Page 1


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Platforma obsługi szkoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, Konkursy interdyscyplinarne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Metodyczne szkolenia nauczycieli klas IV – VI szkół podstawowych „Cyfrowa Szkoła” . . . . . . . . . . . 14 Granty Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Wsparcie dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Projekt „Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej – pakiety edukacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Szkolenia Projektu Intel® Learning Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Propozycje dla nauczycieli informatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Propozycje dla uczniów zainteresowanych programowaniem w Logo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Szczególnie polecane szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy projektowej i edukacji międzykulturowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Propozycje dla nauczycieli różnych przedmiotów i pracowników placówek oświatowych . . . . . . . . . . 36 Projekt gimnazjalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Szkolenia online w OEIiZK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Szkolenia zespołów przedmiotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Nowoczesne nauczanie/uczenie się przedmiotów przyrodniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Nowy projekt „W poszukiwaniu praw przyrody” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Wspieranie doradców metodycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Podyplomowe Studia „Edukacja wczesnoszkolna z technologią informacyjną” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych LOGIA13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Edukacyjne programy wyjazdowe dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i bibliotekarzy . . . . . . 52 Oprogramowanie polecane w nauczaniu przedmiotów informatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Szkolenia z wykorzystaniem układów pomiarowych polecane w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Licencja oprogramowania Microsoft dla szkół w ramach School Agreement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Ciekawa książka – Zarys dydaktyki informatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ciekawa książka – Prawo autorskie w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Sklepik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Tematyczne serwisy WWW prowadzone przez Ośrodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Standardowe szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów oferowane przez Ośrodek . . . . . . . . . . 64 Sekretariaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Informacje o odpłatności za szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

1


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szanowni Państwo, Wiele badań organizowanych obecnie wśród dzieci i młodzieży wskazuje, że szkoła ma poważnego konkurenta w postaci Internetu i cyfrowych zasobów: e-booków, podręczników, poradników, a także literatury pięknej. Uczniowie coraz szybciej docierają do potrzebnych informacji i coraz rzadziej kierują swoje pytania do nauczycieli. Potwierdzają to np. badania przeprowadzone na Uniwersytecie Warszawskim przez prof. Barbarę Fatygę. Wynika z nich, że tylko kilka procent warszawskich uczniów zwraca się po informację do swoich pedagogów. Jaka jest zatem rola nauczyciela we współczesnej szkole? W jaki sposób potencjał uczniów w posługiwaniu się technologią cyfrową wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej? Jak sprawić, aby nowoczesne technologie stały się codziennością w szkolnej praktyce? Jedno jest pewne: to nie technologia uczyni nasze szkoły ciekawszym miejscem, do którego uczniowie będą chętnie przychodzić, ale nauczyciele opierający model dydaktyki na potencjale pokolenia ery informacji. Co możemy zatem zrobić, aby zderzenie umiejętności uczniów z doświadczeniem nauczycieli uczyniło szkołę rzeczywistym miejscem uczenia się? Czy w uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania pomocny będzie pilotaż nowego programu rządowego? „Jesteśmy na drodze do „Cyfrowej szkoły”. Najważniejsze decyzje już zapadły – program pilotażowy wystartował 3 kwietnia 2012 roku, a spośród 3500 szkół podstawowych została już wybrana grupa placówek oświatowych, które wezmą udział w programie i tym samym staną się szkołami inkubatorami. Głównym celem programu jest wzmacnianie procesów edukacyjnych technologiami informatycznymi i uzyskanie wytycznych co do wieloletniego programu cyfryzacji szkół – powiedziała Pani Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiedzialna za Program „Cyfrowa szkoła”. Naszą intencją jest, aby nauczyciele potrafili i chcieli wykorzystywać nowe technologie w pracy dydaktycznej, a uczniowie poznali możliwość samodzielnego uczenia się używając nowoczesnych narzędzi.” Mamy nadzieję, że wiele inspiracji dotyczących przywołanych powyżej zagadnień znajdą Państwo w informatorze z ofertą Ośrodka na semestr zimowy roku szkolnego 2012/2013. Zawiera on aktualne propozycje różnych form doskonalenia dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, doradców metodycznych, kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących placówki oświatowe. Znajdą Państwo wiele wartościowych propozycji, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów: konferencje i seminaria, konkursy informatyczne, szkolenia dla zespołów przedmiotowych, szkolenia stacjonarne i online. Zależało nam na tym, by programy doskonalenia i dokształcania odpowiadały faktycznym potrzebom, a uzyskiwane nowe umiejętności nauczycieli przekładały się na praktykę szkolną. W dostarczanym terminarzu szkoleń nie znalazło się wiele form doskonalenia, które występują w naszej stałej ofercie. Chętnie odpowiemy na każdą propozycję zorganizowania szkolenia, warsztatów czy konferencji. Proponujcie, proszę, tematykę i terminy. Bardzo liczymy na aktywność w tym zakresie Rad Pedagogicznych i Dyrektorów szkół.

Strona | 3


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Aktualne propozycje szkoleniowe OEIiZK będziemy publikować regularnie na stronie internetowej: http://www.oeiizk.waw.pl Zapraszam do naszych placówek przy ulicy Nowogrodzkiej 73, Raszyńskiej 8/10, oraz Rzymowskiego 36, w których staramy się zapewnić nowoczesne i wygodne warunki pracy. Zapraszam do udziału w szkoleniach i innych formach doskonalenia organizowanych przez Ośrodek. Grażyna Gregorczyk

4 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy) Rodzaj: s – oznacza specjalistyczne szkolenia informatyczne, w – oznacza warsztaty przedmiotowo-metodyczne.

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

Szkolenia administratorów szkolnych pracowni internetowych, cz. 1

D1

24 września; 1, 8, 15, 22 października

s

40

TIKDYR

październik

s

25

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

PONIEDZIAŁEK przed południem (8:30-15:00)

Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków

DPS

październik

w

20

Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint

WPP

październik

s

24

ED

październik

s

20

CMSJ

8, 15, 22, 29 października; 5, 12, 19, 26 listopada

w

40

PHPONL

październik

s

50

„Chmura w Internecie” wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy

PONIEDZIAŁEK po południu (15:45-19:45) Nazwa szkolenia

Zastosowania edytora tekstu Word Budowanie strony WWW szkoły w oparciu o system CMS Joomla Programowanie w języku PHP, na odległość Zastosowania edytora graficznego CorelDraw Narzędzia internetowe w promocji i współpracy Algorytmy w programach SCRATCH i BYOB Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze Dziecko przy tablicy interaktywnej

CD

październik

s

40

DNIP

listopad

w

20

SCRATCH2

listopad

s

24

DPK

listopad

w

30

DTINT

listopad

w

15

Strona | 5


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Typ szkolenia

Ile godzin

EWD

październik

w

15

KDYRONL

październik

s

25

Arkusz kalkulacyjny w pracy dyrektora szkoły

ARKD

listopad

s

25

Ewaluacja wewnętrzna w szkole wspierana przez TIK

EWTIK

listopad

w

25

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

WTOREK przed południem (8:30-15:00)

Wprowadzenie do programowania w języku C++, na odległość

CPPONL

11 września - 23 października

w

40

Tworzenie stron WWW dla bibliotekarzy

BWWW

październik

w

24

Arkusz kalkulacyjny dla początkujących

ARKP

październik

s

20

Dziecko przy tablicy interaktywnej

DTINT

październik

w

15

Nazwa szkolenia

ABC o EWD i jej wykorzystaniu w szkole Komputer w nowoczesnej szkole, na odległość

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

WTOREK po południu (15:45-19:45)

DPK

październik

w

30

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 1

DGFD1

październik

w

20

Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych

DPDN

listopad

w

15

Tworzenie dokumentów HTML

HTML

listopad

s

24

DNIP

listopad

w

20

DGFD2

listopad

w

20

Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze

Narzędzia internetowe w promocji i współpracy Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 2

6 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

WebQuest – jak to łatwo powiedzieć… i zrobić!, na odległość

WebQONL

wrzesień

w

40

Tworzenie prezentacji multimedialnych dla potrzeb biblioteki, na odległość

BIBPPONL

październik

w

24

Edukacyjne zastosowanie blogu w pracy bibliotekarza

EZBwB

listopad

w

24

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

ŚRODA przed południem (8:30-15:00)

WST

październik

s

20

ED

listopad

s

20

ŚRODA po południu (15:45-19:45) Nazwa szkolenia

Podstawy użytkowania i zastosowań komputera Zastosowania edytora tekstu Word

INTIM

listopad

s

24

PROGMAN

listopad

w

24

Wykorzystanie pakietów edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej

DWPE

grudzień

w

20

Arkusz kalkulacyjny dla początkujących

ARKP

grudzień

s

20

Internet i multimedia Biblioteka firmy ProgMan w pracy bibliotekarza

Strona | 7


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Planowany termin rozpoczęcia

Ile godzin

FSE

22 listopada

w

10

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Ile godzin

Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci

Symbol szkolenia

Typ szkolenia

Nazwa szkolenia

Typ szkolenia

CZWARTEK przed południem (8:30-15:00)

LOGOONL

27 września - 8 listopada

w

40

DPK

październik

w

30

CZWARTEK po południu (15:45-19:45) Nazwa szkolenia

Programowanie w Logo, na odległość Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze

CRK

październik

w

35

Arkusz kalkulacyjny dla średnio zaawansowanych

ARKS

październik

s

20

Tworzenie aplikacji w środowisku Logomocja

IMG2

listopad

s

40

Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint

WPP

listopad

s

24

JAVAONL

listopad

s

50

Curriki – giełda narzędzi TIK

Podstawy programowania w języku Java, na odległość

8 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Typ szkolenia

Ile godzin

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

PIĄTEK przed południem (8:30-15:00)

Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa

PICASA

listopad

s

24

DPS

listopad

w

20

MOODLE

grudzień

w

40

ARKZ

grudzień

s

20

Nazwa szkolenia

Dyżur trenerski: TIK w pracy doradcy metodycznego

Symbol szkolenia Konsultacje

Planowany termin rozpoczęcia

wrzesień Termin zależy od zebrania się grupy co najmniej 6 doradców

Każde ze szkoleń dla doradców metodycznych wymienionych w rozdziale Wspieranie doradców metodycznych

PIĄTEK po południu (15:45-19:45)

Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków Metody i narzędzia nauczania na odległość – platforma Moodle Arkusz kalkulacyjny dla zaawansowanych

Ośrodek może zorganizować dowolne szkolenie na zamówienie (grupa minimum 8 osób). Szczegółowe informacje w Dziale Organizacji Szkoleń. Serdecznie zapraszamy!

Strona | 9


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Platforma obsługi szkoleń Platforma do obsługi szkoleń umożliwia przeglądanie pełnej oferty Ośrodka oraz zapisy na szkolenia i konferencje. System umożliwia zapisanie się nie tylko na szkolenia, których termin został określony, ale również na te pozycje oferty, które nie są jeszcze ujęte w harmonogramie. System pozwala więc nam na organizowanie w pierwszej kolejności tych szkoleń, które cieszą się największym Państwa zainteresowaniem. Uczestnikom szkoleń umożliwia rezerwację miejsc bez potrzeby kontaktowania się z Działem Organizacji Szkoleń. Zapraszamy do korzystania z systemu obsługi szkoleń dostępnego z naszej strony internetowej http://www.oeiizk.waw.pl/kursy

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o założenie konta na platformie, następnie w określonym kursie wypełnienie, wydrukowanie, potwierdzenie przez dyrektora placówki i odesłanie do OEIiZK formularza zgłoszeniowego.

10 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Platforma do obsługi szkoleń jest zintegrowana z platformą szkoleń online Moodle OEIiZK (http://moodle.oeiizk.waw.pl). Logowanie do obu platform odbywa się za pomocą tego samego loginu i hasła, podanego podczas zapisu na szkolenia na platformie http://www.oeiizk.waw.pl/kursy. Nie tworzy się oddzielnie konta na platformie szkoleń online http://moodle.oeiizk.waw.pl.

Strona | 11


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka Konkursy interdyscyplinarne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

W 2012 roku mija 70 rocznica tragicznej śmierci Janusza Korczaka w hitlerowskim obozie zagłady w Treblince. W tym roku przypada także 100 rocznica założenia przez Janusza Korczaka Domu Sierot w Warszawie przy ul. Krochmalnej, unikatowej placówki wychowawczej dla dzieci, w której Janusz Korczak budował i rozwijał idee pedagogiczne daleko wykraczające poza standardy tamtych lat. Oddając hołd temu wielkiemu człowiekowi Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 16 września 2011 roku ogłosił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie włączając się w obchody roku Janusza Korczaka oraz oddając hołd wielkiemu pedagogowi i wychowawcy dzieci i młodzieży organizują dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych województwa mazowieckiego konkursy interdyscyplinarne związane tematycznie z życiem i twórczością Janusza Korczaka. Celem konkursów jest: 1.

Popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia, twórczości i działalności pedagogicznej Janusza Korczaka.

2.

Włączenie uczniów w obchody Roku Janusza Korczaka i uczczenie 70. Rocznicy śmierci i 100. Rocznicy założenia Domu Sierot przy ul. Krochmalnej w Warszawie.

3.

Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów.

4.

Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości.

5.

Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, korzystania z różnych źródeł dotyczących danej tematyki.

6.

Wykorzystanie środków technologii informacyjno-komunikacyjnych i otwartych zasobów edukacyjnych jako płaszczyzny do nauki.

7.

Przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się poprzez platformę zdalnego nauczania.

Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej zostanie zorganizowany konkurs pt. „Janusz Korczak – wielki przyjaciel dzieci”. Konkurs obejmuje treści nauczania następujących przedmiotów: zajęcia komputerowe, język polski, historia i społeczeństwo, plastyka. Konkurs jest trzyetapowy. Pierwszy etap szkolny polega na udziale w kursie on-line na platformie Moodle dotyczącym

12 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

życia i twórczości Janusza Korczaka. Kurs należy zaliczyć. Uczniowie zakwalifikowani do drugiego etapu rozwiązują test wiedzy z życia, twórczości i działalności Janusza Korczaka – także zdalnie na platformie Moodle. Uczniowie zakwalifikowani do trzeciego etapu – wojewódzkiego finału będą mieli za zadanie wykonanie dwóch prac: •

Prezentację multimedialną zawierającą własny tekst ucznia napisany prozą lub wierszem, nawiązujący do słów Janusza Korczaka „Co bym zrobił, gdybym był czarodziejem?”, zilustrowany grafiką wykonaną przez uczestnika;

Cykl fotografii wykonanych przez uczestnika nawiązujący do słów Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (od 5 do 10 zdjęć).

Dla uczniów szkół gimnazjalnych zostanie zorganizowany konkurs pt. „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Janusz Korczak”. Konkurs obejmuje treści nauczania następujących przedmiotów: informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie, plastyka. Podobnie jak dla szkół podstawowych konkurs składa się z trzech etapów, analogiczny przebieg mają dwa pierwsze etapy. Gimnazjaliści zakwalifikowani do trzeciego etapu będą mieli za zadanie wykonanie trzech prac nawiązujących do słów Janusza Korczaka „Dzieci są poetami i filozofami”: •

Opowiadanie, artykuł lub inna forma literacka przedstawiająca problemy współczesnej młodzieży. Tytułowy bohater jednego z utworów Janusza Korczaka dobrze wiedział, że świat, w którym żyje, nie jest doskonały. Uczestnik ma się zastanowić, jakie problemy dotyczą młodzieży w dzisiejszym świecie, czy prawa dziecka są zawsze i wszędzie respektowane i w wybranej formie literackiej zaprezentować swoje poglądy na ten temat;

Fotoalbum tematyczny „Ślady pamięci po Starym Doktorze” zawierający zdjęcia, wykonane przez uczestnika, dokumentujące historyczne i współczesne miejsca i zdarzenia związane z Januszem Korczakiem;

Odcinek podcastu w postaci audio zawierający przygotowaną i nagraną wypowiedź uczestnika – rekomendację dowolnego utworu Janusza Korczaka, zachęcającą do jego przeczytania.

