Page 1

DRONNINGENS PAKHUS KONSTNÄRLIGT FÖRSLAG

SITUATIONSPLAN, 1:500


1 5

GRUND DIAGRAM - ETT NYTT RUTNÄT, KONTRASTERAR OCH FRAMHÄVER DEN EXISTERANDE SITUATIONEN


Kopparplåt, ärgad

Forskelling i Zinkplåt.

Kopparplåt, ärgad

T-Balks profil i järn, oljekokt.

Furu-kryssfaner.Målad i Kittvit linoljefärg, halvblank. Fäste samt stolpe, oljekokt järn.

Kantplåt. Ärgad koppar Furu-kryssfaner. Målad i Kittvit linoljefärg, halvblank.

Härdat enkelglas, klart

Stöd och fönsterspröjs, T-Profil, oljekokt järn

TAKRYTTARE, ELEVATION, 1:20 TAKRYTTARE, PLAN, 1:20

KONTOR

Haandstrøgne kolbränt vingtegl, understrykta

Lukning av tagfod med tagsten och mørtelfog Glat geringssamling med träplug.

Golvbrädor. Furu, Fjer o. not samling, synligt märla(U-spik), 75-175x38mm

FÖRSATTS FÖNSTER

Räcke. Oljekokt plattjärn, 50x5mm

KÖK

Ny uppmurning. Puts 26mm Infärgad likt existerande, återvunnet- och ny maskintegel. Invändigt: säckputtsning och vitkalkning

Golvbrädor. Furu, Fjer o. not samling, synligt märla(U-spik), 75-175x38mm

Skjutdörr. Fururam: glat geringsamling och trä dyvel. Pappersfyllnad

TOALETT

Brädvägg, furu, 175 x 38mm, fjer o. not samling. Lambisk øl

Kantsten. Granit(röd).

Ny fodrem, Ekträ. Utvändigt: Träkolstjära. Invändigt: vitkalkad

Revlsamlig hyvlas plant

Gångbro. Oljekokt järn

Brosten. Granit(grå)

Glat samling, fjer o. not

Trædesten. Granit(röd). Dagvattenränna. Oljekokt järn

Golvbrädor. Furu, Fjer o. not samling, synligt märla(U-spik), 75-175x38mm Järnkant, Oljekokt plattjärn.

Haandsten

Trähandtag. Samlas med träplug.

Betong, 200mm, Hård isolering 100mm.

Dränering, Ø100mm

SNITT A-A, 1:20

NY DÖRR, UTVÄNDIG ELEVATION, 1:10 NY DÖRR, INVÄNDIG ELEVATION, 1:10 NY DÖRR, ISOMETRISK DETALJ AV GÅNGJÄRN NY DÖRR, PLAN, 1:10


Takfönster i termoglas Vitpigmenterad ek-kryssfaner.

nljus Ova

nljus Ova

tor Kon

tor Kon

Ov an

ljus

Tak r

ytta

re

Invädigt: vitpigmenterad ekfaner. Utvändigt: Kopparplåt, ärgad

Takfönster i termoglas

Kopparplåt, ärgad

Pelare i plattjärn, malmlegering, ärgad.

KONTOR, ELEVATION, 1:20

Takfönster i termoglas Vitpigmenterad ek-kryssfaner.

nljus

Ova

nljus

Ova

to Kon

to Kon

r

r

Ov an

ljus

Invädigt: vitpigmenterad ekfaner. Utvändigt: Kopparplåt, ärgad

KONTOR, PLAN, 1:20

Takfönster i termoglas

Kopparplåt, ärgad

LAMBISK GÆRING PÅ LOFTET

Pelare i plattjärn, malmlegering, ärgad.

Tak r

ytta

re


LÄNGDSNITT, 1:100

Räcket ligger ovan bjälkarna

Räcket ligger ovan bjälkarna Räcket ligger ovan bjälkarna

DURK

STÅLDÖRR, ÄRGAD

Ljuspanel, hela taket.

