Page 1


AL DEBALU 07  

Revista de calter xeneralista qu’emplega l’asturianu comu llingua vehicular, sin qu’ello acarrete una llimitación nes formes nin nos contení...