Page 1

ba śń (noun) utwór opowiadający dzieje bohaterów z reguły fantastycznych, nie posiadający określonego miejsca oraz czasu fairy tale:

To jedna z moich ulubionych baśni. This is one of my favourite fairy tales. dramat (noun) rodzaj sztuki na granicy teatru i literatury drama: ,,Czekając na Godota" jest jednym z najwybitniejszych

dramatów. ''Waiting for Godot" is one of the greatest dramas. epos (noun) rozbudowany utwór wierszowany, przedstawiający dzieje mitycznych, legendarnych lub historycznych bohaterów na tle przełomowych wydarzeń dla danej społeczności epos: ,,Iliada" i ,,Odyseja'' to eposy autorstwa Homera. ''Iliad' and "Odyssey" are

two eposes by Homer. legenda (noun) opowieść (nasycona elementami fantastyki, zawierająca jednak część prawdy) o bohaterze, często o życiu świętego, męczennika ujawniająca czas i miejsce akcji legend: Legendy często opowiadają o legendarnych bohaterach. Legends are often

about legendary characters. nowela (noun) utwór krótki, jednowątkowy, z małą ilością bohaterów i punkcie kulminacyjnym znajdującym się w zakończeniu novella:

Nowela to jeden z najkrótszych gatunków epiki. The novella is one of the shortest genres of epics. oda (noun) utwór liryczny, który charakteryzuje się wzniosłością tematu i stylu, sławi ideę, wydarzenie lub czas ode: Jan

Kochanowski pisał ody. Jan Kochanowski wrote odes. opowiadanie (noun) utwór niewielki, tematycznie ograniczony do jednego wątku, różniący się od noweli brakiem wyraźnej konstrukcji, luźnym układem akcji często wzbogacanej epizodami narration: To opowiadanie jest nudne. This narration is boring. pamiętnik (noun) opisuje przeżycia uczestnika, bądź świadka jakiegoś wydarzenia, chronologicznie ułożone. diary: Mój pamiętnik

jest bardzo osobisty. My diary is very intimate. powieść (noun) gatunek literatury pięknej, utwór narracyjny, opisujący zwykle rozbudowany ciąg zdarzeń novel: Ta powieść jest

niezwykle interesująca. This novel is very interesting. satyra (noun) utwór ośmieszający i piętnujący ukazywane w nim zjawiska, osoby, obyczaje, stosunki społeczne – uwaga! jest to gatunek mieszany (synkretyczny), łączy elementy epiki i liryki, podobnie jak ballada czy powieść poetycka. pasquinade: Ta satyra

wcale nie jest śmieszna. This pasquinade is not funny at all.

Słownik polsko-angielski Polish  

Słownik wykonany za pomocą programu TLex. Zawiera hasła z dziedziny literatury.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you