Page 1

‫‪ : sünger‬سونغار ‪ :‬اسفنج‬ ‫‪ : hücre‬خلية ‪ :‬هوجريه‬ ‫‪ : sarfa‬المرارة ‪ :‬صافرا‬ ‫‪ : besin‬غذاء ‪ :‬بسين‬ ‫‪ : moleküllü‬جزيئي ‪ :‬موليكوللو‬ ‫‪ : zar‬غشاء ‪ :‬زار‬ ‫‪ : çürüme‬عفن ‪ :‬تشورومه‬ ‫‪ : salyangozu‬حلزوني ‪ :‬صاليان غوزو‬ ‫‪ : omura‬الفقاري ‪ :‬اومورا‬ ‫‪ : sallgı‬افراز ‪ :‬صالغي‬ ‫‪ : ayrışşır‬تحلل ‪ ,‬انفصال ‪ :‬ايريشير‬ ‫‪ : organ‬عضوا ‪ :‬اورغان‬ ‫‪ : yutak‬بلعوم ‪ :‬يوطاك‬ ‫‪ : anüs‬شرج ‪ :‬انوس‬ ‫‪ : tükürük bezleri‬اغدد البلعومية ‪ :‬توكوروك بزلري‬ ‫‪ : kara ciğer‬كبد ‪ :‬كارا جيغار‬ ‫‪ : ak ciğer‬الرئتين ‪ :‬اك جيغا‬ ‫‪ : deblayan‬المخزون ‪ :‬ضابلويان‬ ‫‪ : yanak‬خد ‪ :‬ياناك‬ ‫‪ : damak‬سقف الحلق ‪ :‬ضاماك‬ ‫‪ : taç‬تاج ‪ :‬طاطش‬ ‫‪ : sindirim sistemi‬جهاز الهضم ‪ :‬سينديريم سيستامي‬ ‫‪ : öğütmek‬طحن ‪ :‬اوغوت مك‬ ‫‪ : soluk‬نفس ‪ :‬صولوك‬ ‫‪ : mide‬معدة ‪ :‬ميدة‬ ‫‪ : bağırsak‬امعاء ‪ :‬باغر صاق‬ ‫‪ : ince bağırsaK‬المعاء الدقيقة ‪ :‬إنجة باغر صاق‬ ‫‪ : kalın bağırsak‬المعاء الغليزظة ‪ :‬قالن باغر صق‬ ‫من المنهاج التركي للثانوية ‪.‬‬

درس العلوم biyoloji  
درس العلوم biyoloji  
Advertisement