Page 1

projekty i działania oparte na współpracy z wykorzystaniem filmu

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Oczekiwania, zmiany, potrzeby  Media zmieniły społeczeństwa ich kultury

i gospodarki oparte na wiedzy

 Media pozostają głównym czynnikiem

pozwalającym obywatelom europejskim na lepsze zrozumienie świata

 Konieczne jest upowszechnianie wiedzy

i zrozumienie w jaki sposób media funkcjonują w środowisku cyfrowym

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Media przez swoje zmasowanie danych, powierzchowność i gorączkowe tempo przekazu, powodują u odbiorcy chaos poznawczy i głód interpretacji. R. Kapuściński Lapidaria IV-VI

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Co nowego jest w nowych mediach?  Digitalizacja wszystkich elementów  Konwergencja różnych mediów  Odmienność Internetu od komunikowania masowego  Dalsza interioryzacja widowni  Fragmentacja i zacierania się granic instytucji

medialnej  Osłabienie kontroli społecznej

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Kluczowe cechy nowych mediów  Interaktywność: współczynnik reakcji na ofertę      

nadawcy ze strony użytkownika Obecność społeczna (socjalność): poczucie osobistego kontaktu z innymi Bogactwo mediów: stopień redukcji niejednoznaczności, liczba wskazówek, angażowanie zmysłów i większa osobistość Autonomia: stopień niezależności od źródła i jego kontroli Ludyczność: źródło rozrywki, a nie użyteczności Prywatność Personalizacja: stopień unikalności i personalizacji przekazu

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Udział w programach i projektach edukacyjnych Konieczne jest wspieranie nauczycieli: w zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, wykorzystaniu narzędzi, poszerzaniu umiejętności, w poszukiwaniu ciekawych i skutecznych rozwiązań metodycznych,

Nauczanie/nauka przy wykorzystaniu mediów opiera się na konstruktywizmie […] O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

aby potrafili pomoc uczniom w zrozumieniu i uczestnictwie w kulturze nowych mediów, aby mieć szanse przyczynić się do kreowania społeczeństwa przyszłości.

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Projekty filmowe - szkolne Warszawa - szkolny klub filmowy i kluby filmowe

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

Kraków, Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk i inne

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Projekty filmowe - szkolne Tarnów – Pszczyna - Wielogłowy

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Projekty środowiskowe Kino Andromeda Tychy

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

Miejskie Centrum Kultury Słupsk

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


REGIONALNE PROJEKTY EDUKACYJNE

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


MIASTA BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE:  WARSZAWA - KINO MURANÓW

 JELENIA GÓRA - KINO LOT

 POZNAŃ - KINO MUZA

 LEGNICA - KINO OGNISKO

 WĄGROWIEC - MIEJSKI DOM

 WAŁBRZYCH - KINO APOLLO, KINO

KULTURY

 KRAKÓW - KINO POD BARANAMI  WROCŁAW - KINO WARSZAWA  GDAŃSK – KINO ŻAK

 BOLESŁAWIEC - BOLESŁAWIECKI

OŚRODEK KULTURY - KINO FORUM

 ELBLĄG - CENTRUM KULTURY I

WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ ŚWIATOWID

 SZCZECIN – KINO  PIONIER  KIELCE – WOJEWÓDZKI DOM

KULTURY

 OLSZTYN – CENTRUM KULTURY

FILMOWEJ AWANGARDA 2

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

PIASKOWA GÓRAZIELONA GÓRA – KINO NYSA

 SKIERNIEWICE – MIEJSKI OŚRODEK

KULTURY - KINO POLONEZ

 KROSNO – REGIONALNE CENTRUM

KULTUR POGRANICZA – ART KINO

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Oferta dla nauczycieli o Interdyscyplinarna baza

materiałów dydaktycznych (scenariusze lekcji).

o Warsztaty dla nauczycieli

podczas festiwalu we Wrocławiu - warsztaty dla uczniów w roku szkolnym.

o Nauczyciele biorący udział

w programie stają się członkami Nauczycielskiego Klubu Filmowego.

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Nowe horyzonty edukacji filmowej

festiwal filmowy - Wrocław

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Projekty regionalne i krajowe Centralny Gabinet Edukacji Filmowej 1.

Zajęcia z historii filmu dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ABC KLASYKI FILMOWEJ,

2.

Zajęcia z historii filmu dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych NOWE NURTY W KINIE,

3.

Obozy realizatorskie dla młodzieży,

4.

Spotkania z ludźmi kina, cykle analiz filmowej klasyki, jaki i dzieł najnowszych, zajęcia warsztatowe, konferencje tematyczne,

5.

Konkursy filmowe,

6.

Edukację najmłodszych w ramach Akademii Przedszkolaka.

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Projekty ogólnokrajowe Centrum Edukacji Obywatelskiej „Patrz i zmieniaj” i „Filmoteka szkolna”

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


PROJEKTY OGÓLNOKRAJOWE PRL w filmie Wykład „Film w edukacji historycznej” Warsztaty „PRL w filmie fabularnym” Prezentacja wybranych filmów dokumentalnych o PRL-u, w tym filmów Krzysztofa Kieślowskiego Życie za Życie Upowszechnienie wiedzy na temat Polaków, którzy narażali swoje życie, ratując Żydów – filmy dokumentalne i fabularne O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE Konkursy międzynarodowe

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

Przedszkole filmowe dla młodych twórców

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Dostępne formy dokształcania Czasopismo dla nauczycieli

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

Witryna firmy szkoleniowej

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Dostępne formy dokształcania INTERNETOWE VADEMECUM

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

SZKOLA FILMOWA DLA AMATORÓW

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Dostępne formy dokształcania

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Dostępne formy dokształcania

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Tłumaczyć, to także przybliżać inną rzeczywistość, objaśniać ją, czynić lepiej zrozumiałą, a tym samym bardziej swojską, mniej obcą i niepojętą. R. Kapuściński ”Lapidaria IV-VI” 2008

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Umiejętność korzystania z mediów  umiejętność odczytywania i interpretacji mediów  zdolność do korzystania z mediów  rozumienie i krytyczna ocena różnych aspektów

mediów i ich treści  porozumiewanie się w różnych kontekstach

[…] nowe media masowe dzięki innowacyjnym technologiom, wymagają od użytkowników aktywniejszej postawy

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


X muza …

w szkolnej ławce

Dzisiaj z filmem obcujemy bardziej, intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej. M. Hopfinger „Nowe media” 2004

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.


Izabela Rudnicka Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

izabela.rudnicka.@oeiizk.waw.pl

O E I i Z K - Warszawa Izabela Rudnicka

24-25.09.2010 – XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków 2010.

Nowe media w nauczaniu przedmiotow humanistycznych  

prezentacja