Page 1

4

ODENSE SKAL VÆRE DEMENSVENLIG

Vi går tæt på demens, og på hvordan Odense skal blive en demensvenlig by.

12

STIL OP TIL ÆLDRERÅDET

I år er der valg til Odenses ældreråd. Læs om nuværende medlemmers erfaringer.

16

ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

En Venlig Hilsen

STØT INTEGRATIONEN

Med blot to timer om ugen kan du hjælpe et tosproget barn til en bedre overgang fra børnehave til skole. JUNI 2017

Tema

VENLIGT S N E M E D

ODENSE


side 4-11

Tema

I Odense Kommune vil vi gerne VENLIGT DEMENS være helt i front, når det kommer til demens, og vi vil som by gerne være demensvenlig. Men hvad betyder det egentlig, når vi siger det? Hvilke tilbud findes der, hvilke nye er under opsejling, og hvor kan man få råd og vejledning om demens?

ODENSE

En Venlig Hilsen sætter denne gang fokus på demens, fordi det er en sygdom, der i takt med, at vi bliver ældre og ældre, også bliver mere og mere udbredt. Det betyder, at vi alle sammen i højere grad end hidtil på et eller andet tidspunkt vil stå ansigt til ansigt med demens – hvad enten det er os selv, vores pårørende eller medborgere i bybilledet. Læs derfor med og bliv både oplyst, inspireret og rørt.

Find os og følg med på

facebook.com/aeldrehandicap

3 En Venlig Hilsen fra rådmanden 4-11

12-13 14

TEMA: Demensvenligt Odense Stil op til Ældrerådet Har du brug for hjælp til kørsel?

15 Kort nyt 16-17

Som at få et ekstra barnebarn

18

Hvad er en generalfuldmagt - og skal jeg lave en?

19

Tilbud fra biblioteket

20 Krydsord

21-25 Aktivitetskalender 26-34 Leverandøroversigt & annoncer

35

Din indgang til Ældre- og Handicapforvaltningen

36

Poul og Birthe bader sommer og vinter

2

En Venlig Hilsen - ju ni 20 17

En Venlig Hilsen udgives af Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Bladet har et oplag på 26.000 eksemplarer og udkommer i marts, juni, september og december. Redaktionen Tine Boe (redaktør) tlf. 51 28 45 81 mail: tbjo@odense.dk Mette Vinum Jensen tlf. 30 12 07 16 mail: mevje@odense.dk Christian Marcussen tlf. 51 28 42 51 mail: chmar@odense.dk Betina Vestergård Jepsen tlf. 51 70 55 13 mail: betvj@odense.dk Hanne Hansen (ældrerådet) tlf. 26 23 15 95 mail: hanne.odense@rutil.dk Flemming Stephansen (ældrerådet) tlf. 40 40 55 25 mail: fbstephansen@gmail.com Forsidefoto Tine Boe Layout og Tryk KreativGrafisk Annoncer Skriv til: envenlighilsen@odense.dk Ved udeblivelse Skriv til: envenlighilsen@odense.dk Kontakt Du er altid velkommen til at kontakte os med idéer, feed-back eller spørgsmål på: envenlighilsen@odense.dk Deadline Deadline for idéer er: 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober. Omdeling Bladet udkommer omkring den 20. i den aktuelle måned, og omdelingsperioden er på to til tre dage.


ET DEMENSVENLIGT ODENSE Vi er så heldige, at vi lever både længere og bedre end generationen før os. Det er jo en fantastisk ting, som vi har god grund til at glæde os over. Men den glædelige udvikling bringer også helt naturligt en række udfordringer med sig. En af disse er, at vi i takt med det stigende antal ældre også ser en stigning i antallet af mennesker med demens.

tivitetstilbud – ja i hele vores by. Både konkret i forhold til byens indretning, men også ved at vi får en by fuld af ’demensvenner’. Det vil sige en by, hvor flere af os forstår de udfordringer, som mennesker med demens oplever i hverdagen, og hvor flere af os er klar til at springe til, når vi ser nogen ved busstoppestedet, i supermarkedet eller på biblioteket, der har brug for vores hjælp.

Demens skal tænkes ind i vores plejecentre, i vores hjemmepleje og i vores aktivitetstilbud – ja i hele vores by. I dag lever ca. 2700 mennesker med demens i Odense, og hvert år kommer der flere til. Det er en udfordring, vi som kommune, samfund og enkeltindivider har pligt til at forberede os på. Og det er en udfordring, som vi i Odense vil imødegå på fornem vis ved at være førende inden for demenspleje og ved at gøre Odense til en demensvenlig by. Det er en ambition, som kræver noget af os alle sammen. Demens skal tænkes ind i vores plejecentre, i vores hjemmepleje og i vores ak-

Som du nok har gættet, sætter En Venlig Hilsen denne gang fokus på demens. I dette nummer kan du læse mere om nogle af de mange initiativer, vi har på området. Og så kan du læse en række rørende, inspirerende og håbefulde interviews med mennesker, der har demens tæt inde på livet. God læselyst og rigtig god sommer.

RÅDMAND Brian Skov Nielsen

Demens er en alvorlig sygdom, som har stor påvirkning på hverdagen. Ikke kun for den som får konstateret sygdommen, men også for de pårørende. Men selvom hverdagen gradvist bliver en anden, må det ikke betyde et farvel til glæder og livskvalitet. Vi skal skabe nogle rammer, der gør, at hverdagen kan fortsætte så normalt som muligt så længe som muligt. Og når den ikke længere kan det, så skal vi stå klar med gode forhold og den bedste viden på området. ju n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

3


TEMA : DEMENSVENLIGT ODENSE

Tema

VENLIGT DEMENS

Odense skal være en demensvenlig by ODENSE

TEKST: METTE VINUM JENSEN

Visionen er klar: Odense skal være en demensvenlig by, som er i front med udvikling, viden og tilbud på demensområdet. Derfor har Ældre- og Handicapforvaltningen sat et tre-årigt projekt i gang, som bl.a. skal gøre byen mere demensvenlig og sætte fokus på inklusion af mennesker med demens. Projektet ’Demensvenligt Odense’ tog sine første, spæde skridt i slutningen af januar 2017. Her var borgere med demens og deres nære pårørende inviteret til en snak om, hvordan de kunne se Odense som en mere demensvenlig by. De var inviteret indenfor for at hjælpe med at sætte ord på de udfordringer, man kan møde i sin hverdag uden for hjemmet, hvis man har demens. De fremmødte hjalp projektet godt i gang ved at udpege en række udfordringer. Bl.a. nævnte de, at mennesker med demens kan have svært ved at finde rundt, og at det kan være svært at bibeholde fritidsaktiviteter og klare de daglige indkøb pga. andres manglende kendskab til deres sygdom.

4

En Venlig Hilsen - jun i 20 17

Netop disse udsagn har dannet grundlag for nogle af projektets indsatser. Der er nu sat gang i mange gode samarbejder, og resultaterne begynder at vise sig.

Demensvenner og demensvenlig indretning

Siden januar er der f.eks. blevet uddannet næsten 2000 demensvenner i Odense. Som demensven får man en bedre indsigt i demenssygdommen. Man indvilliger i at modtage information om demens og siger ja til at at hjælpe, hvis man møder et menneske, som er faret vild eller har brug for lidt ekstra tålmodighed.

Alle ansatte på byens biblioteker vil i løbet af sommeren blive uddannet til demensvenner. Det samme gælder for udvalgte butikker. Derudover vil det nye ’Borgernes Hus’ i Banegårdcentret blive demensvenligt indrettet ift. skiltning, farver, belysning mm.

Vil DU være demensvenlig?

Har du lyst til at hjælpe os med at gøre Odense til en demensvenlig by ved bl.a. at blive demensven? Så gå ind på www.demensven.dk, hvor du både kan læse mere om demensvenner og også melde dig til.


ET DEMENSTILBUD MED MENING Da Sonja Alsing-Børgesen i en alder af 55 år fik at vide, at hun havde demens, var hendes første tanke, at hun ville blive nødt til at opgive sit elskede job som folkeskolelærer. Heldigvis fandt hun meningsfuld beskæftigelse i demensfællesskabet på Kallerupvej.

TEKST OG FOTO: TINE BOE

Sonja Alsing-Børgesen har levet med demens i 16 år. Hun kommer i demensfællesskabet på Kallerupvej ca. en gang om ugen.

Sonja på 71 år er de sidste godt 14 år kommet på Kallerupvej i Odense. Kallerupvej er et åbent møde-, være- og lærested for mennesker, der har fået stillet en demensdiagnose, og for deres pårørende. De sidste år har Sonja også været en aktiv del af den lokale Odense-redaktion, der er med til at udgive den landsdækkende netavis ”alzheimer-avisen.dk”. ”Det er en god måde at holde sig i gang på, og som tidligere skolelærer giver det mening for mig at deltage i en aktivitet, hvor formidling er omdrejningspunktet. I avisen skriver vi om, hvordan man lever med demens, og den giver os mulighed for at blive hørt,” fortæller Sonja.

Kom ind fra gaden

Ifølge Sonja er noget af det gode ved Kallerupvej, at det er et uforpligtende og anonymt tilbud, hvor både demente og pårørende kan komme ind direkte fra gaden. Derudover er tilbuddene på Kallerupvej målrettet til mennesker med demens, og det er altafgørende for at få noget ud af det. ”Vi kan ikke indlære på samme måde som andre, og derfor kan man som dement ikke bare melde sig til et kursus hos AOF. Det er en form for specialundervisning, vi skal have, og det får vi her på Kallerupvej,” forklarer Sonja.

De pårørende i ryggen

En væsentlig pointe fra Sonja er, at man som bruger af Kallerupvej har brug for sine pårørendes opbakning til at benytte tilbuddet.

”Vi bestemmer selvfølgelig selv, om vi vil komme her eller ej. Men det er bare rarest, hvis de pårørende støtter op, og det ikke skal være en hemmelighed. Åbenhed om sygdommen er det allerbedste – og vi kan jo alligevel ikke huske at holde på hemmeligheder,” smiler Sonja

KONTAKT KALLERUPVEJ Hvis du vil vide mere om tilbuddet på Kallerupvej, kan du kontakte Lene Eg Andreasen på:

Kallerupvej58@gmail.com eller tlf. 6619 4091

j u n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

5


TEMA : DEMENSVENLIGT ODENSE To gange om ugen træner Jens Hansen i Demens i Centrum, som er et nyt rådgivnings- og træningstilbud for mennesker med demens.

TRÆNING og RÅDGIVNING på én adresse ’Demens i Centrum’ er Odenses nyeste demenstilbud. Tilbuddet indeholder en rådgivningsdel, der er rettet mod alle, der har spørgsmål eller ønsker information om demens og en træningsdel for personer med let til moderat demens.

TEKST OG FOTO: METTE VINUM JENSEN

Demens i Centrums nye træningstilbud er målrettet mennesker med demens. Det nye ved træningen i Demens i Centrum er, at den er sammensat ud fra nyeste forskning, der viser, at seksten ugers konditionstræning med moderat til høj intensitet kan udskyde de alvorligste konsekvenser af en demenssygdom hos personer med demens i let til moderat grad.

Jens træner krop og hjerne

Jens Hansen på 57 år fik konstateret demens i 2015. Det kom som et chok for ham, da han om morgenen den 3. januar åbnede sin journal og så diagnosen. Jens arbejdede på daværende tidspunkt som læge på OUH’s intensivafdeling, og han var derfor vant til at tackle sygdom i hverdagen. Men fra den dag var det ikke længere ham, der var læge – men derimod patient. Jens har i løbet af de sidste år lært at leve med sin sygdom, med de forbehold det nu kræver. Han bor hjemme med sin kone og børn, og han får dagligdagen til at hænge sammen, men det er ikke helt uden problemer. Han er en af de første, der har fået tilbudt træning i Demens i Centrum. To gange om ugen træner han sammen med fem andre. Træningen starter med opvarmning, dernæst balancetræning, styrketræning og spinning og afslutningsvis trænes kognitive færdigheder med f.eks. ordlege og matematik.

6

En Venlig Hilsen - jun i 20 17

Den kognitive træning foregår på en stor, interaktiv skærm. Her kan alle følge med og deltage i fællesskab, eller de kan se på, mens sidekammeraten løser en opgave.

