Page 1


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Platforma obsługi szkoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Konkursy Innowacyjny Nauczyciel i Innowacyjna Szkoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Wsparcie dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Projekt „Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej – pakiety edukacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Szkolenia Projektu Intel® Learning Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Propozycje dla nauczycieli informatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Propozycje dla uczniów zainteresowanych programowaniem w Logo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Konkurs na pokaz w Logomocji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Propozycje dla nauczycieli matematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nowe szkolenie – Prezentowanie i publikowanie efektów projektu za pomocą narzędzi Web 2.0 . . . 25 Szczególnie polecane szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy projektowej i edukacji międzykulturowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Propozycje dla nauczycieli różnych przedmiotów i pracowników placówek oświatowych . . . . . . . . . . 29 Projekt gimnazjalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Szkolenia online w OEIiZK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Szkolenia zespołów przedmiotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Nowoczesne nauczanie/uczenie się przedmiotów przyrodniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Otwarta pracownia dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Wspieranie doradców metodycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Podyplomowe Studia Informatyki dla Nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Podyplomowe Studia „Edukacja wczesnoszkolna z technologią informacyjną” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych „miniLOGIA – Grafika w Logo” . . . . . . . 45 Konkurs informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych „LOGIA – Logo i algorytmy” . . . . . . . . . . 46 Edukacyjne programy wyjazdowe dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i bibliotekarzy . . . . . . 47 Oprogramowanie polecane w nauczaniu przedmiotów informatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Układy pomiarowe i oprogramowanie polecane w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych . . . . . . . 50 Licencja oprogramowania Microsoft dla szkół w ramach School Agreement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ciekawa książka – Zarys dydaktyki informatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ciekawa książka – Prawo autorskie w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Sklepik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Tematyczne serwisy WWW prowadzone przez Ośrodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Standardowe szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów oferowane przez Ośrodek . . . . . . . . . . 60 Sekretariaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Informacje o odpłatności za szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

1


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szanowni Państwo,

przekazujemy informator z ofertę Ośrodka na semestr letni roku szkolnego 2011/2012, zawierający propozycje różnych form kształcenia i doskonalenia dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, doradców metodycznych, kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących placówki oświatowe. Rok 2012 zapowiada się niezwykle interesująco, i to nie tylko ze względu na zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012: •

Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadzi wśród gimnazjalistów pilotażowe Międzynarodowe Badanie Alfabetyzmu Komputerowego i Informacyjnego ICILS (International Computer and Information Literacy Study). Będzie to pierwsze porównawcze, międzynarodowe badanie, testujące poziom przygotowania uczniów do życia w epoce cyfrowej, to znaczy „zdolność do używania komputerów do badania, tworzenia i komunikowania się w celu efektywnej partycypacji w domu, szkole, pracy i społeczności”.

W 2012 roku będą kontynuowane prace nad przygotowaniem nowych standardów i systemu certyfikowania umiejętności nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Od września 2012 roku zmienia się nauczanie informatyki w liceum.

To tylko niektóre zagadnienia, które wiążą się z nauczaniem i uczeniem się wspomaganym nowoczesnymi technologiami. Zależało nam na tym, by programy doskonalenia i dokształcania odpowiadały faktycznym potrzebom, a uzyskiwane nowe umiejętności nauczycieli przekładały się na praktykę szkolną. W szczególności w Ośrodku zostało opracowanych wiele bardzo ciekawych materiałów prezentujących wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz w projekcie gimnazjalnym. Znajdą Państwo wiele wartościowych propozycji, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów: konferencje, konkursy informatyczne, szkolenia dla zespołów przedmiotowych, szkolenia stacjonarne i online. Przygotowaliśmy również ofertę dla uzdolnionej młodzieży, proponując jej warsztaty w zakresie przedmiotów przyrodniczych, obejmujące szczególnie komputerowo wspomagane pomiary. W dostarczanym terminarzu szkoleń nie znalazło się wiele form doskonalenia, które występują w naszej stałej ofercie. Chętnie odpowiemy na każdą propozycję zorganizowania szkolenia, warsztatów czy konferencji. Proponujcie, proszę, tematykę i terminy. Bardzo liczymy na aktywność w tym zakresie Rad Pedagogicznych i Dyrektorów szkół. Aktualne propozycje szkoleniowe OEIiZK będziemy publikować regularnie na stronie internetowej: http://www.oeiizk.waw.pl Zapraszam do naszych placówek przy ulicy Nowogrodzkiej 73, Raszyńskiej  8/10, oraz Rzymowskiego 36, w których staramy się zapewnić nowoczesne i wygodne warunki pracy. Zapraszam do udziału w szkoleniach i innych formach doskonalenia organizowanych przez Ośrodek. Grażyna Gregorczyk

Strona | 3


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni) Rodzaj: s – oznacza specjalistyczne szkolenia informatyczne, w – oznacza warsztaty przedmiotowo-metodyczne.

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

luty

w

4

TIKDYR

13 luty

s

25

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

PONIEDZIAŁEK przed południem (8:30-15:00)

Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków

DPS

30 styczeń

w

20

Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint

WPP

luty

s

24

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Otwarta pracownia dla uczniów szkół ponadpodstawowych (chemia, fizyka i geografia) „Chmura w Internecie” wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy

PONIEDZIAŁEK po południu (15:45-19:45) Nazwa szkolenia

CD

luty

s

40

Programowanie w języku PHP, na odległość

PHPONL

luty

s

50

Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze

DPK

luty

w

30

ICT4IST

13, 20 luty, 5, 12 marzec

w

20

Zastosowania edytora graficznego CorelDraw

Pomiary i modelowanie zjawisk przyrodniczych z Pakietem ICT for IST Narzędzia internetowe w promocji i współpracy

DNIP

marzec

w

20

Dziecko przy tablicy interaktywnej

DTINT

kwiecień

w

15

ED

kwiecień

s

20

IMG1

kwiecień

s

40

Zastosowania edytora tekstu Word Wprowadzenie do języka Logo i środowiska Logomocja

4 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Planowany termin rozpoczęcia

Ile godzin

Nazwa szkolenia

Typ szkolenia

WTOREK przed południem (8:30-15:00)

styczeń

w

4

EWD

7 luty

w

15

KDYRONL

14 luty

s

25

Symbol szkolenia

Otwarta pracownia dla uczniów szkół ponadpodstawowych (przyroda) ABC o EWD i jej wykorzystaniu w szkole Komputer w nowoczesnej szkole, na odległość

BINTIMONL

marzec

w

24

Arkusz kalkulacyjny w pracy dyrektora szkoły

ARKD

20 marzec

s

25

Ewaluacja wewnętrzna w szkole wspierana przez TIK

EWTIK

27 marzec

w

25

Internet i multimedia dla bibliotekarzy, na odległość

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

WTOREK po południu (15:45-19:45)

ARKP

7 luty

s

20

Gry i zabawy dydaktyczne w środowisku Logomocja

IMGG

7 luty

w

40

Dziecko przy tablicy interaktywnej

DTINT

luty

w

15

BIB

luty

w

24

Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych

DPDN

marzec

w

15

Tworzenie dokumentów HTML

HTML

marzec

s

24

Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze

DPK

kwiecień

w

30

Narzędzia internetowe w promocji i współpracy

DNIP

maj

w

20

Nazwa szkolenia

Arkusz kalkulacyjny dla początkujących

Podstawy informatyzacji pracy bibliotekarza

Strona | 5


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

WebQuest – jak to łatwo powiedzieć… i zrobić!, na odległość

WebQONL

22 luty

w

40

Tworzenie prezentacji multimedialnych dla potrzeb biblioteki, na odległość

BIBPPONL

luty

w

24

Edukacyjne zastosowanie blogu w pracy bibliotekarza

EZBwB

marzec

w

24

WebQuest – jak to łatwo powiedzieć… i zrobić! na odległość

WebQONL

18 kwiecień

w

40

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

ŚRODA przed południem (8:30-15:00)

ŚRODA po południu (15:45-19:45) Nazwa szkolenia

WST

marzec

s

20

ED

kwiecień

s

20

Wykorzystanie pakietów edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej

DWPE

kwiecień

w

20

Arkusz kalkulacyjny dla początkujących

ARKP

maj

s

20

Podstawy użytkowania i zastosowań komputera Zastosowania edytora tekstu Word

6 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Typ szkolenia

Ile godzin

Multimedialne zasoby o światowym dziedzictwie UNESCO

SDU

maj

s

10

Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci

FSE

czerwiec

w

10

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

CZWARTEK przed południem (8:30-15:00)

Metody i narzędzia nauczania na odległość – platforma Moodle

MOODLE

luty

w

40

Curriki – giełda narzędzi TIK

CRK

1 marzec

w

35

Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze

DPK

marzec

w

30

Planowany termin rozpoczęcia

CZWARTEK po południu (15:45-19:45)

BAZW

marzec

s

40

Multimedialne zasoby o światowym dziedzictwie UNESCO

SDU

marzec

s

10

Wprowadzenie do programowania w języku C++, na odległość

CPPONL

marzec

w

40

FSE

kwiecień

w

10

Wprowadzenie do baz danych

Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci

DGFD1

kwiecień

w

20

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli informatyki w gimnazjum

MIG

12, 26 kwiecień, 17 maj

w

40

Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint

WPP

maj

s

24

PU

maj

w

15

DGFD2

maj

w

20

JAAP

maj

s

24

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 1

Technologia informacyjna wspierająca planowanie projektów unijnych Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 2 Tworzenie apletów w języku Java

Strona | 7


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Typ szkolenia

Ile godzin

EZBwB

maj

w

24

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

PIĄTEK przed południem (8:30-15:00)

Prezentowanie i publikowanie efektów projektu za pomocą narzędzi Web 2.0

PREZPROJ

10 luty

w

15

Budowanie strony WWW szkoły w oparciu o system CMS Joomla

CMSJ

luty

w

40

Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint

WPP

marzec

s

24

Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa

PICASA

marzec

s

24

Budowanie strony WWW szkoły w oparciu o system CMS Joomla

CMSJ

kwiecień

w

40

Arkusz kalkulacyjny dla średnio zaawansowanych

ARKS

kwiecień

s

20

Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków

DPS

maj

w

20

Nazwa szkolenia

Dyżur trenerski: TIK w pracy doradcy metodycznego

Symbol szkolenia Konsultacje

luty Termin zależy od zebrania się grupy co najmniej 6 doradców

Każde ze szkoleń dla doradców metodycznych wymienionych w rozdziale Wspieranie doradców metodycznych Edukacyjne zastosowanie blogu w pracy bibliotekarza

Planowany termin rozpoczęcia

PIĄTEK po południu (15:45-19:45)

8 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

SOBOTA przed południem (8:30-15:00)

Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, na odległość

CaRMONL

25 luty

w

30

FLASH

marzec

s

40

Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0

KOM

4, 5 (sobotaniedziela) luty

w

10

Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0

KOM

14, 15 (sobotaw niedziela) kwiecień

10

Zaawansowane techniki publikowania w Internecie – FLASH

Pakiet MOL OPTIVUM w pracy bibliotekarza

MOLOPTI

maj

w

24

Prezentowanie i publikowanie efektów projektu za pomocą narzędzi Web 2.0

PREZPROJ

12 maj

w

15

Ośrodek może zorganizować dowolne szkolenie na zamówienie (grupa minimum 8 osób). Szczegółowe informacje w Dziale Organizacji Szkoleń. Serdecznie zapraszamy!

Strona | 9


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Platforma obsługi szkoleń Platforma do obsługi szkoleń, umożliwia przeglądanie pełnej oferty Ośrodka oraz zapisy na szkolenia i konferencje. System umożliwia zapisanie się nie tylko na szkolenia, których termin został określony, ale również na te pozycje oferty, które nie są jeszcze ujęte w harmonogramie. System pozwala więc nam na organizowanie w pierwszej kolejności tych szkoleń, które cieszą się największym Państwa zainteresowaniem. Uczestnikom szkoleń umożliwia rezerwację miejsc bez potrzeby kontaktowania się z Działem Organizacji Szkoleń. Zapraszamy do korzystania z systemu obsługi szkoleń dostępnego z naszej strony internetowej http://www.oeiizk.waw.pl/kursy

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o założenie konta na platformie, następnie w określonym kursie wypełnienie, wydrukowanie, potwierdzenie przez dyrektora placówki i odesłanie do OEIiZK formularza zgłoszeniowego.

10 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Konkursy Innowacyjny Nauczyciel i Innowacyjna Szkoła Konkurs Innowacyjny Nauczyciel jest konkursem organizowanym przez program wspierania edukacji informatycznej Partners in Learning (Partnerstwo dla Przyszłości) firmy Microsoft. Jest to konkurs światowy, w którym biorą udział nauczyciele z wielu krajów wszystkich kontynentów. Zwycięzcy edycji krajowych, oprócz cennych nagród, otrzymują zaproszenie do udziału w europejskim lub światowym forum innowacyjnych nauczycieli, gdzie prezentują swoje prace. Dwa lata temu na europejskim forum, które odbyło się w Berlinie, najwyżej została oceniona praca z Polski. Zakończenie konkursu polskiego, jak co roku, odbywa się podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji Dnia Nauczyciela. Uczestnictwo w konkursie polega na przedstawieniu zrealizowanego z grupą uczniów, w ramach zajęć szkolnych, projektu edukacyjnego, w postaci prezentacji multimedialnej przygotowanej według ściśle określonego formatu. Projekt powinien dotyczyć wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej w ramach dowolnego przedmiotu. Projekt powinien być zweryfikowany podczas zajęć szkolnych, co musi być uwidocznione w prezentacji. Konkurs jest trójetapowy, pierwszy etap polega na przygotowaniu pierwszej wersji prezentacji i umieszczeniu jej na stronie konkursu. Na tej podstawie Komisja Konkursu kwalifikuje uczestników do udziału w drugim etapie – Ogólnopolskim Forum Innowacyjnych Nauczycieli. Na Forum uczestnicy między innymi prezentują swoje projekty podczas tzw. „sesji plakatowej”. Następnie Komisja Konkursu publikuje na stronie konkursu listę Innowacyjnych Nauczycieli 2011, laureatów nominowanych do 3 głównych nagród. Ostateczne rozstrzygnięcie, przyznanie 3 głównych nagród, następuje na uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas wręczania tytułu Nauczyciela Roku. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie od zeszłego roku jest głównym współorganizatorem Konkursu. Z pracami z zeszłego roku (a także poprzednich) oraz z materiałami pomocniczymi można zapoznać się na stronie konkursu http://in.oeiizk.waw.pl W lutym 2012 roku planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Konkursu. Zostanie także ogłoszony w nowej formie Konkurs Innowacyjna Szkoła. Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy stosują w swojej pracy z uczniami technologie informacyjno - komunikacyjne do udziału w Konkursach! Naprawdę warto poznać, jak inni nauczyciele z różnych regionów Polski stosują innowacyjne metody w edukacji oraz podzielić się własnym doświadczeniem. Szczegółowe informacje, w tym regulaminy Konkursów oraz formularze rejestracyjne wkrótce będą dostępne na stronie http://in.oeiizk.edu.pl

