Page 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

3

Anexa Nr.1 la Ordinul MECMA Nr.1007/2010

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI

Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat - ISCIR -

PRESCRIPIE TEHNIC

PT A 1-2010

APARATE DE ÎNCLZIT ALIMENTATE CU COMBUSTIBIL SOLID, LICHID SAU GAZOS CU PUTERI NOMINALE 400 kW

Indicativ: PT A 1-2010

Ediia 1


4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

CAPITOLUL I GENERALITI SECIUNEA 1 Scop

Art. 1

Prezenta prescripie tehnic stabilete condiiile i cerinele tehnice pentru

instalarea, montarea, repararea, întreinerea i verificarea tehnic în utilizare a aparatelor utilizate pentru înclzit.

Art. 2

Pot fi instalate, montate, puse în funciune, reparate, întreinute i exploatate

aparatele fabricate i introduse pe pia conform legislaiei în vigoare la data realizrii lor. SECIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare

Art. 3

(1) Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic la:

a) aparatele, cu puteri nominale P 400 kW utilizate pentru înclzit, alimentate cu combustibil gazos sau lichid; b) cazanele de ap cald, cu puteri nominale P 400 kW i temperatura maxim a apei calde de cel mult 110ºC, alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid; c) cazanele de abur de joas presiune cu debitul nominal Q 0,6 t/h i presiunea maxim a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid. (2) Echipamentele prevzute la alin. (1) se denumesc în continuare „aparate”.

Art. 4

Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic i la cazanele cu puteri nominale

P 400 kW, care poart marcajul CE: a) pentru ap fierbinte la temperatura maxim de 120ºC, cu condiia ca dispozitivele de siguran s fie limitate la cel mult 110ºC de ctre productor sau de ctre persoane juridice autorizate conform prezentei prescripii; b) pentru abur cu presiunea maxim de 1 bar, cu condiia ca dispozitivele de siguran s fie limitate la cel mult 0,5 bar.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

Art. 5

Nu fac obiectul prevederilor prezentei prescripii tehnice:

a) aparatele montate pe nave, platforme marine fixe i mobile; b) sobe i eminee echipate cu arztoare cu aer aspirat. SECIUNEA a 3-a Referine normative

Art. 6

Prezenta prescripie tehnic face referiri la urmtoarele acte normative:

a) Legea nr. 64/2008, privind funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare; b) Legea nr. 307/2006 privind aprarea împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006; c) Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii în munc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006; d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002; e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonana Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002 cu modificrile i completrile ulterioare; f)

Hotrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de

Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificrile i completrile ulterioare; g) Hotrârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 6 mai 2003, cu modificrile i completrile ulterioare; h) Hotrârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerinelor referitoare la eficiena cazanelor noi pentru ap cald care funcioneaz cu combustibili lichizi sau gazoi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare;

5


6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

i) Hotrârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiiile de introducere pe pia a mainilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 30 septembrie 2008; j) Hotrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005; k) Hotrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotrâri ale Guvernului în scopul eliminrii unor dispoziii privind obligativitatea aplicrii standardelor i actualizrii referirilor la standarde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004; l) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabili cu supravegherea i verificarea tehnic în utilizarea instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009; m) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaiile i echipamentele neautorizate sau care nu prezint siguran în funcionare conform Prescripiilor tehnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005; n) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009. SECIUNEA a 4-a Termeni, definiii i abrevieri

Art. 7

(1) În coninutul prezentei prescripii tehnice sunt folosite urmtoarele definiii:

a) accident - eveniment fortuit care întrerupe funcionarea normal a unui aparat, provocând avarii i/sau afectând viaa sau sntatea persoanelor ori mediul; b) aparat - echipament destinat înclzirii utilizând combustibil lichid, solid sau gazos; c) arztor - dispozitiv pentru introducerea combustibilului i aerului într-o camer de combustie cu viteza, turbulena i concentraia de combustibil necesar astfel încât s se