Fysiske og sociale gevinster

Træningen i Demens i Centrum bygger på resultater fra det såkaldte ADEX-studie, hvor man bl.a. så gevinster som øget mobilitet, udholdenhed, gangtempo samt evne til multitasking efter endt træningsforløb. Hvorvidt det hjælper på Jens’ sygdom er endnu for tidligt at sige, men ét er sikkert, han bliver ved med at træne, også når det kommunale forløb er slut.

Kom og få en snak Har du spørgsmål eller brug for en snak om demens?

Kig forbi den åbne og anonyme rådgivning i Demens i Centrum Slotsgade 5, 2. sal 5000 Odense C tlf.: 51 42 86 50 Åbningstid: Mandag til torsdag kl. 12-15 fredag kl. 9-12


Tema

VENLIGT S N E M E D

ODENSE

”Man ved jo ikke så meget om demenssygdommen endnu, men nogle forskningsprojekter viser, at træning kan have positive resultater. Og da jeg jo er tidligere læge, så vælger jeg at forholde mig til evidensbaserede studier som dette,” fortæller Jens og fortsætter: ”Det giver ikke kun en bedre, fysisk form, men også sammenhold. Det er rart at vide, at man ikke er den eneste, der bokser med diverse demensproblematikker. Men når det er sagt, så forsøger vi faktisk som oftest at snakke om andet end sygdom. Den er der i forvejen meget fokus på, så vi vil hellere grine og træne sammen. Og med en demensdiagnose kan man af og til komme til at gøre nogle sjove ting, og så kan vi heldigvis grine lidt af det.” Synes du, et træningsforløb i Demens i Centrum lyder som noget for dig, så kan du henvende dig til Demens i Centrum på tlf.: 51 42 86 50.

Odense i front med demensrådgivning

Rådgivningsdelen i Demens i Centrum er et nyt tilbud i Odense, og lignende tilbud findes kun få ste-

der i Danmark. Rådgivningen er åben og anonym og er for alle, der har spørgsmål omkring demens eller bare vil vide mere om sygdommen. Det er ”drop in”-rådgivning, hvilket vil sige, at man kan komme forbi i åbningstiden uden tidsbestilling. Det gør tilbuddet fleksibelt og imødekommende, og ingen spørgsmål er hverken for store eller for små. Lene Andersen, projektleder for Demens i Centrum, fortæller: ”Der findes rådgivningstilbud på stort set alle andre områder f.eks. inden for kræft, psykisk sygdom mm., og nu findes der heldigvis også et åbent rådgivningstilbud inden for demens. Det giver god mening, når demens er en folkesygdom, som rammer så enormt mange mennesker. Det er ikke kun personen med demens, der rammes, men hele familien og omgangskredsen. Det kan være en svær, ny livssituation at stå i, og der kommer helt naturligt nogle spørgsmål, og her kan man bl.a. bruge Demens i Centrum. Vores dør er altid åben”.

j u n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

7


TEMA : DEMENSVENLIGT ODENSE

I medgang og TEKST OG FOTO: BETINA VESTERGÅRD JEPSEN

Da Birte og Calle Bertelsen i 1961 sagde ja til hinanden i kirken, lovede de samtidig at støtte hinanden i medgang og modgang. Og det er lige præcis det, Birte har gjort de sidste 10 år, hvor Calle har været hårdt ramt af demens.

Birte og Calle har levet et begivenhedsrigt liv sammen. ”Vi mødte hinanden i Haderslev, hvor vi gik i skole sammen og senere blev gift. Og da Calle blev tilbudt at spille fodbold for en klub i Skotland, flyttede vi derover i ca. tre år. Det var en dejlig tid,” fortæller Birte smilende. Det var også i Skotland, at parret adopterede deres søn.

Derfor er Birte taknemmelig for, at Calle tre dage om ugen besøger Byhuset, så hun kan lade batterierne op.

”Calle falder også en del og er tit blevet hentet med ambulance. Det sidder i mig, og min krop er hele tiden i alarmberedskab.”

Livet som pårørende

Når Calle er i Byhuset, får Birte derfor en tiltrængt pause fra sygdommen.

Selvom Birte uden at tøve har støttet sin mand, lige siden han blev syg, har det ikke altid været lige nemt.

8

En Venlig Hilsen - ju ni 20 17

Det betyder meget for Birte, at hun har lidt tid for sig selv, de dage Calle er i Byhuset. ”Når Calle ikke er hjemme, får jeg bl.a. lavet en masse praktiske gøremål. Det er svært at koncentrere sig om, når Calle er hjemme. Han glemmer f.eks. meget ofte, hvor jeg er, hvis jeg går ind i et andet rum, og så kalder han på mig,” fortæller Birte og fortsætter:

Men Birte og Calle har ikke brugt deres alderdom på at udveksle dejlige minder om deres liv sammen. I stedet har Calles demenssygdom fyldt utroligt meget, siden han som 60-årig blev syg.

”Det har været et langt sygdomsforløb, og det bliver ikke nemmere med tiden. Sygdommen fylder utroligt meget i vores hverdag, og jeg vænner mig aldrig til det,” fortæller Birte.

En pause fra sygdommen

Birte og Calle på deres bryllupsdag for 56 år siden – unge og forventningsfulde over deres kommende liv sammen.

”Den største frihed er at komme ud og snakke med andre mennesker og få nogle nye input. Jeg ses ofte med mine veninder til frokost og en kop kaffe. Selvom jeg elsker Calle, er det dejligt med en pause ind i mellem,” lyder det fra Birte.


modgang

Tema

VENLIGT DEMENS

ODENSE

HVAD ER BYHUSET? Byhuset er et aktivitets- og træningstilbud for hjemmeboende personer med demens i Odense Kommune. Her tilbydes bl.a. træning, sang, spil, wellness, værkstedsaktiviteter og ture ud af huset.

Derudover handler hverdagen i Byhuset også om at træne nogle af de gøremål i hverdagen, som måske er blevet svære som f.eks. madlavning, indkøb og havearbejde.

Som at komme hjem

Byhuset består af forskellige stuer med hver sin vægfarve, møbler og gamle pyntegenstande, som giver brugerne minder tilbage til deres unge dage. Og på gangene hænger billeder af brugerne – præcis som i et hjem. Mette Mundt Andersen, som er faglig koordinator i Byhuset, fortæller: ”Vi har valgt at pynte gangene med brugernes livsplakater, som viser billeder og højdepunkter fra deres liv. Det er meget vigtigt for os at kigge på mennesket bag alle de udfordringer, som demenssygdommen fører med sig.”

Et frirum for sygdommen

En af Byhusets fornemste opgaver er at skabe strukturer, som gør, at brugerne glemmer, de er syge, så de i stedet kan fokusere på fællesskabet og de gode oplevelser. Herudover er brugernes stemmer vigtige ift., hvordan tingene skal gøres. En anden central ting er samarbejdet med de pårørende. ”Vi har et godt samarbejde med de pårørende. Ligesom brugerne i Byhuset har behov for at have noget at komme hjem og fortælle om, har de pårørende også brug for at have noget tid, hvor de kan trække vejret og være sig selv. Derfor hjælper vi begge parter,” fortæller Mette.

HVORDAN FÅR MAN EN PLADS I BYHUSET? For at komme i betragtning skal du være udredt for en demenssygdom. Hvis du ønsker at søge om en plads i Byhuset, skal du rette henvendelse til din demenskoordinator i demensteamet.

j u n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

9


TEMA : DEMENSVENLIGT ODENSE BYEN FOR LIVET opføres i et samarbejde mellem OK-Fonden og CG Jensen. Samlet forventes der opført ca. 36.000 m2 bebyggelse fordelt på:

TEKST: CHRISTIAN MARCUSSEN

BYEN FOR LIVET I 2015 indgik Odense Kommune og OK-Fonden et samarbejde om at skabe en demensbydel i Odense. Der er stadig et stykke tid, til den står færdig, men ambitionen er klar: En bydel for alle med demenspleje i verdensklasse.

Hold dig orienteret om Ældrerådets arbejde www.odense.dk/ældrerådet

En bydel i Odense

Visionen er at skabe en bydel, hvor der er plads til forskellighed, og hvor det enkelte menneske kan leve trygt hele livet uanset stadiet af demens. Men selvom Byen for Livet skabes med fokus på demens, bliver det ikke kun et sted for mennesker med demens. Studerende, børnefamilier og seniorer skal leve side om side i en atmosfære af tryghed, inklusion og fællesskab. Byen for Livet er derfor en bydel for alle.

Specialplejehjem:

100 lejligheder

Senior bofællesskab:

25 boliger

Almindeligt bofællesskab:

50 boliger

Overgangsboliger:

25 boliger

Ungdomsboliger:

67 boliger

Familieboliger:

100 boliger

Erhverv (f.eks supermarked, frisør, m.m) Daginstitution

Grunden er fundet

Byen for Livet bliver etableret på det tidligere militærområde i Bolbro. Grunden er ca. 71.000 m2 stor og ligger ud til et grønt område med træer og lunde, som skal tænkes ind i den endelige udformning af stedet, og byggeriet ventes færdigt i 2020.

AF: MERETE HELGENS, FORMAND FOR ÆLDRERÅDET

Det mener Ældrerådet

Skal venlighed organiseres? Ja, på nogle områder er vi desværre nok nødt til at organisere det, som burde være en selvfølge. Det har Alzheimerforeningen gjort med en ny kampagne, der skal gøre Danmark til et land med rigtig mange demensvenlige borgere.

den tålmodighed og imødekommenhed, der kan give både hjælp og tryghed til mennesker med demens. F.eks. ved busstoppestedet hvor man kan blive i tvivl om, hvilken bus man skal med, eller ved kassen i Netto hvor betalingssituationen kan være svær.

Men hvad er det så, der skal til for at være demensvenlig? Faktisk er det ikke så svært, og kodeordene er tålmodighed og imødekommenhed. Problemet er bare, at de fleste af os lever i en travl hverdag, og det afholder os desværre til tider fra at udvise

Ældrerådet opfordrer alle til at blive demensven og skilte med det lille, lilla hjerteemblem og huske, at bare fem minutter kan gøre alverden til forskel for et menneske med demens.

10

En Venlig Hilsen - jun i 20 17


Tema

VENLIGT DEMENS

ODENSE

TEKST: TINE BOE / FOTO: EJLSTRUP PLEJECENTER

Plejecenterbeboere får hjælp til at danne fællesskaber Når man lever med en demenssygdom, har man ofte svært ved selv at knytte sociale relationer. Derfor har Odense Kommune sat et forsøg i gang, der skal gøre medarbejdere på udvalgte plejecentre i stand til at hjælpe de demente beboere med at få øjnene op for hinanden. De fleste af beboerne på Odense Kommunes plejecentre lever i dag med en demensdiagnose. Dette tal vil vokse i årene, der kommer, og Odense Kommune er derfor gået i gang med at undersøge, hvordan plejecentrenes sociale og fysiske rammer fremover skal være for at imødekomme livet med demens bedst muligt. Erfaringer fra Holland, og nu også et forsøg i Odense, viser, at plejecentre, der tilbyder livsstils- og interessefællesskaber, kan være vejen frem.

Interessefællesskaber øger livskvaliteten

Forsøget fra Ejlstrup Plejecenter viser, at når personalet støtter beboere med demens i at knytte fællesskaber baseret på fælles interesser, så øger det livskvaliteten hos beboerne markant. Dette skyldes bl.a., at beboerne får øjnene op for hinanden på en ny

velse af fællesskab, fordi de begyndte at interessere sig for hinandens interesser og derved også begyndte at drage omsorg for hinanden.”