Terminarz konkursów: I etap: 12 listopada – 17 grudnia 2012 roku; II etap: 7 stycznia 2013 roku dla szkół podstawowych, 8 stycznia 2013 roku dla szkół gimnazjalnych; III etap: 11 lutego – 15 kwietnia 2013 roku. Konkursy są organizowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Honorowy patronat nad konkursami objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Trzy główne nagrody rzeczowe w każdym z konkursów są ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Wsparcia merytorycznego organizatorom udziela Ośrodek Dokumentacji i Badań „Korczakianum” – Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. Więcej szczegółów o konkursach można będzie wkrótce znaleźć na stronie konkursów – http://korczak.oeiizk.waw.pl

Strona | 13


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Metodyczne szkolenia nauczycieli klas IV – VI szkół podstawowych „Cyfrowa Szkoła” Serdecznie zapraszamy na szkolenia skierowane specjalnie dla nauczycieli klas IV – VI szkół podstawowych. Podane ceny dotyczą szkół województwa mazowieckiego.

Szkolenie Nauczycieli projektu Intel® Learning Series (CILSN) – 20 godzin Szkolenie kierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkole podstawowej, którzy chcą poznać dydaktyczne zastosowania komputerów Classmate PC i dedykowanego do nich oprogramowania. Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką pracy uczniów wykorzystujących komputery Classmate PC oraz indywidualnym nauczaniem z komputerem i Internetem w klasie, przygotowanie do efektywnego wykorzystania komputerów Classmate PC w procesie dydaktycznym na II etapie kształcenia, omówienie możliwości korelacji technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) z pozostałymi obszarami edukacji oraz poznanie możliwości pracy metodą projektów z wykorzystaniem TIK. Odpłatność za szkolenie: 150 zł Terminy: 24, 25, 26.09.2012

15, 16, 17.10.2012

12, 13, 14.11.2012

Zastosowanie Tablicy Interaktywnej w nauczaniu – szkolenie Rady Pedagogicznej (CTINT) – 4 godziny Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zainteresowanych możliwościami zastosowania tablicy interaktywnej w edukacji. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad eksploatacji tablicy interaktywnej, poznanie podstawowych funkcji oprogramowania tablicy interaktywnej, zapoznanie z możliwościami edukacyjnego zastosowania tablicy interaktywnej oraz tworzenie własnych projektów z wykorzystaniem zasobów internetowych, oprogramowania tablicy, programów edukacyjnych, multimediów. Odpłatność za szkolenie: 500 zł za grupę (do 15 osób) Terminy do ustalenia

Narzędzia Web 2.0 w nauczaniu w klasach IV – VI (CWEB) – 32 godziny Szkolenie złożone jest z ośmiu 4-godzinnych modułów. Słuchacz dowolnie może wybierać moduły, w których chce uczestniczyć. Moduł 1: Prawa autorskie i wolne licencje (CWEB1) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą się dowiedzieć, jak wykorzystywać prace innych nie łamiąc prawa autorskiego. Celem modułu jest zapoznanie nauczycieli z możliwościami publikowania prac uczniów, innych nauczycieli, czy wykorzystanie

14 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

materiałów znalezionych w Internecie. Pokazanie możliwości wykorzystania wolnych licencji do tworzenia prac pochodnych, ale także do publikowania własnej twórczości. Moduł 2: WebQuest – jak to łatwo powiedzieć… i zrobić! (CWEB2) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów zainteresowanych tworzeniem WebQuestów i wykorzystaniem ich w pracy dydaktycznej. Celem modułu jest wprowadzenie nauczycieli do tworzenia i publikowania WebQuestów oraz zapoznanie z możliwościami wykorzystania WebQuestów w procesie kształcenia. Nauczyciele zapoznają się też z gotowymi WebQuestami przeznaczonymi dla II etapu edukacyjnego. Moduł 3: Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0 (CWEB3) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą zastosować dydaktycznie komiks jako ciekawą formę wizualizacji i nauczyć uczniów jego tworzenia. Komiks szczególnie nadaje się do wykorzystania na drugim etapie edukacyjnym, trzeba mieć tylko pomysł na jego edukacyjne zastosowanie. Celem modułu jest wykorzystanie narzędzi Web 2.0 do tworzenia własnych komiksów, zapoznanie uczestników szkolenia z przykładami zastosowania komiksów w edukacji oraz publikacja własnych komiksów w sieci Internet. Moduł 4: Tworzenie własnych książeczek za pomocą narzędzi Web 2.0 (CWEB4) Moduł przeznaczony jest dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą zastosować w pracy z uczniami narzędzia do doskonalenia metod tworzenia własnego tekstu. Celem modułu jest zapoznanie nauczycieli z narzędziami Web 2.0 do tworzenia własnych historyjek, opowiadań i opisów, ilustrowanych obrazkami dostępnymi w aplikacjach oraz praktyczne wykorzystanie tych narzędzi do pracy z uczniami. Moduł 5: Zastosowanie blogu (CWEB5) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcieliby prowadzić własny blog edukacyjny lub wspierać swoich uczniów w wykorzystaniu blogu w procesie uczenia się. Dla nauczycieli, którzy chcieliby rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi internetowych po to, by publikować w oparciu o serwis blogowy informacje i materiały opracowane w trakcie działań edukacyjnych, współtworzyć wspólne pomoce dydaktyczne i/lub wraz z uczniami prezentować realizowane projekty. Moduł 6: Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci (CWEB6) Moduł przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Jego celem jest przygotowanie uczestników szkolenia do aktywnego korzystania z Internetu poprzez tworzenie profilu, grupy edukacyjnej, strony promocyjnej i udostępnienie ich treści innym użytkownikom. Planujemy także poznanie podstawowych narzędzi służących komunikacji, zachowaniu zasad bezpieczeństwa i prywatności w serwisie społecznościowym. Moduł 7: W dowolnym miejscu i czasie (CWEB7) Moduł przeznaczony jest dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy planują prowadzenie zajęć w terenie. Uczestnicy poznają aplikacje do wykorzystania w urządzeniach mobilnych (przykładowo: telefon, tablet) podczas zajęć w terenie oraz narzędzia do prezentowania ich przebiegu i wyników.

Strona | 15


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Moduł 8: Uczniowie uczą się sami – Khan Academy i Freerice (CWEB8) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów. Celem zajęć jest poznanie portali umożliwiających uczniom samodzielne uczenie się, a nauczycielom śledzenie ich postępów w nauce. Nauczyciele rejestrują się na obu platformach, poznają ich zawartość merytoryczną, mechanizmy tworzenia grup uczniów oraz możliwości śledzenia postępów w nauce. Odpłatność za szkolenie: 50 zł (udział w 1 - 4 modułach); 100 zł (udział w 5 – 8 modułach) Terminy dla poszczególnych modułów: 12, 19, 26.09; 3, 10, 17, 24.10; 7.11.2012

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem (CGFD) – 15 godzin Szkolenie kierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkole podstawowej. Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi zasadami i sposobami przygotowania uczniów do prawidłowego odczytywania i tworzenia własnych komunikatów z pomocą fotografii, nagrań audio i tekstu, zdobycie umiejętności efektywnego wykorzystywania oprogramowania edukacyjnego i użytkowego do tworzenia własnych materiałów multimedialnych takich jak zdjęcia, prezentacje, foto-opowieści, komiksy oraz pokazanie zalet i zagrożeń wykorzystywania multimediów i Internetu. Odpłatność za szkolenie: 50 zł Terminy: 17, 24.09; 1.10.2012

8, 15, 22.10.2012

5, 12, 19.11.2012

Bezpieczna praca w mobilnej pracowni (CPRAM) – 10 godzin Szkolenie skierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkole podstawowej. Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznej i ergonomicznej pracy z urządzeniami mobilnymi. Uczestnicy zajmą się identyfikacją zagrożeń związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, a także poznają sposoby profilaktyki i ochrony przed tymi zagrożeniami. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną również zapoznani z podstawowymi elementami związanymi z zarządzaniem i obsługą pracowni mobilnej. Odpłatność za szkolenie: 50 zł Terminy: 20, 27.09.2012

16 | Strona

18, 25.10.2012

15, 22.11.2012


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Matematyka z TIK w klasach IV – VI (CMAT) – 10 godzin Szkolenie jest adresowane do nauczycieli matematyki, którzy chcą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu matematyki. Celem szkolenia jest przedstawienie wykorzystania programów z pakietu MS Office w nauczaniu matematyki, zastosowanie narzędzi i serwisów Web 2.0 w pracy metodą projektu, wykorzystanie różnych źródeł internetowych w nauczaniu matematyki, zapoznanie z bezpłatnymi programami wspierającymi nauczanie i uczenie się matematyki oraz opracowanie rozwiązań metodycznych przydatnych w praktyce szkolnej. Odpłatność za szkolenie: 50 zł Terminy: 21, 28.09.2012

19, 26.10.2012

16, 23.11.2012

Jak i dlaczego? - TIK pomoże - Szkolenie dla nauczycieli przyrody (CPRZYR) – 20 godzin Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przyrody. Celem szkolenia jest wskazanie metod wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych, głównie zasobów internetowych i wolnego oprogramowania, do wyjaśniania zjawisk zachodzących w przyrodzie i zasad działania prostych urządzeń. Uczestnicy szkolenia zostaną postawieni w roli uczniów poszukujących odpowiedzi i wyjaśnień napotkanych problemów. Odpłatność za szkolenia: 50 zł Daty spotkań stacjonarnych (rozpoczęcia i zakończenia) szkolenia. Szkolenie prowadzone jest metodą mieszaną, część zajęć odbywa się zdalnie. 18.09; 9.10.2012

6.11; 27.11.2012

Edukacyjne zastosowania blogu w bibliotece szkolnej – (CEZB) - 10 godzin Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli bibliotekarzy, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi Web 2.0 i Internetu. Szczególnie dedykowane jest dla nauczycieli, którzy chcą prowadzić Blog Edukacyjny – przyjazną w obsłudze stronę internetową, np. prostą witrynę biblioteki, projektu szkolnego, grupy zainteresowań, czy też edukacji medialnej. W czasie szkolenia nauczyciele poznają narzędzie do publikowania w Internecie materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych lub prezentacji multimedialnych. Nauczą się efektywnie wykorzystywać Internet do budowania wiedzy i współdzielenia jej z innymi. Odpłatność za szkolenie: 50 zł Terminy: 18, 25.09.2012

4, 11.10.2012

6, 13.11.2012

Strona | 17


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

TIK na lekcjach języka polskiego i historii w klasach IV – VI (CPOLH) – 10 godzin Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego i historii, którzy chcą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu języka ojczystego, kultury oraz historii. Celem szkolenia jest wprowadzenie metodyczne w techniki pracy nad językiem, tekstami kultury i zagadnieniami historycznymi, m.in. z wykorzystaniem edytora tekstu. Nauczyciele poznają zasoby sieci przydatne w pracy z dziećmi oraz techniki wyszukiwania w sieci materiałów cyfrowych i pomocy dydaktycznych. Odpłatność za szkolenie: 50 zł Terminy: 19, 26.09.2012

17, 24.10.2012

21, 28.11.2012

TIK na lekcjach języka angielskiego w klasach IV – VI (CANG) –10 godzin Szkolenie jest adresowane do nauczycieli języka angielskiego, którzy chcą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu tego języka. Celem szkolenia jest wprowadzenie metodyczne do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się języka. Przedstawione będą materiały elektroniczne przydatne do pracy z dziećmi na tym etapie edukacyjnym, oraz techniki pracy z nimi oraz zasoby do rozwijania świadomości kulturowej i kształcenia kompetencji międzykulturowej w projektach. Odpłatność za szkolenie: 50 zł Terminy: 14, 21.09.2012

4, 11.10.2012

8, 15.11.2012

Podane terminy dotyczą szkoleń realizowanych w Warszawie. Szkolenia mogą być również realizowane w Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach po zebraniu się grupy i uzgodnieniu terminu. Oprócz szkoleń oferujemy dyżur konsultacyjny dla nauczycieli matematyki, przyrody, języka polskiego i historii, języka angielskiego, nauczycieli bibliotekarzy, w czasie którego będzie możliwe przedyskutowanie z nauczycielami konsultantami Ośrodka indywidualnych problemów. Zapisy i szczegółowe informacje na stronie http:/www.oeiizk.waw.pl/kursy, zakładka Cyfrowa Szkoła Informacji o organizacji szkoleń udziela Dział Organizacji Szkoleń: tel. 22 57-94-180, 22 57-94-122, 22 57-94-123 e-mail: szkolenia@oeiizk.waw.pl Serdecznie zapraszamy! Nauczysz się wiele i osiągniesz sukces!

18 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Granty Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2012 W ramach Grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2012 Ośrodek prowadzi szkolenia w poniższych obszarach tematycznych. Szkolenia są bezpłatne dla nauczycieli placówek oświatowych województwa mazowieckiego, zajęcia odbywają się w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie. W obszarze tematycznym Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów organizowane są szkolenia z następujących tematów: •

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym. Celem tego szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do organizowania zajęć opartych na aktywności i kreatywności uczniów w wieku wczesnoszkolnym zgodnie z nową podstawą programową.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka polskiego. Celem tego szkolenia jest kształcenie kompetencji nauczycieli języka polskiego w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotu zgodnie z nową podstawą programową oraz wspomaganie pracy własnej ucznia i przestrzeganie prawa autorskiego. Uzyskane kompetencje będą szczególnie przydatne w realizacji programu „Cyfrowa szkoła” w korzystaniu z multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji w procesie nauczania i uczenia się, wykorzystaniu różnych aplikacji i narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności narzędzi Web 2.0.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu matematyki. Celem tego szkolenia jest przygotowanie nauczycieli matematyki do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do wspierania procesu nauczania przedmiotu oraz do wspierania procesu budowania wiedzy ucznia zgodnie z nową podstawą programową. W szczególności do korzystania z interaktywnego programu do nauczania i uczenia się matematyki, korzystania z serwisów i platform edukacyjnych do wspierania procesu nauczania matematyki, wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego w nauczaniu i uczeniu się matematyki.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przyrody. Celem tego szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystania narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych podczas realizacji zajęć przedmiotu Przyroda na IV etapie edukacyjnym, pracy metodą projektu edukacyjnego zgodnie z nową podstawą programową, przestrzegania prawa autorskiego podczas korzystania z rozproszonych źródeł informacji w procesie nauczania i uczenia się.

Strona | 19


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

W obszarze tematycznym E-learning w szkole – wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły organizowane jest szkolenie: •

Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów. Celem tego szkolenia jest poznanie podstawowych założeń dotyczących organizacji i prowadzenia szkoleń przez Internet z wykorzystaniem platformy Moodle, nabycie umiejętności pracy na platformie Moodle w roli ucznia, poznanie zasad tworzenia szkoleń z wykorzystaniem różnych modułów dostępnych na platformie Moodle.

W obszarze tematycznym Biblioteka szkolna jako centrum informacyjne dla uczniów organizowane jest szkolenie: •

Web 2.0 w bibliotece szkolnej – centrum informacyjnym dla uczniów. Celem tego szkolenia jest przygotowanie nauczycieli bibliotekarzy do wykorzystania narzędzi Web 2.0 w celu efektywnego wsparcia procesu dydaktycznego szkoły oraz do rozwijania kreatywności i twórczości uczniów.

