Page 1

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Łódź, 26.10.2012r XXXX YYYY ZZZZ ul. AAABBBCCC X XX-XXX MNOP NIP: XXX XX XX XX PESEL: XXXXXXXXXXX Rachunek Dla: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

za wykonanie Tłumaczenia pisemnego POL->ENG, 151 707 słów, według stawki brutto 0,025 EUR/słowo, zgodnie z „Umową o dzieło (nr 2012/MLINGUA/D01)” 
z dnia 20.09.2012 . Stwierdzam, że praca została wykonana według warunków w/w umowy.

Podpis zleceniobiorcy

Podpis zleceniodawcy

1.

Kwota wynagrodzenia brutto

2.

Kwota uzysku (50% lub 20% * 1)

1896,34 EUR

3.

Kwota do opodatkowania (12)

1896,34 EUR

4.

Podatek od wynagrodzenia (18 % * 3)

341,34 EUR

5.

Kwota do wypłaty (1-4)

3451,34 EUR

3 792,68 EUR

Słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden euro trzydzieści cztery centy Przelew na konto: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

rachunek-dzielo