Livsstilsplejecentre

De positive resultater fra Ejstrup Plejecenter gør, at arbejdet med at etablere interessefællesskaber nu Nye interessefællesskaber på Ejlstrup Plejebredes ud til yderlicenter har givet mulighed for nye aktiviteter. gere fire plejecentre i Odense. Formålet er at indsamle måde og samtidig oplever øget endnu mere viden selvværd, fordi de pludselig om arbejdet med livsstils- og kan dele sig selv og deres inteinteressefællesskaber, således resser med andre, der interesat man i fremtiden får plejeserer sig for det samme. centre, hvor medarbejderne som noget helt naturligt Maj-Britt Skovhøi Hansen, hjælper beboere med demens rehabiliteringsleder på Ejlmed at knytte nogle gode instrup Plejecenter, fortæller: teressefællesskaber. På sigt vil det måske endda blive muligt ”Arbejdet med interessefælat tilbyde plejecentre med lesskaber har givet de beboafdelinger inden for speciere, der var med i forsøget, fikke interesser og livsstile en større identitetsfølelse. som f.eks. kultur, natur eller Samtidig gav det dem en oplefysisk aktivitet.

j u n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

11


TEKST: CHRISTIAN MARCUSSEN

Stil op til Ældrerådet

Til november er der valg til Ældrerådet i Odense. Men først skal der findes en masse kandidater, der har lyst, tid og engagement til at gøre en forskel for de ældre. Kunne det være dig?

Hvad er Ældrerådet?

Ældrerådet består af 15 demokratisk valgte medlemmer, som skal rådgive beslutningstagerne i Odense Kommune. Medlemmerne sidder for en fireårig periode, der følger kommunalvalgene. Byråd og politiske udvalg har pligt til at høre Ældrerådet i alle sager, der vedrører forhold for de ældre. Ofte er det sager i Ældre- og Handicapforvaltningen, der skal tages stilling til, men det kunne også være i By- og Kulturforvaltningen, når der f.eks. skal tages stilling til ældres adgang til offentlig transport.

Som medlem af Ældrerådet skal du derfor sammen med dine ”kollegaer” drøfte relevante, politiske forslag og i samråd med dem komme frem til et samlet høringssvar. Disse høringssvar danner en del af det grundlag, som politikerne skal træffe beslutninger på baggrund af. Ældrerådet kan også på eget initiativ rejse og drøfte spørgsmål, som de mener, er af betydning for de ældre, ligesom Ældrerådet har mulighed for at videregive idéer og forslag til kommunens politikere.

SÅDAN STILLER DU OP

Hvis det lyder som noget for dig, skal du melde dig som kandidat. Der er åbent for tilmelding mellem d. 1. juni og d. 31. august, og for at blive kandidat skal du være fyldt 60 år d. 21. november og være bosiddende i Odense Kommune. Bliv kandidat ved at registrere dig på hjemmesiden www.odense.dk/ældrerådsvalg

Hvis du har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte sekretær for Ældrerådet, Charlotte Bækholm på tlf. 6551 3105

12

En Venlig Hilsen - jun i 20 17


INFORMATIONSMØDE 16. august kl. 16.00-18.00 i Salen

Uanset om du ved, du vil stille op, eller blot overvejer det, så kan du kan komme til informationsmøde, hvor du kan høre mere om Ældrerådets arbejde. Du kan også læse mere om ældrerådet på www.odense.dk/ældrerådet

Ørbækvej 100 - 5220 Odense SØ

HVORFOR SKAL DU STILLE OP? Efter 31 år med egen lægepraksis var jeg på vej på pension. Da en tidligere patient og medlem af Ældrerådet hørte det, lykkedes det ham at overtale mig til at stille op. Gennem årene har jeg specielt interesseret mig for forholdene på byens plejehjem. Særligt embedslægernes tilsyn med plejehjemmene har haft min store opmærksomhed. Dem har jeg læst og kommenteret på hvert år, og det er mit indtryk, at de fleste alvorlige fejl er blevet rettet.

BRIAN SKOV NIELSEN

Ældrerådet er vigtigt, fordi det giver mulighed for at drøfte, nuancere og kommentere på politiske tiltag, inden de ryger til afstemning i udvalg og byråd.

Ældrerådet er et vigtigt høringsorgan for os politikere. Medlemmerne skal stå vagt om de ældres interesser og give deres input til politiske beslutninger, inden de skal træffes. Medlemmerne i et ældreråd skal have god føling med, hvad der rører sig blandt de ældre lokalt,

Da jeg for mange år siden blev pårørende til et demensramt familiemedlem, sagde jeg til mig selv, at jeg ville i Ældrerådet, når jeg blev 60. Jeg ville gøre mit for at forbedre forholdende for de ældre. Jeg har været medlem siden 2006, og selvom der har været nedskæringer, er vi blevet lyttet til og har også fået ændret på en del politiske beslutninger.

HANNE HANSEN

JOHANNES HEM

En Venlig Hilsen har spurgt to mangeårige medlemmer af Ældrerådet om deres tid i Ældrerådet, og så fortæller rådmand Brian Skov Nielsen om, hvorfor ældrerådsarbejdet er så vigtigt.

Jeg har været utrolig glad for at være i Ældrerådet. Man møder en masse spændende mennesker og får mulighed for at blive involveret i mange forskellige projekter og arbejdsopgaver. Det har været meget berigende, og jeg vil anbefale alle, der brænde for ”de gamle” til at stille op men man skal vide, at der skal arbejdes for sagen.

så de kan bringe nogle vigtige perspektiver til bordet, som vi politikere måske ikke lige havde overvejet. Man kan sige, at Ældrerådet er en slags kritisk, konstruktiv ven. Og sådan nogle skal man sætte stor pris på. Jeg håber, rigtig mange vil stille op og også stemme til valget. Vi har brug for alle gode kræfter.

ju n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

13


TEKST: METTE VINUM JENSEN / ILLUSTRATION: SHUTTERSTOCK

Har du brug for hjælp til kørsel? Kan du ikke længere selv sørge for transporten f.eks. med egen bil, cykel, bus eller el-scooter, har du mulighed for at søge om en af kommunes kørselsordninger. Læs med og bliv klogere.

KØRSEL TIL LÆGE OG SPECIALLÆGE

SBH-KØRSEL TIL FRITIDSFORMÅL

§117 INDIVIDUEL KØRSEL

Er du pensionist eller førtidspensionist, og kan du ikke længere selv sørge for transport til læge/ speciallæge med egen bil, bus, el-scooter og lignende, kan du søge om en fribefordring med taxa. Ordningen fungerer sådan, at du selv betaler for turen og efterfølgende indsender kvitteringerne til Mobil i Odense, som refunderer beløbet. Denne ordning gælder kun til læge/speciallæge og altså ikke til tandlæge, fysioterapi og lignende.

Er du svært bevægelseshæmmet, og anvender du et ganghjælpemiddel eller en kørestol og kan derfor ikke benytte offentlige transportmidler, kan du søge om en SBH-ordning. Svært bevægelseshæmmet dækker over en lidelse i bevægeapparatet dvs. i ben, hofte eller ryg. Ganghjælpemidlet eller kørestolen skal være bevilget af kommunen, eller du skal være berettiget til ét ved kommunen. SBH-ordningen kan du benytte til spontane køreture f.eks. besøg ved familie, indkøb og kulturelle aktiviteter.

Kan du ikke benytte offentlige transportmidler, og er du ikke berettiget til SBH-kørsel, så kan du søge om en §117-kørselsordning. §117-kørselsordningen kan benyttes til besøg ved familie eller lignende. Det er en tilskudsordning, som dækker max to ture om måneden, og hvor tilskuddet vil være på max 150 kr. Du betaler selv for turen og indsender derefter kvitteringer til Mobil i Odense, som refunderer den del af udgiften, du er berettiget til.

KØRSEL TIL AKTIVITETSTILBUD, GENOPTRÆNING OG DAGCENTER Er du visiteret til et aktivitetstilbud, kan du søge om tilskud til buskort eller befordringsgodtgørelse. Kan du af fysiske eller psykiske årsager ikke selv sørge for kørsel, kan du søge om befordring med taxa ved at indsende et ansøgningsskema. Kan du ikke selv sørge for transport til genoptræning eller dagcenter, vil personalet på genoptræningscentret eller dagcentret indstille dig til befordring med taxa. Ved befordring med taxa til dagcenter eller genoptræning kan der være en egenbetaling på 46 kr. pr. dag, alt efter hvilken paragraf du er visiteret efter.

Dette var blot et overblik Få mere viden om regler, kriterier og ansøgningsprocedurer for de kommunale kørselsordninger på www.odense.dk/mobiliodense eller ved at kontakte Mobil i Odense, tlf. 63 75 81 00

14

En Venlig Hilsen - ju ni 20 17


Nye ”klippekort” på plejecentre

Måltidsguide til dig? Har du brug for at finde fællesspisning i dit lokalområde, eller vil du have gode råd til, hvordan du laver kaffebord eller inviterer gæster, når kræfterne ikke er de samme mere?

Odense Kommune har i 2017 og 2018 fået midler til en klippekortsordning på plejecentrene. Det betyder, at vi har fået mulighed for at ansætte lidt ekstra personale, så beboerne hver især kan få, hvad der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Den ekstra halve time pr. uge skal bruges på lige netop det, beboerne hver især ønsker og skal ligge uden for den eksisterende plejeindsats. Det kan være en cykeltur, en gåtur, en udflugt, oprydning i skuffer og skabe eller noget helt andet.

Så er Ældre Sagens måltidsguider måske noget for dig eller én, du kender? Måltidsguiderne er frivillige personer, der besøger dig over ca. fem gange og hjælper dig med det, du godt kunne tænke dig at komme i gang med - f.eks. let madlavning, hjælp til at invitere gæster eller måske introduktion eller ledsagelse til spisefællesskaber.

ER DU INTERESSERET? Kontakt Trine på mail: trine.lytzen@gmail.com eller tlf. 23 39 02 07

ODENSE RUNDT ’Odense Rundt’ er navnet på den nye app og hjemmeside, der kan hjælpe dig med at finde rundt i Odense. ’Odense Rundt’ hjælper dig uden om vejlukninger og ensretninger – også de midlertidige, som andre GPS-tjenester ikke når at fange. Du kan få rutevejledningen læst højt, så din opmærksomhed er på trafikken, mens du bevæger dig gennem byen. Du kan få anbefalet ruter til dit bestemmelsessted, hvad enten du er i bil, på cykel eller til fods. App’en indeholder mere end 2500 steder, som vises alfabetisk eller ud fra, hvor du aktuelt befinder dig. Find nemt og hurtigt frem til byens handicapparkeringspladser, find turforslag til fods eller find dit nærmeste frivillighus/aktivitetshus med ’Odense Rundt’.

Hent ODENSE RUNDT som gratis app i App Store eller Google Play eller besøg www.odenserundt.dk

ju n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

15


TEKST OG FOTO: TINE BOE

SOM AT FÅ ET EKSTRA BARNEBARN

To timer om ugen gør en forskel

To timer om ugen fylder 8-årige Temesgen huset og stuerne med liv hjemme hos Pia Sigmund på 77 år. De har mødt hinanden gennem foreningen ’2 Timer om Ugen’, der hjælper tosprogede børn til en bedre integration i Danmark gennem samvær med voksne danskere. Pia husker tydeligt første gang, Temesgen var på besøg. ”Jeg tror ikke, han nogensinde havde været i et dansk hjem før. Han var så sød og nysgerrig og ville især gerne vide, hvad jeg skal med så mange bøger. Og så kunne han ikke forstå, at jeg ikke har noget fjernsyn i stuen,” griner Pia.

16

En Venlig Hilsen - jun i 20 17

Det var Pia, der for nogle år tilbage, fik idéen til foreningen ’2 Timer om Ugen’. Det skete, efter hun havde haft besøg af en flygtningefamilie, hvor børnene talte meget dårligt dansk, selvom de var født i Danmark. ”Tosprogede børn er tit bagud rent sprogligt, fordi der ikke bliver snakket dansk derhjemme. Hertil kommer, at de ofte mangler en kulturel forståelse for Danmark, fordi de ikke så tit kommer i danske hjem. Og derfor tænkte jeg, at hvis sådan nogle bedstemødre som mig kunne afsætte bare to timer om ugen til at lege noget sprog og kultur ind i de her børn, så ville det måske kunne rette op på noget af det efterslæb, de har ift. deres danske kammerater,” fortæller Pia. Hermed var kimen lagt til en forening, der støtter tosprogede børns sproglige og kulturelle udvikling i de første skoleår, og som har eksisteret i nu otte år.


Der er ikke noget hokus pokus over det. Man skal egentlig bare lave det, man ville lave med sine egne børn eller børnebørn.

Temesgen kommer fra Eritrea og har boet i Danmark i halvandet år. Hver uge besøger han Pia Sigmund, der gennem samvær og forskellige aktiviteter er med til at støtte hans integration i Danmark.