Zapisy i szczegółowe informacje na stronie http:/www.oeiizk.waw.pl/kursy Informacji o organizacji szkoleń udziela Dział Organizacji Szkoleń: tel. 22 57-94-180, 22 57-94-122, 22 57-94-123 e-mail: szkolenia@oeiizk.waw.pl Serdecznie zapraszamy!

20 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” M – Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej, szkolenie obejmuje 72 godziny wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 3 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 48 godziny pracy metodą online. Odpłatność 450 zł. D1, D2, D3 – Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej, każde szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć w trakcie 5 dni i jest organizowane metodą tradycyjną. Odpłatność 250 zł za jedno szkolenie. K – Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarządzania oraz w kreowaniu wizerunku szkoły, szkolenie obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 2 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 24 godziny pracy metodą online. Szkolenie bezpłatne dla kadry kierowniczej placówki – dyrektor, wicedyrektor. I – Zaawansowane metody tworzenia stron WWW z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient – server, szkolenie obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 4 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 8 godzin pracy metodą online (pierwsze zajęcia). Odpłatność 250 zł. OCM – Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego, szkolenie obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 2 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 24 godziny pracy metodą online. Odpłatność 200 zł. Ceny wymienione powyżej dotyczą nauczycieli placówek oświatowych województwa mazowieckiego. Każde ze szkoleń zostanie uruchomione po zebraniu się grupy. Szczegółowe informacje wraz z terminami wszystkich szkoleń będą zamieszczane na stronie http://www.oeiizk.waw.pl/kursy

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy też do odwiedzenia serwisu http://sbs.oeiizk.edu.pl

Strona | 21


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wsparcie dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów od chwili, kiedy do szkół dotarły pierwsze pracownie oparte na serwerach Microsoft Small Bussines Serwer wspiera nauczycieli i administratorów tych pracowni. Oprócz szkoleń i warsztatów od wielu lat prowadzimy również serwis internetowy http://sbs.oeiizk.edu.pl oraz grupy dyskusyjne poświęcone tym zagadnieniom. Ośrodek czynnie uczestniczył w przygotowaniach i testach ostatniej wersji DVD kolekcji – Lato 2010, przeznaczonej dla szkół posiadających pracownię z serwerem SBS oraz licencję School Agreement. Powstała też nowa wersja strony http://sbs.oeiizk.edu.pl z materiałami wspierającymi tę wersję DVD kolekcji. Utrzymywana jest także strona archiwalna http://sbs.oeiizk.edu.pl/arch z materiałami i instrukcjami dla poprzednich wersji. Na prośby administratorów zostało założone forum dyskusyjne dla administratorów pracowni http://sbs.oeiizk.edu.pl/Forum.aspx, utrzymane są również dotychczasowe grupy dyskusyjne. Aktualnie Ośrodek zaangażowany jest w opracowanie nowej wersji kolekcji opartej na Windows Server 2008 R2. Informacje na jej temat można znaleźć na stronie http://kolekcja.edu.pl Zapraszamy na konsultacje dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych. Prowadzone są one w siedzibie OEIiZK przy ul. Nowogrodzkiej 73 (sala nr 5). Terminarz konsultacji: •

wtorki, godz. 1600-2000 Konsultacje prowadzą: Michał Grześlak, Marcin Kozłowski i Janusz Wierzbicki.

22 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Projekt „Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym” Obecny okres to czas reform i przemian w edukacji. Rok szkolny 2009/2010 był przełomowym momentem wprowadzenia reformy systemu oświaty, która dotyczy między innymi edukacji dzieci najmłodszych. Ośrodek opracował projekt, na który składa się m.in. specjalna oferta szkoleń skierowanych dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz nauczycieli informatyki uczących przedmiotu Zajęcia komputerowe w klasach I-III. Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystania technologii informacyjnej w swej codziennej pracy tak, aby z jej pomocą wspomagać rozwój dzieci, pomóc im budować wiedzę o otaczającym świecie, nauczyć je sprawnie poruszać się w natłoku informacji, zapewniać im lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności. Projekt ma umożliwić też nauczycielom nabycie umiejętności niezbędnych do nauczania nowego przedmiotu Zajęcia komputerowe (w klasach I-III) oraz do prowadzenia różnego rodzaju zajęć z uczniem najmłodszym opartych na idei konstruktywizmu, wspieranych wykorzystywaniem technologii informacyjnej. Aby oferta szkoleń, które zaproponowaliśmy odpowiadała wybranej grupie nauczycieli zebraliśmy informację o Państwa potrzebach oraz oczekiwaniach i dopiero na tej podstawie opracowaliśmy serię szkoleń. W niniejszym opisie przedstawiamy tylko informacje o szkoleniach w ramach projektu. Pełna oferta szkoleniowa OEIiZK jest zawarta w harmonogramie szkoleń oraz jest dostępna na stronie internetowej: http://www.oeiizk.waw.pl

Wybrane szkolenia proponowane w ramach projektu

Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy będę wprowadzać swoich uczniów w tajniki pracy z komputerem. W czasie jego trwania nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić tego typu zajęcia z dzieckiem najmłodszym, pamiętając o specyfice pracy w tej grupie wiekowej. Dostaną wskazówki dotyczące m.in. takich zagadnień, jak: nauka z TIK przez zabawę, organizacja zajęć (także z małą liczbą sprzętu), bezpieczeństwo ucznia przy komputerze. Poznają zasady wprowadzania uczniów do pracy z klawiaturą i myszką oraz innymi urządzeniami współpracującymi z komputerem (skaner, drukarka, aparat cyfrowy, dyktafon itd.), z programami do tworzenia prostej grafiki, pisania, łączenia obrazów z tekstem. Dowiedzą się, gdzie szukać wartościowych materiałów przydatnych do edukacji z pomocą TIK. Czas trwania szkolenia wynosi 30 godzin lekcyjnych, realizowanych w 6 dni po 5 godzin.

Strona | 23


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wybrane szkolenia proponowane w ramach projektu

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, część 1 Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli uczniów najmłodszych, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać technologię informacyjną do wspierania twórczości dzieci i rozwijania ich kreatywności. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak efektywnie wyszukiwać interesujące nas materiały w Internecie. Nauczą się, w jaki sposób konstruować poprawne prezentacje multimedialne. Poznają wartość obrazu w przekazie edukacyjnym. Poznają zasady pracy z aparatem cyfrowym, wykonywania dobrych zdjęć, nauczą się, jak dokonać ich podstawowej edycji. Dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać edukacyjne możliwości pracy nad stworzeniem foto-opowieści. Poznają zasady poprawnej konstrukcji takiej opowieści, zdobędą umiejętności jej stworzenia, jako pokaz slajdów lub film. Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, część 2 Szkolenie skierowane jest do nauczycieli dzieci najmłodszych, którzy pragną wykorzystywać media do organizowania uczniom warunków do pracy badawczej oraz do rozwijania ich kreatywności. Uczestnicząc w szkoleniu nauczyciele będę mogli zdobyć umiejętność tworzenia filmu (ze zdjęć oraz wykorzystującego sekwencje wideo) zaczynając od etapu planowania, poprzez pracę z kamerą (wideo lub internetową) oraz edycję materiału filmowego, po końcowe prace nad filmem. Dowiedzą się, jak przygotować audycję i pracować z dźwiękiem. Przygotują się do prowadzenia zajęć, w których twórcami filmów i audycji będą sami uczniowie. Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych Szkolenie kierowane jest do nauczycieli przedszkoli, zwłaszcza pracujących z dziećmi 5, 6 – letnimi oraz nauczycieli nauczania zintegrowanego. Celem szkolenia jest nauka praktycznego wykorzystania programów z pakietu Ms Office, do tworzenia różnego rodzaju pomocy dydaktycznych drukowanych, ułatwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych. W trakcie szkolenia, uczestnicy nauczą się wykorzystywania tabel, autokształtów, schematu organizacyjnego do: tworzenia gier edukacyjnych, domina obrazkowego, krzyżówek obrazkowych i tekstowych, wypełnianek, skreślanek, rebusów, szlaczków usprawniających grafomotorykę i grafikę pisma, pomocy dydaktycznych usprawniających orientację przestrzenną. Program Ms Publisher zastosujemy do tworzenia ulotek, gazetek, ogłoszeń, plakatów. Czas trwania szkolenia wynosi 15 godzin lekcyjnych, realizowanych w 3 dni po 5 godzin.

Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą prowadzić przyjazną w obsłudze stronę internetową: prostą witrynę szkoły/przedszkola, klasy/grupy uczniów, czy też własną stronę edukacyjną. Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia do publikowania w Internecie różnorodnych materiałów multimedialnych od tekstu poprzez grafikę, prezentacje, po filmy i interaktywne animacje. Dowiedzą się, jak efektywnie wykorzystywać Internet do dzielenia się osiągnięciami swoich uczniów i współpracowników oraz własnymi sukcesami ze środowiskiem lokalnym (lub całym światem). Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

24 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wybrane szkolenia proponowane w ramach projektu

Narzędzia internetowe w promocji i współpracy Do uczestniczenia w tym szkoleniu zapraszamy nauczycieli zainteresowanych promowaniem własnej placówki, a zarazem i samego siebie. Przeznaczone jest przede wszystkim dla nauczycieli, którzy planują współpracę z innymi wychowawcami, grupami uczniów, placówkami. W czasie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia służące do komunikacji (za pomocą tekstu, obrazu i głosu), do dzielenia się plikami, do interakcji z pomocą przygotowanego materiału multimedialnego. Dowiedzą się, jak za pomocą Internetu skutecznie promować swoje placówki, własne sukcesy oraz w jaki sposób publikować własne filmy czy audycje internetowe. Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Dziecko przy tablicy interaktywnej Szkolenie ma pomóc nauczycielom w stworzeniu bazy materiałów dydaktycznych możliwych do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną. W trakcie szkolenia nauczyciele poznają narzędzia tablicy interaktywnej, podzielą się informacjami na temat wykorzystywanych materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie, poznają metody zbierania materiałów z sieci i późniejszej obróbki tych materiałów w celu przystosowania ich do pracy z tablicą interaktywną na lekcjach. W czasie trwania szkolenia nauczyciele będą ćwiczyć umiejętność pracy z darmowymi aplikacjami oraz opracują własne materiały (np. karty pracy) pomocne w nauczaniu z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Czas trwania szkolenia wynosi 15 godzin lekcyjnych, realizowanych w 3 dni po 5 godzin.

Logo w nauczaniu zintegrowanym, cz. 1 i 2 Szkolenie ma na celu poznanie filozofii edukacyjnej języka Logo oraz konstruktywistycznej koncepcji uczenia się i nauczania. W trakcie szkolenia będą opracowane projekty i materiały pomocnicze do pracy nauczyciela. Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Zapraszamy na szkolenia związane z projektem Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym. Terminy szkoleń podane są w ogólnym harmonogramie szkoleń.

Strona | 25


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej – pakiety edukacyjne Pakiety edukacyjne powstały jesienią 2009 roku w ramach realizacji projektu Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Projekt realizowany był przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (obecnie Ośrodek Rozwoju Edukacji) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na płycie znajduje się pięć pakietów, opracowanych przez zespół nauczycieli konsultantów i specjalistów merytorycznych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK), do bezpośredniego wykorzystania w szkole podczas pracy z dziećmi.

Pakiet: Zaczynamy pracę przy komputerze z małymi dziećmi Pakiet ten przedstawia specyfikę pracy z uczniem w wieku wczesnoszkolnym oraz zasady wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach w szkole. Znajdują się w nim opisy oraz przykłady zastosowań wartościowych aplikacji edukacyjnych i ciekawych stron internetowych.

Pakiet: Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla dzieci najmłodszych Materiały umieszczone w drugim pakiecie służą wyposażeniu nauczyciela w wiedzę i umiejętności praktyczne do samodzielnego projektowania i wykonywania pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera. Zawierają one opisy wykonania prostych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem programów biurowych PowerPoint, Word oraz programu do generowania krzyżówek EclipseCrossword.

Pakiet: Logo w nauczaniu zintegrowanym W jego skład wchodzą gotowe aplikacje – mikroświaty dydaktyczne – za pomocą których uczniowie rozwijają umiejętności określania kierunków, rozróżnianie obrotów w prawo i w lewo, odwzorowywania kształtów, odnajdywania elementów powtarzających się. Ćwiczą oni także umiejętność dodawania liczb całkowitych oraz kształcą spostrzegawczość i koncentrowanie uwagi.

Pakiet: Praca z grafiką, filmem, dźwiękiem W pakiecie omawiane są metody tworzenia filmów edukacyjnych złożonych z sekwencji zdjęć, zasady wyszukiwania różnych zdjęć oraz metody ich edycji. Opisany jest też szczegółowo proces tworzenia filmu w programie Photo Story.

Pakiet: Bezpieczeństwo dzieci najmłodszych pracujących z wykorzystaniem komputera Ostatni z omawianych pakietów poświęcony jest wprowadzeniu w zagadnienia związane z różnymi zagrożeniami występującymi w czasie pracy z komputerem, a w szczególności podczas korzystania z zasobów sieci Internet. W zwięzły sposób przedstawiono klasyfikację najczęściej występujących zagrożeń. Omówione zostały sposoby zapobiegania zagrożeniom oraz przykłady materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami.

26 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Zapraszamy na szkolenia związane z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych. W ramach szkolenia nauczyciele otrzymują płytę z pakietami. Na płycie znajduje się podręcznik dla nauczyciela w formacie PDF, zawierający przewodnik metodyczny ułatwiający prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w poszczególnych pakietach. Podręcznik ten można także pobrać ze strony http://www.oeiizk.waw.pl/old2012/reforma – zakładka TIK w klasach I-III. Płyta z pakietami edukacyjnymi dołączona była do numeru 4/2009 Mazowieckiego Kwartalnika Edukacyjnego „Meritum”, którego tematem przewodnim są technologie informacyjno-komunikacyjne w nowej podstawie programowej. Terminy szkoleń podane są w ogólnym harmonogramie szkoleń.

Strona | 27


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia Projektu Intel® Learning Series Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) zaprasza nauczycieli I, II, III etapu edukacyjnego na szkolenia przygotowujące do doprowadzenia zajęć z uczniami w ramach Projektu Intel® Learning Series. Intel® Learning Series jest kompleksowym rozwiązaniem dla edukacji – zawiera wszystkie niezbędne elementy, dzięki którym można prowadzić ciekawe lekcje z wykorzystaniem netbooków edukacyjnych (nazywanych CMPC lub Classmate PC), zaprojektowanych przez firmę Intel specjalnie do pracy w szkole. W skład Intel® Learning Series wchodzi opracowane przez Intela metodyczne szkolenie dla nauczycieli. Polska wersja tego szkolenia wraz z dedykowanym podręcznikiem nauczyciela została opracowana przez OEIiZK.

Kandydaci Szkolenie kierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkole podstawowej lub gimnazjum. W szkoleniu mogą brać udział nauczyciele posiadający: 1.

umiejętność posługiwania się komputerem i typowymi urządzeniami peryferyjnymi (klawiatura, monitor, mysz, drukarka) i pracy w środowisku Windows XP lub wyższym w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows,

2.

podstawową znajomość edytora tekstów, programu prezentacyjnego, arkusza kalkulacyjnego i pracy w sieci Internet – poczta elektroniczna, przegląd i wyszukiwanie informacji na stronach WWW.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o założenie konta na platformie obsługi szkoleń http://www.oeiizk.waw.pl/kursy, następnie w kursie Szkolenie Projektu Intel® Learning Series wypełnienie, wydrukowanie, potwierdzenie przez dyrektora placówki i odesłanie do OEIiZK formularza zgłoszeniowego.