Strona | 11


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” M – Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej, szkolenie obejmuje 72 godziny wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 3 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 48 godziny pracy metodą online. Odpłatność 450 zł. D1, D2, D3 – Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej, każde szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć w trakcie 5 dni i jest organizowane metodą tradycyjną. Odpłatność 250 zł za jedno szkolenie. K – Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarządzania oraz w kreowaniu wizerunku szkoły, szkolenie obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 2 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 24 godziny pracy metodą online. Szkolenie bezpłatne dla kadry kierowniczej placówki – dyrektor, wicedyrektor. I – Zaawansowane metody tworzenia stron WWW z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient – server, szkolenie obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 4 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 8 godzin pracy metodą online (pierwsze zajęcia). Odpłatność 250 zł. OCM – Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego, szkolenie obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 2 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 24 godziny pracy metodą online. Odpłatność 200 zł. Ceny wymienione powyżej dotyczą nauczycieli placówek oświatowych województwa mazowieckiego. Każde ze szkoleń zostanie uruchomione po zebraniu się grupy. Szczegółowe informacje wraz z terminami wszystkich szkoleń będą zamieszczane na stronie http://www.oeiizk.waw.pl/kursy

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy też do odwiedzenia serwisu http://sbs.oeiizk.edu.pl

12 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wsparcie dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów od chwili, kiedy do szkół dotarły pierwsze pracownie oparte na serwerach Microsoft Small Bussines Serwer wspiera nauczycieli i administratorów tych pracowni. Oprócz szkoleń i warsztatów od wielu lat prowadzimy również serwis internetowy http://sbs.oeiizk.edu.pl oraz grupy dyskusyjne poświęcone tym zagadnieniom. Ośrodek czynnie uczestniczył w przygotowaniach i testach ostatniej wersji DVD kolekcji – Lato 2010, przeznaczonej dla szkół posiadających pracownię z serwerem SBS oraz licencję School Agreement. Powstała też nowa wersja strony http://sbs.oeiizk.edu.pl z materiałami wspierającymi tę wersję DVD kolekcji. Utrzymywana jest także strona archiwalna http://sbs. oeiizk.edu.pl/arch z materiałami i instrukcjami dla poprzednich wersji. Na prośby administratorów zostało założone forum dyskusyjne dla administratorów pracowni http://sbs.oeiizk.edu. pl/Forum.aspx, utrzymane są również dotychczasowe grupy dyskusyjne. Aktualnie Ośrodek zaangażowany jest w opracowanie nowej wersji kolekcji opartej na Windows Server 2008 R2. Informacje na jej temat można znaleźć na stronie http://kolekcja.edu.pl Zapraszamy na konsultacje dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych. Prowadzone są one w siedzibie OEIiZK przy ul. Nowogrodzkiej 73 oraz przy współpracy z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30. Terminarz konsultacji: •

poniedziałki, godz. 1500-1730 Zespół Szkół Technicznych w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30 (sala nr 21) – dla opiekunów z Radomia i okolic. Konsultacje prowadzi Artur Rudnicki.

wtorki, godz. 1600-2000 OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73 (sala nr 5) – dla wszystkich opiekunów. Konsultacje prowadzą Michał Grześlak, Marcin Kozłowski i Janusz Wierzbicki

Strona | 13


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Projekt „Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym” Obecny okres to czas reform i przemian w edukacji. Rok szkolny 2009/2010 był przełomowym momentem wprowadzenia reformy systemu oświaty, która dotyczy między innymi edukacji dzieci najmłodszych. Nasz Ośrodek opracował projekt, na który składa się m.in. specjalna oferta szkoleń skierowanych dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz nauczycieli informatyki uczących przedmiotu Zajęcia komputerowe w klasach I-III. Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystania technologii informacyjnej w swej codziennej pracy tak, aby z jej pomocą wspomagać rozwój dzieci, pomóc im budować wiedzę o otaczającym świecie, nauczyć je sprawnie poruszać się w natłoku informacji, zapewniać im lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności. Projekt ma umożliwić też nauczycielom nabycie umiejętności niezbędnych do nauczania nowego przedmiotu Zajęcia komputerowe (w klasach I-III) oraz do prowadzenia różnego rodzaju zajęć z uczniem najmłodszym opartych na idei konstruktywizmu, wspieranych wykorzystywaniem technologii informacyjnej. Aby oferta szkoleń, które zaproponowaliśmy odpowiadała wybranej grupie nauczycieli zebraliśmy informację o Państwa potrzebach oraz oczekiwaniach i dopiero na tej podstawie opracowaliśmy serię szkoleń. W niniejszym opisie przedstawiamy tylko informacje o szkoleniach w ramach projektu. Pełna oferta szkoleniowa OEIiZK jest zawarta w harmonogramie szkoleń oraz jest dostępna na stronie internetowej: http://www.oeiizk.waw.pl

Wybrane szkolenia proponowane w ramach projektu

Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy będę wprowadzać swoich uczniów w tajniki pracy z komputerem. W czasie jego trwania nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić tego typu zajęcia z dzieckiem najmłodszym, pamiętając o specyfice pracy w tej grupie wiekowej. Dostaną wskazówki dotyczące m.in. takich zagadnień, jak: nauka z TIK przez zabawę, organizacja zajęć (także z małą liczbą sprzętu), bezpieczeństwo ucznia przy komputerze. Poznają zasady wprowadzania uczniów do pracy z klawiaturą i myszką oraz innymi urządzeniami współpracującymi z komputerem (skaner, drukarka, aparat cyfrowy, dyktafon itd.), z programami do tworzenia prostej grafiki, pisania, łączenia obrazów z tekstem. Dowiedzą się, gdzie szukać wartościowych materiałów przydatnych do edukacji z pomocą TIK. Czas trwania szkolenia wynosi 30 godzin lekcyjnych, realizowanych w 6 dni po 5 godzin.

14 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wybrane szkolenia proponowane w ramach projektu

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, część 1 Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli uczniów najmłodszych, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać technologię informacyjną do wspierania twórczości dzieci i rozwijania ich kreatywności. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak efektywnie wyszukiwać interesujące nas materiały w Internecie. Nauczą się, w jaki sposób konstruować poprawne prezentacje multimedialne. Poznają wartość obrazu w przekazie edukacyjnym. Poznają zasady pracy z aparatem cyfrowym, wykonywania dobrych zdjęć, nauczą się, jak dokonać ich podstawowej edycji. Dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać edukacyjne możliwości pracy nad stworzeniem foto-opowieści. Poznają zasady poprawnej konstrukcji takiej opowieści, zdobędą umiejętności jej stworzenia, jako pokaz slajdów lub film. Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, część 2 Szkolenie skierowane jest do nauczycieli dzieci najmłodszych, którzy pragną wykorzystywać media do organizowania uczniom warunków do pracy badawczej oraz do rozwijania ich kreatywności. Uczestnicząc w szkoleniu nauczyciele będę mogli zdobyć umiejętność tworzenia filmu (ze zdjęć oraz wykorzystującego sekwencje wideo) zaczynając od etapu planowania, poprzez pracę z kamerą (wideo lub internetową) oraz edycję materiału filmowego, po końcowe prace nad filmem. Dowiedzą się, jak przygotować audycję i pracować z dźwiękiem. Przygotują się do prowadzenia zajęć, w których twórcami filmów i audycji będą sami uczniowie. Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych Szkolenie kierowane jest do nauczycieli przedszkoli, zwłaszcza pracujących z dziećmi 5, 6 – letnimi oraz nauczycieli nauczania zintegrowanego. Celem szkolenia jest nauka praktycznego wykorzystania programów z pakietu Ms Office, do tworzenia różnego rodzaju pomocy dydaktycznych drukowanych, ułatwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych. W trakcie szkolenia, uczestnicy nauczą się wykorzystywania tabel, autokształtów, schematu organizacyjnego do: tworzenia gier edukacyjnych, domina obrazkowego, krzyżówek obrazkowych i tekstowych, wypełnianek, skreślanek, rebusów, szlaczków usprawniających grafomotorykę i grafikę pisma, pomocy dydaktycznych usprawniających orientację przestrzenną. Program Ms Publisher zastosujemy do tworzenia ulotek, gazetek, ogłoszeń, plakatów. Czas trwania szkolenia wynosi 15 godzin lekcyjnych, realizowanych w 3 dni po 5 godzin.

Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą prowadzić przyjazną w obsłudze stronę internetową: prostą witrynę szkoły/przedszkola, klasy/grupy uczniów, czy też własną stronę edukacyjną. Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia do publikowania w Internecie różnorodnych materiałów multimedialnych od tekstu poprzez grafikę, prezentacje, po filmy i interaktywne animacje. Dowiedzą się, jak efektywnie wykorzystywać Internet do dzielenia się osiągnięciami swoich uczniów i współpracowników oraz własnymi sukcesami ze środowiskiem lokalnym (lub całym światem). Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Strona | 15


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wybrane szkolenia proponowane w ramach projektu

Narzędzia internetowe w promocji i współpracy Do uczestniczenia w tym szkoleniu zapraszamy nauczycieli zainteresowanych promowaniem własnej placówki, a zarazem i samego siebie. Przeznaczone jest przede wszystkim dla nauczycieli, którzy planują współpracę z innymi wychowawcami, grupami uczniów, placówkami. W czasie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia służące do komunikacji (za pomocą tekstu, obrazu i głosu), do dzielenia się plikami, do interakcji z pomocą przygotowanego materiału multimedialnego. Dowiedzą się, jak za pomocą Internetu skutecznie promować swoje placówki, własne sukcesy oraz w jaki sposób publikować własne filmy czy audycje internetowe. Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Dziecko przy tablicy interaktywnej Szkolenie ma pomóc nauczycielom w stworzeniu bazy materiałów dydaktycznych możliwych do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną. W trakcie szkolenia nauczyciele poznają narzędzia tablicy interaktywnej, podzielą się informacjami na temat wykorzystywanych materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie, poznają metody zbierania materiałów z sieci i późniejszej obróbki tych materiałów w celu przystosowania ich do pracy z tablicą interaktywną na lekcjach. W czasie trwania szkolenia nauczyciele będą ćwiczyć umiejętność pracy z darmowymi aplikacjami oraz opracują własne materiały (np. karty pracy) pomocne w nauczaniu z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Czas trwania szkolenia wynosi 15 godzin lekcyjnych, realizowanych w 3 dni po 5 godzin.

Logo w nauczaniu zintegrowanym, cz. 1 i 2 Szkolenie ma na celu poznanie filozofii edukacyjnej języka Logo oraz konstruktywistycznej koncepcji uczenia się i nauczania. W trakcie szkolenia będą opracowane projekty i materiały pomocnicze do pracy nauczyciela. Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Zapraszamy na szkolenia związane z projektem Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym. Terminy szkoleń podane są w ogólnym harmonogramie szkoleń.

16 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej – pakiety edukacyjne Pakiety edukacyjne powstały jesienią 2009 roku w ramach realizacji projektu Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Projekt realizowany był przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (obecnie Ośrodek Rozwoju Edukacji) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na płycie znajduje się pięć pakietów, opracowanych przez zespół nauczycieli konsultantów i specjalistów merytorycznych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK), do bezpośredniego wykorzystania w szkole podczas pracy z dziećmi.

Pakiet: Zaczynamy pracę przy komputerze z małymi dziećmi Pakiet ten przedstawia specyfikę pracy z uczniem w wieku wczesnoszkolnym oraz zasady wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach w szkole. Znajdują się w nim opisy oraz przykłady zastosowań wartościowych aplikacji edukacyjnych i ciekawych stron internetowych.

Pakiet: Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla dzieci najmłodszych Materiały umieszczone w drugim pakiecie służą wyposażeniu nauczyciela w wiedzę i umiejętności praktyczne do samodzielnego projektowania i wykonywania pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera. Zawierają one opisy wykonania prostych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem programów biurowych PowerPoint, Word oraz programu do generowania krzyżówek EclipseCrossword.

Pakiet: Logo w nauczaniu zintegrowanym W jego skład wchodzą gotowe aplikacje – mikroświaty dydaktyczne – za pomocą których uczniowie rozwijają umiejętności określania kierunków, rozróżnianie obrotów w prawo i w lewo, odwzorowywania kształtów, odnajdywania elementów powtarzających się. Ćwiczą oni także umiejętność dodawania liczb całkowitych oraz kształcą spostrzegawczość i koncentrowanie uwagi.

Pakiet: Praca z grafiką, filmem, dźwiękiem W pakiecie omawiane są metody tworzenia filmów edukacyjnych złożonych z sekwencji zdjęć, zasady wyszukiwania różnych zdjęć oraz metody ich edycji. Opisany jest też szczegółowo proces tworzenia filmu w programie Photo Story.

Pakiet: Bezpieczeństwo dzieci najmłodszych pracujących z wykorzystaniem komputera Ostatni z omawianych pakietów poświęcony jest wprowadzeniu w zagadnienia związane z różnymi zagrożeniami występującymi w czasie pracy z komputerem, a w szczególności podczas korzystania z zasobów sieci Internet. W zwięzły sposób przedstawiono klasyfikację najczęściej występujących zagrożeń. Omówione zostały sposoby zapobiegania zagrożeniom oraz przykłady materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami.

Strona | 17


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Zapraszamy na szkolenia związane z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych. W ramach szkolenia nauczyciele otrzymują płytę z pakietami. Na płycie znajduje się podręcznik dla nauczyciela w formacie PDF, zawierający przewodnik metodyczny ułatwiający prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w poszczególnych pakietach. Podręcznik ten można także pobrać ze strony http://www.oeiizk.waw.pl/reforma – zakładka TIK w klasach I-III. Płyta z pakietami edukacyjnymi dołączona była do numeru 4/2009 Mazowieckiego Kwartalnika Edukacyjnego „Meritum”, którego tematem przewodnim są technologie informacyjno-komunikacyjne w nowej podstawie programowej. Terminy szkoleń podane są w ogólnym harmonogramie szkoleń.

18 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia Projektu Intel® Learning Series Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) zaprasza nauczycieli I, II, III etapu edukacyjnego na szkolenia przygotowujące do doprowadzenia zajęć z uczniami w ramach Projektu Intel® Learning Series. Intel® Learning Series jest kompleksowym rozwiązaniem dla edukacji – zawiera wszystkie niezbędne elementy, dzięki którym można prowadzić ciekawe lekcje z wykorzystaniem netbooków edukacyjnych (nazywanych CMPC lub Classmate PC), zaprojektowanych przez firmę Intel specjalnie do pracy w szkole. W skład Intel® Learning Series wchodzi opracowane przez Intela metodyczne szkolenie dla nauczycieli. Polska wersja tego szkolenia wraz z dedykowanym podręcznikiem nauczyciela została opracowana przez OEIiZK.