Tag i ZOO eller læs højt

Som frivillig i ’2 Timer om Ugen’ forpligter man sig til to timers samvær om ugen med et tosproget barn i minimum seks måneder. Man bestemmer selv, hvad man vil lave med barnet, der typisk går i børnehave, når man møder det første gang. ”Der er ikke noget hokus pokus over det. Man skal egentlig bare lave det, man ville lave med sine egne børn eller børnebørn. Det er skønt at være sammen med børn i den alder. De er så åbne og nys-

Fakta

Hvad er ’2 Timer omUgen’?

gerrige – og så gider de godt med i ZOO,” smiler Pia, hvis egne børn og børnebørn for længst er blevet for store til både højtlæsning og en tur i ZOO.

Danskerne er rare

Selvom ’2 Timer om Ugen’ primært skal støtte tosprogede børn sprogligt og kulturelt de første skoleår, så håber Pia også, at projektet kan give børnene et godt indtryk af Danmark og danskerne. ”Jeg håber, at børnene oplever, at det er rart at være i Danmark, og at danskerne er rare mennesker, der faktisk gerne vil andre det godt. Det håber jeg, de tager videre med sig i voksenlivet – følelsen af at være blevet lukket ind og at have mødt venlighed – og at det får dem til at stræbe efter at blive gode danskere selv,” fortæller Pia.

’2 Timer om Ugen’ er en forening, der støtter tosprogede børns sproglige og kulturelle udvikling. Foreningen har eksisteret i Odense i otte år og tæller ca. 100 frivillige. Som frivillig i ’2 Timer om Ugen’ forpligtiger man sig til to timers samvær om ugen med et tosproget barn på mellem fem og otte år. Man kan lave alt fra at tage på biblioteket til at klippe gækkebreve. Det vigtigste er, at barnet får styrket sit danske sprog og sin kulturelle forståelse af Danmark gennem samværet.

Læs mere på www.2timeromugen.dk eller ring på tlf. 28 87 01 73

ju n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

17


TEKST: TINE BOE / FOTO: SHUTTERSTOCK

Hvad er en generalfuldmagt - og skal jeg lave en? Alle ved, hvad et testamente er, og mange har sikkert allerede lavet et. Blandt andet for at sikre at de pårørende, som i mange tilfælde godt ved, hvad den afdødes sidste ønsker er, ikke kommer til at stå uden magt og indflydelse efter dødsfaldet. Ligesom med et testamente er det en god idé at overveje, om man skal få lavet en generalfuldmagt. En fuldmagt er et dokument, med hvilket man giver en anden, typisk en pårørende eller en nær ven, ret til at træffe bestemte beslutninger og handle for sig. Den person, som man giver disse rettigheder til, kaldes en ”fuldmægtig”. Selv kaldes man ”fuldmagtsgiveren”.

Hvorfor en generalfuldmagt?

Ingen af os ved, hvad morgendagen bringer. Vi kan komme ud for en trafikulykke, blive alvorligt syge eller få demens og dermed havne i en situation, hvor vi bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv. Det kan vanskeliggøre livet for de pårørende, fordi de ikke umiddelbart kan disponere på f.eks. ægtefællens vegne. Derfor er det en god idé, at vi, mens tiden er inde, tager stilling til, hvem der skal tage vigtige beslutninger for os, hvis vi ikke længere selv kan.

Hvem behøver en fuldmagt?

Det er en god idé at få oprettet en generalfuldmagt, hvis man har fast ejendom som f.eks. hus eller sommerhus, eller hvis man er i besiddelse af en formue eller en opsparing i form af bankkonti, obligationer eller aktier.

Hvor kan man henvende sig?

Du kan altid henvende dig til en advokat og få råd og vejledning om både testamenter og generalfuldmagter, men du kan også finde mange svar på nettet. Hvis du er medlem af Ældresagen, kan du bl.a. få gratis telefonrådgivning om juridiske spørgsmål.

18

En Venlig Hilsen - jun i 20 17

Hvad skal man overveje, inden man udpeger en fuldmægtig?

Det er en stor beslutning at skulle overdrage sine rettigheder til et andet menneske, og derfor skal man tænke sig godt om, inden man udpeger en fuldmægtig. Dette er spørgsmål, du kan stille dig selv, inden du beslutter dig:

• Stoler jeg på personen? • F orstår personen mine behov og ser tingene fra min synsvinkel? • V  il personen følge mine ønsker, hvis jeg en dag ikke længere selv kan disponere på egne vegne? • E r personen villig til at bruge den tid, der skal til for at udføre hvervet som fuldmægtig? • E r personen i stand til at besøge mig og/eller holde kontakt pr. telefon? • H  ar personen indsigt i økonomiske spørgsmål? Hvis det ikke er tilfældet, vil personen så få den nødvendige bistand fra eksperter? HUSK! Hvis du opretter et testamente på nettet, så er det først gyldigt, når det er underskrevet ved notar i byretten eller foran to vitterlighedsvidner. Det mest sikre er at få underskrevet sit testamente ved notar, da det herefter gemmes i det offentlige centralregister og dermed ikke risikerer at blive væk.


PÅ VEJ MOD BORGERNES HUS Det er næppe gået trofaste biblioteksbrugeres næse forbi, at Hovedbiblioteket i Odense er midlertidigt lukket, og at håndværkere arbejder på højtryk for at skabe et nyt og spændende hus med mange muligheder. Sammen med Hovedbibliotek og Musikbibliotek vil det nye hus, som er døbt Borgernes Hus, også rumme Center for Frivillighed, Center for Civilsamfund og Borgerservicefunktion. Borgernes Hus får indgang fra gadeplan på Østre Stationsvej – tæt på det kommende Letbanestoppested. Byggeriet skrider frem efter planen, og Hovedbiblioteket og hele Borgernes Hus forventes at slå dørene op i oktober 2017. Du kan følge byggeriet og se billeder fra byggeprocessen på www.odensebib.dk/nythovedbibliotek Her finder du også de udvidede åbningstider for byens øvrige biblioteker i Hovedbibliotekets lukkeperiode.

ÅBEN IT-HJÆLP PÅ BYENS BIBLIOTEKER GRATIS ADGANG – INGEN TILMELDING ÅBEN IT-HJÆLP PÅ HOLLUF PILE BIBLIOTEK Hver mandag kl. 14.00-16.00. Åbent i hele sommerperioden.

ÅBEN IT-HJÆLP PÅ DALUM BIBLIOTEK

Hver torsdag fra kl. 10.00-12.00. Sommerlukket i juli måned og evt. også yderligere. Forhør dig på Dalum Bibliotek.

ÅBEN IT-HJÆLP PÅ TARUP BIBLIOTEK

IT-Sikkerhed for Windows-PC Er du fyldt 60 år, og er du i tvivl om, hvad IT-sikkerhed er, og hvordan du sikrer dit digitale liv? Kom til informationsmøde og bliv klogere på sikkerheden. Mødet omhandler emner som password, sikkerhedskopiering, identitetstyveri, NemID, virus, Windowsopdatering, Java og meget andet, som man er nødt til at forholde sig til, når man er på nettet. Forudsætning: Kendskab til Windows på brugerniveau. Du skal ikke medbringe egen PC. Informationsmøder på følgende biblioteker:

Hver fredag kl. 10.00-12.00. Forhør dig på Tarup Bibliotek om sommerlukning.

TARUP BIBLIOTEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (65 51 43 38)

ÅBEN IT-HJÆLP PÅ BOLBRO BIBLIOTEK

DALUM BIBLIOTEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (65 51 43 07)

Hver torsdag fra kl. 13.00-15.00. Sommerlukket i juli måned. Fra august er IT-hjælpen flyttet til tirsdage i tidsrummet kl. 13.00-15.00.

17-08-2017 & 28-09-2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KL 09.00-11.00

07-09-2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KL 12.30-14.30

Tilmelding nødvendig på www.odensebib.dk

LITTLE LIBRARY

I sommerhalvåret fra midt i maj kan du nu kombinere en dejlig gåtur med en læseoplevelse. Ved Skovsøen og i Munkemose ved Havhesten og legepladsen er der i sommermånederne opstillet et mini bibliotek, som vi kalder Little Library. Konceptet er enkelt: Du kan frit og uden forpligtelser låne en bog fra Little Library, som du sætter tilbage, når du er færdig med den. Du må også meget gerne donere en bog fra din egen reol til det lille bibliotek og give gode læseoplevelser videre. Det er også muligt at finde bøger til børnebørnene i Little Library ved legepladsen i Munkemose. God fornøjelse!

ju n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

19


Løsningen på krydsordet finder du ved at sætte bogstaverne fra de nummererede felter sammen.

krydsord Blandt de indsendte korrekte løsningsord trækkes der lod om en

Doro 6531 brugervenlig mobiltelefon fra Doro A/S til en værdi af ca. kr. 1.499,-. Læs mere om telefonen på www.doro.dk Vinderen får direkte besked og offentliggøres i næste nummer sammen med løsningen. 20

En Venlig Hilsen - jun i 20 17

”Løsningen på krydsordet finder du ved at sætte bogstaverne fra de nummererede felter sammen. Løsningsordet sendes BEMÆRK senest den 1. august 2017 sammen med dit navn, adresse og telefonnummer til envenlighilsen@odense.dk eller til Pia Sandholdt, ÆHF, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. Mærk kuverten krydsord” eller skriv ”krydsord” i e-mailens emnefelt.

Vinderen fra sidste nummer blev: Leila Rasmussen Skovhaven 83 5320 Agedrup

Løsningen i sidste nummer var:


AKTIVITETSKALENDER

for klubber & foreninger

INDRYKNING AF ANNONCER Alle klubber og foreninger, der har åbne tilbud om samvær og aktiviteter for Odense Kommunes folkepensionister, kan annoncere deres tilbud her.

SÅDAN GØR DU:

Send teksten, som ønskes trykt. Den må max være på 275 anslag - (bogstaver og mellemrum i alt). Denne tekst trykkes resten af året, med mindre der indsendes rettelser. Evt. rettelser til september nr. skal indsendes senest 1. august 2017. Ved årsskiftet skal alle sende ny annoncetekst.

En Venlig Hilsen

Ældre- og Handicapforvaltningen, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. Mail: envenlighilsen@odense.dk

5000 ODENSE C

BOWLINGKLUBBEN SAMSPIL

For efterlønnere og pensionister. Du behøver ikke at have spillet før. Kaffe/te og hyggeligt samvær efter spillet. Første gang gratis. STED: City Bowling, Rugårdsvej 46 TID: Tirsdag eller torsdag kl. 11-12 INFO: Bent Kristensen tlf. 2743 9962

FAGLIGE SENIORER ODENSE KREDSEN

Ældrepolitik og Kammeratligt samvær M/K. HVEM: Medlemmer af de tilsluttede seniorklubber STED: Seniorhuset Toldbodgade 5-7 TID: Hver onsdag kl. 9-12 Skoleferie lukket INFO:  Kontortid onsdag kl. 9-12, Tlf: 2512 2486 eller fagligeseniorod@outlook.dk

FILOSOFHAVEN NETCAFÉ / IT TIL ÆLDRE

Computere, iPads, Internet, frivillige IT-vejledere, kaffe og hygge. Det er menuen, når der er gratis netcafé hver onsdag. STED: Ældrecentret, Filosofhaven 12 TID: Onsdag kl. 10-12 INTO: Tlf. 3054 9178 - www.itaeldre.dk

FREDENS SOGNS TORSDAGSKLUB

Arrangementer hver 3. torsdag i måneden. Tilmelding på tlf. 6612 8701. Medlemskab kr. 100 årligt. STED: Sognehuset, Fredens Kirke Skibhusvej 162 TID: Hver 3. torsdag kl. 14 INFO: Tlf. 6612 8701

KREPO ODENSE

Aktiviteter: Sprog, håndarbejde, it, slægtsforskning og folkedans mm. STED: Seniorhuset, Toldbodgade 5-7 TID: Kontortid man-tors kl. 10-12 INFO: Tlf. 4225 4775 (kontortid), kontor@krepo.odense.dk www.krepo-odense.dk Formand Chr. Pedersen tlf. 2943 3240

MINIGOLF FOR SENIORER

Minigolfklub Putter Team Odense spiller indtil 1. oktober ved havnen på Byens Ø, derefter i Minigolfkælderen Rugårdsvej 23. Vi træffes første gang i klubben efter kl. 12.00 eller på telefon 6612 6080 om mandagen. Træffetid alle dage - se under info. STED: Byens Ø & Rugårdsvej 23 TID: Mandage kl. 10-14 INFO: Tlf. 6612 6080 (mandage) eller leif.nielsen@dsa-net.dk, tlf. 2511 0287 (alle dage)

MARGUERIT-KORET

Er du sangglad, kontakt Lis B. Andersen, tlf. 6618 1616. Vi øver hver torsdag. STED: Pakhusgården 18, DOF Paarup Aftenskole TID: Torsdage kl. 10-12 INFO: Lis B. Andersen, tlf. 6618 1616

OB BORDTENNIS - ÆLDREAFDELINGEN

Vi er ca. 80 ældre, som spiller bordtennis i OB. Alle over 60 år er velkommen. Man behøver ikke at have spillet før. Medbring bare sportstøj og sko. Bat kan lånes.

