Page 36

TITLER

Titler er gået af mode I dag bruger vi mest titler i det akademiske miljø, i Folketinget og i Kongehuset

Af Kirsten Skaaning

Illustration Maya Ikeda Madsen

Har De et middel mod søvnløshed, doktor Jensen?”

kom meget mere ud af ungdomsoprøret end det, havde han en god pointe,” siger Nils Arne Sørensen.

om de ord, der bliver sagt fra landets fornemste talerstol. Så sproget ikke bliver forfladiget. ”Søren, kan du ikke give mig nogle pilI Kongehuset skal regenten tiltales ler, så jeg kan få sovet?” Kronprinsen i korte bukser Deres Majestæt og hendes nærmeste De to tænkte sætninger er fra hver sit I dag lufter vi mest titler i Folketinget tiltales Deres Kongelige Højhed. De århundrede. Den første er fra 1950. og i Kongehuset. Indtil begyndelsen regler kan af og til volde besvær for Den anden kunne være sagt i den yngre del af befolkningen, går. For nu er det helt alminsiger Nils Arne Sørensen: deligt at bruge du og fornavn, ”Når de ser kronprinsen, når vi tiltaler hinanden. Titler som i folkemunde kaldes FreI min skoletid sagde er simpelthen gået af mode i derik eller Frede, optræde i vi hr., fru og frøken til daglig tale. korte bukser og skægstubbe, lærerne. Det var et tegn Den udvikling er sket genskal de lige huske at sige ”Denem de seneste 50 år, fortælres Kongelige Højhed”. på respekt. Brug af titler ler Nils Arne Sørensen, prokommer an på den tid, vi fessor i moderne historie ved Krav om kvalifikationer SDU, Syddansk Universitet. Titler bruger vi til at fortælle lever i Modernisering og ungdomsoandre, hvad vi arbejder med, MICHAEL BREGNSBO, LEKTOR I HISTORIE PÅ SDU prøret har hængt titlerne baog hvilken uddannelse vi har. gerst i klædeskabet. Samt for at markere, hvor vi er ”Vi har ikke længere den i hierarkiet. Er du chef eller ansamme respekt for hinanden. Vi er af 1970’erne tiltalte medlemmerne af sat? Sygeplejerske, læge eller portør? blevet mindre ærbødige. Ebbe Reich Folketinget hinanden som Det Ærede Nils Arne Sørensen bliver sjældent sagde engang, at det eneste, der er Medlem. Nu bruger politikerne hr. tiltalt professor. kommet ud af ungdomsoprøret, er, at eller fru efterfulgt af navnet. Titlerne ”Hvis jeg gjorde, tror jeg også, jeg vi siger du til hinanden. Selv om der hr. og fru er med til at skabe respekt ville tænke: Hvem taler de til?”

36

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD april 2019