Kandydaci Szkolenie kierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkole podstawowej lub gimnazjum. W szkoleniu mogą brać udział nauczyciele posiadający: 1.

umiejętność posługiwania się komputerem i typowymi urządzeniami peryferyjnymi (klawiatura, monitor, mysz, drukarka) i pracy w środowisku Windows XP lub wyższym w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows,

2.

podstawową znajomość edytora tekstów, programu prezentacyjnego, arkusza kalkulacyjnego i pracy w sieci Internet – poczta elektroniczna, przegląd i wyszukiwanie informacji na stronach WWW.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o założenie konta na platformie obsługi szkoleń http://www.oeiizk.waw.pl/kursy, następnie w kursie Szkolenie Projektu Intel® Learning Series wypełnienie, wydrukowanie, potwierdzenie przez dyrektora placówki i odesłanie do OEIiZK formularza zgłoszeniowego.

Zakres szkolenia Uczestnicy w czasie 20-godzinnego szkolenia zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem komputerów Classmate PC. Tematyka szkolenia zawiera: 1.

Omówienie budowy i konfiguracji komputerów Classmate PC.

2.

Zapoznanie z oprogramowaniem e-Learning Class do zarządzania pracownią komputerów Classmate PC.

3.

Poznanie możliwości i sposobów znajdowania w sieci rozległej oprogramowania wspomagającego realizację i rozszerzającego program nauczania.

4.

Praktyczne wykorzystanie programów zainstalowanych na komputerach Classmate PC, w tym pakietu Microsoft Office, w procesie nauczania.

Strona | 19


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

5.

Poznanie metod tworzenia, przy pomocy programu PhotoStory, prostych filmów edukacyjnych zbudowanych z sekwencji zdjęć i nagranej narracji.

6.

Poznanie możliwości i sposobów znajdowania w sieci rozległej ciekawych materiałów w postaci zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych.

7.

Przedstawienie zasad wykonywania zdjęć przy pomocy aparatu cyfrowego oraz sposobów ich pobierania na dysk komputera i metod ich podstawowej edycji.

8.

Poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w szczególności z wykorzystaniem sieci Internet.

9.

Zapoznanie z przykładowymi aplikacjami technologii Web 2.0.

10. Omówienie zasad pracy metodą projektów z wykorzystaniem TIK, 11. Poznanie możliwości platformy Moodle wspomagającej zdalne nauczanie. 12. Praktyczne poznanie elementów środowiska Logomocja-Imagine. 13. Uwypuklenie roli współpracy z rodzicami w procesie nauczania z wykorzystaniem Classmate PC. Odpłatność za szkolenie wynosi 150 zł brutto dla pracowników pedagogicznych publicznych placówek województwa mazowieckiego oraz 250 zł brutto dla pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek województwa mazowieckiego. W koszt szkolenia wliczony jest podręcznik Intel® Learning Series, eLearning – indywidualne nauczanie z komputerem. Terminy szkoleń oraz zapisy na stronie http://www.oeiizk.waw.pl/kursy Kontakt do organizatora szkoleń OEIiZK: Dział Organizacji Szkoleń: Halina Chabros e-mail: halina.chabros@oeiizk.waw.pl, tel. 22 579-41-21

20 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Propozycje dla nauczycieli informatyki W drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 Ośrodek proponuje seminarium metodyczne MIG kierowane do nauczycieli informatyki w gimnazjum. Podczas kolejnych spotkań, planujemy wspólną pracę nauczycieli konsultantów z Ośrodka oraz uczestników zajęć nad rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów. Celem wykładów i ćwiczeń będzie: •

poznanie ważnych współczesnych idei pedagogicznych warunkujących sukcesy w nauczaniu, w szczególności: uczenia się przez realizację projektów, przez współpracę, kształcenia interdyscyplinarnego;

rozbudzanie aktywności ucznia, formy pracy z uczniem sprzyjające rozwojowi talentów informatycznych;

zwrócenie uwagi na właściwie przygotowanie świadomych odbiorców i użytkowników technologii informacyjnej, przyszłych obywateli społeczeństwa informacyjnego;

przedstawienie roli nauczyciela w świecie nowych technologii informacji i komunikacji;

pogłębienie wiedzy na temat środków informatycznych, poznanie najnowszych narzędzi, szczególnie związanych z rozwojem technik multimedialnych oraz nowych środowisk edukacyjnych;

uświadomienie zasad etycznych i niebezpieczeństw pojawiających się wraz z rozwojem cywilizacji komputerowej.

W tym roku będziemy zajmować się dydaktycznymi aspektami nauczania programowania oraz rozwiązywaniem zadań algorytmicznych w języku C++. Będziemy poruszać zagadnienia związane z wdrażaniem uczniów do myślenia algorytmicznego oraz pogłębiać umiejętności programistyczne potrzebne do rozwiązywania zadań konkursowych. Zaczniemy od prostych zagadnień – podstawowych informacji o pisaniu, kompilacji i uruchamianiu programów. Zwrócimy uwagę na kształcenie umiejętności myślenia algorytmicznego oraz podamy konkretne przykłady zadań i aktywności uczniów. Czekają nas trzy spotkania stacjonarne w wybrane czwartki o godz. 15:45 – 12, 26 IV oraz 17 V, pomiędzy spotkaniami praca metodą online na platformie Moodle http://moodle.oeiizk.waw.pl Zajęcia seminarium są bezpłatne.

Nowe szkolenia Zapraszamy także na bardzo ciekawe nowe szkolenia pt. Wprowadzenie do programowania w SCRATCH’u oraz Algorytmy w programach SCRATCH i BYOB. Szkolenia te przeznaczone są dla nauczycieli zajęć komputerowych w szkole podstawowej oraz informatyki w gimnazjum, którzy chcą poznać programy pozwalające na budowanie oraz wykonywanie algorytmów i prowadzić zajęcia wprowadzające do programowania. Podczas szkoleń uczestnicy zapoznają się z bezpłatnymi programami Scratch i BYOB pozwalającymi na układanie projektów multimedialnych z prostych bloków (odpowiedników instrukcji w językach programowania). Wykonane projekty można zapisywać na dysku komputera i umieszczać na stronie WWW społeczności użytkowników Scratcha (http://scratch.mit.edu). Projekty w Scratchu

Strona | 21


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

można tworzyć na każdym etapie edukacji, program BYOB jest nieco bardziej zaawansowany i przeznaczony raczej dla poziomu gimnazjum. Oba programy stymulują kreatywność uczniów, nie stawiając wysokich barier technicznych związanych z programowaniem.

Z oferty online Ośrodka chcielibyśmy również polecić szkolenia Podstawy programowania w języku Java – na odległość, Programowanie w języku PHP – na odległość.

22 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Propozycje dla uczniów zainteresowanych programowaniem w Logo Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą Programowanie w LOGO z wykorzystaniem środowiska Logomocja metodą online odbywały się wielokrotnie. Uczestnikami byli uczniowie biorący udział w konkursie miniLOGIA. Jeden kurs powstał specjalnie dla dzieci z terenów wiejskich. Przeszkoliliśmy już ponad 600 uczniów szkół podstawowych – miłośników programowania w Logo. Celem szkoleń było doskonalenie umiejętności programowania w Logo oraz poznanie środowiska Logomocja-Imagine. Ponadto, przy okazji, uczniowie doskonalili umiejętności komunikacji drogą elektroniczną oraz uczyli się, jak zdobywać nową wiedzę na kursach organizowanych z wykorzystaniem Internetu. W roku szkolnym 2011/2012 Ośrodek kontynuuje szkolenia dla uczniów. Odbywają się następujące szkolenia: 1.

Programowanie w Logo dla uczniów gimnazjów LogoGim – szkolenie na platformie e-learningowej Moodle http://eklasa.oeiizk.waw.pl od 2 I do 17 II. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie było ukończenie kursu wstępnego Żółw liczy i rysuje, który odbywał się od 1 do 16 XII 2011. Spotkania stacjonarne odbędą się – 5 I i 17 II, pomiędzy spotkaniami przewidywana jest praca metodą online na platformie. Liczba godzin – 10 godz. metodą online (kurs wstępny) + 4 godz. stacjonarne + 56 godz. metodą online.

2.

Programowanie w Logo dla uczniów szkół podstawowych LogoSP – szkolenie na platformie e-learningowej Moodle http://eklasa.oeiizk.waw.pl od 30 I do 9 III. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie było ukończenie kursu wstępnego Żółw liczy kąty i kroki, który odbywał się od 2 do 13 I. Spotkania stacjonarne odbędą się – 3 II i 9 III, pomiędzy spotkaniami przewidywana jest praca metodą online na platformie. Liczba godzin – 10 godz. metodą online (kurs wstępny) + 4 godz. stacjonarne + 56 godz. metodą online.

W roku szkolnym 2011/2012 Ośrodek jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu informatycznego dla uczniów szkół podstawowych Liga zadaniowa. Konkurs ten polega na samodzielnym rozwiązywaniu pięciu zadań w Logo. Konkurs rozpoczął się 1 października 2011 roku. Do konkursu można także przystąpić podczas jego trwania. Więcej informacji na stronie http://informatyka.oeiizk.waw.pl.

Strona | 23


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Konkurs na pokaz w Logomocji Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, po raz kolejny jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu na pokaz w Logomocji. Ponownie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do rywalizacji. Ogłaszamy konkurs na samodzielne wykonanie multimedialnego opowiadania lub gry własnego autorstwa w środowisku Logomocja – polska edycja Imagine na temat zgodny z tegoroczną edycją. Dalsze informacje i szczegóły technicznie oraz dokładny terminarz wraz z regulaminem konkursu znajduje się na stronie internetowej http://logo.oeiizk.waw.pl. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. W 2012 roku uczniowie mogą tworzyć projekty z następujących tematów: •

Uczniowie szkoły podstawowej – opowiadanie multimedialne Mądrość komputera? lub gra Piłkarzyki,

Uczniowie gimnazjów – opowiadanie multimedialne Ciekawe zastosowania komputerów lub gra Piłkarzyki.

Gra Piłkarzyki powinna być związana tematycznie z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Mile widziany jest wkład pracy w postaci własnej grafiki, czy też nagranie dialogów własnego autorstwa. Dodatkowo ogłaszamy niezależny konkurs na najciekawszą animowaną postać piłkarzyka przygotowaną w Edytorze postaci i zapisaną w formacie lgf.

24 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Propozycje dla nauczycieli matematyki Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki Szkolenie to przygotowano w dwóch wersjach: stacjonarnej oraz mieszanej. •

Szkolenie w wersji stacjonarnej realizowane jest w ciągu 20 godzin zajęć prowadzonych metodą tradycyjną.

Szkolenie w wersji mieszanej realizowane jest w ciągu dwóch spotkań stacjonarnych po 3 godziny oraz w ciągu 24 godzin pracy online na platformie szkoleniowej Ośrodka.

W trakcie obu szkoleń uczestnicy poznają program C.a.R.Metal – bezpłatny program komputerowy do nauczania i uczenia się matematyki, a w szczególności geometrii. Program umożliwia dynamiczną zmianę położenia punktów, pokazywanie miar odcinków, kątów, pól wielokątów, wykonywanie przekształceń geometrycznych na płaszczyźnie, konstruowanie wielościanów, tworzenie dynamicznych stron WWW z wykorzystaniem wykonanych wcześniej konstrukcji. Uczestnicy szkolenia nauczą się wykorzystywania tego programu do tworzenia pomocy dydaktycznych wspierających prowadzenie lekcji matematyki. Do obu wersji szkolenia przygotowano materiały z opisami wykonywanych konstrukcji i pomocy dydaktycznych oraz aplikacje wykonane w programie C.a.R.Metal opisane w materiałach tekstowych. Szkolenie to przeznaczone jest dla nauczycieli matematyki. Zapraszamy na nie również nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej, którzy chcą swoje lekcje wzbogacić w elementy matematyki.

Nowe szkolenie – Prezentowanie i publikowanie efektów projektu za pomocą narzędzi Web 2.0 Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów – opiekunów projektów edukacyjnych oraz nauczycieli informatyki lub innych specjalności, którzy chcą pracować z uczniami wykorzystując bezpłatne narzędzia Web 2.0 przeznaczone do prezentowania i publikowania wykonanych prac. Wybrane na szkolenie narzędzia umożliwiają tworzenie oraz współtworzenie prezentacji (w ZOHO Show) i multimedialnych plakatów, udostępnianie tworzonych prac członkom grupy projektowej, proste publikowanie efektów wykonanej pracy, dostęp do prezentacji i multimedialnych plakatów w dowolnym miejscu i czasie.

Strona | 25


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szczególnie polecane szkolenia Edukacyjne zastosowanie blogu w pracy bibliotekarza Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich poziomów nauczania, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi WEB 2.0 i Internetu. Szczególnie dedykowane jest dla nauczycieli, którzy chcą prowadzić Blog Edukacyjny – przyjazną w obsłudze stronę internetową, np. prostą witrynę biblioteki, projektu, grupy zainteresowań, czy też edukacji medialnej. W czasie szkolenia nauczyciele poznają narzędzie do publikowania w Internecie materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych lub prezentacji multimedialnych. Nauczą się efektywnie wykorzystywać Internet do budowania wiedzy i współdzielenia jej z innymi. Uczestnicy szkolenia na dwóch spotkaniach stacjonarnych oraz w czasie pracy online poznają kolejne etapy budowania Blogu – „od czytania do tworzenia”. Szkolenie będzie składało się z następujących etapów: Jak wykonać Blog – czytanie i tworzenie •

Wybieramy ciekawe dla edukacji tematy Blogów.

Komentujemy – współtworzymy Blog – subskrybujemy.

Utworzenie Blogu związanego z tematyką projektów i efektami własnej pracy •

Prezentacja realizowanego lub planowanego projektu edukacyjnego: •

ciekawych działań na terenie biblioteki lub w środowisku,

ważnych akcji i działań z udziałem biblioteki, klubu filmowego,

ciekawego tematu lub czasopisma.

Wykorzystanie Internetu jako źródła oraz narzędzia pozyskiwania informacji i narzędzi do tworzenia pomocy dydaktycznych i współdzielenia się własnymi pracami wśród nauczycieli.

Poznanie i praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi współpracujących z Blogiem.

Opracowanie projektu działań w zakresie edukacji medialnej z udziałem uczniów i nauczycieli – prezentacja edukacyjnych działań biblioteki w sieci. Szkolenie obejmuje 24 godziny zajęć i jest organizowane w systemie mieszanym: 2 spotkania po 5 godzin (do południa) oraz 14 godzin pracy metodą online lub 2 spotkania po 5 godzin (po południu) oraz 14 godzin pracy metodą online.

26 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0 Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą zastosować dydaktycznie komiks, jako ciekawą formę wizualizacji i nauczyć uczniów jego tworzenia. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z bezpłatnym, internetowym narzędziem do tworzenia komiksów wyposażonym w bogatą bibliotekę grafik, umożliwiającym wstawianie własnych zdjęć i tworzenie własnych postaci. Wykonane sceny komiksowe można drukować, zapisywać na dysku komputera, umieszczać na stronach WWW/Blogach. Komiks można zastosować na każdym etapie edukacji. To, jakie treści zawiera i dla kogo jest przeznaczony zależy od jego twórcy i pomysłu, jaki ma na jego wykonanie oraz późniejsze wykorzystanie.