STED: Odense Kasernehal,

Sønderboulevard 17 A 5000 Odense C TID: Mandag kl. 8-10 onsdag kl. 8-12 og fredag kl. 8-10 INFO: Tlf. 6615 1746 el. 2145 5246

ONSDAGSDANS

For seniorer til musik af Veteranerne hver onsdag (ikke i skoleferierne). Entré 30 kr. Kontakt: Grethe Larsen STED: Seniorhuset, Toldbodgade 5-7 TID: Onsdag kl. 14-17 INFO: Tlf. 6618 0413

SENIORHUSETS NETCAFÉ

har 6 PC’ere med word, excel, Power Point samt adgang til internet til rådighed. Er man en gruppe, der ønsker at mødes i caféen, kan der reserveres plads. STED: Seniorhuset, Toldbodgade 5 TID: Mandag-torsdag kl. 9-15 fredag kl. 9-13 INFO: www.seniorhusodense.dk Kontakt på tlf. 6375 7000

SKIBHUSCENTRET

Stedet hvor pensionister mødes for at udnytte seniorlivets mange muligheder. Dygtiggøre sig eller motionere, men frem for alt, være sammen med andre. Hent et program. Der er også noget for dig. STED: Marienlund Hovedgård Skibhusvej 270 INFO: Tlf. 6590 3594 www.skibhuscentret.dk

j u n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

21


AKTIVITETSKALENDER for klubber & foreninger SKIBHUSCENTRETS NETCAFÉ/IT TIL ÆLDRE

Computere, iPads, Internet, frivillige IT-vejledere, kaffe og hygge. Det er menuen, når der er gratis netcafé hver tirsdag. STED: Skibhusvej 270 TID: Tirsdag kl. 9-12 INFO: Tlf. 6590 3594 www.itaeldre.dk

STAVGANG FOR SENIORER

Styrk din overkrop mens du går! Gratis instruktion i Ældre Sagens regi. STED: Åfartens kiosk, Filosofgangen TID: Hver torsdag kl. 10-11 INFO: J.M. Stewart-Ferrer Tlf. 4028 3207 jm.ferrer@privat.dk

STOL PÅ MOTION

Der er ledige pladser! Kom og vær med hver fredag, kl. 10 eller kl. 11. Der er socialt samvær efter gymnastikken. STED: Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 TID: Fredage, kl. 10 og kl. 11 INFO: Lizzie Roll, tlf. 4026 1698

STRIKKECAFÉ

Efter ferien 6 sept.-4 Okt.-1 Nov. Og 6 Dec. Alle er velkomne, der er ingen tilmelding, og det er gratis. Der kan købes Kaffe i caféen. STED: Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 TID: 1. onsdag i måneden, kl. 14-16 INFO: Dansk Folkehjælp: Kirsten Lindstrøm, tlf. 2147 5120 OK Klubben: Ellen Kjær Hansen, tlf. 2335 9165

TID: Sidste søndag i hver måned

kl. 14-16 INFO: Kirsten Lindstrøm tlf. 2147 5120 Ellen Kjær Hansen tlf. 2335 9165

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE

Tilbyder IT-kurser for såvel begyndere som øvede i at bruge Windows 10, Macbook, Tablets (iPad og Android), Smartphones samt hjælp til at få løst computerproblemer på såvel gamle som nye computere og hjælp til at overføre smalfilm, VHS bånd, lydbånd mv. til digitale medier. STED: Seniorhuset, Toldbodgade 5 INFO:  Se mere om indhold og tilmelding på www.aehae.dk

ÆLDRECENTRET HUSET

Foreninger/lokaler, cafe m.m. Se opslag i huset eller på www.huset-odense.dk. Formand Bodil Nielsen tlf. 2148 0304. STED: Skt. Jørgens Engen 2 TID: Åbent hverdage fra kl. 10-13 INFO: Tlf. 6617 9079 www.huset-odense.dk

ÆLDRE SAGEN

Har kontor i Slotsgade, der er bemandet med frivillige. Her undervises, gives støtte og vejledning samt foretages tilmelding til arrangementer. Ønskes en ledsager kontakt tlf. 2337 9607 tirsdage fra kl 10-11. Ønskes it-undervisning i hjemmet kontakt tlf 3026 3017. Vil du deltage i bowling ring tlf. 2334 2434 STED: Slotsgade 20 C 1.sal TID: Man- og onsdage kl. 13-16 tirs- og torsdag kl.10-13 INFO: Tlf. 6591 9121

SVANEKORET

Sangglad? Så kom og syng i flerstemmigt blandet kor. Vores repertoire er lige så blandet som koret. Vores korleder er musikuddannet, og vi har egen pianist. STED: Seniorhus, Toldbodgade 5-7 TID: Mandag kl. 9.45-12.15 INFO: Kirsten - tlf. 2346 8155

SØNDAGSCAFÉ I SENIORHUSET

Altid sidste søndag i måneden. Kaffe/Te m. kage og underholdning, pris 50,00 pr. person. Efter ferien er vi der igen 27 Aug. - 24 Sept. - 29 Okt. Og juleafslutning 26 Nov. Arrangører: Lunge Foreningen Odense. OK Klubben. Dansk Folkehjælp Odense. STED: Seniorhus, Toldbodgade 5-7

22

En Venlig Hilsen - jun i 20 17

5200 ODENSE V BOLBRO SENIORKLUB

Foredrag, musik og sang m.m. for alle uden for arbejdsmarkedet. STED: Bolbro Sognehus, Stadionvej 68 TID: På torsdage kl. 14-16 INFO: Inger Hansen tlf. 6616 8158/2216 4358

BOWLINGKLUBBEN P.E.B.

for 60+ og pensionister. Oplysninger på spilledage i Hallen, på hjemmesiden eller hos formanden Egon Eriksen. STED: Odense Bowlinghal Møllemarksvej 80

TID: Mandag & torsdag kl. 10-12 INFO: Formand Egon Eriksen tlf. 2076 9990 www.peb-odense.dk

BOWLINGKLUBBEN S E N

For efterlønnere og pensionister. Kaffe & hyggeligt samvær. Ingen betingelse at have spillet før. Måske er det noget for dig. Første gang gratis. Se INFO eller mød os i hallen. STED: Odense Bowlinghal Møllemarksvej 80 TID: Onsdag kl. 10-11.30 INFO: Ester, tlf. 5017 8020 Poul, tlf. 2467 1604

FYNSKE KNIPLERE - ODENSE

2. lørdag i månederne september-april kl. 10-16. Samt onsdage i ulige uger september - april kl. 13-16. STED: Bolbro Ældrecenter Stadionvej 50, opg. E INFO: Lis Hansen, tlf. 6617 5181

NATURMOTION-ODENSE VEST

Forening for aktive seniorer 55+. Foreningen er medlem af SAI. KROLF-PETANQUE-GÅMOTIONSOCIALT SAMVÆR. STED: Odense Kultur- & Idrætshus Stadionvej 50 TID: Onsdage kl. 13-16 INFO: Kurt Andersen, tlf. 6045 7959 kurtandersen@post.tele.dk

ODENSE BLOMSTERKLUB

Underholding, musik og sang, foredrag, rejsebeskrivelser, fester og udflugter. Fælles kaffebord med medbragt brød. STED: Bolbro Ældrecenter Statdionvej 50, indg. E TID: Torsdage, kl. 13.30-15.30 INFO: Formand Mogens Bruun tlf. 6618 1119/2446 1539

ODENSE VISEFORENING

Vi synger viser og sange onsdage i ulige uger. Alle er velkomne, her er det sangglæden, der tæller. Første gang efter ferien er d. 16. august. STED: Bolbro Ældrecenter Stadionvej 50, indg. E TID: Onsdage ulige uger kl. 19.15-21.15 INFO: Tlf. 2487 2090


SYMBOLER Socialt samvær

Musik

5210 ODENSE NV AKTIV KORUP

En forening primært for folk, der har god tid i dagtimerne. Vi hjælper med at sætte forskellige aktiviteter i gang, pt. er der maling, 2 læsekredse, strikke-café, smykkefremstilling, glaskunst, pileflet, cykelhold, vandrehold og forskellige foredrag. STED: Korup Skole eller ved KKIC, Præstevej INFO: Hanne Præst, tlf. 2856 5872, hanne.l.p@outlook.dk korupportalen.dk

GRÆVLINGEHUSET

Mandage kl. 9.30-11.30. Gratis Netcafe. Kl. 14-16 kortspil, håndarb., hyggesnak. 1. mandag i md. banko. kl. 14-16. Den 2. onsdag i md. spisning, håndarbejde, hyggesnak kl. 12-16. STED: Grævlingløkken 21 INFO: Kontakt Vera Mogensen tlf. 5160 8454 - ver@os.dk www.graevlingehuset.dk

GRÆVLINGEHUSETS NETCAFÉ

Computere, iPads, Internet, frivillige IT-vejledere, kaffe og hygge. Gratis netcafé hver mandag. STED: Grævlingløkken 21 TID: Hver mandag kl. 9.30-11.30 INFO: Kontakt Bodil Nielsen tlf. 2860 9806 bodil@kalnet.dk

HANNESBORG

Motionsture, alle kan deltage. Vi går ca. 1,5 time i moderat tempo. Kaffe efter turene. Arr. Fodslaw Odense. STED: Eddavej 6 TID: Tirsdage kl. 9.30 INFO: Bodil Rasmussen tlf. 2446 2069 www.fodslawodense.dk

L’HOMBREKLUBBEN BAKKEHUSET

Vi mødes mandag og torsdag. Socialt samvær 1. & 3. mandag, kl. 12 med madpakke. I lige måneder d. 2. mandag ”restaurationsspisning” i klubben. STED: Eddavej 6 TID: Mandag & torsdag, kl. 13-16.30 INFO: Hans H. Schreiner, tlf. 5334 7150 www.bakkehuset.lhombre.dk

TORSDAGSKLUBBEN

Torsdagsklubben holder til i Grævlingehuset. Vi tilbyder gymnastik, socialt samvær, kortspil m.m., tag evt. mad-

Sundhed/Aktiv

Spisning

Undervisning

pakken/strikketøjet med. STED: Grævlingeløkken 21 TID: Hver torsdag 10-15 INFO: Else Jørgensen tlf. 2058 5195 torsdags-klubben.@outlook.dk

TORSDAGSVANDRERNE

Mødes ved kiosken i Tarup Center torsdage kl. 10. Vi går ca. 4 km. I lokalområdet. 1. torsdag i mdr. med kaffe/ kage (15 kr) i Brugerhuset Hannesborg, Eddavej 6. 2. torsdag i mdr. køres ud på Fyn i private biler, hvis der er biler nok. INFO: Grete Nedergaard, tlf. 2091 8400

SØNDAGSKLUBBEN

Socialt samvær, rejsebilleder, foredrag. Kaffe/kage 20 kr. STED: Brugerhuset Hannesborg Eddavej 6 TID: I 2017 i ulige uger (kl. 10-12) INFO: Grete Nedergaard, tlf. 2091 8400

5220 ODENSE SØ AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE

Her er gåklubber, ture ud i det blå, it-café, strikkecafé, billard, dart,læsekreds, gymnastik/motion, kortspil mm STED: Hjulets Kvarter 119, Holluf Pile INFO: Annelise tlf. 2629 1814 www.hollufpile.dk