DURK

DURK

Fot

B-B

B-B

Fot

Fot

Fot

Hulkehl, utförs i ett med golv. Platsstöpt betonggolv med 5 x 5mm riler.

Durk i oljekokt järn.

Durk i oljekokt järn.

B-B

Durk i oljekokt järn.

TOALETT, SNITT B-B, 1:20

BRYGGHUSETS TRAPP, ELEVATION A, 1:20

BRYGGHUSETS TRAPP, ELEVATION B, 1:20

TOALETT, PLAN, 1:20

B-B

BRYGGHUSETS TRAPP, PLAN, 1:20

Hulkehl, utförs i ett med golv. Platsstöpt betonggolv med 5 x 5mm riler.

BRYGGHUSETS TRAPP, ISOMETRI


Tilia cordata. Småvuxen lind.

A-A

Gatubelysning, 120cm H, Borstad stål,

BRYGGHUSETS TRAPP

Fermenteringstank i rostfritt stål, borstad yta

TOALETT

Lager/-försäljning Tappnings bord i rostfrittstål, borstad yta Existerande trapp, flyttad Nytt räcke i oljekokt rundjärn

Bardisk i betong Urtkogning i kopparkärl, betongsteg, oljekokt metaldurk

Mäskning i rostfritt stål, borstad yta

Maltugn, rostfrittstål, borstad yta.

Bardisk i betong. Utförande likt Toalett

A-A

Lucka ovan

Servering

FÖRSTA STOKVERK, 1:50


Glat geringssamling med träplug.

Luge utförst i furu, målas med träkolstjära

Kalkfog mot kalkad vägg Glat geringssamling med träplug.

Härdat enkelglas, 6mm

Kol-linoljekitt Enkelglas 4mm

Glat geringssamling med träplug.

Trälist, spikad mot panel

Härdat enkelglas, 6mm

Glat geringssamling med träplug.

Luge utförst i furu, målas med träkolstjära

Kalkfog mot kalkad vägg

Plattjärns Profil med fötter mot existerande vägg. Oljekokt järn.

Glat geringssamling med träplug.

Kalkfog mot kalkvägg.

Härdat enkelglas, 6mm

Kol-linoljekitt Enkelglas 4mm

Trälist, spikad mot panel

Härdat enkelglas, 6mm

i LugeHängsel utförst i furu, målas oljekokt järn. med träkolstjära

Kalkfog mot kalkad vägg Glat geringssamling med träplug. Glat geringssamling med träplug.

Glat geringssamling med träplug.

Glat geringssamling med träplug.

Revlsamlig hyvlas plant

Plattjärns Profil med fötter mot existerande vägg. Oljekokt järn.

Glat samling, fjer o. not

Kol-linoljekitt Enkelglas 4mm Ram fixeras mot existerande vägg med oljekokt spik alt. Skruv.

Trälist, spikad mot panel

Härdat enkelglas, 6mm Trähandtag. Samlas med träplug.

Härdat enkelglas, 6mm

Kalkfog mot kalkad vägg

Luge utförst i furu, målas med träkolstjära

Kalkfog mot kalkad vägg Glat geringssamling med träplug.

Kalkfog mot kalkvägg. Kalkfog mot kalkad vägg

Plattjärns Profil med fötter mot existerande vägg. Oljekokt järn.

Härdat enkelglas, 6mm

Hängsel i oljekokt järn. Härdat enkelglas, 6mm

Kol-linoljekitt Enkelglas 4mm

Härdat enkelglas, 6mm

Härdat enkelglas, 6mm

Trälist, spikad mot panel

Trälist, spikad mot panel

Härdat enkelglas, 6mm

Härdat enkelglas, 6mm

Kalkfog mot kalkvägg.

Trälist, spikad mot panel

Revlsamlig hyvlas plant Glat samling, fjer o. not Ram fixeras mot existerande vägg med oljekokt spik alt. Skruv. Trähandtag. Samlas med träplug.

Plattjärns Profil med fötter mot existerande vägg. Oljekokt järn.

Hängsel i oljekokt järn.

Plattjärns Profil med fötter mot existerande vägg. Oljekokt järn.