Zakres szkolenia Uczestnicy w czasie 20-godzinnego szkolenia zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem komputerów Classmate PC. Tematyka szkolenia zawiera: 1.

Omówienie budowy i konfiguracji komputerów Classmate PC.

2.

Zapoznanie z oprogramowaniem e-Learning Class do zarządzania pracownią komputerów Classmate PC.

3.

Poznanie możliwości i sposobów znajdowania w sieci rozległej oprogramowania wspomagającego realizację i rozszerzającego program nauczania.

4.

Praktyczne wykorzystanie programów zainstalowanych na komputerach Classmate PC, w tym pakietu Microsoft Office, w procesie nauczania.

28 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

5.

Poznanie metod tworzenia, przy pomocy programu PhotoStory, prostych filmów edukacyjnych zbudowanych z sekwencji zdjęć i nagranej narracji.

6.

Poznanie możliwości i sposobów znajdowania w sieci rozległej ciekawych materiałów w postaci zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych.

7.

Przedstawienie zasad wykonywania zdjęć przy pomocy aparatu cyfrowego oraz sposobów ich pobierania na dysk komputera i metod ich podstawowej edycji.

8.

Poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w szczególności z wykorzystaniem sieci Internet.

9.

Zapoznanie z przykładowymi aplikacjami technologii Web 2.0.

10. Omówienie zasad pracy metodą projektów z wykorzystaniem TIK, 11. Poznanie możliwości platformy Moodle wspomagającej zdalne nauczanie. 12. Praktyczne poznanie elementów środowiska Logomocja-Imagine. 13. Uwypuklenie roli współpracy z rodzicami w procesie nauczania z wykorzystaniem Classmate PC. Odpłatność za szkolenie wynosi 150 zł brutto dla pracowników pedagogicznych publicznych placówek województwa mazowieckiego oraz 250 zł brutto dla pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek województwa mazowieckiego. W koszt szkolenia wliczony jest podręcznik Intel® Learning Series, eLearning – indywidualne nauczanie z komputerem. Terminy szkoleń oraz zapisy na stronie http://www.oeiizk.waw.pl/kursy Kontakt do organizatora szkoleń OEIiZK: Dział Organizacji Szkoleń: Halina Chabros e-mail: halina.chabros@oeiizk.waw.pl, tel. 22 579-41-21

Strona | 29


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Propozycje dla nauczycieli informatyki Programowanie czy sztuka w TurtleArt? TurtleArt pozwala tworzyć obrazy za pomocą komputera. Żółw wykonuje ciąg poleceń określonych przez bloki. Środowisko łączy ze sobą idee programistyczne i artystyczne. Dzięki swej prostocie mogą z niego korzystać zarówno dzieci ze szkoły podstawowej, jak i artyści o zamiłowaniach plastycznych otwarci na idee programistyczne. Pięciogodzinne szkolenie obejmuje wprowadzenie w ideę cyfrowej sztuki również poprzez zapoznanie się z galerią obrazów stworzonych w TurtleArt oraz ćwiczenia praktyczne. Na zajęciach zaczniemy od wykonania prostych przykładów, by potem przejść do trudniejszych. Zapraszamy.

Szkolenie e-learningowe Wprowadzenie do programowania w języku C++ 40 godzinne szkolenie e-learningowe przeznaczone dla nauczycieli informatyki oraz dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się programować w języku C++. Podczas szkolenia rozwiązywane będą proste, szkolne problemy algorytmiczne. Doskonalone będą umiejętności programistyczne potrzebne do rozwiązywania zadań konkursowych.

Szkolenie e-learningowe Programowanie w Logo 40 godzinne szkolenie e-learningowe przeznaczone dla nauczycieli zajęć komputerowych i informatyki, oraz dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się programować w języku Logo. Podstawowe cele szkolenia to: •

poznanie filozofii edukacyjnej Logo,

poznanie podstaw programowania w języku Logo,

poznanie środowiska Logomocja-Imagine.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje poznanie podstawowych poleceń sterujących ruchami żółwia, definiowanie procedur (bezparametrowych i z parametrem), stosowanie instrukcji powtórz do programowania czynności powtarzalnych, używanie edytora postaci do tworzenia prostych rysunków i animacji oraz tworzenie projektów multimedialnych z wykorzystaniem programowania obiektowego. Z oferty online Ośrodka chcielibyśmy również polecić szkolenia Podstawy programowania w języku Java – na odległość, Programowanie w języku PHP – na odległość.

30 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Propozycje dla uczniów zainteresowanych programowaniem w Logo Wielokrotnie odbywały się warsztaty metodą online dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą Programowanie w LOGO z wykorzystaniem środowiska Logomocja. Uczestnikami byli uczniowie biorący udział w konkursie miniLOGIA. Jeden kurs powstał specjalnie dla dzieci z terenów wiejskich. Przeszkoliliśmy już ponad 800 uczniów szkół podstawowych – miłośników programowania w Logo. Celem szkoleń było doskonalenie umiejętności programowania w Logo oraz poznanie środowiska Logomocja-Imagine. Ponadto, przy okazji, uczniowie doskonalili umiejętności komunikacji drogą elektroniczną oraz uczyli się, jak zdobywać nową wiedzę na kursach organizowanych z wykorzystaniem Internetu. W roku szkolnym 2012/2013 Ośrodek będzie kontynuował szkolenia dla uczniów. Odbędą się następujące szkolenia: 1.

Programowanie w Logo dla uczniów gimnazjów LogoGim – szkolenie na platformie e-learningowej Moodle http://eklasa.oeiizk.waw.pl od 22 XI do 10 I. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest ukończenie kursu wstępnego Żółw liczy i rysuje, który odbędzie się od 30 X do 13 XI. Spotkania stacjonarne odbędą się – 22 XI i 10 I, pomiędzy spotkaniami przewidywana jest praca metodą online na platformie. Liczba godzin – 10 godz. metodą online (kurs wstępny) + 4 godz. stacjonarne + 56 godz. metodą online.

2.

Programowanie w Logo dla uczniów szkół podstawowych LogoSP – szkolenie na platformie e-learningowej Moodle http://eklasa.oeiizk.waw.pl od 2 I do 21 II. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest ukończenie kursu wstępnego Żółw liczy kąty i kroki, który odbędzie się od 4 do 17 XII. Spotkania stacjonarne odbędą się – 4 I i 21 II, pomiędzy spotkaniami przewidywana jest praca metodą online na platformie. Liczba godzin – 10 godz. metodą online (kurs wstępny) + 4 godz. stacjonarne + 56 godz. metodą online.

W roku szkolnym 2012/2013 Ośrodek będzie organizatorem ogólnopolskiego konkursu informatycznego dla uczniów szkół podstawowych Liga zadaniowa. Konkurs ten polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w Logo. Więcej informacji na stronach http://informatyka.oeiizk.waw.pl i http://logo.oeiizk.waw.pl.

Strona | 31


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szczególnie polecane szkolenia Edukacyjne zastosowanie blogu w pracy bibliotekarza Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich poziomów nauczania, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi WEB 2.0 i Internetu. Szczególnie dedykowane jest dla nauczycieli, którzy chcą prowadzić Blog Edukacyjny – przyjazną w obsłudze stronę internetową, np. prostą witrynę biblioteki, projektu, grupy zainteresowań, czy też edukacji medialnej. W czasie szkolenia nauczyciele poznają narzędzie do publikowania w Internecie materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych lub prezentacji multimedialnych. Nauczą się efektywnie wykorzystywać Internet do budowania wiedzy i współdzielenia jej z innymi. Uczestnicy szkolenia na dwóch spotkaniach stacjonarnych oraz w czasie pracy online poznają kolejne etapy budowania Blogu – „od czytania do tworzenia”. Szkolenie będzie składało się z następujących etapów: Jak wykonać Blog – czytanie i tworzenie •

Wybieramy ciekawe dla edukacji tematy Blogów.

Komentujemy – współtworzymy Blog – subskrybujemy.

Utworzenie Blogu związanego z tematyką projektów i efektami własnej pracy •

Prezentacja realizowanego lub planowanego projektu edukacyjnego: •

ciekawych działań na terenie biblioteki lub w środowisku,

ważnych akcji i działań z udziałem biblioteki, klubu filmowego,

ciekawego tematu lub czasopisma.

Wykorzystanie Internetu jako źródła oraz narzędzia pozyskiwania informacji i narzędzi do tworzenia pomocy dydaktycznych i współdzielenia się własnymi pracami wśród nauczycieli.

Poznanie i praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi współpracujących z Blogiem.

Opracowanie projektu działań w zakresie edukacji medialnej z udziałem uczniów i nauczycieli – prezentacja edukacyjnych działań biblioteki w sieci. Szkolenie obejmuje 24 godziny zajęć i jest organizowane w systemie mieszanym: 2 spotkania po 5 godzin oraz 14 godzin pracy metodą online.

32 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli matematyki. Mogą z niego również skorzystać nauczyciele informatyki i technologii informacyjnej, którzy chcą swoje lekcje wzbogacić o elementy matematyki. Szkolenie to przygotowano w dwóch wersjach: stacjonarnej oraz mieszanej. •

Szkolenie w wersji stacjonarnej realizowane jest w ciągu 20 godzin zajęć prowadzonych metodą tradycyjną.

Szkolenie w wersji mieszanej realizowane jest w ciągu dwóch spotkań stacjonarnych po 3 godziny oraz w ciągu 24 godzin pracy online na platformie szkoleniowej Ośrodka.

W trakcie obu szkoleń uczestnicy poznają program C.a.R.Metal – bezpłatny program komputerowy do nauczania i uczenia się matematyki, a w szczególności geometrii. Program umożliwia dynamiczną zmianę położenia punktów, pokazywanie miar odcinków, kątów, pól wielokątów, wykonywanie przekształceń geometrycznych na płaszczyźnie, konstruowanie wielościanów, tworzenie dynamicznych stron WWW z wykorzystaniem wykonanych wcześniej konstrukcji. Uczestnicy szkolenia nauczą się wykorzystywania tego programu do tworzenia pomocy dydaktycznych wspierających prowadzenie lekcji matematyki. Do obu wersji szkolenia przygotowano materiały z opisami wykonywanych konstrukcji i pomocy dydaktycznych oraz aplikacje wykonane w programie C.a.R.Metal opisane w materiałach tekstowych.

Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą zastosować dydaktycznie komiks, jako ciekawą formę wizualizacji i nauczyć uczniów jego tworzenia. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z bezpłatnym, internetowym narzędziem do tworzenia komiksów wyposażonym w bogatą bibliotekę grafik, umożliwiającym wstawianie własnych zdjęć i tworzenie własnych postaci. Wykonane sceny komiksowe można drukować, zapisywać na dysku komputera, umieszczać na stronach WWW/Blogach. Komiks można zastosować na każdym etapie edukacji. To, jakie treści zawiera i dla kogo jest przeznaczony zależy od jego twórcy i pomysłu, jaki ma na jego wykonanie oraz późniejsze wykorzystanie.

Strona | 33


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Prezentowanie i publikowanie efektów projektu za pomocą narzędzi Web 2.0 Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów – opiekunów projektów edukacyjnych oraz nauczycieli informatyki lub innych specjalności, którzy chcą pracować z uczniami wykorzystując bezpłatne narzędzia Web 2.0 przeznaczone do prezentowania i publikowania wykonanych prac. Wybrane na szkolenie narzędzia umożliwiają tworzenie oraz współtworzenie prezentacji (w ZOHO Show) i multimedialnych plakatów, udostępnianie tworzonych prac członkom grupy projektowej, proste publikowanie efektów wykonanej pracy, dostęp do prezentacji i multimedialnych plakatów w dowolnym miejscu i czasie.

Wprowadzenie do programowania w SCRATCHu Algorytmy w programach SCRATCH i BYOB

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli zajęć komputerowych w szkole podstawowej oraz informatyki w gimnazjum, którzy chcą poznać programy pozwalające na budowanie oraz wykonywanie algorytmów i prowadzić zajęcia wprowadzające do programowania. Podczas szkoleń uczestnicy zapoznają się z bezpłatnymi programami Scratch i BYOB pozwalającymi na układanie projektów multimedialnych z prostych bloków (odpowiedników instrukcji w językach programowania). Wykonane projekty można zapisywać na dysku komputera i umieszczać na stronie WWW społeczności użytkowników Scratcha (http://scratch.mit.edu). Projekty w Scratchu można tworzyć na każdym etapie edukacji, program BYOB jest nieco bardziej zaawansowany i przeznaczony raczej dla poziomu gimnazjum. Oba programy stymulują kreatywność uczniów, nie stawiając wysokich barier technicznych związanych z programowaniem. Serdecznie zapraszamy na szkolenia!

34 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy projektowej i edukacji międzykulturowej Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty szkoleniowej wspierającej działania w zakresie pracy projektowej w środowisku lokalnym, regionalnym, międzynarodowym. Proponujemy następujące szkolenia z tego zakresu:

Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci Warsztaty przygotowują do tworzenia i udostępniania treści edukacyjnych innym użytkownikom w serwisie społecznościowym. Prezentujemy podstawowe narzędzia służące komunikacji i współpracy grupowej, a także zasady prywatności i bezpieczeństwa w serwisie Facebook.

W dowolnym miejscu i czasie Podczas zajęć zaprezentujemy zasoby Internetu wspierające pracę nauczycieli przygotowujących zajęcia w terenie: bazy danych, akty prawne, mapy, serwisy i blogi dotyczące wykorzystania technologii mobilnej i organizacji zajęć w terenie, aplikacje internetowe wspierające zajęcia w terenie: performence check, programy fitness, aplikacje rozpoznawania obiektów itp. Zapewniamy także konsultacje w zakresie: •

Tworzenia strategii współpracy międzynarodowej Państwa szkół i placówek.

Planowania europejskiej mobilności kadry nauczycielskiej.

Pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na rzecz edukacji.

Zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych.

Edukacji międzykulturowej.

Strona | 35


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Propozycje dla nauczycieli różnych przedmiotów i pracowników placówek oświatowych Poniżej przedstawiamy szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów i pracowników placówek oświatowych, zainteresowanych zastosowaniami technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy dydaktycznej oraz jej ewaluacji.

Otwarte Zasoby Edukacyjne Szkolenie online przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, szkół i różnych poziomów nauczania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się samodzielnie z problematyką i zasobami tzw. Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Nauczą się też wykorzystywać takie zasoby w swojej codziennej pracy nauczycielskiej.

ABC o EWD i jej wykorzystaniu w szkole Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności na temat edukacyjnej wartości dodanej jako narzędzia pomagającego analizować efekty pracy – całej szkoły, zespołów nauczycielskich lub pojedynczych nauczycieli. W czasie szkolenia słuchacze nauczą się posługiwać Kalkulatorem EWD, będą doskonalić umiejętności interpersonalne oraz wykorzystanie zasady efektywnej pracy w zespole w celu wymiany dobrych praktyk. Przedstawiona zostanie też rola wykorzystania TIK w celu ciągłego doskonalenia swojej pracy.

WebQuest jak to łatwo powiedzieć i zrobić – 5 edycja szkolenia online Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów, szkół i różnych poziomów nauczania. Celem szkolenia jest promowanie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, przygotowanie nauczycieli do tworzenia i publikowania WebQuestów oraz zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania WebQuestów w procesie kształcenia. Również ważne jest praktyczne poznanie platformy edukacyjnej Moodle (i jego tzw. składowych jak np. fora dyskusyjne, blog, słownik, zadanie, głosowanie, wiki...), a także doświadczenie przez uczestników uczenia się zdalnego, społecznego i refleksyjnego. Każdy uczestnik szkolenia tworzy i publikuje swój własny WebQuest. Planowany termin rozpoczęcia 5 edycji 12 września 2012.