FRAUGDES NETCAFÉ / IT TIL ÆLDRE

Computere, iPads, Internet, frivillige IT-vejledere, kaffe og hygge. Det er menuen, når der er gratis netcafé onsdage i ulige uger. STED: Fritidscentret, Statenevej 18-22 TID: Onsdage i ulige uger kl. 10-12 INFO: Tlf 2461 2172 www.itaeldre.dk

IT/EDB UNDERVISNING STED: Lokalcenter Rosengård

Ørbækvej 150

kl. 9.30 og 11.30

Lokalcenter Rosengård tlf. 6615 6915 - 5115 6613

TID: Mandag og Onsdag mellem

IT/EDB/Sociale medier

Infomation

5230 ODENSE M ALTUS KORET

Søger nye til koret, især herrestemmer. STED: Søjlehuset, Otto Bachesvej 13 TID: Tirsdage, kl. 9.30-11.50 INFO: Ingrid la Pia tlf. 6220 6265/3013 0789

EJERSLYKKE PENSIONISTFORENING

Underholdning, banko, fester & udflugter. Kontingent 240 kr. årligt (betales á 3 gange). STED: Otto Bachesvej 13 TID: Hver tirsdag kl. 14-17 INFO: Formand Svend Erik Henriksen, svendbent43@gmail.com, tlf. 5099 4215

FORENINGEN FREDERIKSBROEN

Banko hver onsdag. Hyggelig eftermiddage med banko, lotteri, kaffe & kage. STED: Otto Bachesvej 13 TID: Hver onsdag kl. 13.15 - ca. 16 Sidste onsdag før ferien er 7/6 INFO: Ruth Hansen, tlf. 2143 5121

KNIPLERE - EJERSLYKKE ÆLDRECENTER STED: Ejerslykke Ældrecenter Søjlehuset, Carl Blochsvej 13

TID: Hver onsdag kl. 9-12 INFO: Tove Nielsen - tlf. 2643 8470

5240 ODENSE NØ AKTIVE SENIORER

Er du 60+? Så byder Fjordager IF dig velkommen til: IT, blomsterbinding, sprog, læsegruppe, madlavning, akrylmaling, strikning, stolemotion, petanque. STED: FIF Hytten/Seden Skole INFO: FIF’s hjemmside eller Inger Sørensen tlf. 2960 1528

INFO: Receptionen på

HVENEKILDENS VENNER

1. tirsdag i mdr. kl. 14.30 pakkespil, 2. tirsdag i mdr. kl. 14.30 gudstjeneste, 2. sidste torsdag i mdr. syng sammen kl. 10-11.30, fredage kortspil kl. 13.3016.30, fester med spisning, lotteri, musik & dans. Kontingent 100 kr. STED: Fridasholmsvej 10 INFO: Formand Bent Adolfsen tlf. 2014 7197

j u n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

23


AKTIVITETSKALENDER for klubber & foreninger 5250 ODENSE SV AKTIVHUSET VIRKEDAL

Aktiviteter for +60 og pensionister. IT-café tirsdag kl. 10-12. Receptionen er åben mandag-torsdag kl. 10-14. STED: Mågebakken 80 E, Sanderum INFO: Tlf. 6617 0554 Formand Bjarne Rohde tlf. 4051 5259 Virkedal@virkedal.dk www.virkedal.dk

BELLINGES NETCAFÉ / IT TIL ÆLDRE

Computere, iPads, Internet, frivillige IT-vejledere, kaffe & hygge. Det er menuen, ved gratis netcafé hver onsdag. STED: Brændekildevej 30 TID: Hver onsdag kl. 9-11 INFO: Tlf. 4117 4531 - www.itaeldre.dk

SENIORIDRÆT SV

Motionsaktiviteter for seniorer 50+. Bl.a. motionscykling, stavgang, badminton, billard, petanque, krolf, gymnastik, pulsspinning m.fl. STED: Tranehøjen 5, Dyrup INFO: Svend Aage Nielsen tlf. 6618 0844 www.firmaidræt-odense.dk/senior

VIRKEDALS VENNER

Underholdning første lørdag i måneden. Gåture & hyggeligt samvær, første søndag i sommermånederne. Banko i ulige uger. Stavgang tirsdag & onsdag. Receptionen er åben mandag - torsdag kl. 10-14. STED: Mågebakken 80 E, Sanderum INFO: Tlf. 6617 0554

5260 ODENSE S HØJBY SENIORFORENING

Mandagscafé med socialt samvær, kortspil, foredrag, banko, fællesspisning og bogcafé. Andre dage gå- og cykelture, gymnastik, bowling, bordtennis & svømning. STED: Nørrelunden 70, Odense S TID: Mandag kl. 10-16 INFO: Formand L. Persson tlf. 2084 2695 www.hojbyseniorforening.dk

24

En Venlig Hilsen - jun i 20 17

HØJBYLUND ÆLDREKLUB

Vi mødes tirsdag kl. 10-16 fra kl. 10 til kl. 13 er der socialt samvær med spil sang og meget andet. Kl. 13 til 16 er der banko, stoledans, foredrag, fællesspisning og bustur. STED: Fælleshuset Nørrelunden 70 TID: Tirsdag, kl. 10-16 INFO: Formand Jette Marstrand tlf. 4082 5933 jette.marstrand@hotmail.com

SENIORKLUBBEN FOR HJALLESE & OMEGN Vi mødes til socialt samvær, kortspil, bankospil, foredrag, fællesspisning, underholdning musik, dans, en årlig udflugt o.a. Pensionister/efterlønnere er velkommne til at blive en del af os. Giv din tilværelse et input. STED: Jakob Hansensvej 34 TID: Torsdage kl. 14-17 INFO: Birthe Pedersen - tlf. 6617 2758

5270 ODENSE N DK 84 – DAMEKEGLEKLUB

Klubben optager førtidspensionister, efterlønnere & folkepensionister. Der er godt kammeratskab med gode udflugter og meget andet. STED: Søhusskolen, Bispeengen 3-5 TID: Hver Tirsdag kl. 12 INFO: Formand Biddy Hansen tlf. 2095 5044

NÆSBY BILLARD KLUB

Spil keglebillard i en hyggelig atmosfære og i et godt socialt samvær med andre pensionister og efterlønnere. STED: Næsbyhallen, Maylandsvænget 9, 1.sal TID: Døgnåbent. Nøgleklub INFO: Palle Kiertzner tlf. 4048 2023

NÆSBY PENSIONISTFORENING

Der er sommerferie, vi starter op igen i ulige uger torsdag d.31/8 med banko, spisning, dans & kaffe fra kl. 16 - 21. Hver mandag strik fra kl. 14 - 16. start d. 4/9. Hver tirsdag kort fra kl. 14 - 16 start d. 5/9. Alle er velkomne STED: Søhustoften 40-42 INFO: Kontakt formand Irma Hansen tlf. 2089 5407

NÆSBY –TARUP FOLKEDANSERE

Dans hver tirsdag aften fra september til sidst i april. Vi har ”levende” humørfyldt musik. STED: Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1 TID: Tirsdag, kl. 19.30-21.30 INFO: Hans Chr. Nielsen tlf. 2255 7072, hcnh@pc.dk www.naesby-tarup.dk

ODENSE PENSIONIST KEGLEKLUB

Klubben optager mandlige førtidspensionister, efterlønnere og folkepensionister. Der lægges vægt på det gode kammeratskab og sociale samvær. Udover keglespil er der mulighed for kortspil og billard m.m. STED: Kælderen på Søhusskolen TID: Hver mandag fra kl. 12 INFO: Formand Ebbe Hansen tlf. 2729 2607

STIGE-LUMBY OG SØHUS PENSIONISTFORENING

Vi mødes til motion hver onsdag kl. 13. Derefter er der i Stige Sognehus hyggeligt samvær med kaffe, kortspil m.m. Har du lyst at deltage, kontakt da formand Thordis Jensen. STED: Stige skole TID: Onsdage kl. 13 INFO: Formand Thordis Jensen tlf. 4040 3860

SYNGSAMMEN – DANSK FOLKEHJÆLP

Dansk Folkehjælp starter igen ny sæson med Syngsammen. Alle er velkomne. Første gang efter ferien 4/9, kl. 14-16. Kaffe/Te m. brød 30,- kr. incl. musik til sangen v/Palle Gildberg. STED: Lisesmindevej 3 TID:  Mandag d. 4/9 - 2/10 - 6/11 4/12, kl. 14-16 INFO: Tilmelding til Kirsten Lindstrøm Tlf. 2147 5120

SØHUSTOFTENS NETCAFÉ / IT TIL ÆLDRE Computere, iPads, Internet, frivillige IT-vejledere, kaffe og hygge. Det er menuen når der er gratis netcafé. STED: Søhustoften 42 TID: Hver fredag kl. 10-12 INFO: Tlf. 2483 0683 www.itaeldre.dk


SYMBOLER Socialt samvær

Musik

Sundhed/Aktiv

Spisning

Undervisning

IT/EDB/Sociale medier

Infomation

5320 AGEDRUP AGEDRUP BULLERUP PETANQUE KLUB

Der spilles petanque mandag og torsdag kl. 18.30 fra april til november. Dart, kortspil og socialt samvær om vinteren på tirsdage kl. 18.30. STED: Agedrup skole, Brolandevej 16 TID: Mandag og torsdag, kl. 18.30 – fra april til november INFO: Lillian Staffe, tlf. 2464 4509

5491 BLOMMENSLYST BLOMMENSLYST KROLF KLUB

Kan tilbyde dig at spille Krolf på Tre Baner af forskellig sværhedsgrad i et dejligt naturskønt terræn. Der spilles med instruktør. STED: Blommenslyst Golfklub Vejruplundvej 20 TID: Tirs- og torsdage kl. 10-12 INFO: Formand Gunhild Villadsen tlf. 2745 7759

HELE ODENSE GYMNASTIK FOR SENIORER

Vi søger nye medlemmer til motionsgymnastik. September til april. Damer: God motionsgymnastik. Mænd: Stavgymnastik, kaptajn Jespersen metoden. Begge hold samtidigt. Vi er +60. STED: Ejerslykkeskolen Rødegårdsvej 164 TID: Onsdage kl. 18.20-19.50 INFO: Mænd: Keld, tlf. 2961 4007 Damer: Kirsten, tlf. 2298 8007

OK-KLUBBERNE I ODENSE

Kirsten Runge er formand for de 8 OK-klubber i Odense. Klubberne har bl.a. flg. program: Hyggeligt samvær med andre seniorer, kaffe og brød, Bridge og L´hombre, foredrag og musikalsk underholdning. STED: Seniorhuset Grævlinghuset i Korup Sanderum Sognegård Filosofhaven INFO: Kirsten Runge, tlf. 2046 6678

j u n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

25


FRIT VALG AF LEVERANDØRER LEVERANDØRER AF PRAKTISK BISTAND

Ældre- og Handicapforvaltningen Ørbækvej 100 5250 Odense SØ Tlf. 65 51 31 11 Mail: arko@odense.dk Kontakt: Angela Koldby

Flenco Rengøring ApS Børstenbindervej 6 5230 Odense M Tlf. 65 91 67 27 Mail: info@flenco.dk Kontakt: Heidi Thorkildsen Fynsk Service – Cenema Kildemosevej 19 5000 Odense C Tlf. 60 21 38 34 Mail: fynskservice@mail.dk Kontakt: Kristin Jensen Jjs Rent Faaborgvej 2 5250 Odense SV Tlf. 40 43 15 09 Mail: info@jjsrent.dk Kontakt: Pernille Krohn Lokalcenter Rosengården Ørbækvej 100 5220 Odense SØ Tlf. 66 61 23 61 Mail:ordell@mail.dk Kontakt: Karin Ordell (Gælder kun for ældreboliger på Lokalcenter Rosengård) Skibhus Rengøring I/S Annasholmsgade 19, st. 5000 Odense C Tlf. 29 43 14 84 Mail: srv@c.dk Kontakt: Palle Henriksen

Kommunal leverandør:

Private leverandører:

Berit´s hjemmepleje Kochsgade 31 A, st. 5000 Odense C Tlf. 93 39 88 88 Mail: lb@berits-hjemmepleje.dk Kontakt: Berit Thomsen eller Lone Brøndel Kære Pleje Havnegade 100 A 5000 Odense C Tlf. 41 61 01 01 Mail: liselotte.s@kaerepleje.dk Kontakt: Liselotte Stüker Svane Service Norgekaj 62, 1 5000 Odense C Tlf. 87 70 60 00 Mail: odense@svaneservice.dk Kontakt: Maria Dybmose Danren Hjemmeservice ApS Norgekaj 62 5000 Odense C Tlf. 66 16 46 47 Mail: mfr@danrenhjemmeservice.dk Kontakt: Merete Frederiksen

Når du bliver visiteret til hjælp, kan du frit vælge mellem disse leverandører: LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE

LEVERANDØRER AF MAD

Kommunal leverandør:

Ældre- og Handicapforvaltningen Ørbækvej 100 5250 Odense SØ Tlf. 65 51 31 11 Mail: arko@odense.dk Kontakt: Angela Koldby

Private leverandører:

Hjælp Til Hjemmet Grusgyden 58 5450 Ottorup Tlf: 70 20 64 20 Mail: kontakt@hthpleje.dk Kontakt: Allan Ibsen

Kommunal leverandør: Byens Køkken Teknikvej 4 5260 Odense S Tlf. 63 75 78 30 Mail: byenskoekken@odense.dk Kontakt: Jette Eggers Privat leverandør:

Det danske madhus Vestergade 12, 1 7700 Thisted Tlf. 96 19 90 09 Mail: detdanskemadhus@detdanskemadhus.dk Kontakt: Henrik Sørensen

Berit´s hjemmepleje Kochsgade 31 A, st. 5000 Odense C Tlf. 93 39 88 88 Mail: lb@berits-hjemmepleje.dk Kontakt: Berit Thomsen eller Lone Brøndel Kære Pleje Havnegade 100 A 5000 Odense C Tlf. 41 61 01 01 Mail: malene@kaerepleje.dk Kontakt: Malene Hansen Svane Service Norgekaj 62, 1 5000 Odense C Tlf. 87 70 60 00 Mail: odense@svaneservice.dk Kontakt: Maria Dybmose

Mand&bil er professionel og pålidelig hus- haveservice. Vi udfører alle – ALLE – praktiske opgaver i hus og have: opsætning af postkasser, græsslåning, ophængning af lamper, udskiftning af tagplader, opsætning af hegn, opsætning af hylder, højbede, sandkasser, anlæg og belægning, opsætning af drivhuse, hækklipning, møbelsamling, oprydning, bortkørsel og vi har også begravet en død hund. Ring direkte til de lokale folk i Odense.

Mand & bil Selvkørende arbejdskraft

Bo Skov - Tlf: 29806927 Benny Larsen - Tlf: 28654092 Lars Pedersen - Tlf: 23846462 Michael Tonsberg - Tlf: 41123111 Kenneth Biesbjerg - Tlf: 26825944

Book synsprøve på crosseyes.dk

Indehaver, Line Stærmose

ALLE PRISER ER INKL. synsprøve, CrossEyes valgfrit stel, letvægtsglas, Odense bredt læsefelt, hærdning, anti-refleks samt bygningsfejl.

CrossEyes Odense Lottrups Gård 4 5369 5600

26

ALLE PRISER ER INKL. synsprøve, valgfritcrosseyes.dk stel, letvægtsglas, bredt læsefelt, hærdning, anti-refleks samt bygningsfejl. CrossEyes Eyewear & Opticians crosseyesodense

Designet og produceret i Danmark.

En Venlig Hilsen - jun i 20 17

Lottrups Gård 4 Tlf. 5369 5600


66 10 10 17

ANNONCER

TANDPROTESEN.dk 66 10 10 17

eg kan hjælpe dig med dine tandproteser

vis det er første gang du skal have oteser

vis dine gamle proteser er slidte eller asser dårligt

Jeg kan hjælpe dig med dine tandproteser

vis protesen er knækket eller har mistet n tand -Hvis det er første gang du skal have proteser

vis du mangler enkelte eller flere -Hvis dine gamle proteser er slidte eller ænder og har brug for en delprotese passer dårligt

protesen er knækket eller har mistet eg kan tilbyde-Hvis dig standard en tand roteser til fornuftige priser -Hvis du mangler enkelte eller flere

tænder og har brug for en delprotese eg kan fremstille proteser, som til Jegnaturlige kan tilbyde dig standard rveksling ligner tænder, proteser fornuftige vis du vil ofre lidt meretilpå smiletpriser

Jeg kan fremstille proteser, som til

eg har erfaringforveksling i fremstilling af ligner naturlige tænder, yklås proteserhvis du vil ofre lidt mere på smilet Jeg har erfaring i fremstilling af

tryklås proteser aste tænder, som fungerer når du taler, iser, smiler…lever

RABAT Medbring denne annonce og opnå 1000 kr i RABAT

-Faste tænder, som fungerer når du taler,rabat, på alle nye proteser. Medbring denne annonce og opnå 1000 kr i spiser, smiler…lever rabat, på alle nye proteser.

Rabatten kan kun opnås én gang pr kunde aste tænder, der giver dig selvtillid og Rabatten kan kun opnås én gang pr kunde -Faste tænder, der giver dig selvtillid og lvære velvære

aste tænder, som kantænder, tagessom ud kan og tages ud og -Faste derfor er nemme at rengøre erfor er nemme at rengøre

Autoriseret klinisk tandtekniker Hansen Autoriseret klinisk tandtekniker Lene Lene Hansen Grønnegade 1. Sal. 5000Odense Odense C.C. Grønnegade 21, 1.21,Sal. 5000 E-mail: lene@tandprotesen.dk

E-mail: lene@tandprotesen.dk

ju n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

27


ANNONCER

Pensionistmad ud af huset

- 7 dage om ugen fra kun 46 45,- pr. person Pensionistmad Vi tilbyder god gammeldags mad. Vi leverer varm og frisklavet mad hver dag - direkte til din dør. Vi har leveret pensionistmad i over 25 år. Vores slagter og kokke tilbereder maden. Vi har 9 biler, der hver dag mellem kl. 10 og 13 bringer ud.

hvad hjertet begærer

transportable

Wa lt h e r s D i n n e r Kragsbjergvej 84, Kragsbjerghave · 5000 Odense C Køkkenet tlf. 63130880 eller 31346091

Wa lt h e r s D i n n e r . D K

INDKØBSLISTEN Alt i dagligvarer bragt helt ind i køleskabet

å de rer ogs e c i v r Vi se rede renove helt ny på oliger ældreb Ve. rgha e j b s Krag il ring t t ontore boligk ark på Danm 27580 tlf. 631 t op. skreve v i l b og

- et firma du kan stole på, siger Bjarne Sørensen, Odense der har handlet hos os siden firmaets start, for 15 år siden.

Hvis ej du langt kan gå, og dagligvarer få, til os du blot så ringer, vi dine varer bringer. Når vi fra dig så hører, vi dine varer kører. Fra dag til dag du varer får, og klar i køleskabet de står.

- Du kan ringe på 29 61 58 80 og få fremsendt vores brochure - Du kan også bestille dine varer på www.indkobslisten.dk - Varerne bliver leveret af os personligt - Vi sætter med glæde varerne helt ind i køleskabet - Vi kender vores kunder, og hjælper med et smil

28

En Venlig Hilsen - jun i 20 17

Med venlig hilsen Os i Indkøbslisten Telefon: 29 61 58 80 Mail: info@indkobslisten.dk www.indkobslisten.dk


✓ Konsultation hvor du bor

ANNONCER

✓ Høreapparater uden ventetid HAR DU HUSKET AT FÅ ✓ Høreapparater ✓ Professionel rådgivning ✓ fra Høreapparater 0,- ved offentligt DIG ET REJSEKORT? fra 0,- ved offentligt tilskud Ellers er det NU du skal slå til, hvis tilskud ✓ Markedets bedste du fortsat vilhørerejse billigt! ✓ Konsultation hvor du bor ✓ Konsultation hvor du bor ✓ Høreapparater uden apparater ✓ ventetid Høreapparater uden ventetid ✓ Professionel rådgivning ✓ Professionel rådgivning ✓ Markedets bedste høre✓ apparater Markedets bedste høreapparater ✓ Uforpligtende høreprøve ✓ Uforpligtende høreprøve ✓ 1 måneds returret ✓ 1 måneds returret ✓ 4 års garanti ✓ 4 års garanti

Det er slut med at bruge de gamle FynBus-kort ✓ Uforpligtende pr. 1.høreprøve juni, og du skal nu have et rejsekort, hvis du fortsat vil rejse billigt.

Rejser du ofte på en fast strækning, og plejer ✓ 1 måneds returret du at have periodekort, anbefaler vi at du får et rejsekort med pendler kombi. Med dette rejser du billigt på din faste rute, og med stor rabat i resten af landet.

✓ 4 års garanti

52 888 52 800 800 888

52 800 888

Ring Ring og aftal et besøg! og aftal et besøg!

Har du ikke et fast rejsebehov, anbefaler vi at du får et rejsekort personligt.

Ringwww.denmobilehøreklinik.dk www.denmobilehøreklinik.dk og aftal et besøg!

Bestil dit rejsekort på rejsekort.dk, eller kom ind og få mere at vide i vores kundecenter.

www.denmobilehøreklinik.dk Kære Pleje – hvis De ønsker mere omsorg i deres hjem Vi tilbyder: • Personlig pleje • Rengøring • Vinduespudsning • Havearbejde • Ledsagning til lægebesøg • Ledsagning til familiearrangementer • Indkøb • En tur i byen • Spørg os!

Får De som borger den hjælp De har behov for? Hos Kære Pleje kan De som borgere tilkøbe extra hjælp ud over den tid som kommunen har visiteret til dem eller hvis de har brug for mere omsorg og hjælp. Hjælpen udføres af faglært personale inden for plejesektoren. Kære Pleje er godkendt af kommunen som leverandør inden for personlig pleje og praktik hjælp. Kontakt sygeplejerske Malene Hansen fra Kære Pleje Odense for mere information på tlf. 41 61 01 01. Kære Pleje Odense:

Kære Pleje Fredericia:

Kære Pleje Middelfart

Kære Pleje Kolding:

Tlf. 41 61 01 01

Tlf. 75 10 18 75

Tlf. 27 20 20 39

Tlf. 22 88 37 47

ju n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

29


ANNONCER

Vi tager hånd om de ældre!

gt Flenco g jeg har bru o e n o k in “M det den lle årene er a i g o r, å s. e i tr et fast hos o m m o k r e m ør samme, so yggelig og g h m o g o d Hun er gla perfekt. sit arbejde øring re end reng e m t e g e m Det er t.” tig hyggelig … det er rig se

gaard, Oden Svend Neder

Når kommunen har bevilliget dig hjælp i hjemmet med fritvalgsordningen, har du ret til at vælge Flenco. Og har du allerede den kommunale hjælp, men ønsker en anden leverandør, har du også ret til at skifte til Flenco. Vores medarbejdere er voksne, ansvarsbevidste personer, som er stabile, punktlige, omhyggelige – og til at tale med! Derfor er vi anderledes: • Personlig kontakt med indehaverne • Fast tidspunkt • Altid den samme person • Fleksible aftaler om hjælpen • Du kan også tilkøbe almindelig støvsugning Med venlig hilsen og

Flenco er et familiedrevet firma. Siden 1997 har vi været en del af Odense Kommunes ordning for hjælp i hjemmet. Ring til os, så kommer vi gerne til et uforpligtende møde hjemme hos dig.