Plattjärns Profil med fötter mot existerande vägg. Oljekokt järn. Kalkfog mot kalkvägg. Revlsamlig hyvlas plant Glat samling, fjer o. not Ram fixeras mot existerande vägg med oljekokt spik alt. Skruv. Trähandtag. Samlas med träplug.

Hängsel i oljekokt järn.

Revlsamlig hyvlas plant

Revlsamlig hyvlas plant

Glat samling, fjer o. not

Glat samling, fjer o. not Ram fixeras mot existerande vägg med oljekokt spik alt. Skruv.

Trähandtag. Samlas med träplug.

Revlsamlig hyvlas plant

Trähandtag. Samlas med träplug.

FÖRSATTS FÖNSTER, DETALJ HASP, 1:1

Glat samling, fjer o. not

NY LUGE, UTVÄNDIG ELEVATION, 1:10 Trähandtag. Samlas med träplug.

FÖRSATTS FÖNSTER o. NY LUGE, SNITT, 1:10 FÖRSATTS FÖNSTER, INVÄNDIG ELEVATION, 1:10 FÖRSATTS FÖNSTER, PROFIL DETALJ, 1:2 FÖRSATTS FÖNSTER, PROFIL DETALJ, 1:2

SERVERING PÅ FØRSTE STOKVERK


A-A

Glat geringssamling med träplug.

Kalkfog mot kalkad vägg

Härdat enkelglas, 6mm Glat geringssamling med träplug.

Glat geringssamling med träplug.

Glat geringssamling med träplug.

r to

ttar e

Kalkfog mot kalkad vägg

n Ko

kry

s lju

- Ta

n va

ljus

BRYGGHUSETS TRAPP

Plattjärns Profil med fötter mot existerande vägg. Oljekokt järn. Kalkfog mot kalkad vägg

O

Maltlager, rostfrittstål, borstad yta

Ov an

KONTOR

Existerande trapp, nytt räcke i oljekokt rundjärn

Kalkfog mot kalkad vägg

Lambisk jäsning. Kopparkärl, ärgad.

Härdat enkelglas, 6mm

Härdat enkelglas, 6mm

Lucka

Härdat enkelglas, 6mm

Revlsamlig hyvlas plant Glat samling, fjer o. not Plattjärns Profil med fötter mot existerande vägg. Oljekokt järn. Trähandtag. Samlas med träplug.

LOFT, 1:50 Plattjärns Profil med fötter mot existerande vägg. Oljekokt järn.

Revlsamlig hyvlas plant

Revlsamlig hyvlas plant

Glat samling, fjer o. not

Maltmølle. Rostfritt stål,blank yta.

KÖK Maltmølle. Rostfritt stål,blank yta.

Trähandtag. Samlas med träplug.

Trähandtag. Samlas med träplug.

Revlsamlig hyvlas plant

Maltmølle. Rostfritt stål,blank yta.

Kölningen. Kärl i rostfritt stål, borstad yta

Glat samling, fjer o. not

Glat samling, fjer o. not

Existerande trapp, flyttad Nytt räcke i oljekokt rundjärn

Trähandtag. Samlas med träplug.

FÖRSATTS FÖNSTER SYD, INVÄNDIG ELEVATION, 1:10

Existerande trapp, nytt räcke i oljekokt rundjärn

FÖRSATTS FÖNSTER SYD, SNITT, 1:10 FÖRSATTS FÖNSTER SYD, PLAN, 1:10 FÖRSATTS FÖNSTER SYD, DETALJ PROFIL, 1:2

Lucka Stöpningen och groning. Kärl i rostfritt stål, borstad yta

ANDRA STOKVERK, 1:50

Plattjärns Profil med fötter mot existerande vägg. Oljekokt järn.


FASAD ÖST, 1:50

FASAD VÄST, 1:50

GAVEL NORD, 1:50

GAVEL SYD, 1:50

Dronningens Pakhus - Konstnärligt förslag  
Dronningens Pakhus - Konstnärligt förslag  

Part IIII. Af mit 9e Semester projekt.

Advertisement