Strona | 27


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy projektowej i edukacji międzykulturowej Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty szkoleniowej wspierającej działania w zakresie pracy projektowej w środowisku lokalnym, regionalnym, międzynarodowym, a także edukacji międzykulturowej. Naszą propozycję kierujemy do pracowników nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz nauczycieli wszystkich typów szkół. Proponujemy następujące szkolenia z tego zakresu:

Technologia informacyjna wspierająca planowanie projektów unijnych Podczas szkolenia zaplanowana zostanie krok po kroku realizacja projektu unijnego, łącznie z pracą z wnioskiem aplikacyjnym. Szkolenie obejmujące 15 godzin dydaktycznych realizowanych w formie mieszanej – dwa spotkania stacjonarne po 5 godzin każde i 5 godzin zajęć online.

Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci Warsztaty przygotowują do tworzenia i udostępniania treści edukacyjnych innym użytkownikom w serwisie społecznościowym. Poruszają również niezwykle istotny współcześnie aspekt edukacji nieformalnej. Szkolenie trwa 10 godzin i jest realizowane podczas 2 spotkań stacjonarnych.

Multimedialne zasoby o Światowym Dziedzictwie UNESCO Podczas szkolenia uczestnicy poznają źródła multimedialne i internetowe zawierające informacje o Światowym Dziedzictwie UNESCO oraz możliwości wykorzystania tej tematyki przy realizacji podstawy programowej (m.in. z przedmiotu geografia, historia, WOS, język polski), projektów edukacyjnych i współpracy międzynarodowej. Szkolenie trwa 10 godzin i jest realizowane podczas 2 spotkań stacjonarnych. Wszystkie szkolenia będą bazowały na najnowszych przykładach konkretnych praktyk i wymianie doświadczeń między uczestnikami szkoleń i prowadzącym zajęcia. Pozwolą również na wyszukanie, selekcję i tworzenie aktualnych plików tematycznych. Zapewniamy także konsultacje w zakresie: •

Tworzenia strategii współpracy międzynarodowej Państwa szkół i placówek.

Planowania europejskiej mobilności kadry nauczycielskiej.

Pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na rzecz edukacji.

Zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych.

Edukacji międzykulturowej.

28 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Propozycje dla nauczycieli różnych przedmiotów i pracowników placówek oświatowych Poniżej przedstawiamy szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów i pracowników placówek oświatowych, zainteresowanych zastosowaniami technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy dydaktycznej oraz jej ewaluacji.

Otwarte Zasoby Edukacyjne Szkolenie online przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, szkół i różnych poziomów nauczania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się samodzielnie z problematyką i zasobami tzw. Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Nauczą się też wykorzystywać takie zasoby w swojej codziennej pracy nauczycielskiej.

Ewaluacja wewnętrzna w szkole wspierana przez TIK Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów i nauczycieli różnych szkół i placówek oświatowych. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy o ewaluacji wewnętrznej i autoewaluacji oraz możliwościach jej wykorzystania w codziennej pracy szkoły lub placówki oświatowej. W czasie szkolenia słuchacze poznają szczegółowe uwarunkowania prawne dokonywania ewaluacji wewnętrznej, będą doskonalić wykorzystanie umiejętności TIK w projektowaniu i realizacji ewaluacji wewnętrznej oraz zobaczą możliwości platformy nauczania zdalnego Moodle w zakresie wspierania samokształcenia.

ABC o EWD i jej wykorzystaniu w szkole Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności na temat edukacyjnej wartości dodanej jako narzędzia pomagającego analizować efekty pracy – całej szkoły, zespołów nauczycielskich lub pojedynczych nauczycieli. W czasie szkolenia słuchacze nauczą się posługiwać Kalkulatorem EWD, będą doskonalić umiejętności interpersonalne oraz wykorzystanie zasady efektywnej pracy w zespole w celu wymiany dobrych praktyk. Przedstawiona zostanie też rola wykorzystania TIK w celu ciągłego doskonalenia swojej pracy.

WebQuest jak to łatwo powiedzieć i zrobić – 3 i 4 edycja szkolenia online Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów, szkół i różnych poziomów nauczania. Celem szkolenia jest promowanie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, przygotowanie nauczycieli do tworzenia i publikowania WebQuestów oraz zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania WebQuestów w procesie kształcenia. Również ważne jest praktyczne poznanie platformy edukacyjnej Moodle (i jego tzw. składowych jak np. fora dyskusyjne, blog, słownik, zadanie, głosowanie, wiki...), a także doświadczenie przez uczestników uczenia się zdalnego, społecznego i refleksyjnego. Każdy uczestnik szkolenia tworzy i publikuje swój własny WebQuest. Planowany termin rozpoczęcia 3 edycji 22 lutego 2012 roku, zaś 4 edycji 18 kwietnia.

Strona | 29


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Curriki – giełda narzędzi TIK Jest to cykl seminariów warsztatowych przeznaczony dla wszystkich nauczycieli (każdego poziomu edukacji, wszystkich przedmiotów) zainteresowanych poznawaniem narzędzi TIK (Web 2.0) i wykorzystaniem ich w pracy dydaktycznej, zwłaszcza przy pracy metodą projektu edukacyjnego. Celem warsztatów jest promowanie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, zapoznanie nauczycieli z różnymi narzędziami Web 2.0 przydatnymi w pracy dydaktycznej oraz wspólne wypracowanie nowych sposobów wykorzystania narzędzi Web 2.0 w procesie kształcenia. Te narzędzia to np. tworzenie prezencji Pecha Kucha (PowerPoint), publikowanie blogów (Blogger), tworzenie i publikowanie niezwykłych prezentacji (Prezi), tworzenie interaktywnych plakatów (Glogster), projektowanie i wykonanie komiksów (ToonDoo), zarządzanie, współdzielenie i tworzenie dokumentów online (DokumentyGoogle), wykorzystanie serwisów społecznościach do celów dydaktycznych i wychowawczych, itp. Zajęcia odbywają się w czwartki, co dwa tygodnie od godz. 16.00, po 5 godzin warsztat na wybrany temat. Planowane rozpoczęcie zajęć 1 marca 2012 roku (1, 15, 29 marca, 12, 26 kwietnia i 10, 24 maja).

„Chmura w Internecie” wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół, pracowników wydziałów oświaty urzędów gminnych i miejskich (pracowników samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za oświatę). Głównym celem szkolenia jest przedstawienie istotnych uwarunkowań informatyzacji placówki oświatowej poprzez wybrane aspekty zarządzania (zarządzanie zmianą, zarządzanie jakością, w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą) oraz zapoznanie uczestników ze sposobami wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w oświacie, z możliwościami jej wykorzystania w usprawnianiu pracy szkoły oraz kreowaniu wizerunku szkoły. Planowanych jest 5 spotkań po 5 godz., w tym 2 spotkania on-line na platformie Moodle – planowane rozpoczęcie zajęć 13 lutego 2012 roku.

30 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Projekt gimnazjalny Nowe prawo oświatowe stawia nowe wyzwania przed szkołami. 20 sierpnia 2010 roku Minister Edukacji Narodowej opublikował rozporządzenie w sprawie zmian w ocenianiu. Projekt edukacyjny staje się powszechną i obowiązkową metodą kształcenia w gimnazjum. OEIiZK podjął szereg działań pomagających gimnazjom wdrożyć tę zmianę: Organizacja, we współpracy z Kuratorium Oświaty, konferencji informacyjnej dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów Projekty gimnazjalne wspierane przez TIK. Materiały z konferencji dostępne są na platformie szkoleniowej Ośrodka pod adresem:

http://szkolenia.oeiizk.waw.pl/course/view.php?id=83

Opracowanie poradnika Narzędzia TIK wspomagające projekt gimnazjalny. Poradnik jest do pobrania na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji:

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=992

Zbieranie i aktualizacja zasobów internetowych dotyczących projektu gimnazjalnego. Wkrótce zostaną one opublikowane na stronach Ośrodka.

Przygotowanie oferty szkoleniowej wspierającej nowe zadania gimnazjów poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Zwracamy szczególną uwagę na pozycje w ofercie Ośrodka:

Szkolenie e-learningowe „WebQuest, jak to łatwo powiedzieć … i zrobić” 40 godzinne szkolenie e-learningowe wprowadzające nauczycieli w świat WebQuestu – internetowego narzędzia wspomagającego nauczycieli i uczniów w pracy metodą projektów. Rozpoczęcie 3 edycji przewidziano w dniu 22 lutego, zaś 4 edycji w dniu 18 kwietnia 2012 roku.

Cykl seminariów warsztatowych zatytułowanych „Curriki – giełda narzędzi TIK” Otwarte dla wszystkich chętnych nauczycieli spotkania organizowane co dwa tygodnie, pozwalają za każdym razem poznać nowe narzędzie TIK i wypracować w grupie różne sposoby jego zastosowania w procesie dydaktycznym (np. w projekcie edukacyjnym). W planie m.in. Pecha Kucha, blog, narzędzia do tworzenia komiksów, Prezi, Glogster itp. Pierwsze zajęcia zaplanowano w czwartek 1 marca 2012 roku.

Oferta innych szkoleń wspierająca realizację projektów w gimnazjach Obok każdej nazwy szkolenia znajdują się numery symbolizujące fazy projektu wg następującego podziału: 1.

Wybranie tematu projektu edukacyjnego.

2.

Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji.

3.

Wykonanie zaplanowanych działań.

4.

Publiczne przedstawienie rezultatów.

Strona | 31


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

PONIEDZIAŁEK Nazwa szkolenia Zastosowania edytora tekstu Word

Symbol szkolenia

Faza projektu

ED

1+2

CD

3+4

DNIP

3+4

Symbol szkolenia

Faza projektu

Tworzenie dokumentów HTML

HTML

3+4

Arkusz kalkulacyjny dla początkujących

ARKP

3

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Faza projektu

Tworzenie prezentacji multimedialnych dla potrzeb biblioteki, na odległość

BIBPPONL

4

Zastosowania edytora graficznego CorelDraw Narzędzia internetowe w promocji i współpracy

WTOREK Nazwa szkolenia

ŚRODA

ED

1+2

WST

1+2+3+4

Symbol szkolenia

Faza projektu

FSE

1

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 1

DGFD1

3

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 2

DGFD2

3

WPP

4

Zastosowania edytora tekstu Word Podstawy użytkowania i zastosowań komputera

CZWARTEK Nazwa szkolenia Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci

Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint

32 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

PIĄTEK Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Faza projektu

Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa

PICASA

3+4

ARKS

3

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Faza projektu

Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, na odległość

CaRMONL

3

KOM

3+4

Arkusz kalkulacyjny dla średnio zaawansowanych

SOBOTA

Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0

Szczegółowe informacje są umieszczone w harmonogramie szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni).

Strona | 33


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia online w OEIiZK Od kilku lat Ośrodek proponuje szkolenia online. Oferta szkoleń jest bogatsza z każdym rokiem. Bazujemy na bardzo popularnej, darmowej platformie Moodle. Moodle jest środowiskiem przeznaczonym do tworzenia szkoleń prowadzonych przez Internet. Jest to rozwijający się projekt, przygotowany, aby wspierać społeczny konstrukcjonizm jako podstawę edukacji. Moodle jest rozprowadzane darmowo jako oprogramowanie Open Source. Oznacza to, że Moodle podlega prawom autorskim, ale można tę aplikację kopiować, używać i modyfikować, m. in. pod warunkiem, że oryginalna licencja nie zostanie zmieniona. W kategorii DEMO można zapoznać się z przykładowymi szkoleniami, są to krótkie formy dostępne dla każdego, wystarczy założyć konto. Materiały można przeglądać i zadania rozwiązywać w dowolnym czasie, szkolenia tej kategorii charakteryzują się tym, że nie mają prowadzącego. Z oferty online szczególnie chcielibyśmy polecić szkolenia: Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, Programowanie w języku PHP, Podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli chemii, Wprowadzenie do programowania w języku C++, Podstawy programowania w języku Java, WebQuest jak to łatwo powiedzieć i zrobić… Rozpoczęcie 3 edycji szkolenia WebQuest jak to łatwo powiedzieć i zrobić… przewidziano w dniu 22 lutego 2012, zaś 4 edycji w dniu 18 kwietnia 2012 roku. Szkolenia nauczycieli w ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół także są realizowane w trybie mieszanym – szkolenia K, M, I, OCM. Ciekawą propozycją jest szkolenie online Otwarte Zasoby Edukacyjne. Rozpoczęcie szkolenia nastąpi po zebraniu grupy. Zapraszamy na platformę http://moodle.oeiizk.waw.pl. Informacje o szkoleniach zamieszczamy także na głównej stronie OEIiZK – http://www.oeiizk.waw.pl w dziale Szkolenia.

34 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia zespołów przedmiotowych W II semestrze roku szkolnego 2011/2012 oferujemy 4 godzinne szkolenia zespołów przedmiotowych nauczycieli fizyki, chemii, biologii, geografii, przyrody w następujących obszarach: 1.

2.

3.

4.

5.

Doświadczenia przyrodnicze z komputerem •

Pomiary wspomagane komputerowo w szkolnej pracowni i w terenie.

Ćwiczenia w grupach 2 osobowych.

Analiza wyników pomiaru.

Wykorzystanie platformy Moodle w nauczaniu •

Wspomaganie nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Zasady pracy na platformie.

Przykłady różnych narzędzi dostępnych na platformie (quizy, zadania otwarte, fora dyskusyjne, ankiety, słownik).

Internet i wolne oprogramowanie •

Europejska współpraca szkół – projekty międzynarodowe.

Internet jako źródło wolnego oprogramowania edukacyjnego.

Prawa autorskie w Internecie.

Tablica interaktywna na lekcjach przedmiotów przyrodniczych •

Rodzaje tablic i zasady pracy.

Oprogramowanie tablicy – przykłady aplikacji.

Przykłady wykorzystania tablicy na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

Modelowanie i symulacje komputerowe •

Podstawy modelowania komputerowego, przykłady oprogramowania umożliwiającego budowę modeli i prowadzenie symulacji różnych procesów.

Modele i symulacje w Modellusie.

Budowa prostego modelu i opartej na nim animacji.

Szkolenia będą prowadzone metodą warsztatową przez nauczycieli konsultantów, specjalistów przedmiotowych. Mogą odbywać się w szkolnej pracowni komputerowej lub w pracowniach Ośrodka. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób istnieje możliwość organizacji szkolenia w dwóch grupach. Prosimy o wybór tematyki szkolenia. Terminy i godziny szkoleń są do uzgodnienia. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Odpłatność za szkolenie: 500 zł za grupę (do 15 osób). Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje Dział Organizacji Szkoleń.