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

realizeze o aprindere corect i o ardere stabil i complet a combustibilului; d) autorizare - activitatea de evaluare i atestare, efectuat de ctre ISCIR, a competenei i capabilitii unei persoane juridice de a desfura o activitate specific; e) autoritate competent - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce privete activitile de servicii, în special autoritile administrative, precum i ordinele profesionale i asociaiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenei de autoreglementare, creeaz cadrul legal pentru accesul la activitile de servicii ori exercitarea acestora; f)

admiterea funcionrii - acordul emis de ctre o persoan juridic autorizat de ctre

ISCIR pentru deintorii/utilizatorii de instalaii/echipamente, dup caz, în scopul atestrii faptului c o/un instalaie/echipament îndeplinete toate condiiile i cerinele pentru a fi pus/pus repus/repus în funciune i utilizat/utilizat în condiii de siguran; g) avarie - deteriorare suferit de un aparat care scoate din funciune aparatul respectiv; h) cazan de abur de joas presiune - instalaia care produce abur saturat la o presiune de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), i care este utilizat în afara acestei instalaii, folosind cldura produs prin arderea combustibililor, cldura recuperat din gazele fierbini rezultate dintr-un proces tehnologic; i)

cazan de ap cald - instalaia care produce ap cald la o temperatur de cel mult

110ºC, i care este utilizat în afara acestei instalaii în circuit închis, folosind cldura produs prin arderea combustibililor, cldura recuperat din gazele fierbini rezultate dintr-un proces tehnologic; j)

cerin - orice obligaie, interdicie, condiie sau limitare impus prestatorilor ori

beneficiarilor de servicii, care este prevzut în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritilor competente ori care rezult din jurispruden, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaiilor profesionale ori ale altor organizaii profesionale, adoptate în exercitarea competenei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de munc negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerine; k) deintor - persoan fizic sau juridic ce deine cu orice titlu un aparat în exploatare; l)

inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoan fizic angajat în cadrul

ISCIR, care efectueaz verificri tehnice i alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripii tehnice; m) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unui aparat la locul utilizrii i/sau de conectare a acestuia la alte instalaii sau echipamente, în vederea asigurrii condiiilor de

7


8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

funcionare; n) întreinere - totalitatea operaiilor prin care se asigur meninerea unui aparat în parametrii de funcionare în condiii de siguran; o) livret aparat - document de identificare a unui aparat i de eviden a tuturor verificrilor tehnice i reparaiilor la care acesta a fost supus de-a lungul perioadei de utilizare, începând de la prima punere în funciune i pân la scoaterea definitiv din uz; p) montare - activitate de îmbinare a componentelor unui aparat, conform documentaiei tehnice, în vederea funcionrii acestuia; q) persoan juridic - orice entitate constituit potrivit legii naionale precum i cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dac acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridic; r) personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat de ctre acesta prin decizie intern i nominalizat în autorizaia eliberat de ctre ISCIR; s) practic inginereasc - ansamblul activitilor prin care un echipament este proiectat i fabricat luând în considerare toi factorii relevani care îi influeneaz sigurana; echipamentul este verificat, fabricat i livrat cu instruciuni pentru instalare/montare, utilizare i întreinere pentru a-i asigura sigurana funcionrii în timpul duratei de via prevzut; productorul este responsabil pentru aplicarea practicii inginereti; t)

prescripie tehnic - norma tehnic elaborat de ctre ISCIR i aprobat prin ordin al

ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conine, pentru domenii clar definite, condiii i cerine tehnice referitoare la instalaii/echipamente i la activiti specifice domeniului de activitate, prevzute în Legea 64/2008, ce se realizeaz în legtur cu acestea, în vederea introducerii pe pia, punerii în funciune i utilizrii instalaiilor/echipamentelor respective în condiii de siguran în funcionare; u) productor - persoana fizic sau juridic, responsabil pentru proiectarea i/sau realizarea unui aparat în scopul introducerii pe pia i/sau al punerii în funciune, în numele su, precum i orice persoan fizic sau juridic, care construiete, monteaz, instaleaz, ambaleaz sau eticheteaz un aparat în vederea introducerii pe pia i/sau punerii în funciune sub nume propriu; v) punere în funciune - activitate care are loc în momentul primei utilizri a unui aparat nou conform prevederilor prezentei prescripii tehnice, pentru a se asigura c aparatul satisface cerinele de funcionare în condiii de siguran; w) registru - orice eviden sau baz de date administrat de o autoritate competent, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaii cu privire la prestatorii de servicii în


