Page 1

L E M A N

S

Alcodians Times Periòdic fundat al 1960

Data: Dissabte 23 de Juny de 2007

Director: Santiago Segura

ANYCAPITÀ08

ACÍESTEMDENOU!

Siaconseguimarrancar-losunarialla,unsomriure, ienalguncas,finsitot,unallagrimet ...la feina haurà merescut la pena.


e2007 eJunyd d 3 2 , i co Al . . . del2007 s e t s e f s e batl ar cul i t Hanaca enpar p u r g u ser esielse r er f ososde l Al ’ ul l g a o r r e i t p n i al er etse nosf àengen perhaver l i F a l a r es tpe àci sigr anèxi er l nara ngr al v u or a t ans. i a C t d det s s o l t e e c n l n i e a A o m h d o r . . . ca Ri sseus batelm i r àiel t pi abonaa haar a , c s l o e n p Enhor r a a t ob es. r r t et esen osal epr èir l r v a e s t t e p r o t e d r n e t e td or a,calpr à.Aques r t ur at esalsup i Capi s’ c à e o d n ói g y s s n p e a t caci ’ i m r e o pl f al ç m n i n ó , e òelt s ó l i m c a o Per u a c r . . aq abo l · s;ens ot sdel agent. el r macol sdet xi sar onarl e à e l e m d usi ó i l i · l a s i s l u e l l y · l li an ’ m que otl ebal i sunai r er l antt aelt ssent t t i dur s caval o t s s o e è v c u ode e r q r n a ot à pe l an i af f s s m o a o e n L d m . r a a s f a d e n t i a l d sac oor nsque ascundel aquel td’ i per çosdec garl s amente t a d e p ’ a a c Sol c i r s e e o . at epl r vosis óent ar m ar t paci assegur ci egui i à scol t t s e s n e a o par t c r i a x e i è p ’ S s t 6,l uober ecomú. adel any197 eni ’ t ect j o r p n n u a ’ i td r aD . . . mem pa s aSegon nà. l or f es,el aDi bal i r denegr a r Iar d a u q a es m nes ’ va,l i ct nesset e u r i a D f i a t x i n ques, i òr à.LaJu uemésensune f st t i i h p a s o C t o e d q ò l any ’ al es made et r or m d’ aldel ci i àenf l samar gaudi i of s F s e t e t l a o c l t a a e e r s d u e e l a i m i òr sar st gem q t .elpr . ahi . àdesi t a,iexpo . i t sdel p l s l a e a t F C e l r a l e s i t s t i t s er pe l esen r com é què Caval egaruns ues,. psper assatip pl .unpoc nost . p m e r e e r t r a r i m n q e i e r t dí mpà adatt vadel deci s. avi r at ves,si i ost ot uésagr m m g e a a esent , n h s l u s epr a r n u m e m co act s e c r í n t n ada,do et t sensse pi ot eci r p u a q c i i s aramb m o eci ot na r f u p s t a e a v , t m e s ot e s e es nsit i al daha i l espugu l s,f l uer a è g c u u ecol n q d r u s e g n p Lar te ges e,iena mat ur i mésgen esi omr sl s e t n o t u , e a d l a al i r apena. most unar tl a s u n o c v u s r e r m a i e r c e an of r àm m ar Acívos aconsegui nahaur ei f a l , a t i e .S m i at t i l agr · l l unal anqui r t s. ot daat a ç a r b a a t or Unaf

s r e l l a v a c s el i à t i p a ElC


Alferez y Capitan en los a単os 1920 y 1921


Alcodians Times

Aixi erem,

...Aix铆 s贸m


ALCALDE 1984 JOSE COLOMINA


D.

Camilo

Amat

Gisbert,

Alferez y CapitĂĄn en los aĂąos 1913 y 1914


Fins la propera Ens espera un altre bon any!!! ...

Exemplar gratu誰t

Prohibida la seva venda o intercanvi aquesta nit al Banjo

Alcodians Times 2008  

Alcodians Times 2008