Strona | 35


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Nowoczesne nauczanie/uczenie się przedmiotów przyrodniczych

Projekt „ICT for Innovative Science Teachers Technologie informacyjne i komunikacyjne dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych” W październiku 2011 zakończył się dwuletni projekt ICT for Innovative Science Teachers (ICT for IST), koordynowany przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach programu Leonardo da Vinci (nr projektu 2009-1-PL1-LEO05-0546). Uczestnikami projektu byli autorzy oprogramowania edukacyjnego, dedykowanego przedmiotom przyrodniczym, naukowcy i edukatorzy zajmujący się doskonaleniem nauczycieli z Austrii, Cypru, Czech, Holandii, Polski i Wielkiej Brytanii. Opracowane materiały szkoleniowe do nauczania/uczenia się przedmiotów przyrodniczych (fizyki, chemii i biologii) z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych nazwano Pakietem ICT for IST. Składa się on z płyty DVD zawierającej: • 12 modułów tematycznych, złożonych z części teoretycznej oraz opisu ćwiczeń uczniowskich, doświadczeń wspomaganych komputerowo, wideo pomiarów i zadań z  wykorzystaniem modeli i symulacji zjawisk przyrodniczych, • Zestaw plików do wykonania ćwiczeń w środowisku Coach 6 i Insight oraz przykładowe wyniki, • Filmy instruktażowe do wybranych doświadczeń wspomaganych komputerowo, opisanych w modułach tematycznych, • Symulacje opisane w modułach wraz z przeglądarką Simulation Insight Player, • Poradnik metodyczny dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i trenerów, • Wartościowe artykuły, opublikowane przez uczestników projektu, dotyczące m. in. pedagogicznych aspektów nauczania przedmiotów przyrodniczych wspieranego przez nowoczesne technologie.

36 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Materiały te były testowane w czasie szkoleń pilotażowych we wszystkich krajach partnerskich i są rozpowszechniane podczas różnych konferencji krajowych i zagranicznych. Otrzymali je uczestnicy ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w dniu 28 października 2011 w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Pakiet może być stosowany podczas szkoleń nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz na zajęciach edukacyjnych, głównie w szkołach ponadgimnazjalnych. Może być cenną pomocą w dwujęzycznym nauczaniu fizyki, chemii i biologii – moduły tematyczne i przewodnik występują w angielskiej i polskiej wersji językowej, a niektóre z nich zostały też przetłumaczone na język niemiecki, holenderski i czeski. Więcej informacji na stronie internetowej projektu http://ictforist.oeiizk.waw.pl Istnieje możliwość prezentacji materiałów podczas różnych konferencji dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub organizacji 20-godzinnego szkolenia Pomiary i modelowanie zjawisk przyrodniczych z Pakietem ICT for IST. Program szkolenia dostępny na stronie internetowej Ośrodka http://www.oeiizk.waw.pl/programy_pdf/ict4ist.pdf Zapraszamy do współpracy! Elżbieta Kawecka Koordynator projektu ICT for IST nauczyciel konsultant OEIiZK mail: elzbieta.kawecka@oeiizk.waw.pl

Strona | 37


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Otwarta pracownia dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum Technologia informacyjna na lekcjach fizyki, chemii, geografii Komputer na lekcjach przyrody Zapraszamy na lekcje otwarte dla uczniów szkół ponadpodstawowych z chemii, fizyki i geografii oraz dla uczniów szkół podstawowych z przyrody. Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka przy ul Nowogrodzkiej 73 w poniedziałki w godzinach 10:00 – 13:15 (chemia, fizyka i geografia) oraz we wtorki w godzinach 11:30 – 13:15 (przyroda). Lekcje prowadzone będą w układach: chemia/fizyka, fizyka/geografia, chemia/geografia, przyroda. Zajęcia przeznaczone są dla całej klasy, która dzielona jest na dwie grupy. Każda grupa uczestniczy w innej lekcji, po 15 minutach przerwy następuje zamiana grup. Lekcje z przyrody odbywają się dla całej grupy jednocześnie. Tematyka zajęć: Uczniowie wykonują doświadczenia chemiczne, fizyczne i przyrodnicze z wykorzystaniem interfejsów pomiarowych w pracowni komputerowej, analizują dane i przedstawiają je w różnej formie (tabele, wykresy, diagramy), pracują z pakietem edukacyjnym opartym na technologii GIS, modelują i symulują procesy chemiczne, fizyczne, przyrodnicze. Zajęcia prowadzą nauczyciele konsultanci Ośrodka. Uczniowie mają zapewniony dostęp do stanowisk komputerowych wraz z odpowiednim wyposażeniem i oprogramowaniem. Przy zapisach pierwszeństwo mają szkoły, z których nauczyciele przedmiotów przyrodniczych uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek. Wymagana jest obecność nauczycieli przedmiotów przyrodniczych podczas lekcji. Karta zgłoszenia dostępna na stronie CTN http://ctn.oeiizk.waw.pl. Zapisy: •

Małgorzata Chmurska – tel. 22 626-83-90 (91) wew. 106, fax: 22 626-92-50

sekretariat tel. 22 626-83-90 (91)

e-mail: malgorzata.chmurska@oeiizk.waw.pl lub ulaw@oeiizk.waw.pl

38 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wspieranie doradców metodycznych Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów jako wyspecjalizowana placówka zajmującą się doskonaleniem w zakresie informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych za jedno ze swoich priorytetowych zadań przyjmuje doskonalenie wszystkich doradców w zakresie wprowadzania i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. W założeniach Ośrodka, doradca metodyczny jako osoba mająca ogromne doświadczenie w nauczaniu swojego przedmiotu, sam stosuje w swojej pracy TIK (np. prowadzi własną stronę WWW, posługuje się pocztą elektroniczną, przygotowuje komputerowe prezentacje, prowadzi szkolenia e-learningowe itp.) oraz wskazuje nauczycielom swojego przedmiotu kierunki i dzieli się swoją wiedzą, jak właściwie zastosować TIK w nauczaniu. Ma to tym większe znaczenie od czasu, gdy MEN wprowadziło standardy przygotowania każdego nauczyciela w zakresie TIK. Ośrodek proponuje następujące formy współpracy z doradcami metodycznymi wszystkich przedmiotów: 1.

2.

W zakresie doskonalenia umiejętności doradcy metodycznego w posługiwaniu się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi w pracy własnej doradcy i jako nauczyciela przedmiotu: •

bezpłatne korzystanie doradców z całej oferty szkoleniowej OEIiZK,

bezpłatne korzystanie ze specjalnej oferty OEIiZK, przygotowanej dla doradców metodycznych w zakresie pomocy w ich pracy z nauczycielami,

bezpłatne organizowanie przez doradców dla nauczycieli przez nich zaproszonych konferencji metodycznych poświęconych stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami, z udziałem nauczycieli konsultantów OEIiZK,

zakładanie na serwerze OEIiZK skrzynek pocztowych dla doradców i udostępnianie miejsca na serwerze na strony WWW doradców metodycznych oraz publikowanie artykułów i innych materiałów metodycznych opracowanych przez doradców na serwerze edukacyjnym OEIiZK,

specjalny dyżur trenerski, w każdy piątek tygodnia w sali 10 przy ul. Nowogrodzkiej 73.

W zakresie współpracy doradców z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz organami zajmującymi się nadzorem prac doradców metodycznych: •

organizowanie konferencji metodycznych dla doradców metodycznych różnych przedmiotów ukierunkowanych na stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i pracach doradcy,

organizowanie spotkań, konferencji metodycznych na prośbę lub we współpracy, np. z  MSCDN, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, WCIES, Biurem Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.

Strona | 39


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Warsztaty dla doradców metodycznych Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oferuje następujące warsztaty pedagogiczne, specjalnie opracowane i kierowane do doradców metodycznych: •

Platforma Moodle narzędziem doradcy metodycznego

Stylowa praca doradcy z użyciem edytora Word – zaawansowany kurs dla doradców metodycznych, szkolenie warsztatowe lub na odległość

Arkusz kalkulacyjny w pracy doradcy metodycznego

Tworzenie strony WWW doradcy metodycznego

Warsztaty są przeznaczone dla szkolnych doradców metodycznych zainteresowanych zastosowaniami środków technologii informacyjno - komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów, stanowiących obszar ich doradztwa i w pracy własnej oraz zastosowania konkretnych aplikacji (platformy Moodle, edytora Word, arkusza kalkulacyjnego Excel) w swojej pracy doradcy przedmiotowego i nauczyciela przedmiotu. Warsztaty obejmują 40 godzin zajęć lekcyjnych w systemie 5 dni po 8 godzin zajęć dziennie. Podczas zajęć związanych z pracą na platformie Moodle doradcy poznają możliwości platformy oraz na szkoleniu związanym z tą platformą jednocześnie tworzą swój własny kurs e-learningowy. W ramach zajęć proponujemy wykłady i pokazy, dyskusje, projekty dydaktyczne, pracę w grupach, pracę indywidualną przy komputerze oraz indywidualne konsultacje u nauczycieli konsultantów Ośrodka. Uwaga! Kurs Stylowa praca doradcy z użyciem edytora Word – zaawansowany kurs dla doradców metodycznych – obecnie dostępny jest też w wersji online na platformie szkoleniowej OEIiZK: http://szkolenia.oeiizk.waw.pl. Każdy doradca może wziąć też udział w nowym indywidualnym, kilkugodzinnym szkoleniu Otwarte Zasoby Edukacyjne dostępnym na platformie szkoleniowej Ośrodka (kategoria Inne). Szkolenie polega na samodzielnym zapoznaniu się z problematyką i zasobami Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Proponujemy również warsztaty jednodniowe, dotyczące konkretnych tematów, które są przydatne w pracy doradcy: •

Blogi edukacyjne

Korespondencja seryjna

Zagrożenia komputerowe

Prezi – tworzenie prezentacji w chmurze internetowej

40 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Dostępne są również szkolenia archiwalne (możliwe jest indywidualne uruchomienie każdego z tych szkoleń po zebraniu się grupy): •

Technologia informacyjna i komunikacyjna w kształceniu przedmiotowym i zintegrowanym

Bazy danych w pracy doradcy metodycznego

Eksperyment wspomagany komputerowo

Poczta elektroniczna

Program prezentacyjny PowerPoint

Warsztaty dla doradców metodycznych różnych przedmiotów – jeśli co najmniej sześciu doradców zechce w ustalonych terminach szkolić się według przedstawionych poniżej tematów Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rostkowska Proszę zgłaszać chęć udziału w warsztatach w Dziale Organizacji Szkoleń. Arkusz kalkulacyjny w pracy doradcy metodycznego – 5 spotkań po 8 godz.= 40 godz. Tworzenie strony WWW doradcy metodycznego – 5 spotkań po 8 godz.= 40 godz. Stylowa praca doradcy z użyciem edytora Word – zaawansowane szkolenie dla doradców metodycznych – 5 spotkań po 8 godz.= 40 godz. Platforma Moodle narzędziem doradcy metodycznego – 5 spotkań po 8 godz.= 40 godz. Poczta elektroniczna w pracy doradcy metodycznego – jedno spotkanie Korespondencja seryjna w pracy doradcy metodycznego – jedno spotkanie Zagrożenia komputerowe – jedno spotkanie Stylowa praca doradcy lub dyrektora szkoły w edytorze Word, na odległość Razem 40 godz.

Doradcy, którzy nie mają czasu lub potrzeby uczęszczać na proponowane regularne warsztaty (nie zbierze się oczekiwana liczba sześciu słuchaczy) mogą korzystać z ustalonych w naszym Ośrodku dyżurów trenerskich. W każdy piątek od godziny 900 w sali nr 10 przy ul. Nowogrodzkiej 73 doradca będzie mógł pod opieką trenera doskonalić swoje umiejętności z tej dziedziny TIK, która mu jest w danej chwili potrzebna do jego pracy. Np. może pod opieką trenera uaktualniać swoją stronę WWW, przygotowywać prezentację, przygotowywać swój kurs na Moodle lub poprosić o specjalny zestaw ćwiczeń dla siebie np. z arkusza kalkulacyjnego, itp. W przypadku indywidualnych potrzeb doradców oraz przed przyjściem na dyżur prosimy kontaktować się bezpośrednio z Małgorzatą Rostkowską – malgorzata.rostkowska@oeiizk.waw.pl.

Szczegółowe programy szkoleń są dostępne na stronie Ośrodka http://www.oeiizk.waw.pl w dziale Szkolenia, grupa Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy doradcy metodycznego.

Strona | 41


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Podyplomowe Studia Informatyki dla Nauczycieli Od wielu lat Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z OEIiZK organizuje Podyplomowe Studia Informatyki dla Nauczycieli. Studia I Stopnia przygotowują do nauczania informatyki i zajęć komputerowych w szkołach podstawowych, informatyki w gimnazjach oraz informatyki w zakresie podstawowym i technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Studia II Stopnia przygotowują do nauczania informatyki w zakresie rozszerzonym w szkołach ponadgimnazjalnych. Słuchaczami Studiów I Stopnia mogą być czynni nauczyciele, osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub ukończone 6 semestrów jednolitych studiów magisterskich na jednym z następujących kierunków studiów: astronomia, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka, fizyka techniczna, informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka lub posiadające tytuł licencjata, inżyniera lub magistra innego niż wymienione kierunki i legitymujące się dokumentami poświadczającymi ukończenie 80 godzinnego szkolenia z zakresu technologii informacyjnej. Ponadto od kandydatów wymaga się umiejętności posługiwania się komputerem na poziomie podstawowym i pracy w środowisku Windows. Umiejętności te powinny być poświadczone świadectwem ukończenia odpowiednich szkoleń. W szczególnych przypadkach kandydaci, którzy nie posiadają takich zaświadczeń mogą zostać poddani egzaminowi kwalifikacyjnemu. Na Studia II Stopnia przyjmowani są absolwenci Studiów I Stopnia oraz osoby, które zdadzą egzamin wstępny z materiału ze Studiów I stopnia. OEIiZK oferuje szkolenia, które umożliwiają osiągnięcie wymaganych kompetencji. Program Studiów I Stopnia Nauka obejmuje 360 godzin zajęć, w tym 122 godziny wykładów i 238 godzin ćwiczeń/ konwersatoriów. Zajęcia odbywają się w ciągu trzech semestrów i obejmują następujące przedmioty: •

Warsztat pracy nauczyciela informatyki i TI

Wprowadzenie do programowania

Przetwarzanie i organizowanie danych: arkusz kalkulacyjny

Opiekun pracowni komputerowej

Internet i multimedia

Przetwarzanie i organizowanie danych: bazy danych

Programowanie

Metodyka nauczania technologii informacyjnej i informatyki

Seminarium dyplomowe

Podstawy i zastosowania informatyki

Program Studiów II Stopnia Nauka obejmuje 388 godzin zajęć, w tym 128 godzin wykładów i 260 godzin ćwiczeń/ konwersatoriów.

