv frie og de andre stænder for ufrie. De andre stænder var de gejstlige eller præstestanden, borgere og bønder. Enevælden møblerede om på den sociale orden. Nu var det ikke ubetinget en fordel at være adelig. Var

matisk adgang til rangklasserne. Det hierarki kom tydeligt til udtryk, når kongen besøgte en by. Her gik de, der tilhørte rangklasserne, forrest, og til allersidst kom de, der ikke havde en plads i rangsystemet. Rangordenen var også en måde at holde befolkningen i ave på. Alle ville gerne inddrages i systemet, og når de så var der, ville de gerne rykke høJeg er ligeglad med, om op. jeg taler med en professor jere”Det betød, at de, der måeller en adjunkt. Jeg er ske ville gøre oprør mod kongen, i stedet brugte kræfter på mest interesseret i at at stræbe opad. For med opblive klogere stigningen i hierarkiet fulgte forskellige privilegier,” fortælNILS ARNE SØRENSEN, PROFESSOR I M O D E R N E H I S TO R I E PÅ S D U ler Michael Bregnsbo. Har vi brug for titler i dag? ”Titler kan være nødvendige du adelig uden et offentligt embede, i nogle faglige sammenhænge, men rangerede du lavere end en offentligt de kan også bruges til at markere en ansat skriverkarl eller en underoffi- hakkeorden eller for at være ironisk. cer. Men forskelligheder forsvinder ikke, Troskab mod kongen og ansættel- fordi man afskaffer titler,” siger Mise i det offentlige gav derimod auto- chael Bregnsbo. APRIL 2019

37

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD april 2019