Page 1


CICLE DE FOTOGRAFIA Curs 2013-2014 Grup: Primer Fotografia artística I Nom: TEMA: La Il.luminació. Flash. EXERCICI Nº 17

EXERCICI: Aquest exercici consisteix en presentar 10 fotografies: A-Retrat de pla mitg: Interior: flash directe. Utilizar el flash amb les diferents zoom de flash i la mateixa intensitat: 24mm, 35mm, 50 mm, 70 mm i 105 mm. B-Bodegó: Interior: flash directe. Utilizar el flash amb les diferents zoom de flash i la mateixa intensitat: 24mm, 35mm, 50 mm, 70 mm i 105 mm. Tamany de le imatges: 13 x 18 cm. Es realitzaràn com a mínim 40 fotografies. Es montarà en DIN A-4 i l´ordre del muntatge és el següent: portada, fitxa del treball, les fulles de contacte amb les dades tècniques ( nom arxiu, obturació i diafragma) de cada presa, un CD amb totes les preses, aquest CD contindrà una carpeta amb totes les imatges realitzades en format RAW, una altra carpeta en format jpg i una altra carpeta amb els arxius que portarem a ampliar al laboratori. En una altra carpeta anirà el treball en PDF. Quan s´entregui el treball vosaltres el publiqueu a la página ISSUU i m´envieu per mail l´enllaç i una imatge que vosaltres trieu del treball de 3 x 2 cm i 72 p/p. El CD anirà dintre el treball en una funda de paper o plàstic enganxat a la fulla de treball i anirà després de les ampliacions. Cada ampliació portarà l´etiqueta de les dades de la presa fotogràfica i s´enganxarà darrera la fulla on es col.loqui l ´ampliació. Criteris de correcció: Adequació de les preses fotogràfiques al contingut de l´exercici. Presentació correcta del treball segons els plantejaments donats a classe. Correcta ampliació i tractament dels arxius pel seu positivat. Informació correcta en la fitxa del treball i de cada fotografia ampliada. Presentació en el termini proposat. Data d´entrega: abans divendres 7 de febrer de 2014


Cicle de fotografia 18  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you