42 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Zajęcia odbywają się w ciągu trzech semestrów i obejmują następujące przedmioty: •

Matematyka dla Informatyki

Programowanie obiektowe

Bazy danych

Programowanie aplikacji

Systemy operacyjne

Algorytmy i struktury danych

Programowanie na potrzeby Internetu

Metodyka nauczania informatyki

Seminarium dyplomowe

Zajęcia na Studiów I i II Stopnia odbywają się systemem zjazdowym (w soboty i w niedziele). Każdy przedmiot kończy się egzaminem. Słuchacz studiów jest zobowiązany do przygotowania pracy dyplomowej. Nadzór i opiekę merytoryczną nad pracą sprawuje promotor, wybrany przez słuchacza spośród osób prowadzących zajęcia na studiach. Po pozytywnym zaopiniowaniu pracy przez promotora słuchacz przystępuje do egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy zdaje się przed trzyosobową Komisją wyznaczoną przez Kierownika Studium (w jej skład wchodzi promotor). Końcowa ocena ze studiów jest obliczana na podstawie: •

ocen z egzaminów,

oceny pracy dyplomowej,

oceny egzaminu dyplomowego.

Nabór na studia trwa w sposób ciągły, po zebraniu się grupy 30 słuchaczy uruchamiany jest kolejny potok. Odpłatność za semestr wynosi 1200 zł. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Ośrodka. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.oeiizk.waw.pl oraz w sekretariacie Studium: Lidia Hekner, tel. 22 579 41 60, e-mail: studium@oeiizk.waw.pl

Strona | 43


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Podyplomowe Studia „Edukacja wczesnoszkolna z technologią informacyjną” Zapraszamy na 3-semestralne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z technologią informacyjną organizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (I lub II stopnia) oraz mających przygotowanie pedagogiczne. W ramach studiów podyplomowych słuchacze zapoznają się z wiedzą z zakresu teorii edukacji wczesnoszkolnej, poznają metodykę i podstawy programowe edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, techniczno-plastycznej i muzycznej, a także zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z dziećmi w młodszym wieku szkolnym w zakresie technologii informacyjnej. Słuchacze uzyskają kwalifikacje i kompetencje wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela w klasach 0-3 w szkole podstawowej oraz otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z technologią informacyjną. Plan studiów przewiduje między innymi następujące przedmioty: •

Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Trening umiejętności wychowawczych

Komunikacja interpersonalna

Kultura języka

Emisja głosu

Diagnostyka pedagogiczna

Język angielski

Dziecko niepełnosprawne w szkole i rodzinie

Warsztat pracy nauczyciela w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Tworzenie i publikowanie dokumentów w sieci

Multimedialne pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela

Metodyka pracy z komputerem w nauczaniu wczesnoszkolnym

Zajęcia w ramach przedmiotów informatycznych będą prowadzone przez nauczycieli konsultantów Ośrodka. Informacje na temat studiów są dostępne na stronie Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP http://www.wsp.edu.pl, zakładka Studia podyplomowe. Rekrutację prowadzi WSP ZNP.

44 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych „miniLOGIA – Grafika w Logo” Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów corocznie organizuje Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA. Od roku szkolnego 2006/07 stał się on konkursem przedmiotowym organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Głównym celem Konkursu jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań algorytmicznych polegających na tworzeniu grafiki z wykorzystaniem języka Logo. Konkurs jest trzyetapowy: I etap – szkolny, II etap – rejonowy, III etap – finał. I etap – szkolny polega na samodzielnym rozwiązywaniu czterech zadań konkursowych. Uczestnicy I etapu mogą rozwiązywać zadania konkursowe w wybranym przez siebie miejscu i czasie. II etap – rejonowy polega na samodzielnym rozwiązywaniu trzech zadań konkursowych w wyznaczonym miejscu i czasie. Zawody odbywają się w pracowniach komputerowych OEIiZK w Warszawie oraz w wyznaczonych szkołach. III etap – finał polega, podobnie jak II etap, na samodzielnym rozwiązywaniu trzech zadań konkursowych w wyznaczonym miejscu i czasie. Zawody odbywają się w pracowniach komputerowych OEIiZK w Warszawie. Zapraszamy na stronę WWW konkursu http://minilogia.oeiizk.waw.pl celem zapoznania się z regulaminem konkursu, terminami kolejnych etapów. Literatura pomocnicza podczas przygotowań do Konkursu •

Borowiecka A., Borowiecki M., Chechłacz K., Jochemczyk W., Olędzka K., Samulska A. Konkursy Informatyczne miniLOGIA i Liga zadaniowa 2002/03-2009/10, OEIiZK 2010.

Jochemczyk W., Krajewska-Kranas I., Kranas W., Samulska A., Wyczółkowski M. Lekcje z komputerem, podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, WSiP 2004.

Walat A. – Wprowadzenie do Logomocji, OEIiZK 2003.

Witryna internetowa http://minilogia.oeiizk.waw.pl Informacje o konkursie, zbiór zadań przygotowujących do Konkursu, archiwum zadań z Konkursu.

Zbiór zadań w witrynie internetowej http://logia.oeiizk.waw.pl (Zadania I etapu).

Strona | 45


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Konkurs informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych „LOGIA – Logo i algorytmy” Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów corocznie organizuje na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty przedmiotowy konkurs informatyczny dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego LOGIA. Historia konkursu jest długa – pierwszy taki konkurs został przeprowadzony w 1994 roku. W obecnej formie konkurs funkcjonuje od roku szkolnego 2000/2001. Od samego początku konkurs polega na rozwiązywaniu zadań algorytmicznych w środowisku Logo. Celem konkursu jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych. Efektem konkursu jest podniesienie poziomu kształcenia informatycznego w gimnazjach. Konkurs LOGIA jest trójetapowy. Pierwszy etap konkursu – szkolny – polega na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów czterech zadań konkursowych z dziedziny grafiki oraz definiowania funkcji liczbowych, w dowolnym miejscu i czasie. Odbywa się najczęściej w listopadzie. Rozwiązania zadań, w formie elektronicznej, uczniowie oddają nauczycielowi informatyki, który ocenia je według kryteriów ustalonych przez organizatorów. Warunkiem zakwalifikowania do zawodów drugiego etapu jest uzyskanie co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów. Drugi etap konkursu – rejonowy – polega na samodzielnym rozwiązywaniu trzech zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji w Logo i przetwarzaniu słów, w warunkach kontrolowanej samodzielności. Zawody odbywają się zwykle w lutym lub w marcu, w pracowniach komputerowych wytypowanych szkół i trwają 120 minut. Wszystkie rozwiązania uczestników zawodów drugiego etapu są zapisywane w formie elektronicznej, wraz z zakodowanymi danymi uczestników. Zespół Zadaniowy w oparciu o ustalone testy ocenia wszystkie rozwiązania i przedstawia Wojewódzkiej Komisji Konkursu wyniki punktowe bez nazwisk uczestników. Liczbę uczestników kwalifikowanych do zawodów III etapu (finału) ustala Wojewódzka Komisja Konkursu. Kwalifikuje ona do zawodów III etapu tych uczestników, których rozwiązania zadań etapu II zostaną ocenione najwyżej. Zawody finałowe (trzeciego etapu) odbywają się w marcu, w pracowniach OEIiZK i mają charakter podobny, jak zawody drugiego etapu. Należy rozwiązać cztery zadania, dodatkowo dotyczą one także przetwarzania list. Uczniowie, którzy przystąpili do III etapu Konkursu i otrzymali dodatnią liczbę punktów za swoje rozwiązania zadań, uzyskują tytuł Finalisty. Laureatami zostają uczestnicy zawodów III etapu, których rozwiązania zadań tego etapu zostaną ocenione najwyżej. Liczbę Laureatów ustala Wojewódzka Komisja Konkursu. Finaliści i laureaci konkursu LOGIA otrzymują preferencje przy ubieganiu się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci konkursu przyjmowani są do wybranej szkoły poza zwykłą procedurą kwalifikacyjną, a finaliści otrzymują punkty za szczególne osiągnięcia. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że laureaci konkursu nie są zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego, ponieważ informatyka nie jest objęta tym egzaminem. Informacje o konkursie przekazywane są pocztą elektroniczną na adresy mazowieckich gimnazjów, znajdujące się w SIO, w listopadzie każdego roku, przed rozpoczęciem pierwszego etapu. Bieżące informacje można też znaleźć na stronie konkursu http://logia.oeiizk.waw.pl. Znajduje się tam też zbiór treści zadań wszystkich dotychczasowych konkursów.

46 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Edukacyjne programy wyjazdowe dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i bibliotekarzy Na mocy porozumienia zawartego z Unią Europejskich Federalistów z siedzibą w Łodzi (http://www.uef.lodz.pl) od 2006 roku Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizuje edukacyjne, zagraniczne programy wyjazdowe dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i bibliotekarzy, których celem wyjazdów jest umożliwienie poznania doświadczeń z wykorzystywaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej w systemach bibliotecznych oraz systemach edukacyjnych w Europie. Kadra kierownicza oświaty oraz nauczyciele uczestniczą w wyjazdach poruszających tematy wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnej w nauczaniu dzieci i dorosłych oraz organizacji i zarządzaniu szkołą w krajach Europy. Podczas wyjazdów uwzględniana jest tematyka dotycząca metodyki nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Bibliotekarze poznają systemy biblioteczne w krajach Europy, metody i formy pracy z czytelnikami, rozwiązania metodyczne i organizacyjne związane z wdrażaniem komputeryzacji i wykorzystywaniem technologii informacyjnych w bibliotekach. Każdy wyjazd edukacyjny zawiera elementy turystyczne, mające na celu przedstawienie dziedzictwa kulturowego danego kraju. W ramach współpracy dotychczas zrealizowane zostały następujące programy: •

„Skomputeryzowane biblioteki – centra informacyjne i multimedialne” – wyjazdy do Belgii, Francji, Szwajcarii, Północnych Włoch.

„Biblioteki Austrii, Liechtensteinu, Francji i Niemiec – nowoczesne centra multimedialne”.

„Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu oraz doskonalenie nauczycieli w tym zakresie” – wyjazdy do Holandii, Finlandii, Anglii, Austrii, Francji.

W 2012 roku (wrzesień/październik) nauczyciele, kadra kierownicza oświaty oraz bibliotekarze wezmą udział w następujących programach: •

„Skomputeryzowane biblioteki – centra informacyjne i multimedialne Francji na przykładzie Paryża” (Montmorency – Paryż, 07-14.10.2012).

„Biblioteki Słowenii, Austrii i Włoch – nowoczesne centra multimedialne” (St. Stefan k. Villach, 29.09-06.10.2012).

„Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu oraz doskonalenie nauczycieli w tym zakresie w Niemczech i Szwajcarii” (Tuttlingen, 15-22.09.2012).

Zapraszamy do udziału w wyjazdach! Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.oeiizk.waw.pl w zakładce Współpraca.

Strona | 47


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Oprogramowanie polecane w nauczaniu przedmiotów informatycznych

LOGOMOCJA polska edycja światowego przeboju edukacyjnego Imagine Logo wspaniałe polskojęzyczne środowisko twórczego uczenia się i nauczania Logomocja, jest wspaniałym środowiskiem uczenia się przez tworzenie w duchu konstruktywizmu – koncepcji zrodzonej z badań szwajcarskiego psychologa Jeana Piageta nad rozwojem poznawczym. Logomocja jest przystępna dla początkujących. Zawiera bogaty zestaw pomocy ułatwiających tworzenie prawdziwie multimedialnych projektów, tworzenie atrakcyjnych scenerii, graficznego tła i animowanych postaci, programowanie komunikacji z użytkownikiem za pomocą przycisków, suwaków, pasków narzędzi, pól tekstowych, itd. Projekty te można uruchamiać zarówno w Logomocji, jak również jako projekty WWW, za pośrednictwem Internetu. Logomocja jest jednocześnie dojrzałym językiem programowania atrakcyjnym dla ambitnych młodych ludzi, którzy chcą realizować ciekawe złożone zadania programistyczne, i uczyć się współczesnych metod: programowania obiektowego, programowania funkcyjnego, tworzenia nowoczesnych interfejsów komunikacji z użytkownikami komputera, różnych metod rozwiązywania niebanalnych problemów algorytmicznych, projektowania i ciekawych zastosowań złożonych struktur danych. Dzięki tym różnorodnym zaletom jest doskonałą pomocą naukową dla uczniów i nauczycieli przydatną w uczeniu się i nauczaniu różnych przedmiotów i umiejętności z zakresu: informatyki, matematyki, twórczej ekspresji i komunikacji na poziomie od szkoły podstawowej do matury. Logomocja jest polską edycją, przedstawicielem coraz liczniejszej rodziny narodowych wersji Imagine Logo. Dzięki temu polscy użytkownicy Logomocji mogą współpracować z amatorami Imagine Logo w różnych krajach i korzystać z bardzo bogatych zasobów przykładowych projektów i różnorodnych materiałów dostępnych na stronach WWW. Dalsze informacje na stronie: http://logo.oeiizk.waw.pl

48 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

ALGO – Pascal dla Windows Polskie środowisko, wspólny ekran dla grafiki i instrukcji read-write, grafika żółwia... Współczesne środowiska programistyczne ze względu na swój stopień komplikacji sprawiają trudność uczącym się programowania. Brak jest prostego środowiska pozwalającego skupić się na algorytmie. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że język programu, jak i całe środowisko, opierają się zwykle na języku angielskim. Tymczasem większość oprogramowania edukacyjnego i użytkowego przygotowywana jest w wersjach narodowych. Z tych właśnie przyczyn powstało Algo – środowisko z prostym interfejsem graficznym bazujące na języku Pascal. W Algo użytkownik ma do dyspozycji w pełni spolszczone środowisko. Możliwość przełączania środowiska i języka programowania z polskiego na angielski pozwala łatwo wprowadzać podstawowe konstrukcje języka Pascal. Nie bez znaczenia jest także system pomocy w języku polskim.

Jeden wspólny ekran wyników (grafika kartezjańska, grafika żółwia, ekran dla instrukcji wejścia-wyjścia read-write) pozwala łatwo demonstrować wyniki działania programu. Dzięki temu możemy skoncentrować się na algorytmie, a nie na budowie interfejsu użytkownika. Możliwość porządkowania kodu źródłowego (automatyczne wcięcia) oraz jego zapis w postaci pliku HTML dają nauczycielowi proste narzędzie do przygotowywania serwisów internetowych zawierających przykładowe rozwiązania omawianych problemów. Algo jest zalecanym przez MEN środkiem dydaktycznym do nauczania informatyki na poziomie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego oraz do nauczania technologii informacyjnej na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Dalsze informacje na stronie: http://algo.oeiizk.waw.pl

Strona | 49


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Układy pomiarowe i oprogramowanie polecane w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w dobie technologii cyfrowych staje się bardziej atrakcyjne, gdy możemy wykonywać doświadczenia wspomagane komputerowo z wykorzystaniem rożnych czujników. Zachęcamy do skorzystania z oferty sklepiku OEIiZK, w którym można zakupić opisane poniżej układy pomiarowe i oprogramowanie. Placówki edukacyjne, które zakupią przynajmniej jeden zestaw pomiarowy będą mogły skorzystać z lekcji otwartych z fizyki, chemii lub przyrody, prowadzonych w Ośrodku przez nauczycieli konsultantów, specjalistów przedmiotowych. Przy zakupie co najmniej czterech zestawów proponujemy bezpłatne 4-godzinne szkolenie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Szczegóły do uzgodnienia z zespołem Centrum Technologii Nauczania (ctn@oeiizk.waw.pl).