Curriki – giełda narzędzi TIK Jest to cykl seminariów warsztatowych przeznaczony dla wszystkich nauczycieli (każdego poziomu edukacji, wszystkich przedmiotów) zainteresowanych poznawaniem narzędzi TIK (Web 2.0) i wykorzystaniem ich w pracy dydaktycznej, zwłaszcza przy pracy metodą projektu edukacyjnego. Celem warsztatów jest promowanie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, zapoznanie nauczycieli z różnymi narzędziami Web 2.0 przydatnymi w pracy dydaktycznej oraz wspólne wypracowanie nowych sposobów wykorzystania narzędzi Web 2.0 w procesie kształcenia.

36 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Te narzędzia to np. tworzenie prezencji Pecha Kucha (PowerPoint), publikowanie blogów (Blogger), tworzenie i publikowanie niezwykłych prezentacji (Prezi), tworzenie interaktywnych plakatów (Glogster), projektowanie i wykonanie komiksów (ToonDoo), zarządzanie, współdzielenie i tworzenie dokumentów online (DokumentyGoogle), wykorzystanie serwisów społecznościach do celów dydaktycznych i wychowawczych, itp. Zajęcia odbywają się w czwartki, co dwa tygodnie od godz. 1600, po 5 godzin warsztat na wybrany temat. Planowane rozpoczęcie zajęć 20 września 2012 roku.

„Chmura w Internecie” wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół, pracowników wydziałów oświaty urzędów gminnych i miejskich (pracowników samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za oświatę). Głównym celem szkolenia jest przedstawienie istotnych uwarunkowań informatyzacji placówki oświatowej poprzez wybrane aspekty zarządzania (zarządzanie zmianą, zarządzanie jakością, w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą) oraz zapoznanie uczestników ze sposobami wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w oświacie, z możliwościami jej wykorzystania w usprawnianiu pracy szkoły oraz kreowaniu wizerunku szkoły. Planowanych jest 5 spotkań po 5 godz., w tym 2 spotkania on-line na platformie Moodle – planowane rozpoczęcie zajęć 1 października 2012 roku. Serdecznie zapraszamy na szkolenia!

Strona | 37


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Projekt gimnazjalny Nowe prawo oświatowe stawia nowe wyzwania przed szkołami. 20 sierpnia 2010 roku Minister Edukacji Narodowej opublikował rozporządzenie w sprawie zmian w ocenianiu. Projekt edukacyjny staje się powszechną i obowiązkową metodą kształcenia w gimnazjum. OEIiZK podjął szereg działań pomagających gimnazjom wdrożyć tę zmianę: Organizacja, we współpracy z Kuratorium Oświaty, konferencji informacyjnej dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów Projekty gimnazjalne wspierane przez TIK. Materiały z konferencji dostępne są na platformie szkoleniowej Ośrodka pod adresem: http://szkolenia.oeiizk.waw.pl, kurs pod nazwą Konferencje metodyczne od roku szkol-

nego 2010/2011

Opracowanie poradnika Narzędzia TIK wspomagające projekt gimnazjalny. Poradnik jest do pobrania na stronie http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/poradnikgim.pdf

Przygotowanie oferty szkoleniowej wspierającej nowe zadania gimnazjów poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Zwracamy szczególną uwagę na pozycje w ofercie Ośrodka:

Szkolenie e-learningowe „WebQuest, jak to łatwo powiedzieć … i zrobić” 40 godzinne szkolenie e-learningowe wprowadzające nauczycieli w świat WebQuestu – internetowego narzędzia wspomagającego nauczycieli i uczniów w pracy metodą projektów. Rozpoczęcie 5 edycji przewidziano w dniu 12 września 2012.

Cykl seminariów warsztatowych zatytułowanych „Curriki – giełda narzędzi TIK” Otwarte dla wszystkich chętnych nauczycieli spotkania organizowane co dwa tygodnie, pozwalające za każdym razem poznać nowe narzędzie TIK i wypracować w grupie różne sposoby jego zastosowania w procesie dydaktycznym (np. w projekcie edukacyjnym). W planie m.in. Pecha Kucha, blog, narzędzia do tworzenia komiksów, Prezi, Glogster itp. Pierwsze zajęcia zaplanowano w czwartek 20 września 2012 roku.

Oferta innych szkoleń wspierająca realizację projektów w gimnazjach Obok każdej nazwy szkolenia znajdują się numery symbolizujące fazy projektu wg następującego podziału: 1.

Wybranie tematu projektu edukacyjnego.

2.

Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji.

3.

Wykonanie zaplanowanych działań.

4.

Publiczne przedstawienie rezultatów.

38 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

PONIEDZIAŁEK Nazwa szkolenia Zastosowania edytora tekstu Word Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint

Symbol szkolenia

Faza projektu

ED

1+2

WPP

4

Symbol szkolenia

Faza projektu

HTML

3+4

WTOREK Nazwa szkolenia Tworzenie dokumentów HTML

DNIP

3+4

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 1

DGFD1

3

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 2

DGFD2

3

Symbol szkolenia

Faza projektu

Arkusz kalkulacyjny dla początkujących

ARKP

3

Podstawy użytkowania i zastosowań komputera

WST

1+2+3+4

BIBPPONL

4

ED

1+2

Symbol szkolenia

Faza projektu

JAVAONL

3

Narzędzia internetowe w promocji i współpracy

ŚRODA Nazwa szkolenia

Tworzenie prezentacji multimedialnych dla potrzeb biblioteki, na odległość Zastosowania edytora tekstu Word

CZWARTEK Nazwa szkolenia Podstawy programowania w języku Java, na odległość

FSE

1

Arkusz kalkulacyjny dla średnio zaawansowanych

ARKS

3

Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint

WPP

4

Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci

Strona | 39


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

PIĄTEK Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Faza projektu

Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa

PICASA

3+4

Szczegółowe informacje są umieszczone w harmonogramie szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy).

40 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia online w OEIiZK Od wielu lat Ośrodek proponuje szkolenia online. Oferta szkoleń jest bogatsza z każdym rokiem. Bazujemy na bardzo popularnej, darmowej platformie Moodle. Moodle jest środowiskiem przeznaczonym do tworzenia szkoleń prowadzonych przez Internet. Jest to rozwijający się projekt, przygotowany, aby wspierać społeczny konstrukcjonizm jako podstawę edukacji. Moodle jest rozprowadzane darmowo jako oprogramowanie Open Source. Oznacza to, że Moodle podlega prawom autorskim, ale można tę aplikację kopiować, używać i modyfikować, m. in. pod warunkiem, że oryginalna licencja nie zostanie zmieniona. W kategorii DEMO można zapoznać się z przykładowymi szkoleniami, są to krótkie formy dostępne dla każdego, wystarczy założyć konto. Materiały można przeglądać i zadania rozwiązywać w dowolnym czasie, szkolenia tej kategorii charakteryzują się tym, że nie mają prowadzącego. Z oferty online szczególnie chcielibyśmy polecić szkolenia: Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, Programowanie w języku PHP, Podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli chemii, Wprowadzenie do programowania w języku C++, Podstawy programowania w języku Java, WebQuest jak to łatwo powiedzieć i zrobić… oraz nowe szkolenie Programowanie w Logo. Ciekawą propozycją jest szkolenie online Otwarte Zasoby Edukacyjne. Zapraszamy na platformę http://moodle.oeiizk.waw.pl. Aby otrzymać pełny dostęp do kursów, należy skorzystać z loginu i hasła podanego podczas zapisu na szkolenia na platformie http://www.oeiizk.waw.pl/kursy. Informacje o szkoleniach zamieszczamy także na głównej stronie OEIiZK – http://www.oeiizk.waw.pl w dziale Oferta edukacyjna.

Strona | 41


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia zespołów przedmiotowych W II semestrze roku szkolnego 2011/2012 oferujemy 4 godzinne szkolenia zespołów przedmiotowych nauczycieli fizyki, chemii, biologii, geografii, przyrody w następujących obszarach: 1.

2.

3.

4.

5.

Doświadczenia przyrodnicze z komputerem •

Pomiary wspomagane komputerowo w szkolnej pracowni i w terenie.

Ćwiczenia w grupach 2 osobowych.

Analiza wyników pomiaru.

Wykorzystanie platformy Moodle w nauczaniu •

Wspomaganie nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Zasady pracy na platformie.

Przykłady różnych narzędzi dostępnych na platformie (quizy, zadania otwarte, fora dyskusyjne, ankiety, słownik).

Internet i wolne oprogramowanie •

Europejska współpraca szkół – projekty międzynarodowe.

Internet jako źródło wolnego oprogramowania edukacyjnego.

Prawa autorskie w Internecie.

Tablica interaktywna na lekcjach przedmiotów przyrodniczych •

Rodzaje tablic i zasady pracy.

Oprogramowanie tablicy – przykłady aplikacji.

Przykłady wykorzystania tablicy na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

Modelowanie i symulacje komputerowe •

Podstawy modelowania komputerowego, przykłady oprogramowania umożliwiającego budowę modeli i prowadzenie symulacji różnych procesów.

Modele i symulacje w Modellusie.

Budowa prostego modelu i opartej na nim animacji.

Szkolenia będą prowadzone metodą warsztatową przez nauczycieli konsultantów, specjalistów przedmiotowych. Mogą odbywać się w szkolnej pracowni komputerowej lub w pracowniach Ośrodka. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób istnieje możliwość organizacji szkolenia w dwóch grupach. Prosimy o wybór tematyki szkolenia. Terminy i godziny szkoleń są do uzgodnienia. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Odpłatność za szkolenie: Cena do uzgodnienia w zależności od miejsca szkolenia. Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje Dział Organizacji Szkoleń.

42 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Nowoczesne nauczanie/uczenie się przedmiotów przyrodniczych

Projekt „ICT for Innovative Science Teachers Technologie informacyjne i komunikacyjne dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych” W październiku 2011 zakończył się dwuletni projekt ICT for Innovative Science Teachers (ICT for IST), koordynowany przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach programu Leonardo da Vinci (nr projektu 2009-1-PL1-LEO05-0546). Uczestnikami projektu byli autorzy oprogramowania edukacyjnego, dedykowanego przedmiotom przyrodniczym, naukowcy i edukatorzy zajmujący się doskonaleniem nauczycieli z Austrii, Cypru, Czech, Holandii, Polski i Wielkiej Brytanii. Opracowane materiały szkoleniowe do nauczania/uczenia się przedmiotów przyrodniczych (fizyki, chemii i biologii) z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych nazwano Pakietem ICT for IST. Składa się on z płyty DVD zawierającej: • 12 modułów tematycznych, złożonych z części teoretycznej oraz opisu ćwiczeń uczniowskich, doświadczeń wspomaganych komputerowo, wideo pomiarów i zadań z  wykorzystaniem modeli i symulacji zjawisk przyrodniczych, • Zestaw plików do wykonania ćwiczeń w środowisku Coach 6 i Insight oraz przykładowe wyniki, • Filmy instruktażowe do wybranych doświadczeń wspomaganych komputerowo, opisanych w modułach tematycznych, • Symulacje opisane w modułach wraz z przeglądarką Simulation Insight Player, • Poradnik metodyczny dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i trenerów, • Wartościowe artykuły, opublikowane przez uczestników projektu, dotyczące m. in. pedagogicznych aspektów nauczania przedmiotów przyrodniczych wspieranego przez nowoczesne technologie.

Strona | 43


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Materiały te były testowane w czasie szkoleń pilotażowych we wszystkich krajach partnerskich i są rozpowszechniane podczas różnych konferencji krajowych i zagranicznych. Otrzymali je uczestnicy ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w dniu 28 października 2011 w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Pakiet może być stosowany podczas szkoleń nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz na zajęciach edukacyjnych, głównie w szkołach ponadgimnazjalnych. Może być cenną pomocą w dwujęzycznym nauczaniu fizyki, chemii i biologii – moduły tematyczne i przewodnik występują w angielskiej i polskiej wersji językowej, a niektóre z nich zostały też przetłumaczone na język niemiecki, holenderski i czeski. Więcej informacji na stronie internetowej projektu http://ictforist.oeiizk.waw.pl Istnieje możliwość prezentacji materiałów podczas różnych konferencji dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub organizacji 20-godzinnego szkolenia Pomiary i modelowanie zjawisk przyrodniczych z Pakietem ICT for IST. Zapraszamy do współpracy! Elżbieta Kawecka Koordynator projektu ICT for IST nauczyciel konsultant OEIiZK mail: elzbieta.kawecka@oeiizk.waw.pl

44 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Nowy projekt „W poszukiwaniu praw przyrody” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Celem projektu jest wsparcie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych przy stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Szczególny nacisk zostanie położony na takie badanie praw przyrody, które rozwija umiejętności samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia uczniów. Projekt jest skierowany do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół, zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego. Szkoły zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną wyposażone w układy pomiarowe z zestawem czujników i oprogramowaniem do wykonywania eksperymentów wspomaganych komputerowo, modelowania i symulacji. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.09.2012 do 31.08.2013. Planowane działania: •

Konferencja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych - prezentacja założeń projektu, dobrych przykładów zastosowań TIK w nauczaniu oraz zasad naboru szkół.

Nabór szkół do projektu.

Szkolenia dla zespołów nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z 15 szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wyposażenie szkól w sprzęt i oprogramowanie.

Konferencja podsumowująca.

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych działań projektowych zostaną zamieszczone na stronie OEIiZK – www.oeiizk.waw.pl

Strona | 45


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wspieranie doradców metodycznych Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów jako wyspecjalizowana placówka zajmującą się doskonaleniem w zakresie informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych za jedno ze swoich priorytetowych zadań przyjmuje doskonalenie wszystkich doradców w zakresie wprowadzania i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. W założeniach Ośrodka, doradca metodyczny jako osoba mająca ogromne doświadczenie w nauczaniu swojego przedmiotu, sam stosuje w swojej pracy TIK (np. prowadzi własną stronę WWW, posługuje się pocztą elektroniczną, przygotowuje komputerowe prezentacje, prowadzi szkolenia e-learningowe itp.) oraz wskazuje nauczycielom swojego przedmiotu kierunki i dzieli się swoją wiedzą, jak właściwie zastosować TIK w nauczaniu. Ma to tym większe znaczenie od czasu, gdy MEN wprowadziło standardy przygotowania każdego nauczyciela w zakresie TIK. Ośrodek proponuje następujące formy współpracy z doradcami metodycznymi wszystkich przedmiotów: 1.

2.

W zakresie doskonalenia umiejętności doradcy metodycznego w posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w pracy własnej doradcy i jako nauczyciela przedmiotu: •

bezpłatne korzystanie doradców z całej oferty szkoleniowej OEIiZK,

bezpłatne korzystanie ze specjalnej oferty OEIiZK, przygotowanej dla doradców metodycznych w zakresie pomocy w ich pracy z nauczycielami,

bezpłatne organizowanie przez doradców dla nauczycieli przez nich zaproszonych konferencji metodycznych poświęconych stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami, z udziałem nauczycieli konsultantów OEIiZK,

zakładanie na serwerze OEIiZK skrzynek pocztowych dla doradców i udostępnianie miejsca na serwerze na strony WWW doradców metodycznych oraz publikowanie artykułów i innych materiałów metodycznych opracowanych przez doradców na serwerze edukacyjnym OEIiZK,

specjalny dyżur trenerski, w każdy piątek tygodnia w sali 10 przy ul. Nowogrodzkiej 73.

