Page 1

Alkollerin Sentezi Alkil Halojenürlerin Hidrolizi ile

Esterlerin Hidrolizi ile

Grignard Reaktifinin Katılması ile Aldehitlere grignard reaktifinin katılması ile sekonder alkoller, ketonlara katılması ile tersiyer alkoller oluşur.

alkollerin-sentezi  

Alkollerin Sentezi Grignard Reaktifinin Katılması ile Alkil Halojenürlerin Hidrolizi ile Esterlerin Hidrolizi ile

alkollerin-sentezi  

Alkollerin Sentezi Grignard Reaktifinin Katılması ile Alkil Halojenürlerin Hidrolizi ile Esterlerin Hidrolizi ile

Advertisement