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

general sau prestatorii de servicii autorizai într-un domeniu specific; x) reparare - ansamblul de lucrri i operaiuni ce se execut prin înlturarea neconformitilor/defeciunilor constatate la un aparat în scopul aducerii acestuia la parametrii iniiali sau la ali parametri care asigur funcionarea în condiii de siguran a acestuia, conform prescripiilor tehnice; y) repunere în funciune - aciunea care are loc în momentul primei utilizri a unui aparat care a mai funcionat, ulterior reparrii, efecturii unei revizii i/sau efecturii unei intervenii de întreinere a acestuia, conform prescripiilor tehnice; z) sistem de ardere - echipamentul necesar pentru arderea combustibilului incluzând instalaiile pentru depozitare, preparare i alimentare cu combustibil, asigurare aer necesar combustiei, arztorul (arztoarele), evacuare gaze arse precum i toate componentele de control i supraveghere; aa) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European; bb) utilizator - persoan fizic sau juridic ce are în folosin un aparat; cc) verificare tehnic - totalitatea examinrilor i/sau încercrilor ce se realizeaz, în baza documentaiei tehnice aplicabile unui aparat i prevederilor prescripiilor tehnice, în scopul evalurii msurii în care aparatul satisface cerinele de funcionare în condiii de siguran; dd) verificare tehnic periodic - activitate desfurat periodic, conform prevederilor prezentei prescripii tehnice, pentru a se asigura c aparatul satisface cerinele de funcionare în condiii de siguran. (2) În coninutul prezentei prescripii tehnice sunt folosite urmtoarele abrevieri: a) ISCIR- Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat; b) RADTA - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaiei tehnice de automatizare; c) RADTI - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaiei tehnice de instalare; d) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrrilor de instalare, montare, reparare i întreinere; e) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor; f)

RVT - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnic în utilizare a

aparatelor.

9


10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

CAPITOLUL II INSTALAREA I MONTAREA APARATELOR SECIUNEA 1 Prevederi generale

Art. 8

(1) În situaia în care nu se aduce atingere condiiilor de introducere pe pia i

punere în funciune, stabilite prin reglementri tehnice ce transpun directive europene, aparatele pot fi instalate sau montate numai dac sunt respectate prevederile prezentei prescripii tehnice. (2) Instalarea sau montarea aparatelor se efectueaz de ctre productorul acestora, de ctre persoane juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de autoritile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritile competente din statele membre trebuie s fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaz instalarea sau montarea aparatelor precum i condiiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripia tehnic aplicabil. (3) Pentru serviciile prestate, productorul aparatelor sau persoanele juridice autorizate pentru instalarea sau montarea aparatelor, dup caz, trebuie s întocmeasc i s emit o declaraie întocmit conform modelului din anexa 1. (4) Aparatele instalate/montate se înregistreaz de persoana juridic autorizat de ctre ISCIR în „Registrul de eviden a lucrrilor”, al crui model este prezentat în anexa 2. SECIUNEA a 2-a Instalarea aparatelor

Art. 9

(1) Instalarea aparatelor se efectueaz sub supravegherea RSL, cu respectarea

legislaiei specifice în vigoare. În situaiile în care, conform legii, este necesar obinerea unor avize suplimentare specifice, aceast obligaie revine deintorului/utilizatorului aparatului. (2) La instalare se efectueaz amplasarea aparatelor pe poziie i racordarea aparatelor la utiliti dup caz: circuitele de ap, combustibil, energie electric i gaze arse, conform documentaiei de instalare.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

SECIUNEA a 3-a Montarea aparatelor

Art. 10

Montarea aparatelor se efectueaz sub supravegherea RSL i const din activiti

de asamblare prin îmbinri demontabile a componentelor acestora, executate conform unei documentaii tehnice, ca de exemplu cazane livrate pe elemente, arztoare sau sisteme de ardere livrate separat.