W zakresie współpracy doradców z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz organami zajmującymi się nadzorem prac doradców metodycznych: •

organizowanie konferencji metodycznych dla doradców metodycznych różnych przedmiotów ukierunkowanych na stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i pracach doradcy,

organizowanie spotkań, konferencji metodycznych na prośbę lub we współpracy, np. z  MSCDN, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, WCIES, Biurem Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.

46 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Warsztaty dla doradców metodycznych Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oferuje następujące warsztaty pedagogiczne, specjalnie opracowane i kierowane do doradców metodycznych: •

Platforma Moodle narzędziem doradcy metodycznego

Stylowa praca doradcy z użyciem edytora Word – zaawansowany kurs dla doradców metodycznych, szkolenie warsztatowe lub na odległość

Arkusz kalkulacyjny w pracy doradcy metodycznego

Tworzenie strony WWW doradcy metodycznego

Warsztaty są przeznaczone dla szkolnych doradców metodycznych zainteresowanych zastosowaniami środków technologii informacyjno - komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów, stanowiących obszar ich doradztwa i w pracy własnej oraz zastosowania konkretnych aplikacji (platformy Moodle, edytora Word, arkusza kalkulacyjnego Excel) w swojej pracy doradcy przedmiotowego i nauczyciela przedmiotu. Warsztaty obejmują 40 godzin zajęć lekcyjnych w systemie 5 dni po 8 godzin zajęć dziennie. Podczas zajęć związanych z pracą na platformie Moodle doradcy poznają możliwości platformy oraz na szkoleniu związanym z tą platformą jednocześnie tworzą swój własny kurs e-learningowy. W ramach zajęć proponujemy wykłady i pokazy, dyskusje, projekty dydaktyczne, pracę w grupach, pracę indywidualną przy komputerze oraz indywidualne konsultacje u nauczycieli konsultantów Ośrodka. Uwaga! Kurs Stylowa praca doradcy z użyciem edytora Word – zaawansowany kurs dla doradców metodycznych – obecnie dostępny jest też w wersji online na platformie szkoleniowej OEIiZK: http://moodle.oeiizk.waw.pl. Każdy doradca może wziąć też udział w nowym indywidualnym, kilkugodzinnym szkoleniu Otwarte Zasoby Edukacyjne dostępnym na platformie szkoleniowej Ośrodka (kategoria Inne). Szkolenie polega na samodzielnym zapoznaniu się z problematyką i zasobami Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Proponujemy również warsztaty jednodniowe, dotyczące konkretnych tematów, które są przydatne w pracy doradcy: •

Blogi edukacyjne

Korespondencja seryjna

Zagrożenia komputerowe

Prezi – tworzenie prezentacji w chmurze internetowej

Strona | 47


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Dostępne są również szkolenia archiwalne (możliwe jest indywidualne uruchomienie każdego z tych szkoleń po zebraniu się grupy): •

Technologia informacyjna i komunikacyjna w kształceniu przedmiotowym i zintegrowanym

Bazy danych w pracy doradcy metodycznego

Eksperyment wspomagany komputerowo

Poczta elektroniczna

Program prezentacyjny PowerPoint

Warsztaty dla doradców metodycznych różnych przedmiotów – jeśli co najmniej sześciu doradców zechce w ustalonych terminach szkolić się według przedstawionych poniżej tematów Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rostkowska Proszę zgłaszać chęć udziału w warsztatach w Dziale Organizacji Szkoleń. Arkusz kalkulacyjny w pracy doradcy metodycznego – 5 spotkań po 8 godz.= 40 godz. Tworzenie strony WWW doradcy metodycznego – 5 spotkań po 8 godz.= 40 godz. Stylowa praca doradcy z użyciem edytora Word – zaawansowane szkolenie dla doradców metodycznych – 5 spotkań po 8 godz.= 40 godz. Platforma Moodle narzędziem doradcy metodycznego – 5 spotkań po 8 godz.= 40 godz. Poczta elektroniczna w pracy doradcy metodycznego – jedno spotkanie Korespondencja seryjna w pracy doradcy metodycznego – jedno spotkanie Zagrożenia komputerowe – jedno spotkanie Stylowa praca doradcy lub dyrektora szkoły w edytorze Word, na odległość Razem 40 godz.

Doradcy, którzy nie mają czasu lub potrzeby uczęszczać na proponowane regularne warsztaty (nie zbierze się oczekiwana liczba sześciu słuchaczy) mogą korzystać z ustalonych w naszym Ośrodku dyżurów trenerskich. W każdy piątek od godziny 900 w sali nr 10 przy ul. Nowogrodzkiej 73 doradca będzie mógł pod opieką trenera doskonalić swoje umiejętności z tej dziedziny TIK, która mu jest w danej chwili potrzebna do jego pracy. Np. może pod opieką trenera uaktualniać swoją stronę WWW, przygotowywać prezentację, przygotowywać swój kurs na Moodle lub poprosić o specjalny zestaw ćwiczeń dla siebie np. z arkusza kalkulacyjnego, itp. W przypadku indywidualnych potrzeb doradców oraz przed przyjściem na dyżur prosimy kontaktować się bezpośrednio z Małgorzatą Rostkowską – malgorzata.rostkowska@oeiizk.waw.pl.

Zapraszamy!

48 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Podyplomowe Studia „Edukacja wczesnoszkolna z technologią informacyjną” Zapraszamy na 3-semestralne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z technologią informacyjną organizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (I lub II stopnia) oraz mających przygotowanie pedagogiczne. W ramach studiów podyplomowych słuchacze zapoznają się z wiedzą z zakresu teorii edukacji wczesnoszkolnej, poznają metodykę i podstawy programowe edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, techniczno-plastycznej i muzycznej, a także zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z dziećmi w młodszym wieku szkolnym w zakresie technologii informacyjnej. Słuchacze uzyskają kwalifikacje i kompetencje wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela w klasach 0-3 w szkole podstawowej oraz otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z technologią informacyjną. Plan studiów przewiduje między innymi następujące przedmioty: •

Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Trening umiejętności wychowawczych

Komunikacja interpersonalna

Kultura języka

Emisja głosu

Diagnostyka pedagogiczna

Język angielski

Dziecko niepełnosprawne w szkole i rodzinie

Warsztat pracy nauczyciela w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Tworzenie i publikowanie dokumentów w sieci

Multimedialne pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela

Metodyka pracy z komputerem w nauczaniu wczesnoszkolnym

Zajęcia w ramach przedmiotów informatycznych będą prowadzone przez nauczycieli konsultantów Ośrodka. Informacje na temat studiów są dostępne na stronie Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP http://www.wsp.edu.pl, zakładka Studia podyplomowe. Rekrutację prowadzi WSP ZNP.

Strona | 49


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA11 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów corocznie organizuje Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA. Od roku szkolnego 2006/07 stał się on konkursem przedmiotowym organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Głównym celem Konkursu jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań algorytmicznych polegających na tworzeniu grafiki z wykorzystaniem języka Logo. Konkurs jest trzyetapowy: I etap – szkolny, II etap – rejonowy, III etap – finał. I etap – szkolny polega na samodzielnym rozwiązywaniu czterech zadań konkursowych, rozpoczyna się 30 października. W tym dniu będzie można pobrać ze strony internetowej konkursu treści zadań I etapu. Uczestnicy I etapu Konkursu mogą rozwiązywać zadania w wybranym przez siebie miejscu i czasie (w szkole, w domu itp.). Rozwiązania zadań - zapisane na nośnikach należy oddać, nie później niż 27 listopada 2012 roku, nauczycielowi informatyki w szkole macierzystej lub w razie nieobecności nauczyciela dyrektorowi szkoły. II etap – rejonowy polega na samodzielnym rozwiązywaniu trzech zadań konkursowych w wyznaczonym miejscu i czasie. Zawody odbywają się w pracowniach komputerowych OEIiZK w Warszawie oraz w wyznaczonych szkołach. III etap – finał polega, podobnie jak II etap, na samodzielnym rozwiązywaniu trzech zadań konkursowych w wyznaczonym miejscu i czasie. Zawody odbywają się w pracowniach komputerowych OEIiZK w Warszawie. Zapraszamy na stronę WWW konkursu http://minilogia.oeiizk.waw.pl celem zapoznania się z regulaminem konkursu, terminami kolejnych etapów. Literatura pomocna podczas przygotowań do Konkursu •

Borowiecka A., Borowiecki M., Chechłacz K., Jochemczyk W., Olędzka K., Samulska A. Konkursy Informatyczne miniLOGIA i Liga zadaniowa 2002/03-2009/10, OEIiZK 2010.

Jochemczyk W., Krajewska-Kranas I., Kranas W., Samulska A., Wyczółkowski M. Lekcje z komputerem, podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, WSiP 2004.

Walat A. – Wprowadzenie do Logomocji, OEIiZK 2003.

Witryna internetowa http://minilogia.oeiizk.waw.pl Informacje o konkursie, zbiór zadań przygotowujących do Konkursu, archiwum zadań z Konkursu.

Zbiór zadań w witrynie internetowej http://logia.oeiizk.waw.pl (Zadania I etapu).

50 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych LOGIA13 W latach 1994-1999 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów organizował Warszawski Konkurs Informatyczny dla młodzieży szkół podstawowych, obejmujący swym zasięgiem województwa warszawskie i skierniewickie. Laureaci pierwszego WKI są wielokrotnymi laureatami krajowej Olimpiady Informatycznej i medalistami (także zdobywcami złotych medali) olimpiad międzynarodowych: IX Olimpiady Informatycznej w roku 1996 w Budapeszcie, X Olimpiady Informatycznej w roku 1997 w Kapsztadzie, oraz trzech Olimpiad Informatycznych Centralnej Europy. W roku 2000 Mazowiecki Kurator Oświaty powołał Mazowiecki Konkurs Informatyczny 2000 przeznaczony dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego. Natomiast 10 stycznia 2001 roku został powołany Konkurs Informatyczny dla uczniów gimnazjów: Logia01 Logo i algorytmy. Jego tradycje kontynuują kolejne edycje – Logia02, Logia03, …, Logia12. Jak co roku zapraszamy uczniów gimnazjów do startu w konkursie. Szczegóły można znaleźć na stronie konkursu: http://logia.oeiizk.waw.pl. Terminarz: •

I etap

9-30 października 2012,

II etap

22 stycznia 2013,

III etap

20 marca 2013.

Uprawnienia laureatów i finalistów Konkursu Laureaci konkursu uzyskują ocenę celującą z informatyki oraz są przyjmowani do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów określonych w statucie danej szkoły. Finaliści konkursu otrzymują określoną liczbę punktów przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z właściwym Zarządzeniem MKO w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych w danym roku szkolnym. Literatura pomocna podczas przygotowań do Konkursu 1.

Borowiecka A., Borowiecki M., Chechłacz K., Jochemczyk W., Olędzka K., Samulska A. Konkursy Informatyczne LOGIA i POLLOGIA 2002/03-2009/10, OEIiZK Warszawa

2.

Walat A. - Wprowadzenie do języka i środowiska Logo Komeniusz

3.

Walat A. - Wprowadzenie do Logomocji

4.

Góralski A. – Programowanie w Logo, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010

5.

Witryna internetowa logo.oeiizk.waw.pl

6.

Zbiór zadań w witrynie internetowej logia.oeiizk.waw.pl

Strona | 51


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Edukacyjne programy wyjazdowe dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i bibliotekarzy Na mocy porozumienia zawartego z Unią Europejskich Federalistów z siedzibą w Łodzi (http://www.uef.lodz.pl) od 2006 roku Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizuje edukacyjne, zagraniczne programy wyjazdowe dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i bibliotekarzy, których celem wyjazdów jest umożliwienie poznania doświadczeń z wykorzystywaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej w systemach bibliotecznych oraz systemach edukacyjnych w Europie. Kadra kierownicza oświaty oraz nauczyciele uczestniczą w wyjazdach poruszających tematy wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnej w nauczaniu dzieci i dorosłych oraz organizacji i zarządzaniu szkołą w krajach Europy. Podczas wyjazdów uwzględniana jest tematyka dotycząca metodyki nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Bibliotekarze poznają systemy biblioteczne w krajach Europy, metody i formy pracy z czytelnikami, rozwiązania metodyczne i organizacyjne związane z wdrażaniem komputeryzacji i wykorzystywaniem technologii informacyjnych w bibliotekach. Każdy wyjazd edukacyjny zawiera elementy turystyczne, mające na celu przedstawienie dziedzictwa kulturowego danego kraju. W ramach współpracy dotychczas zrealizowane zostały następujące programy: •

„Skomputeryzowane biblioteki – centra informacyjne i multimedialne” – wyjazdy do Belgii, Francji, Szwajcarii, Północnych Włoch.

„Biblioteki Austrii, Liechtensteinu, Francji, Niemiec, Słowenii i Włoch– nowoczesne centra multimedialne”.

„Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu oraz doskonalenie nauczycieli w tym zakresie” – wyjazdy do Holandii, Finlandii, Anglii, Austrii, Francji.

W 2012 roku (wrzesień/październik) nauczyciele, kadra kierownicza oświaty oraz bibliotekarze wezmą udział w następujących programach: •

„Skomputeryzowane biblioteki – centra informacyjne i multimedialne Francji na przykładzie Paryża” (Montmorency – Paryż, 07-14.10.2012).

„Biblioteki Słowenii, Austrii i Włoch – nowoczesne centra multimedialne” (St. Stefan k. Villach, 29.09-06.10.2012).

„Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu oraz doskonalenie nauczycieli w tym zakresie w Niemczech i Szwajcarii” (Tuttlingen, 15-22.09.2012). Zapraszamy do udziału w wyjazdach!

52 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Oprogramowanie polecane w nauczaniu przedmiotów informatycznych

LOGOMOCJA polska edycja światowego przeboju edukacyjnego Imagine Logo wspaniałe polskojęzyczne środowisko twórczego uczenia się i nauczania Logomocja, jest wspaniałym środowiskiem uczenia się przez tworzenie w duchu konstruktywizmu – koncepcji zrodzonej z badań szwajcarskiego psychologa Jeana Piageta nad rozwojem poznawczym. Logomocja jest przystępna dla początkujących. Zawiera bogaty zestaw pomocy ułatwiających tworzenie prawdziwie multimedialnych projektów, tworzenie atrakcyjnych scenerii, graficznego tła i animowanych postaci, programowanie komunikacji z użytkownikiem za pomocą przycisków, suwaków, pasków narzędzi, pól tekstowych, itd. Projekty te można uruchamiać zarówno w Logomocji, jak również jako projekty WWW, za pośrednictwem Internetu. Logomocja jest jednocześnie dojrzałym językiem programowania atrakcyjnym dla ambitnych młodych ludzi, którzy chcą realizować ciekawe złożone zadania programistyczne, i uczyć się współczesnych metod: programowania obiektowego, programowania funkcyjnego, tworzenia nowoczesnych interfejsów komunikacji z użytkownikami komputera, różnych metod rozwiązywania niebanalnych problemów algorytmicznych, projektowania i ciekawych zastosowań złożonych struktur danych. Dzięki tym różnorodnym zaletom jest doskonałą pomocą naukową dla uczniów i nauczycieli przydatną w uczeniu się i nauczaniu różnych przedmiotów i umiejętności z zakresu: informatyki, matematyki, twórczej ekspresji i komunikacji na poziomie od szkoły podstawowej do matury. Logomocja jest polską edycją, przedstawicielem licznej rodziny narodowych wersji Imagine Logo. Dzięki temu polscy użytkownicy Logomocji mogą współpracować z amatorami Imagine Logo w różnych krajach i korzystać z bardzo bogatych zasobów przykładowych projektów i różnorodnych materiałów dostępnych na stronach WWW. Dalsze informacje na stronie: http://logo.oeiizk.waw.pl

Strona | 53


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

ALGO – Pascal dla Windows Polskie środowisko, wspólny ekran dla grafiki i instrukcji read-write, grafika żółwia... Współczesne środowiska programistyczne ze względu na swój stopień komplikacji sprawiają trudność uczącym się programowania. Brak jest prostego środowiska pozwalającego skupić się na algorytmie. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że język programu, jak i całe środowisko, opierają się zwykle na języku angielskim. Tymczasem większość oprogramowania edukacyjnego i użytkowego przygotowywana jest w wersjach narodowych. Z tych właśnie przyczyn powstało Algo – środowisko z prostym interfejsem graficznym bazujące na języku Pascal. W Algo użytkownik ma do dyspozycji w pełni spolszczone środowisko. Możliwość przełączania środowiska i języka programowania z polskiego na angielski pozwala łatwo wprowadzać podstawowe konstrukcje języka Pascal. Nie bez znaczenia jest także system pomocy w języku polskim.