CoachLabII/II+ Wielofunkcyjny interfejs zawierający własny procesor i pamięć, zalecany do nauczania fizyki z astronomią na poziomie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Daje możliwości pomiaru i analizy: •

sygnałów analogowych różnych wielkości fizycznych (np. napięcia, temperatury, światła, dźwięku, pH, natężenia pola magnetycznego),

liczby impulsów np. z bramki świetlnej, licznika Geigera-Müllera,

położenia poruszającego się ciała mierzonego za pomocą ultradźwiękowego miernika odległości.

Umożliwia także sterowanie urządzeniami zewnętrznymi. CoachLab II/II+ jest dostarczany wraz z uczniowską wersją programu Coach 6 zawierającą zestaw podstawowych ćwiczeń. Dalsze informacje na stronie http://coach.oeiizk.waw.pl

50 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Modellus Modellus – program służący do budowania modeli matematycznych i opartych na tych modelach symulacji procesów i zjawisk Środek dydaktyczny zalecany do nauczania fizyki z astronomią na poziomie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Program ten został opracowany przez prof. Vitora Teodoro z Uniwersytetu w Lizbonie. Polska wersja programu została przygotowana przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Modellus pozwala na nowoczesne, konstruktywistyczne nauczanie fizyki, chemii, biologii, techniki, informatyki na różnym poziomie, od szkoły podstawowej aż po uniwersytet. Jest wykorzystywany w wielu krajach, w różnych wersjach językowych: angielskiej, portugalskiej, hiszpańskiej, greckiej. W szczególności został dołączony do brytyjskiego kursu fizyki Advancing Physics. Obszerna biblioteka gotowych modeli zawiera przykłady z różnych dziedzin. Znajdziemy więc modele drgań, pola grawitacyjnego, lotów orbitalnych, równowagi ekologicznej. Znajdziemy przykłady obliczeń inżynierskich i badania funkcji matematycznych. W porównaniu z innymi programami służącymi do modelowania komputerowego Modellus stwarza szczególnie duże możliwości obrazowania przebiegu modeli w postaci wyjątkowo poglądowych animacji. Dalsze informacje na stronie: http://modellus.oeiizk.waw.pl

Strona | 51


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Coach 6 Coach 6 to pakiet programów do nauczania przedmiotów ścisłych i techniki, zaprojektowany w Instytucie AMSTEL (Amsterdam Mathematics Science and Technology Education Laboratory, przedtem Wydział Dydaktyki Fizyki) na Uniwersytecie w Amsterdamie. Zawiera z bogaty zestaw ćwiczeń, które wykorzystują stosowne narzędzia technologii informacyjnej do pomiarów laboratoryjnych, wideopomiarów, sterowania, modelowania, a także analizy i przekształcania danych. Program zawiera bogaty zestaw multimediów w postaci gotowych obrazów, klipów wideo, animacji oraz linków do ciekawych stron internetowych. Polska wersja programu, tzw. Coach 6 PL, została opracowana przez zespół Centrum Technologii Nauczania Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie we współpracy z Instytutem AMSTEL. Różnice w Coach 6 w stosunku do poprzedniej wersji programu (Coach 5), to: •

większa liczba okien dostępnych w interfejsie użytkownika,

narzędzie do śledzenia wybranego punktu podczas wideopomiarów,

możliwość zastosowania korekty perspektywy zdjęcia,

możliwość rejestrowania i edycji filmów, do zastosowania np. w wideopomiarach,

poprawiona wersja modelowania graficznego i możliwość przełączania trybu graficznego na tekstowy (w postaci równań).

Program jest dostępny w języku polskim. Dalsze informacje na stronie http://coach.oeiizk.waw.pl

52 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

€LAB €LAB jest niedrogim i łatwym w użyciu interfejsem pomiarowym przeznaczonym dla szkół podstawowych i szkół na wyższym poziomie edukacyjnym. Może być zastosowany do wprowadzenia uczniów do pomiarów z komputerem. Interfejs posiada dwa wejścia analogowe do podłączenia czujników z wtyczkami typu BT. Jest przyłączany do komputera za pomocą wejścia USB i nie wymaga dodatkowego zasilania. Może być używany do pomiaru wielu różnych wielkości fizycznych ze względu na rozmaitość dostępnych czujników. €Lab posiada własny procesor i wbudowaną pamięć umożliwiając pomiary w czasie rzeczywistym z wysoką częstotliwością próbkowania, niezależnie od cech obsługującego go komputera. €Lab jest dostarczany z uczniowską wersją programu Coach 6. Dalsze informacje na stronie http://coach.oeiizk.waw.pl

€SENSE €Sense jest prostym w użytkowaniu, łączonym przez port USB laboratoryjnym interfejsem, z wbudowanymi trzema wysokiej jakości czujnikami do pomiarów temperatury, dźwięku i światła. Możliwe jest również przyłączenie dodatkowego czujnika temperatury (dołączonego do pakietu), co daje możliwość pomiaru temperatury cieczy. Wbudowana dioda LED oraz głośniczek mogą być użyte w prostych eksperymentach dotyczących sterowania. Interfejs posiada własny procesor i wbudowaną pamięć umożliwiając szybkie pomiary w czasie rzeczywistym. Pamięć typu FLASH pozwala na łatwe dostosowanie do zewnętrznego programu obsługującego ten interfejs. €Sense jest dostarczany z uczniowską wersją programu Coach 6 oraz z dodatkowym czujnikiem temperatury. Dalsze informacje na stronie http://coach.oeiizk.waw.pl

Strona | 53


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

€MOTION €Motion jest nowym ultradźwiękowym detektorem ruchu, zaprojektowanym przez CMA, przyłączanym do komputera bezpośrednio przez port USB. Umożliwia rejestrację położenia poruszających się obiektów (bez konieczności używania interfejsu pomiarowego) i analizę ruchu ciał na podstawie wykresów położenia i prędkości. Współpracuje z programem Coach 6 w wersji autorskiej lub uczniowskiej, począwszy od wersji 6.25. Polecany w nauczaniu fizyki. Dalsze informacje na stronie http://coach.oeiizk.waw.pl

INSIGHT – POMIARY Program Insight – pomiary jest polską wersją programu Datalogging Insight, wydanego przez firmę Logotron z Wielkiej Brytanii, specjalizującą się w oprogramowaniu edukacyjnym. Wersja polska została opracowana w czasie realizacji projektu IT for US – Information Technology for Understanding Science (Technologia informacyjna dla zrozumienia przedmiotów przyrodniczych), koordynowanego przez OEIiZK (grant nr 119001-CP-1-2004-1-PL-COMENIUS-C21). Insight – pomiary umożliwia wykonywanie pomiarów komputerowych z wykorzystaniem różnych interfejsów i czujników (w tym Coach Lab II/II+), a także modelowanie zjawisk przyrodniczych. Bogate narzędzia do prezentacji i analizy danych ułatwiają uczniom zrozumienie zależności między badanymi wielkościami, przedstawionymi na wykresach. Nauczyciel może skorzystać z propozycji dydaktycznych, zawartych w poradniku metodycznym „Pomiary i modelowanie z programem Insight – pomiary”, opracowanym w OEIiZK. W ramach międzynarodowego projektu IT for US zostały opracowane materiały metodyczne, które zawierają wiele ciekawych przykładów wykorzystania programów Coach, Insight i Modellus w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Są one udostępnione na stronie internetowej projektu http://www.itforus.oeiizk.waw.pl

54 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Licencja oprogramowania Microsoft dla szkół w ramach School Agreement Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, we współpracy z firmą PROGMAN, jest realizatorem umowy School Agreement na terenie województwa mazowieckiego. W związku z zakwalifikowaniem przez Bank Światowy Polski do grupy państw o wysokim dochodzie narodowym przypadającym na obywatela, firma Microsoft została zobligowana do zakończenia sprzedaży w ramach umów School Agreement. Sprzedaż po cenach preferencyjnych dla szkół, które dotychczas nie skorzystały z możliwości umowy School Agreement, została zakończona 15 marca 2011 roku.

Do końca trwania w Polsce obecnego etapu Partnerstwa dla Przyszłości (2013 r.), dostęp do licencji dla szkół, które już skorzystały z możliwości zakupu subskrypcji w ramach umowy School Agreement, zostaje utrzymany na dotychczasowych zasadach. Należy jednak pamiętać, że przerwanie subskrypcji (nie odnowienie w terminie zamówienia) uniemożliwia ponowne skorzystanie z preferencyjnych cen. Odnawiającym licencję szkołom polecamy subskrypcję trzyletnią, gwarantującą utrzymanie cen przez kolejne trzy lata. W takim przypadku należy jednak sprawdzić u dyrektora jednostki, czy wolno mu zawrzeć umowę, która zobowiązaniem wykracza poza zatwierdzony roczny budżet.

Strona | 55


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Ciekawa książka – Zarys dydaktyki informatyki XXI wiek – wiek nowych technologii i środków komunikowania się stawia ogromne wyzwania przed ludźmi i społeczeństwami. Ważne zadania niesie także dla edukacji, którą permanentnie usiłuje się reformować. Jednak, bez względu na to, co postanowią władze odgórnie, i tak najważniejsze jest to, co podczas każdej swojej lekcji będzie realizował nauczyciel. Jak może pomóc sobie w swojej pracy poszukujący nauczyciel, który chciałby jak najlepiej zmierzyć się ze światem nowych technologii i wykorzystać je do wspierania swoich uczniów? Wiele wskazówek znajdzie zapewne w książce Andrzeja Walata Zarys dydaktyki informatyki. Książka została wydana przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w 2007 roku. Ze względu na poruszaną tematykę i sposób jej przedstawienia stanowi unikatową pozycję na rynku wydawnictw edukacyjnych. Autor, doświadczony pedagog, w wielu swoich wystąpieniach prezentował stanowisko, że warto czerpać z wiedzy i doświadczeń mądrych ludzi. Książka Andrzeja Walata Zarys dydaktyki informatyki stwarza nauczycielom właśnie taką szansę. Zachęcamy do skorzystania z niej! Książkę można nabyć w sklepiku Ośrodka.

56 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Ciekawa książka – Prawo autorskie w szkole Jest to książka dla każdego nauczyciela. Składa się z kilku artykułów, w których współczesny nauczyciel może znaleźć informacje, odpowiedzi i rady na większość nurtujących go wątpliwości związanych z praktycznym stosowaniem prawa autorskiego. Każdy z nas w swojej pracy stara się wykorzystywać nowe technologie, w tym Internet, aby praca edukacyjna z uczniami przynosiła coraz lepsze efekty. Często, nawet nieświadomie wykorzystujemy utwory, które być może chronione są prawem autorskim, poza tym często jesteśmy twórcami i też powinniśmy wiedzieć na jakiej zasadzie możemy dysponować naszymi dziełami. W książce znajdziemy omówienie aktualnego stanu prawnego prawa autorskiego w aspekcie działalności dydaktycznej nauczyciela, podana jest także treść ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamieszczony jest krótki przewodnik dla nauczycieli dotyczący prawa autorskiego w powiązaniu z technologią informacyjną oraz bardzo interesujące artykuły o wolnej kulturze i nauce w dobie Internetu. W tej książce znajdziemy też pomoc do sprawdzenia własnych informacji na temat prawa autorskiego (a może do sprawdzenia swoich uczniów, jeśli będziemy ich uczyć zagadnień z tym związanych), gdyż dołączono na str. 92 test z prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także pomoc w publikowaniu i korzystaniu z utworów na licencjach Creative Commons. Opisane są również typy licencji na podstawie których wykorzystujemy programy komputerowe w edukacji. Godnym polecenia jest też ostatni z zamieszczonych artykułów (to już czysta beletrystyka) – są to refleksje autorki po przeczytaniu książki Lawrence Lessiga „Wolna kultura”, udostępnionej w Internecie, na warunkach pozwalających na niekomercyjne rozpowszechnianie i modyfikację – warto! Koniecznie miejmy „pod ręką” tę pozycję, aby w różnych sytuacjach można było do niej zajrzeć, wyjaśnić swoje wątpliwości (co mówi ustawa i jakie są jej interpretacje), poznać dokładnie terminologię (np. nazwy licencji) i dowiedzieć się jakie obecnie są możliwości radzenia sobie w globalnej sieci (np. kopiować grafikę na określonej licencji CC). Każdy nauczyciel świadomym i prawym twórcą i odbiorcą nauki i kultury w XXI wieku  Książkę można nabyć w sklepiku Ośrodka.

Strona | 57


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Sklepik Ośrodek jest wydawcą polskiej wersji światowego przeboju edukacyjnego Imagine Logo (polska nazwa Logomocja). Imagine Logo jest następcą programu Logo Komeniusz, który był zakupiony do pracowni komputerowych dostarczanych szkołom w ramach akcji „Internet w każdej gminie” i „Internet w każdym gimnazjum”. Szkoły posiadające licencje na Logo Komeniusz (także otrzymaną bezpłatnie razem z pracownią) mogą zakupić program Logomocja w naszym sklepiku po niższych, atrakcyjnych cenach. Ośrodek rozpowszechnia także wiele innych komputerowych programów dydaktycznych, np. Algo – Pascal dla Windows oraz oprogramowanie do budowania modeli i symulacji procesów Modellus. Oferujemy także sprzęt i oprogramowanie do nowoczesnego nauczania przedmiotów przyrodniczych, od szkoły podstawowej do matury. W ofercie mamy nowoczesne interfejsy pomiarowe CoachLabII+, €Lab i €Sense, rejestrator danych Ecolog oraz Coach 6 – uniwersalny program do pomiarów, modelowania i sterowania. W naszym Sklepiku, mieszczącym się w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Raszyńskiej 8/10 (pokój 202), można zakupić wyżej wymienione oprogramowanie, książki z zakresu informatyki i technologii informatycznej (głównie wydawnictwa OEIiZK, ale również książki innych wydawnictw w atrakcyjnych cenach), płyty CD i DVD. Polecamy m. in. zbiory zadań z konkursów informatycznych Logia, Pollogia, miniLogia oraz Liga Zadaniowa.