CAPITOLUL III PUNEREA ÎN FUNCIUNE A APARATELOR I ADMITEREA FUNCIONRII SECIUNEA 1 Prevederi generale

Art. 11

Se admite funcionarea urmtoarelor tipuri de aparate:

a) aparate noi care respect cerinele privind introducerea pe pia stabilite de reglementrile tehnice ce transpun directive europene specifice, cu excepia celor prevzute la lit. c); b) aparate vechi care au mai funcionat i: 1)

provin din Uniunea European: I. care respect cerinele privind introducerea pe pia stabilite prin directivele

europene specifice, cu excepia celor prevzute la lit. c); II. care au fost construite anterior intrrii în vigoare a directivelor europene aplicabile i au fost introduse pe pia cu respectarea reglementrilor naionale ale statului membru în care au fost construite; 2)

provin din afara Uniunii Europene i respect cerinele privind introducerea pe

pia, stabilite de reglementrile tehnice ce transpun directive europene specifice, cu excepia celor prevzute la lit. c); c) cazane de abur de joas presiune construite dup practici inginereti.

NOT: Directivele europene aplicabile sunt: a) 90/396/EEC – Aparate de gaz - (privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi) - pentru cazane de ap cald pe combustibili gazoi;

11


12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

b) 97/23 EC – Echipamente sub presiune - (referitor la proiectarea, fabricarea i evaluarea conformitii echipamentelor sub presiune i a ansamblurilor care au o presiune maxim admisibil PS mai mare de 0,5 bar i care stabilete condiiile de introducere pe pia a acestora) - pentru cazane de ap cald alimentate cu combustibili solizi cu încrcare manual; c) 2006/42/EC – Maini - (referitor la condiiile introducerii pe pia a mainilor) pentru cazane de ap cald alimentate cu combustibili solizi cu încrcare automat; d) 92/42/EC – Eficiena energetic - pentru cazanele de ap cald alimentate cu combustibil gazos i/sau lichid cu puteri cuprinse între 4-400 kW.

Art. 12

Deintorii/utilizatorii de aparate au obligaia s solicite punerea în funciune i s

obin admiterea funcionrii conform prevederilor prezentei prescripii tehnice. SECIUNEA a 2-a Condiii pentru efectuarea verificrilor

Art. 13

(1) Punerea în funciune i admiterea funcionrii se efectueaz de ctre

productorul acestora, de ctre persoane juridice autorizate pentru verificri tehnice în utilizare de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de autoritile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritile competente din statele membre trebuie s fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaz punerea în funciune i admiterea funcionrii aparatelor precum i condiiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripia tehnic aplicabil. (2) Productorii care presteaz i activiti de punere în funciune a aparatelor construite de ctre acetia, fac excepie de la cerinele de autorizare prevzute la alin. (1).

Art. 14

În vederea efecturii punerii în funciune, deintorul/utilizatorul aparatului are

obligaia de a pune la dispoziia persoanei juridice autorizate cel puin urmtoarele documente: a) declaraia prevzut la art. 8 alin. (3); b) instruciunile de instalare, montare, reglare, utilizare i întreinere livrate împreun cu aparatul, redactate sau traduse în limba român;


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

c) avizul privind furnizarea gazelor naturale, unde este cazul; d) autorizarea instalaiei de alimentare cu gaz petrolier lichefiat, unde este cazul; e) schema termomecanic a centralei termice avizat de ctre RADTI atunci când este echipat cu cazane având puterea nominal mai mare de 70 kW. SECIUNEA a 3-a Verificri tehnice efectuate

Art. 15

La punerea în funciune a aparatelor se respect instruciunile aplicabile elaborate

de productor, specifice fiecrui tip de aparat i prevederile prezentei prescripii tehnice i efectueaz cel puin urmtoarele verificri tehnice: a) verificarea integritii aparatului; b) verificrile aplicabile prevzute în „Livretul aparatului”, al crui model este prezentat în anexa 3. SECIUNEA a 4-a Verificarea tehnic a aparatelor vechi