A4_En-venlig-hilsen_OK.indd 1

30

En Venlig Hilsen - ju ni 20 17

Tlf.: 65 91 67 27 www.flenco.dk

30/04/14 14.20


ANNONCER

Mennesket i Centrum Vi klarer rengøringen med respekt for dit hjem og altid med et smil. Vores medarbejdere vælger vi med omhu, da vi ved det handler om tillid. Vores udgangspunkt er: En fast dag efter aftale med dig Den samme tid hver gang Den samme assistent hver gang Vi samler på tilfredse kunder. Derfor gør vi en ekstra indsats for, at du er tilfreds med den ydelse du får. Vi klarer alt inden for rengøring i private hjem, og er en del af den kommunale fritvalgsordning. Vi dækker Fyn og det sydlige Jylland. Ring for en uforpligtende snak Fyn tlf. 66164647 Jylland tlf 27225837

Danren Hjemmeservice A/S · Lumbyvej 11 bygn. 5 H · 5000 Odense C

HJEMMELAVET MAD LEVERET TIL DØREN Er du ung, ældre, en familie eller alene. Er du frisk, eller har du brug for hjælp. Uanset din situation så leverer vi lækre, hjemmelavede middagsretter direkte til din hoveddør. Alt du skal gøre er at varme maden, og så er det spisetid.

MAD GØR GLAD 70 70 26 46 detdanskemadhus.dk

ju n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

31


ANNONCER

Tandproteser Vi fremstiller alle typer af aftagelige tandproteser. Også proteser på implantater.

Rengøring Privat:

Folie: Ice blue 751-056 Rengøring Grå: 751-076i private hjem er en tillidssag. Vores modne og effektive damer Pan: 2915C CMYK: 50/0/10/0 er fleksible og har stor erfaring på Tekst: Helvetica dette område. Heue 77 Bold condenced

HUSK 100% fradrag på tilkøbs timer.

Kontakt os for

GRorAplTigteISnde

66 14 00 43 Overenskomst med kommunen

og uf undersøgelse

Medlem af Landsforeningen af kliniske tandteknikere

KLINISK TANDTEKNIKER

ULLA FUNDER Grønnegade 30 1. tv. 5000 Odense C www.tandteknikerfunder.dk Elevator. Gratis Citybus til døren.

Rengøring Kommune: Odense er en fritvalgs kommune. Det vil sige at borgeren frit kan vælge leverandør til rengøring. SRV har været leverandør til Odense kommune siden 2009 og har et godt samarbejde.

Inge Primdal Herluf Trollesvej 229A Udtaler: ”Det er de bedste piger, og mit hjem er rent” SRV Rengøring & Vinduespolering Annasholmsgade 19 - 5000 Odense C Tlf. 66 12 51 83 - Mob. 26 82 51 83 www.s-r-v.dk

PROVSTEGAARDSHJEMMET VIL DU BO PÅ ET AF DANMARKS BEDSTE PLEJEHJEM ? Provstegaardshjemmet er Odenses første FRIPLEJE HJEM, hvor alle i hele Danmark, der er visiteret til en plejebolig eller påtænker at flytte på plejehjem, allerede nu kan blive skrevet op på vores venteliste til en bolig. Det er ikke dyrere for den enkelte beboer at bo på et friplejehjem, men en lejlighed hos os vil give dig en tryg og spændende hverdag med masser af nærvær og gode oplevelser. Socialministeriet udnævnte i 2007 Provstegaardshjemmet til det bedste plejehjem på Fyn og i hele Region Syddanmark. Kom og besøg os, vi viser gerne rundt og giver en kop kaffe, eller du kan ringe på tlf. 6316 9465 eller mail: info@provstegaardshjemmet.dk Læs mere på: www.provstegaardshjemmet.dk Med venlig hilsen Else Magnussen forstander Elmelundsvej 8, 5200 Odense V

Fyns og Region Syddanmarks bedste plejehjem

Det er ikke dyrere at bo på friplejehjem

Nye tidssvarende lejligheder med egen stor terrasse

Der serveres mad fra eget køkken

Der tilbydes daglige aktiviteter og træning

Frisør, fodklinik og købmandsbutik på plejehjemmet

Egne ferielejligheder og egen bus

32

En Venlig Hilsen - jun i 20 17


ANNONCER

5% rabat til pensionister

Pensionist på farten? Kør trygt ud og hjem - med 5% rabat

Som pensionist kan De netop nu få 5% rabat på alle køreture med Odense TAXA.

TLF 66 15 44 15

Køreklar her og nu

• Få mere information på telefon 66 15 66 31 • Bestil en vogn på telefon 66 15 44 15

tænder med tryghedsgaranti

Sorgen efter selvmordshandlinger Har du oplevet selvmord eller selvmordsforsøg blandt dine nærmeste? Tænker du stadig på det? Så tilbyder Odense Kommune og NEFOS dig mulighed for gratis, faglig hjælp.

Hjemmebesøg

fuld tilfredshed eller pengene tilbage Er du ikke tilfreds med dine nye proteser inden for 3 måneder, får du det betalte honorar igen. Denne garanti får du skriftligt, inden behandlingen går i gang. Når du er tilfreds, får du 5 års garanti.

Kontakt NEFOS på tlf. 6312 1226 /5190 9584 eller send en mail til kontakt@nefos.dk. Du kan også bede en anden om at kontakte NEFOS og give os dit tlf. nr. Så ringer vi direkte til dig og aftaler et tidspunkt.

tandproteser med livskvalitet

Odense Hafniahus · Torvegade 1 · Tlf. 66 13 64 66 behandlinger finansieres. små afdrag over op til 5 år. www.tpt.dk

Vi kan besøge dig i dit hjem. Du er også velkommen hos os.

www.nefos.dk ju n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

33


ANNONCER

Fodpleje Fodpleje Mulighed for at søge tilskud, dog ikke diabetiker. Fodpleje Mulighed for at søge tilskud, dog tilskudsordning. ikke diabetiker. Er tilknyttet Odense kommunes Er tilknyttet Mulighed forOdense at søgekommunes tilskud, dogtilskudsordning. ikke diabetiker. Er tilknyttet Odense kommunes tilskudsordning. • Er neglene blevet for lange!

• Er neglene blevet for lange! • Svært ved at nå fødderne! Er neglene blevet for lange! ••Svært ved at nå fødderne! - P.g.a. nedsat mobilitet, syn eller sygdom P.g.a. nedsat syn eller sygdom •-Svært ved mobilitet, at nå fødderne! • Problemer med ligtorne! - P.g.a. nedsatmed mobilitet, syn eller sygdom • Problemer ligtorne! • Nedgroede negle! Problemer med ligtorne! ••Nedgroede negle! • Hård hud! Nedgroede ••Hård hud! negle! Kommer i hjemmet efter aftale. • Hård hud! Kommer i hjemmet efter aftale. Kun udebehandling. Kun udebehandling. Kommer i hjemmet efter aftale. Så ring til Laila`s Fodpleje Kunring udebehandling. Så til Laila`s Fodpleje Laila Bülow Så ring til v/ Laila`s Fodpleje Eksamineret v/ Laila Bülowfodplejer 5000 Odensefodplejer C Eksamineret v/ Laila Bülow www.lailasfodpleje.dk 5000 Odense C Eksamineret fodplejer www.lailasfodpleje.dk 5000 Odense C www.lailasfodpleje.dk

60 92 92 23 23 47 47 60 60 92 23 47

HAR DU SVÆRT VED AT HANDLE? DEN RULLENDE KØBMAND

LGL - Multiservice er den ekstra hånd, som man lige mangler ved:       

Havearbejdet Huset Malerarbejdet Bortkørsel af affaldet til genbrugspladsen Rensningen af tagrender Flytteopgaven Oprydningen

Ring til handymanden i Odense/Fyn Lasse Guldbrandt Lindstrøm Tlf. 40 19 89 69 – www.lgl-multiservice.dk

34

En Venlig Hilsen - ju ni 20 17

– er din løsning

VI TILBYDER: Altid friske dagligvarer, samt slagter- og apotekervarer Levering flere gange om ugen – helt til køleskabet Tryg levering af faste chauffører Mulighed for månedlig betaling

RING TIL OS PÅ TLF: 66 17 40 17

Mandag – torsdag mellem kl. 8:00 og 12:00


DIN INDGANG TIL Ældre- og Handicapforvaltningen ÅBNINGSTIDER :

TELEFONTIDER :

Mandag-onsdag : 10.00 - 15.00 Torsdag : 10.00 - 17.00 Fredag : 10.00 - 13.00

Mandag-onsdag : Torsdag : Fredag :

8.00 - 15.30 8.00 - 17.30 8.00 - 13.00

INDGANGEN: Dalumvej 95 B · 5250 Odense SV · Tlf. 6375 2575

Har du brug for at kontakte en udkørende gruppe så brug oversigten her:

ÆLDRE- OG HANDICAP SYD DALUMGRUPPEN Dalumvej 95 Tlf. 65 51 36 66

MÅGEBAKKEGRUPPEN Mågebakken 80 Tlf. 65 51 36 42

JACOB HANSENSGRUPPEN Jacob Hansens Vej 137 Tlf. 65 51 89 96

AFTENGRUPPEN CENTRUM Kragsbjergvej 89 Tlf. 65 51 32 32

TAGTÆKKERGRUPPEN Tagtækkervej 8 Tlf. 65 51 36 88

ROSENGÅRDSGRUPPEN Tagtækkervej 8 Tlf. 65 51 36 38

ØSTERBÆKSGRUPPEN Østerbæksvej 83 Tlf. 65 51 32 65

NATGRUPPEN Jacob Hansens Vej 137 Tlf. 65 51 39 37

MUNKEBJERGGRUPPEN Kragsbjergvej 89 Tlf 65 51 33 07

HUNDERUPGRUPPEN Oluf Bagers Gade 28 Tlf. 65 51 37 11

AFTENGRUPPEN SYD Jacob Hansens Vej 139 Tlf. 65 51 36 10

ÆLDRE- OG HANDICAP NORD

LUMBYGRUPPEN Lumbyvej 50 Tlf. 65 51 38 81

STADIONGRUPPEN Møllemarksvej 43 Tlf. 65 51 38 34

LAVSENGRUPPEN Lavsenvænget 8 Tlf. 65 51 32 64

AFTENGRUPPEN NORD Lavsenvænget 8 Tlf. 65 51 38 10

KALØRGRUPPEN Kalørvej 122 Tlf. 65 51 37 49

SCT. HANSGRUPPEN Sct. Hans Gade 48 st. + 1. sal Tlf. 65 51 31 61

ÅSUMGRUPPEN Korsløkkehaven 21 (midlertidig adresse) Tlf. 65 51 34 31

NATGRUPPEN Møllemarksvej 45 Tlf. 65 51 39 37

SKIBHUSGRUPPEN Vollsmose Alle 40 Tlf 65 51 33 04

ju n i 2 0 17 - En Venlig Hilsen

35


PÅ GENSYN I SEPTEMBER

Sommeren ligger på spring, og snart er vandet ved både stranden og i Odense Havnebad varmt nok til os alle.

TEKST OG FOTO: TINE BOE

POUL OG BIRTHE BADER SOMMER OG VINTER

For Birthe Sørensen på 67 år og Poul Jacobsen på 66 år er en vandtemperatur på 17 grader nærmest varm. Men de har også badet hele vinteren og er friske sprunget i Odense Havnebad, selvom termometeret på de koldeste dage kun har vist tre grader. ”Vi var hernede nytårsaftensdag, og der var vandet altså kun tre grader. Men så er der heldigvis en uofficiel lov for vinterbadere, der hedder, at man kun skal tage så mange svømmetag, som vandet er varmt. Og på de koldeste dage er det jo så ikke så mange,” fortæller Birthe.

Hvorfor vinterbadning?

Denne vinter har været Poul og Birthes første som vinterbadere, men det bliver bestemt ikke den sidste. ”Jeg har altid tænkt: Hvad kan der dog være sjovt ved at vinterbade. Men så spurgte en af vores venner, om vi ikke ville med, og så sprang vi på,” siger Birthe. Poul supplerer: ”Man får så meget energi af det. Vi er helt speedede, når vi tager hjem. Det giver den dejligste følelse i hele kroppen, og ens humør er godt. Så vi tager bestemt en sæson mere.”

Har du også lyst til at vinterbade og til at gøre det sammen med andre, så kan du evt. melde dig ind i vinterbadeklubben Odins Vig, der er tilknyttet Odense Havnebad. Du kan læse mere på www.odinsvig.dk

r e m m o s d o G

En Venlig Hilsen, juni 2017  

Læs Odense Kommunes magasin til seniorer. Tema i dette juni-nummer er "Demensvenligt Odense".

En Venlig Hilsen, juni 2017  

Læs Odense Kommunes magasin til seniorer. Tema i dette juni-nummer er "Demensvenligt Odense".

Advertisement