Sklepik prowadzi również sprzedaż wysyłkową. Można się z nami skontaktować telefonicznie 22 579-41-26 lub 22 579-41-00, albo za pomocą poczty elektronicznej: sklepik@oeiizk.waw.pl Godziny pracy Sklepiku przy ul. Raszyńskiej 8/10: •

Poniedziałek 900-1700

Wtorek 830-1530

Środa 830-1530

Czwartek 830-1530

Piątek 830-1500

58 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Tematyczne serwisy WWW prowadzone przez Ośrodek •

http://moodle.oeiizk.waw.pl – platforma do nauczania na odległość

http://sbs.oeiizk.edu.pl – serwis dla administratorów szkolnych pracowni SBS

http://logo.oeiizk.waw.pl – serwis poświęcony językowi logo i środowisku Logomocja

http://algo.oeiizk.waw.pl – serwis poświęcony środowisku Algo(Pascal)

• •

http://logia.oeiizk.waw.pl – strona przedmiotowego konkursu informatycznego dla

gimnazjalistów

http://minilogia.oeiizk.waw.pl – strona przedmiotowego konkursu informatycznego dla

uczniów szkół podstawowych

http://ctn.oeiizk.waw.pl – strona Centrum Technologii Nauczania poświęcona zastosowaniom TI w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

http://modellus.oeiizk.waw.pl – serwis dla nauczycieli wykorzystujących program Modellus

http://coach.oeiizk.waw.pl – serwis systemu Coach

http://biblioteka.oeiizk.waw.pl – serwis informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy

http://tnbsp.oeiizk.waw.pl – strona Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy

Szkół Polskich

http://edutikacja.oeiizk.waw.pl – serwis Ośrodka dla nauczycieli 2.0

http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/wq – serwis: wszystko o WebQuestach

http://doradca.oeiizk.waw.pl – strona doradców metodycznych w zakresie informatyki

Strona | 59


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Standardowe szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów oferowane przez Ośrodek Rodzaj: s – oznacza specjalistyczne szkolenia informatyczne, w – oznacza warsztaty przedmiotowo-metodyczne

POSŁUGIWANIE SIĘ TECHNOLOGIAMI INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNYMI

1.

Symbol szkolenia WST

2.

ED

3.

ARKP

Nazwa szkolenia

Podstawy użytkowania i zastosowań komputera

l. godzin

Lp

Rodzaj

Szkolenia doskonalące umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi kierowane do wszystkich nauczycieli

s

20

Zastosowania edytora tekstu Word

s

20

Arkusz kalkulacyjny dla początkujących

s

20

4.

ARKS

Arkusz kalkulacyjny dla średnio zaawansowanych

s

20

5.

ARKZ

Arkusz kalkulacyjny dla zaawansowanych

s

20

6.

BAZW

Wprowadzenie do baz danych

s

40

7.

BAZP

Wprowadzenie do projektowania i tworzenia aplikacji baz danych

s

40

Zastosowania edytora graficznego CorelDraw

s

40

Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint

s

24

8.

CD

9.

WPP

10.

INTIM

Internet i multimedia

s

24

11.

HTML

Tworzenie dokumentów HTML

s

24

12.

FLASH

Zaawansowane techniki publikowania w Internecie – FLASH

s

40

13.

CMSJ

Budowanie strony WWW szkoły w oparciu o system CMS Joomla

w

40

14.

MPWSK

Uczniowski CMS

w

15

PICASA

Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa

s

24

15.

60 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

UŻYTKOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH, OPIEKUN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Rodzaj

l. godzin

Szkolenia doskonalące umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno - komunikacyjnymi kierowane do wszystkich nauczycieli

LINUXu

System operacyjny LINUX – użytkowanie systemu

s

40

2.

LINUXa1

System operacyjny LINUX – administrowanie systemem, cz. 1

s

40

3.

LINUXa2

System operacyjny LINUX – administrowanie systemem, cz. 2

s

40

Lp

1.

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

4.

OPK1

Opiekun szkolnej pracowni komputerowej, cz. 1

s

40

5.

OPK2

Opiekun szkolnej pracowni komputerowej, cz. 2

s

40

6.

CMSM

Instalacja Moodle na serwerze SBS 2003

s

10

7.

D1

Szkolenia administratorów szkolnych pracowni internetowych, cz. 1

s

40

8.

D2

Szkolenia administratorów szkolnych pracowni internetowych, cz. 2

s

40

D3

Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej, cz. 3

s

40

9.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli różnych przedmiotów przygotowujące do efektywnego stosowania TIK w uczeniu się i nauczaniu

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

Rodzaj

l. godzin

NAUCZYCIELE INFORMATYKI

1.

MISP 1, 2

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli informatyki w szkole podstawowej cz.1, cz. 2

w

40

2.

MIG

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli informatyki

w

40

3.

MINL

Warsztaty dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu miniLOGIA

w

40

4.

LOGIAONL

Jak przygotować ucznia do konkursu LOGIA, na odległość

w

60

Lp

Strona | 61


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Rodzaj

l. godzin

1.

POLKA

Polonista XXI wieku - Komputer w nauczaniu języka polskiego

w

40

2.

HWK

Komputerowe warsztaty historyczne

w

40

3.

EDG

Redagowanie gazetek szkolnych wspomagane techniką komputerową

w

40

Rodzaj

l. godzin

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

w

20

Lp

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

Lp

1.

Symbol szkolenia TIKMAT

2. CaRMONL 3.

CaRMST

Nazwa szkolenia

Wykorzystanie TIK w nauczaniu matematyki Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, na odległość

w

30

C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, stacjonarnie

w

20

l. godzin

Lp

Rodzaj

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

w

40

Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki

w

40

Podstawy pomiarów komputerowych

w

20

TIG

Technologia informacyjna w nauczaniu geografii

w

40

BKK

Technologia informacyjna w nauczaniu biologii

w

40

TICHEM

Technologia informacyjna w nauczaniu chemii

w

40

GCHEM

Podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli chemii

w

30

MODONL

Modelowanie w Modellusie, na odległość

w

30

GCHONL

Podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli chemii, na odległość

w

30

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

TIP

Technologia informacyjna w nauczaniu przyrody

2.

TIF

3.

POM

4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

10.

MiIG

Multimedia i Internet w nauczaniu geografii

w

25

11.

COACH

Pomiary i modelowanie z zestawem Coach

w

20

12.

TINTPRZ

Tablica interaktywna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

w

15

13.

ICT4IST

Pomiary i modelowanie zjawisk przyrodniczych z Pakietem ICT for IST

w

20

62 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Rodzaj

l. godzin

WSZYSCY NAUCZYCIELE

1.

POMDYD

Pomiar dydaktyczny – komputerowe opracowanie wyników

w

15

2.

MOODLE

Metody i narzędzia nauczania na odległość – platforma Moodle

w

40

3.

TINTL

Lekcje z komputerem z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

w

5

w

40

Lp

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

4. GENDERONL Informatyczna równość kobiet i mężczyzn, na odległość 5.

EWD

ABC o EWD i jej wykorzystaniu w szkole

w

15

6.

KZUE

Kształcenie zawodowe z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej

w

15

Otwarte Zasoby Edukacyjne, na odległość

w

10

Ewaluacja wewnętrzna w szkole wspierana przez TIK

w

25

7.

OZE

8.

EWTIK

9.

PREMUL

Jak przekazywać informacje – prezentacje multimedialne

w

20

TWQ

Tworzenie WebQuestów i ich wykorzystywanie w procesie kształcenia

w

30

11.

PU

Technologia informacyjna wspierająca planowanie projektów unijnych

w

15

12.

FSE

Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci

w

10

13.

ZRS

Praktyczna realizacja zasady równości szans w projektach unijnych wspomagana technologią informacyjno – komunikacyjną

s

5

14.

SDU

Multimedialne zasoby o światowym dziedzictwie UNESCO

s

10

15.

ILST

Szkolenie Trenerów projektu Intel® Learning Series

w

20

16.

ILSN

Szkolenie Nauczycieli projektu Intel® Learning Series

w

20

17.

WebQONL

WebQuest – jak to łatwo powiedzieć… i zrobić!, na odległość

w

40

10

18.

CRK

Curriki – giełda narzędzi TIK

w

35

19.

KOM

Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0

w

10

20.

PREZPROJ

Prezentowanie i publikowanie efektów projektu za pomocą narzędzi Web 2.0

w

15

Strona | 63


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

SZKOLENIA DOTYCZĄCE PROGRAMOWANIA

Symbol szkolenia

l. godzin

Lp

Rodzaj

Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli informatyki różnych typów szkół oraz do nauczycieli innych przedmiotów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę informatyczną

s

40

Tworzenie aplikacji w środowisku Logomocja

s

40

Gry i zabawy dydaktyczne w środowisku Logomocja

w

40

Wprowadzenie do programowania w języku C++, na odległość

w

40

Tworzenie apletów w języku Java

s

24

Nazwa szkolenia

IMG1

Wprowadzenie do języka Logo i środowiska Logomocja

2.

IMG2

3.

IMGG

4.

CPPONL

5.

JAAP

6.

JAVAONL

7.

PHPz

1.

8.

PHPONL

9.

SCRATCH1

10. SCRATCH2

Podstawy programowania w języku Java, na odległość

s

50

Zaawansowane programowanie w języku PHP z elementami MySQL

s

30

Programowanie w języku PHP, na odległość

s

50

Wprowadzenie do programowania w SCRATCHu

s

24

Algorytmy w programach SCRATCH i BYOB

s

24

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

Symbol szkolenia

1.

KDYRONL

2.

ARKD

3.

TIKDYR

64 | Strona

Nazwa szkolenia

l. godzin

Lp

Rodzaj

Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do dyrektorów placówek oświatowych

Komputer w nowoczesnej szkole, na odległość

s

25

Arkusz kalkulacyjny w pracy dyrektora szkoły

s

25

s

25

„Chmura w Internecie” wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE W PRACY DORADCY METODYCZNEGO

Rodzaj

l. godzin

Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli – doradców metodycznych różnych przedmiotów

Arkusz kalkulacyjny w pracy doradcy metodycznego

w

40

Tworzenie strony WWW doradcy metodycznego

w

40

SW

Stylowa praca doradcy z użyciem edytora Word – zaawansowane szkow lenie dla doradców metodycznych

40

4.

SWONL

Stylowa praca doradcy lub dyrektora szkoły w edytorze Word 2007, w na odległość

40

5.

WMET1

Poczta elektroniczna w pracy doradcy metodycznego

w

6

Lp

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

1.

ARKMET

2.

WWWMET

3.

6.

WMET2

Korespondencja seryjna w pracy doradcy metodycznego

w

6

7.

WMET3

Zagrożenia komputerowe

w

6

8.

MDLMET

Platforma Moodle narzędziem doradcy metodycznego

w

40

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

Rodzaj

l. godzin

Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli bibliotekarzy

1.

BIB

Podstawy informatyzacji pracy bibliotekarza

w

24

2.

MOLOPTI

Pakiet MOL OPTIVUM w pracy bibliotekarza

w

24

3.

BWWW

Tworzenie stron WWW dla bibliotekarzy

w

24

w

24

Tworzenie prezentacji multimedialnych dla potrzeb biblioteki, w na odległość

24

Biblioteka firmy ProgMan w pracy bibliotekarza

w

24

Edukacyjne zastosowanie blogu w pracy bibliotekarza

w

24

Lp

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

4. BINTIMONL Internet i multimedia dla bibliotekarzy, na odległość 5.

BIBPPONL

67.. PROGMAN EZBwB

Strona | 65


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym)

1.

Symbol szkolenia DPS

Nazwa szkolenia

Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków

l. godzin

Lp

Rodzaj

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli przedszkoli, kształcenia zintegrowanego i nauczycieli informatyki w klasach I-III

w

20

2.

DNIP

Narzędzia internetowe w promocji i współpracy

w

20

3.

DGFD1

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 1

w

20

4.

DGFD2

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 2

w

20

5.

DPDN

Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych

w

15

Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze

w

30

Dziecko przy tablicy interaktywnej

w

15

6.

DPK

7.

DTINT

8.

DIMG1

Logo w nauczaniu zintegrowanym, cz. 1

s

20

9.

DIMG2

Logo w nauczaniu zintegrowanym, cz. 2

s

20

10.

DWPE

Wykorzystanie pakietów edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej

w

20

66 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Sekretariaty Dział organizacji szkoleń Zgłoszenia na szkolenia oraz wszelkie informacje dotyczące proponowanych szkoleń można uzyskać w Dziale organizacji szkoleń, pokój 206 w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Raszyńskiej 8/10. Kierownik: Halina Chabros, tel. 22 579-41-21, e-mail: halina.chabros@oeiizk.waw.pl Informacji o organizacji szkoleń udzielają i zgłoszenia na szkolenia przyjmują: Ewa Woźniak, tel. 22 579-41-22, e-mail: ewa.wozniak@oeiizk.waw.pl Renata Osica, tel. 22 579-41-80, e-mail: renata.osica@oeiizk.waw.pl Wioletta Drobniak, tel. 22 579-41-23, e-mail: wioletta.drobniak@oeiizk.waw.pl Sekretariat studiów podyplomowych Szczegółowe informacje na temat Podyplomowych Studiów Informatyki dla Nauczycieli można uzyskać w sekretariacie głównym Ośrodka, pokój 307 w siedzibie Ośrodka przy ul. Raszyńskiej 8/10. Lidia Hekner, tel. 22 579-41-60, e-mail: studium@oeiizk.waw.pl

Strona | 67


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Informacje o odpłatności za szkolenia Wymienione ceny obejmują szkolenia organizowane od 2 stycznia 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku.

Dla kadry kierowniczej szkół i placówek (dyrektorzy, wicedyrektorzy), wizytatorów KO oraz doradców metodycznych publicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego szkolenia są bezpłatne. Za wszystkie odpłatne formy doskonalenia, opłaty wynoszą: 1.

2.

3.

za szkolenia trwające od 20 do 40 godzin: •

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (dla których organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski): 50 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych publicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego: 100 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego: 150 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych publicznych placówek oświatowych z innych województw: 250 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek oświatowych z innych województw: 300 zł;

Pełna odpłatność za szkolenia stacjonarne wynosi 600 zł.

za szkolenia trwające krócej niż 20 godzin: •

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (dla których organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski): 25 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych publicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego: 50 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego: 75 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych publicznych placówek oświatowych z innych województw: 125 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek oświatowych z innych województw: 150 zł;

Pełna odpłatność za szkolenia stacjonarne wynosi 300 zł.

Odpłatność za szkolenia online kończone wydaniem zaświadczenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych placówek oświatowych (niezależnie od liczby godzin): 75 zł. Pełna odpłatność za szkolenia online: 450 zł. Za szkolenia, które trwają dłużej niż 40 godzin, cenę wylicza się proporcjonalnie do liczby godzin. Opłaty za szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Opłaty za szkolenia i warsztaty można wnosić bezpośrednio w kasie Ośrodka lub przelać na konto nr: 21 1020 1026 0000 1902 0179 5970 (w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia)

68 | Strona


Profile for Izabela Rudnicka

Informator 2012  

Bieżąca informacja o szkoleniach OEIiZK

Informator 2012  

Bieżąca informacja o szkoleniach OEIiZK

Advertisement