Art. 16

În vederea repunerii în funciune sau admiterea funcionrii aparatelor vechi se

efectueaz urmtoarele: a) verificarea integritii aparatului; b) operaii de curare a aparatului; c) încercarea la presiune hidraulic, executat la cazane conform art. 29; d) verificarea i reglarea instalaiei de ardere în scopul realizrii unei arderi complete, cu eficiena indicat de productor; e) verificrile aplicabile în conformitate cu condiiile tehnice prevzute în livretul aparatului precum i în instruciunile productorului. NOT: Se consider aparate vechi acele aparate care au mai funcionat fr a avea admis funcionarea sau cele care au avut admis funcionarea conform prevederilor prescripiilor tehnice aplicabile i au fost mutate pe un nou amplasament.

13


14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

SECIUNEA a 5-a Concluziile verificrii

Art. 17

(1) Punerea/repunerea în funciune i admiterea funcionrii se finalizeaz prin:

a) efectuarea verificrilor prevzute la art. 15 sau art. 16 i completarea livretului aparatului de ctre RVT, care confirm respectarea prevederilor prezentei prescripii tehnice; b) instruirea deintorului/utilizatorului de ctre RVT, privind funcionarea în condiii de siguran a aparatului i obligativitatea efecturii verificrilor tehnice periodice conform prezentei prescripii tehnice. (2) În funcie de rezultatele obinute la punerea în funciune, în livretul aparatului se consemneaz: a) „ADMIS - aparatul poate funciona pân la scadena urmtoarei verificri, cu obligaia respectrii instruciunilor de instalare, reglare, utilizare i întreinere date de productor i a prevederilor prezentei prescripii tehnice”; b) „RESPINS - aparatul nu îndeplinete condiiile de punere în funciune i se interzice funcionarea acestuia”. NOT: Semnarea livretului aparatului de ctre deintor/utilizator semnific însuirea de ctre acesta a obligaiei de a nu utiliza aparatul fr a-l supune verificrii tehnice periodice la 2 ani.

Art. 18

Aparatele verificate se înregistreaz de persoana juridic autorizat în „Registrul de

eviden a aparatelor aflate în supraveghere” al crui model este prezentat în anexa 4.

CAPITOLUL IV UTILIZAREA APARATELOR SECIUNEA 1 Prevederi generale

Art. 19

Utilizarea în condiii de siguran a aparatelor se face în conformitate cu

instruciunile de instalare, montare, reglare, utilizare i întreinere elaborate de productor i livrate împreun cu aparatele. Personalul de exploatare este instruit de ctre firmele autorizate conform prevederilor prezentei prescripii tehnice pentru verificri tehnice în utilizare.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

15

SECIUNEA a 2-a Operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor - RSVTI

Art. 20

(1) În cazul aparatelor cu puteri nominale 70 kW P 400 kW, a cazanelor de ap

cald cu 70 kW P 400 kW i a cazanelor de abur de joas presiune cu debitul Q 0,6 t/h ce deservesc instituiile publice, instituiile/unitile de interes public sau societile care ofer servicii

publice,

indiferent

de

forma

de

proprietate,

organizare

sau

constituire,

deintorul/utilizatorul este obligat s asigure operator autorizat RSVTI. (2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaz conform legislaiei în vigoare.

CAPITOLUL V VERIFICAREA TEHNIC PERIODIC A APARATELOR

Art. 21

(1) Verificarea tehnic periodic a aparatelor se efectueaz la un interval de 2 ani

de ctre persoane juridice autorizate. (2) Verificrile tehnice periodice constau în: a) verificarea existenei „Livretului aparatului”, aflat la deintor/utilizator; b) verificarea integritii aparatului i a meninerii condiiilor iniiale de instalare; c) activiti de curare a aparatului, dac este necesar; d) încercarea la presiune hidraulic la cazane efectuat conform art. 29, la intervale de 4 ani; e) verificarea i reglarea instalaiei de ardere în scopul realizrii unei arderi complete, cu eficiena indicat de productor; f) analiza gazelor arse i verificarea încadrrii valorilor în limitele admise; g) verificarea funcionrii corecte a dispozitivelor de control, reglare i siguran; h) efectuarea verificrilor aplicabile în conformitate cu condiiile tehnice prevzute în livretul aparatului precum i în instruciunile productorului.

