Page 1

ce, r-,1,514,01 o+-t-e- 5 C `1' (--1 ci Y C? PtiC k., -

,AUNIC15)0

U

Sr ffl eca Ec\ e,

í c..-

p411A- eíj'''''44-1)

CODIGO

214

FECHA: NUMERO: PASA A.

1

cincle v.

E. N il IDO: (

e uck tz.s■ elM•11.11••••••••■ •••■•• • -

I

CC)

\

YR:

cle

C

lq

OML.317:gt4

+0 á,t,

4,1-c

Q

cv

6

s

S -E' 1--

r ,4? ck-e

le

%t

sl **1

c.1 2

S, .,

11 Cie

-fq14, ti Se

e ( z.,-

1 cip,z á cle Ce, ,../

(.

k1t

N . e, „va a sic..,

c„.

ojos .

(1(IN l‘f

S Ct. 1, u ck ...j

J r.V1 1 áa á ,

a y-,

Co M. r,J4- 4(.5 Ifsel

\V 0'v-

11 4 Ce / , f -1 .--a

T 6 (s__, -I- ) Q. ,

_s

,11,7

rfr, e -"*[ - Z1.4-q,

1 01-) CAE)

C., 3 ct s C1 vi) "le S

c. es

Ca

lo s

t

CA

••_,)

cl r3

(e

1!,•Q se

%,a‘v14.

-i--,.,

1

C.,

Gr

C

Vio

e c.,-

;c1

rvk . •

1. 1‹., 4-4,Ci e, -.)

n)2Je (-Qfp Vre 5( c3t.e ck\ 3)ck.71

J.A.C. Vereda E/ GUARANGO

Cu. Q 7P

PersencrinJuroca segun Resoluclon del 8 Julio 10 1.981 Rut: 900.192.9:7.1 tite:iu‘).203.4o2..0

Carta de la JAC de la vereda El Guarango  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you