Jeden wspólny ekran wyników (grafika kartezjańska, grafika żółwia, ekran dla instrukcji wejścia-wyjścia read-write) pozwala łatwo demonstrować wyniki działania programu. Dzięki temu możemy skoncentrować się na algorytmie, a nie na budowie interfejsu użytkownika. Możliwość porządkowania kodu źródłowego (automatyczne wcięcia) oraz jego zapis w postaci pliku HTML dają nauczycielowi proste narzędzie do przygotowywania serwisów internetowych zawierających przykładowe rozwiązania omawianych problemów. Dalsze informacje na stronie: http://algo.oeiizk.waw.pl

54 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia z wykorzystaniem układów pomiarowych polecane w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Rodzaj

l. godzin

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w dobie technologii cyfrowych staje się bardziej atrakcyjne, gdy możemy wykonywać doświadczenia wspomagane komputerowo z wykorzystaniem różnych czujników. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów prowadzi szereg szkoleń, podczas których stosowane są różne interfejsy pomiarowe z zestawem czujników i oprogramowaniem do nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii i przyrody).

1.

TIP

Technologia informacyjna w nauczaniu przyrody

w

40

2.

TIF

Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki

w

40

Lp

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

3.

POM

Podstawy pomiarów komputerowych

w

20

4.

BKK

Technologia informacyjna w nauczaniu biologii

w

40

5.

TICHEM

Technologia informacyjna w nauczaniu chemii

w

40

6.

COACH

Pomiary i modelowanie z zestawem Coach

w

20

7.

ICT4IST

Pomiary i modelowanie zjawisk przyrodniczych z pakietem ICT for IST

w

20

Układy pomiarowe i oprogramowanie

CoachLabII/II+ Wielofunkcyjny interfejs zawierający własny procesor i pamięć, zalecany do nauczania fizyki z astronomią na poziomie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Daje możliwości pomiaru i analizy: •

sygnałów analogowych różnych wielkości fizycznych (np. napięcia, temperatury, światła, dźwięku, pH, natężenia pola magnetycznego),

liczby impulsów np. z bramki świetlnej, licznika Geigera-Müllera,

Strona | 55


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

położenia poruszającego się ciała mierzonego za pomocą ultradźwiękowego miernika odległości.

Umożliwia także sterowanie urządzeniami zewnętrznymi. CoachLab II/II+ jest dostarczany wraz z uczniowską wersją programu Coach 6 zawierającą zestaw podstawowych ćwiczeń.

€LAB €LAB jest niedrogim i łatwym w użyciu interfejsem pomiarowym przeznaczonym dla szkół podstawowych i szkół na wyższym poziomie edukacyjnym. Może być zastosowany do wprowadzenia uczniów do pomiarów z komputerem. Interfejs posiada dwa wejścia analogowe do podłączenia czujników z wtyczkami typu BT. Jest przyłączany do komputera za pomocą wejścia USB i nie wymaga dodatkowego zasilania. Może być używany do pomiaru wielu różnych wielkości fizycznych ze względu na rozmaitość dostępnych czujników. €Lab posiada własny procesor i wbudowaną pamięć umożliwiając pomiary w czasie rzeczywistym z wysoką częstotliwością próbkowania, niezależnie od cech obsługującego go komputera. €Lab jest dostarczany z uczniowską wersją programu Coach 6.

€SENSE €Sense jest prostym w użytkowaniu, łączonym przez port USB laboratoryjnym interfejsem, z wbudowanymi trzema wysokiej jakości czujnikami do pomiarów temperatury, dźwięku i światła. Możliwe jest również przyłączenie dodatkowego czujnika temperatury (dołączonego do pakietu), co daje możliwość pomiaru temperatury cieczy. Wbudowana dioda LED oraz głośniczek mogą być użyte w prostych eksperymentach dotyczących sterowania. Interfejs posiada własny procesor i wbudowaną pamięć umożliwiając szybkie pomiary w czasie rzeczywistym. Pamięć typu FLASH pozwala na łatwe dostosowanie do zewnętrznego programu obsługującego ten interfejs. €Sense jest dostarczany z uczniowską wersją programu Coach 6 oraz z dodatkowym czujnikiem temperatury.

56 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

€MOTION €Motion jest nowym ultradźwiękowym detektorem ruchu, zaprojektowanym przez CMA, przyłączanym do komputera bezpośrednio przez port USB. Umożliwia rejestrację położenia poruszających się obiektów (bez konieczności używania interfejsu pomiarowego) i analizę ruchu ciał na podstawie wykresów położenia i prędkości. Współpracuje z programem Coach 6 w wersji autorskiej lub uczniowskiej, począwszy od wersji 6.25.

Coach 6 Coach 6 to pakiet programów do nauczania przedmiotów ścisłych i techniki, zaprojektowany i rozwijany w Fundacji CMA (Centre for Microcomputer Applications) w Amsterdamie. Zawiera bogaty zestaw ćwiczeń, które wykorzystują stosowne narzędzia technologii informacyjnej do pomiarów laboratoryjnych, wideopomiarów, sterowania, modelowania, a także analizy i przekształcania danych. Program zawiera bogaty zestaw multimediów w postaci gotowych obrazów, klipów wideo, animacji oraz linków do ciekawych stron internetowych. Występuje w wersji autorskiej - licencja szkolna (umożliwiającej projektowanie nowych ćwiczeń) oraz uczniowskiej tzw. Coach 6 Lite (bezpłatny). W ramach międzynarodowych projektów IT for US i ICT for IST zostały opracowane materiały metodyczne, które zawierają wiele ciekawych przykładów wykorzystania programów Coach, Insight i Modellus w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Są one udostępnione na stronach internetowych projektów http://www.itforus.oeiizk.waw.pl, http://ictforist.oeiizk.waw.pl.

Strona | 57


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

INSIGHT – POMIARY Program Insight – pomiary jest polską wersją programu Datalogging Insight, wydanego przez firmę Logotron z Wielkiej Brytanii, specjalizującą się w oprogramowaniu edukacyjnym. Wersja polska została opracowana w czasie realizacji projektu IT for US – Information Technology for Understanding Science (Technologia informacyjna dla zrozumienia przedmiotów przyrodniczych), koordynowanego przez OEIiZK (grant nr 119001-CP-1-2004-1-PL-COMENIUS-C21). Insight – pomiary umożliwia wykonywanie pomiarów komputerowych z wykorzystaniem różnych interfejsów i czujników (w tym Coach Lab II/II+), a także modelowanie zjawisk przyrodniczych. Bogate narzędzia do prezentacji i analizy danych ułatwiają uczniom zrozumienie zależności między badanymi wielkościami, przedstawionymi na wykresach. Nauczyciel może skorzystać z propozycji dydaktycznych, zawartych w poradniku metodycznym „Pomiary i modelowanie z programem Insight – pomiary”, opracowanym w OEIiZK.

Modellus Modellus to program służący do budowania modeli matematycznych i opartych na tych modelach symulacji procesów i zjawisk. Został opracowany przez prof. Vitora Teodoro z Uniwersytetu w Lizbonie. Polska wersja tego programu została przygotowana przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Środek dydaktyczny zalecany do nauczania fizyki z astronomią na poziomie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Modellus pozwala na nowoczesne, konstruktywistyczne nauczanie fizyki, chemii, biologii, techniki, informatyki na różnym poziomie, od szkoły podstawowej aż po uniwersytet. Jest wykorzystywany w wielu krajach, w różnych wersjach językowych: angielskiej, portugalskiej, hiszpańskiej, greckiej. W szczególności został dołączony do brytyjskiego kursu fizyki Advancing Physics. Obszerna biblioteka gotowych modeli zawiera przykłady z różnych dziedzin. Znajdziemy więc modele drgań, pola grawitacyjnego, lotów orbitalnych, równowagi ekologicznej. Znajdziemy przykłady obliczeń inżynierskich i badania funkcji matematycznych. W porównaniu z innymi programami służącymi do modelowania komputerowego Modellus stwarza szczególnie duże możliwości obrazowania przebiegu modeli w postaci wyjątkowo poglądowych animacji. Dalsze informacje na stronie: http://modellus.oeiizk.waw.pl

58 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Licencja oprogramowania Microsoft dla szkół w ramach School Agreement Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, we współpracy z firmą PROGMAN, jest realizatorem umowy School Agreement na terenie województwa mazowieckiego.

W związku z zakwalifikowaniem przez Bank Światowy Polski do grupy państw o wysokim dochodzie narodowym przypadającym na obywatela, firma Microsoft została zobligowana do zakończenia sprzedaży w ramach umów School Agreement. Sprzedaż po cenach preferencyjnych dla szkół, które dotychczas nie skorzystały z możliwości umowy School Agreement, została zakończona 15 marca 2011 roku. Do końca trwania w Polsce obecnego etapu Partnerstwa dla Przyszłości (2013 r.), dostęp do licencji dla szkół, które już skorzystały z możliwości zakupu subskrypcji w ramach umowy School Agreement, zostaje utrzymany na dotychczasowych zasadach. Należy jednak pamiętać, że przerwanie subskrypcji (nie odnowienie w terminie zamówienia) uniemożliwia ponowne skorzystanie z preferencyjnych cen. Odnawiającym licencję szkołom polecamy subskrypcję trzyletnią, gwarantującą utrzymanie cen przez kolejne trzy lata. W takim przypadku należy jednak sprawdzić u dyrektora jednostki, czy wolno mu zawrzeć umowę, która zobowiązaniem wykracza poza zatwierdzony roczny budżet. Zgodnie z realizacją Rządowego Projektu pilotażowego Cyfrowa Szkoła szkoły z województwa mazowieckiego, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie i w jego ramach planują wykorzystanie systemu operacyjnego Windows oraz rozwiązań MS Office mogą także skorzystać z oferty umowy School Agreement, nawet jeśli wcześniej nie mieły wykupionej subskrypcji. Zamówienia należy składać w Dziale Handlowym firmy ProgMan S.A., formularz zamówienia oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie http://www.progman.com.pl, informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 58 66 11 888 wew. 1 i za pomocą poczty elektronicznej msa@progman.com.pl.

Strona | 59


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Ciekawa książka – Zarys dydaktyki informatyki XXI wiek – wiek nowych technologii i środków komunikowania się stawia ogromne wyzwania przed ludźmi i społeczeństwami. Ważne zadania niesie także dla edukacji, którą permanentnie usiłuje się reformować. Jednak, bez względu na to, co postanowią władze odgórnie, i tak najważniejsze jest to, co podczas każdej swojej lekcji będzie realizował nauczyciel. Jak może pomóc sobie w swojej pracy poszukujący nauczyciel, który chciałby jak najlepiej zmierzyć się ze światem nowych technologii i wykorzystać je do wspierania swoich uczniów? Wiele wskazówek znajdzie zapewne w książce Andrzeja Walata Zarys dydaktyki informatyki. Książka została wydana przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w 2007 roku. Ze względu na poruszaną tematykę i sposób jej przedstawienia stanowi unikatową pozycję na rynku wydawnictw edukacyjnych. Autor, doświadczony pedagog, w wielu swoich wystąpieniach prezentował stanowisko, że warto czerpać z wiedzy i doświadczeń mądrych ludzi. Książka Andrzeja Walata Zarys dydaktyki informatyki stwarza nauczycielom właśnie taką szansę. Zachęcamy do skorzystania z niej! Książkę można nabyć w sklepiku Ośrodka.

60 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Ciekawa książka – Prawo autorskie w szkole Jest to książka dla każdego nauczyciela. Składa się z kilku artykułów, w których współczesny nauczyciel może znaleźć informacje, odpowiedzi i rady na większość nurtujących go wątpliwości związanych z praktycznym stosowaniem prawa autorskiego. Każdy z nas w swojej pracy stara się wykorzystywać nowe technologie, w tym Internet, aby praca edukacyjna z uczniami przynosiła coraz lepsze efekty. Często, nawet nieświadomie wykorzystujemy utwory, które być może chronione są prawem autorskim, poza tym często jesteśmy twórcami i też powinniśmy wiedzieć na jakiej zasadzie możemy dysponować naszymi dziełami. W książce znajdziemy omówienie aktualnego stanu prawnego prawa autorskiego w aspekcie działalności dydaktycznej nauczyciela, podana jest także treść ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamieszczony jest krótki przewodnik dla nauczycieli dotyczący prawa autorskiego w powiązaniu z technologią informacyjną oraz bardzo interesujące artykuły o wolnej kulturze i nauce w dobie Internetu. W tej książce znajdziemy też pomoc do sprawdzenia własnych informacji na temat prawa autorskiego (a może do sprawdzenia swoich uczniów, jeśli będziemy ich uczyć zagadnień z tym związanych), gdyż dołączono na str. 92 test z prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także pomoc w publikowaniu i korzystaniu z utworów na licencjach Creative Commons. Opisane są również typy licencji na podstawie których wykorzystujemy programy komputerowe w edukacji. Godnym polecenia jest też ostatni z zamieszczonych artykułów (to już czysta beletrystyka) – są to refleksje autorki po przeczytaniu książki Lawrence Lessiga „Wolna kultura”, udostępnionej w Internecie, na warunkach pozwalających na niekomercyjne rozpowszechnianie i modyfikację – warto! Koniecznie miejmy „pod ręką” tę pozycję, aby w różnych sytuacjach można było do niej zajrzeć, wyjaśnić swoje wątpliwości (co mówi ustawa i jakie są jej interpretacje), poznać dokładnie terminologię (np. nazwy licencji) i dowiedzieć się jakie obecnie są możliwości radzenia sobie w globalnej sieci (np. kopiować grafikę na określonej licencji CC). Każdy nauczyciel świadomym i prawym twórcą i odbiorcą nauki i kultury w XXI wieku  Książkę można nabyć w sklepiku Ośrodka.

