Page 1


al debalu 05  

Revista de calter xeneralista qu’emplega l’asturianu comu llingua vehicular, sin qu’ello acarrete una llimitación nes formes nin nos conten...