Art. 22

Livretul aparatului se completeaz de ctre RVT.

Art. 23

În funcie de rezultatele obinute dup efectuarea verificrii tehnice periodice, în

livretul aparatului se consemneaz: a) „ADMIS - aparatul poate funciona pân la scadena urmtoarei verificri, cu obligaia respectrii instruciunilor de instalare, reglare, utilizare i întreinere date de productor i a


16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

prevederilor prezentei prescripii tehnice”; b) „RESPINS - aparatul nu îndeplinete condiiile de punere în funciune i se interzice funcionarea acestuia”.

Art. 24

Aparatele verificate tehnic se înregistreaz de ctre RVT care a efectuat verificarea

tehnic periodic în „Registrul de eviden a aparatelor în supraveghere”.

CAPITOLUL VI REPARAREA I ÎNTREINEREA APARATELOR SECIUNEA 1 Prevederi generale

Art. 25

(1) Repararea i întreinerea aparatelor se efectueaz de ctre productorul

acestora, de ctre persoane juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de autoritile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritile competente din statele membre trebuie s fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiiile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaz repararea i întreinerea aparatelor precum i condiiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripia tehnic aplicabil. (2) Productorii care efectueaz repararea i întreinerea aparatelor construite, fac excepie de la cerinele de autorizare prevzute la alin. (1). (3) Pentru activitile efectuate, persoanele juridice autorizate, care efectueaz lucrri de reparare, întocmesc i elibereaz o declaraie conform modelului din anexa 1.

Art. 26

Repararea i întreinerea aparatelor se efectueaz sub supravegherea RSL, cu

respectarea instruciunilor productorului i a documentaiei de reparare.

Art. 27

Înlocuirea dispozitivelor de siguran, de control i de reglare se face numai cu

produse similare construite de ctre productor sau cu produse similare certificate CE.

Art. 28

(1) Înlocuirea arztorului se face numai cu arztoare indicate de ctre productorul

aparatului.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

(2) Automatizarea cazanelor aflate în exploatare care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare sau modernizarea sistemelor de ardere i de automatizare ale cazanelor i instalaiilor anexe se face pe baza unei documentaii tehnice care respect cerinele menionate în prescripia tehnic specific sistemelor de automatizare i care este avizat de ctre RADTA. (3) Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice atestate pentru avizarea documentaiei tehnice de automatizare (RADTA) sunt cele menionate în prescripia tehnic specific sistemelor de automatizare.

Art. 29

(1) Cazanele reparate la elementele sub presiune se supun unei încercri la

presiune hidraulic. (2) Încercarea se face cu ap la presiunea indicat de productor, timp de 10 minute; temperatura maxim a lichidului de încercare nu trebuie s depeasc 50ºC, iar temperatura minim nu trebuie s fie mai sczut de 5ºC. (3) Încercarea se consider admis în cazul în care, dup expirarea timpului de încercare, nu se constat pierderi de presiune, evideniate prin verificarea manometrelor de prob, deformaii remanente ale elementelor sub presiune sau scurgeri de ap.

Art. 30

(1) În cazul lucrrilor de reparare precizate la art. 27-29, persoana juridic

autorizat pentru lucrri de reparare i întreinere, întocmete o documentaie tehnic de reparare. (2) Documentaia tehnic de reparare conine minim urmtoarele: a) lista lucrrilor efectuate; b) documentaia de însoire a componentelor înlocuite. (3) Documentaia tehnic de reparare se ataeaz la livretul aparatului.