Strona | 61


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Sklepik Ośrodek jest wydawcą polskiej wersji światowego przeboju edukacyjnego Imagine Logo (polska nazwa Logomocja). Imagine Logo jest następcą programu Logo Komeniusz, który był zakupiony do pracowni komputerowych dostarczanych szkołom w ramach akcji „Internet w każdej gminie” i „Internet w każdym gimnazjum”. Szkoły posiadające licencje na Logo Komeniusz (także otrzymaną bezpłatnie razem z pracownią) mogą zakupić program Logomocja w naszym sklepiku po niższych, atrakcyjnych cenach. Ośrodek rozpowszechnia także wiele innych komputerowych programów dydaktycznych, np. Algo – Pascal dla Windows oraz oprogramowanie do budowania modeli i symulacji procesów Modellus. W naszym Sklepiku, mieszczącym się w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Raszyńskiej 8/10 (pokój 202), można zakupić wyżej wymienione oprogramowanie, książki z zakresu informatyki i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (głównie wydawnictwa OEIiZK, ale również książki innych wydawnictw w atrakcyjnych cenach), płyty CD i DVD. Polecamy m. in. zbiory zadań z konkursów informatycznych Logia, Pollogia, miniLogia oraz Liga Zadaniowa. Sklepik prowadzi również sprzedaż wysyłkową. Można się z nami skontaktować telefonicznie 22 579-41-26 lub 22 579-41-00, albo za pomocą poczty elektronicznej: sklepik@oeiizk.waw.pl Godziny pracy Sklepiku przy ul. Raszyńskiej 8/10:

Poniedziałek 900-1700

Wtorek 830-1530

Środa 830-1530

Czwartek 830-1530

Piątek 830-1500

62 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Tematyczne serwisy WWW prowadzone przez Ośrodek •

http://moodle.oeiizk.waw.pl – platforma do nauczania na odległość

http://sbs.oeiizk.edu.pl – serwis dla administratorów szkolnych pracowni SBS

http://logo.oeiizk.waw.pl – serwis poświęcony językowi logo i środowisku Logomocja

• •

http://logia.oeiizk.waw.pl – strona przedmiotowego konkursu informatycznego dla

gimnazjalistów

http://minilogia.oeiizk.waw.pl – strona przedmiotowego konkursu informatycznego dla

uczniów szkół podstawowych

http://ctn.oeiizk.waw.pl – strona Centrum Technologii Nauczania poświęcona zastosowaniom TI w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

http://modellus.oeiizk.waw.pl – serwis dla nauczycieli wykorzystujących program Modellus

http://biblioteka.oeiizk.waw.pl – serwis informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy

http://tnbsp.oeiizk.waw.pl – strona Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy

Szkół Polskich

http://edutikacja.oeiizk.waw.pl – serwis Ośrodka dla nauczycieli 2.0

http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/wq – serwis: wszystko o WebQuestach

http://doradca.oeiizk.waw.pl – strona doradców metodycznych w zakresie informatyki

Zapraszamy także do zapoznania się z materiałami dostępnymi w ramach naszych archiwalnych serwisów: • • • • •

http://www.oeiizk.edu.pl – Edukus – Komputer w szkole – serwis dla nauczycieli http://internet.oeiizk.waw.pl – podstawowe pojęcia związane z Internetem, historia

Internetu

http://java.oeiizk.waw.pl – serwis dotyczący programowania w Javie http://linux.oeiizk.waw.pl – serwis dla nauczycieli wykorzystujących system operacyjny

Linux

http://algo.oeiizk.waw.pl – serwis poświęcony środowisku Algo(Pascal)

Strona | 63


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Standardowe szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów oferowane przez Ośrodek Rodzaj: s – oznacza specjalistyczne szkolenia informatyczne, w – oznacza warsztaty przedmiotowo-metodyczne

POSŁUGIWANIE SIĘ TECHNOLOGIAMI INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNYMI

1.

Symbol szkolenia WST

2.

ED

3.

ARKP

Nazwa szkolenia

Podstawy użytkowania i zastosowań komputera

l. godzin

Lp

Rodzaj

Szkolenia doskonalące umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi kierowane do wszystkich nauczycieli

s

20

Zastosowania edytora tekstu Word

s

20

Arkusz kalkulacyjny dla początkujących

s

20

4.

ARKS

Arkusz kalkulacyjny dla średnio zaawansowanych

s

20

5.

ARKZ

Arkusz kalkulacyjny dla zaawansowanych

s

20

6.

BAZW

Wprowadzenie do baz danych

s

40

7.

BAZP

Wprowadzenie do projektowania i tworzenia aplikacji baz danych

s

40

Zastosowania edytora graficznego CorelDraw

s

40

Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint

s

24

8.

CD

9.

WPP

10.

INTIM

Internet i multimedia

s

24

11.

HTML

Tworzenie dokumentów HTML

s

24

12.

FLASH

Zaawansowane techniki publikowania w Internecie – FLASH

s

40

13.

CMSJ

Budowanie strony WWW szkoły w oparciu o system CMS Joomla

w

40

14.

MPWSK

Uczniowski CMS

w

15

PICASA

Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa

s

24

15.

64 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

UŻYTKOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH, OPIEKUN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Rodzaj

l. godzin

Szkolenia doskonalące umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno - komunikacyjnymi kierowane do wszystkich nauczycieli

LINUXu

System operacyjny LINUX – użytkowanie systemu

s

40

2.

LINUXa1

System operacyjny LINUX – administrowanie systemem, cz. 1

s

40

3.

LINUXa2

System operacyjny LINUX – administrowanie systemem, cz. 2

s

40

Lp

1.

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

4.

OPK1

Opiekun szkolnej pracowni komputerowej, cz. 1

s

40

5.

OPK2

Opiekun szkolnej pracowni komputerowej, cz. 2

s

40

6.

CMSM

Instalacja Moodle na serwerze SBS 2003

s

10

7.

D1

Szkolenia administratorów szkolnych pracowni internetowych, cz. 1

s

40

8.

D2

Szkolenia administratorów szkolnych pracowni internetowych, cz. 2

s

40

D3

Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej, cz. 3

s

40

9.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli różnych przedmiotów przygotowujące do efektywnego stosowania TIK w uczeniu się i nauczaniu

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

Rodzaj

l. godzin

NAUCZYCIELE INFORMATYKI

1.

MISP 1, 2

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli informatyki w szkole podstawowej cz.1, cz. 2

w

40

2.

MIG

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli informatyki

w

40

3.

MINL

Warsztaty dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu miniLOGIA

w

40

4.

LOGIAONL

Jak przygotować ucznia do konkursu LOGIA, na odległość

w

60

Lp

Strona | 65


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Rodzaj

l. godzin

1.

POLKA

Polonista XXI wieku - Komputer w nauczaniu języka polskiego

w

40

2.

HWK

Komputerowe warsztaty historyczne

w

40

3.

EDG

Redagowanie gazetek szkolnych wspomagane techniką komputerową

w

40

Rodzaj

l. godzin

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

w

20

Lp

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

Lp

1.

Symbol szkolenia TIKMAT

2. CaRMONL 3.

CaRMST

Nazwa szkolenia

Wykorzystanie TIK w nauczaniu matematyki Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, na odległość

w

30

C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, stacjonarnie

w

20

l. godzin

Lp

Rodzaj

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

w

40

Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki

w

40

Podstawy pomiarów komputerowych

w

20

TIG

Technologia informacyjna w nauczaniu geografii

w

40

BKK

Technologia informacyjna w nauczaniu biologii

w

40

TICHEM

Technologia informacyjna w nauczaniu chemii

w

40

GCHEM

Podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli chemii

w

30

MODONL

Modelowanie w Modellusie, na odległość

w

30

GCHONL

Podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli chemii, na odległość

w

30

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

TIP

Technologia informacyjna w nauczaniu przyrody

2.

TIF

3.

POM

4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

10.

MiIG

Multimedia i Internet w nauczaniu geografii

w

25

11.

COACH

Pomiary i modelowanie z zestawem Coach

w

20

12.

TINTPRZ

Tablica interaktywna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

w

15

13.

ICT4IST

Pomiary i modelowanie zjawisk przyrodniczych z Pakietem ICT for IST

w

20

66 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Rodzaj

l. godzin

WSZYSCY NAUCZYCIELE

1.

POMDYD

Pomiar dydaktyczny – komputerowe opracowanie wyników

w

15

2.

MOODLE

Metody i narzędzia nauczania na odległość – platforma Moodle

w

40

3.

TINTL

Lekcje z komputerem z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

w

5

w

40

Lp

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

4. GENDERONL Informatyczna równość kobiet i mężczyzn, na odległość 5.

EWD

ABC o EWD i jej wykorzystaniu w szkole

w

15

6.

KZUE

Kształcenie zawodowe z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej

w

15

Otwarte Zasoby Edukacyjne, na odległość

w

10

Ewaluacja wewnętrzna w szkole wspierana przez TIK

w

25

7.

OZE

8.

EWTIK

9.

PREMUL

Jak przekazywać informacje – prezentacje multimedialne

w

20

TWQ

Tworzenie WebQuestów i ich wykorzystywanie w procesie kształcenia

w

30

11.

PU

Technologia informacyjna wspierająca planowanie projektów unijnych

w

15

12.

FSE

Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci

w

10

13.

ZRS

Praktyczna realizacja zasady równości szans w projektach unijnych wspomagana technologią informacyjno – komunikacyjną

s

5

14.

SDU

Multimedialne zasoby o światowym dziedzictwie UNESCO

s

10

15.

ILST

Szkolenie Trenerów projektu Intel® Learning Series

w

20

16.

ILSN

Szkolenie Nauczycieli projektu Intel® Learning Series

w

20

17.

WebQONL

WebQuest – jak to łatwo powiedzieć… i zrobić!, na odległość

w

40

10

18.

CRK

Curriki – giełda narzędzi TIK

w

35

19.

KOM

Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0

w

10

20.

PREZPROJ

Prezentowanie i publikowanie efektów projektu za pomocą narzędzi Web 2.0

w

15

21.

DMCt

W dowolnym miejscu i czasie

w

15

Strona | 67


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

SZKOLENIA DOTYCZĄCE PROGRAMOWANIA

Symbol szkolenia

l. godzin

Lp

Rodzaj

Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli informatyki różnych typów szkół oraz do nauczycieli innych przedmiotów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę informatyczną

s

40

Tworzenie aplikacji w środowisku Logomocja

s

40

Gry i zabawy dydaktyczne w środowisku Logomocja

w

40

Nazwa szkolenia

IMG1

Wprowadzenie do języka Logo i środowiska Logomocja

2.

IMG2

3.

IMGG

4.

LOGOONL

5.

CPPONL

1.

6.

JAAP

7.

JAVAONL

8.

PHPz

9.

PHPONL

10.

SCRATCH1

11. SCRATCH2

Programowanie w Logo, na odległość

w

40

Wprowadzenie do programowania w języku C++, na odległość

w

40

Tworzenie apletów w języku Java

s

24

Podstawy programowania w języku Java, na odległość

s

50

Zaawansowane programowanie w języku PHP z elementami MySQL

s

30

Programowanie w języku PHP, na odległość

s

50

Wprowadzenie do programowania w SCRATCHu

s

24

Algorytmy w programach SCRATCH i BYOB

s

24

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

Symbol szkolenia

1.

KDYRONL

2.

ARKD

3.

TIKDYR

68 | Strona

l. godzin

Lp

Rodzaj

Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do dyrektorów placówek oświatowych

Komputer w nowoczesnej szkole, na odległość

s

25

Arkusz kalkulacyjny w pracy dyrektora szkoły

s

25

s

25

Nazwa szkolenia

„Chmura w Internecie” wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE W PRACY DORADCY METODYCZNEGO

Rodzaj

l. godzin

Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli – doradców metodycznych różnych przedmiotów

Arkusz kalkulacyjny w pracy doradcy metodycznego

w

40

Tworzenie strony WWW doradcy metodycznego

w

40

SW

Stylowa praca doradcy z użyciem edytora Word – zaawansowane szkolew nie dla doradców metodycznych

40

4.

SWONL

Stylowa praca doradcy lub dyrektora szkoły w edytorze Word 2007, w na odległość

40

5.

WMET1

Poczta elektroniczna w pracy doradcy metodycznego

w

6

6.

WMET2

Korespondencja seryjna w pracy doradcy metodycznego

w

6

7.

WMET3

Zagrożenia komputerowe

w

6

8.

MDLMET

Platforma Moodle narzędziem doradcy metodycznego

w

40

Lp

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

1.

ARKMET

2.

WWWMET

3.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

Rodzaj

l. godzin

Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli bibliotekarzy

1.

BIB

Podstawy informatyzacji pracy bibliotekarza

w

24

2.

MOLOPTI

Pakiet MOL OPTIVUM w pracy bibliotekarza

w

24

3.

BWWW

Tworzenie stron WWW dla bibliotekarzy

w

24

w

24

Tworzenie prezentacji multimedialnych dla potrzeb biblioteki, w na odległość

24

Biblioteka firmy ProgMan w pracy bibliotekarza

w

24

Edukacyjne zastosowanie blogu w pracy bibliotekarza

w

24

Lp

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

4. BINTIMONL Internet i multimedia dla bibliotekarzy, na odległość 5.

BIBPPONL

6. PROGMAN 7.

EZBwB

Strona | 69


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym)

1.

Symbol szkolenia DPS

Nazwa szkolenia

Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków

l. godzin

Lp

Rodzaj

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli przedszkoli, kształcenia zintegrowanego i nauczycieli informatyki w klasach I-III

w

20

2.

DNIP

Narzędzia internetowe w promocji i współpracy

w

20

3.

DGFD1

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 1

w

20

4.

DGFD2

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 2

w

20

5.

DPDN

Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych

w

15

Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze

w

30

Dziecko przy tablicy interaktywnej

w

15

6.

DPK

7.

DTINT

8.

DIMG1

Logo w nauczaniu zintegrowanym, cz. 1

s

20

9.

DIMG2

Logo w nauczaniu zintegrowanym, cz. 2

s

20

10.

DWPE

Wykorzystanie pakietów edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej

w

20

70 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Sekretariaty Dział organizacji szkoleń Zgłoszenia na szkolenia oraz wszelkie informacje dotyczące proponowanych szkoleń można uzyskać w Dziale organizacji szkoleń, pokój 206 w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Raszyńskiej 8/10. Kierownik: Halina Chabros, tel. 22 579-41-21, e-mail: halina.chabros@oeiizk.waw.pl Informacji o organizacji szkoleń udzielają i zgłoszenia na szkolenia przyjmują: Ewa Woźniak, tel. 22 579-41-22, e-mail: ewa.wozniak@oeiizk.waw.pl Renata Osica, tel. 22 579-41-80, e-mail: renata.osica@oeiizk.waw.pl Wioletta Drobniak, tel. 22 579-41-23, e-mail: wioletta.drobniak@oeiizk.waw.pl

Strona | 71


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Informacje o odpłatności za szkolenia Wymienione ceny obejmują szkolenia organizowane od 1 września 2012 roku do 28 lutego 2013 roku.

Dla kadry kierowniczej szkół i placówek (dyrektorzy, wicedyrektorzy), wizytatorów KO oraz doradców metodycznych publicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego szkolenia są bezpłatne. Za wszystkie odpłatne formy doskonalenia, opłaty wynoszą: 1.

2.

3.

za szkolenia trwające od 20 do 40 godzin: •

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (dla których organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski): 50 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych publicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego: 100 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego: 150 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych publicznych placówek oświatowych z innych województw: 250 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek oświatowych z innych województw: 300 zł;

Pełna odpłatność za szkolenia stacjonarne wynosi 600 zł.

za szkolenia trwające krócej niż 20 godzin: •

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (dla których organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski): 25 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych publicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego: 50 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego: 75 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych publicznych placówek oświatowych z innych województw: 125 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek oświatowych z innych województw: 150 zł;

Pełna odpłatność za szkolenia stacjonarne wynosi 300 zł.

Odpłatność za szkolenia online kończone wydaniem zaświadczenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych placówek oświatowych (niezależnie od liczby godzin): 75 zł. Pełna odpłatność za szkolenia online: 450 zł. Za szkolenia, które trwają dłużej niż 40 godzin, cenę wylicza się proporcjonalnie do liczby godzin. Opłaty za szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Opłaty za szkolenia i warsztaty można wnosić bezpośrednio w kasie Ośrodka lub przelać na konto nr: 21 1020 1026 0000 1902 0179 5970 (w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia)

72 | Strona


informator  

opis szkolen na rok szkolny 2012/13