Art. 31

Toate lucrrile de reparare efectuate se consemneaz în registrul de eviden a

lucrrilor, conform modelului din anexa 2. SECIUNEA a 2-a Repunerea în funciune a aparatelor

Art. 32

Repunerea în funciune a aparatelor dup reparare se face de persoane juridice

autorizate pentru verificri tehnice în utilizare, iar pentru aparatele menionate la art. 20 i cu

17


18

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

participarea RSVTI prin efectuarea urmtoarelor: a) verificarea lucrrilor de reparare efectuate; b) verificarea existenei declaraiei prevzut la art. 8 alin. (3) i a documentaiei tehnice de reparare, dup caz; c) efectuarea verificrilor în conformitate cu condiiile tehnice prevzute în livretul aparatului, precum i în instruciunile productorului.

Art. 33

Toate verificrile efectuate se consemneaz de ctre RVT în livretul aparatului.

CAPITOLUL VII SCOATEREA DIN UZ I CASAREA APARATELOR

Art. 34

(1) Scoaterea din uz a aparatelor reprezint voina deintorilor i se face cu

respectarea legislaiei în vigoare privind casarea. (2) Pentru aparatele prevzute la art. 20, care se scot din uz, RSVTI al deintorului/utilizatorului întocmete un proces-verbal conform modelului din anexa 5. (3) Oprirea din funcionare i conservarea aparatelor nu înseamn scoatere din uz.

CAPITOLUL VIII ATESTRI I AUTORIZRI

Art. 35

(1) ISCIR atest urmtorul personal tehnic de specialitate nominalizat în autorizaie:

a) responsabil cu supravegherea lucrrilor (RSL); b) responsabil cu verificarea tehnic (RVT). (2) ISCIR autorizeaz persoanele juridice pentru urmtoarele activiti: a) instalarea aparatelor; b) montarea aparatelor; c) repararea i întreinerea aparatelor; d) verificri tehnice în utilizare ale aparatelor. (3) ISCIR autorizeaz RSVTI.

Art. 36

Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare

pentru activitile prevzute la art. 35, precum i condiiile i documentaia necesar sunt prevzute în prescripia tehnic i celelalte reglementri aplicabile.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

Art. 37

Obinerea autorizaiei emise de ISCIR nu absolv persoana fizic sau juridic de

obligaia obinerii tuturor celorlalte autorizaii reglementate de legislaia în vigoare.

CAPITOLUL IX OBLIGAII I RESPONSABILITI SECIUNEA 1 Prevederi generale

Art. 38

Deintorii/utilizatorii aparatelor precum i persoanele juridice autorizate, trebuie s

respecte prevederile Legii 64/2008 „Lege privind funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil”.

SECIUNEA a 2-a Obligaiile i responsabilitile deintorilor/utilizatorilor aparatelor

Art. 39

Deintorul/utilizatorul de aparate are urmtoarele obligaii i responsabiliti:

a) s nu permit modificarea datelor stabilite prin instruciunile de instalare/montare; b) s nu utilizeze aparate pentru care nu s-a obinut admiterea funcionrii; c) s efectueze verificrile tehnice periodice la intervalele stabilite de prezenta prescripie tehnic; d) s nu permit alimentarea altor consumatori din instalaia electric a aparatului; e) s ia msuri corespunztoare, unde este cazul, astfel încât operatorul RSVTI, precum i personalul instruit, nominalizat în livretul aparatului s-i poat îndeplini în condiii bune sarcinile prevzute.

Art. 40

Deintorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente

produse prin exploatarea necorespunztoare a aparatelor.

Art. 41

În cazul transferului dreptului de proprietate asupra aparatului deintorul este

obligat s furnizeze aparatul împreun cu instruciunile date de productor i cu livretul aparatului coninând toate înregistrrile.

19


20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

SECIUNEA a 3-a Obligaiile i responsabilitile persoanelor juridice autorizate

Art. 42

Persoanele juridice autorizate au urmtoarele obligaii i responsabiliti:

a) s întocmeasc i s in la zi registre de eviden a lucrrilor efectuate; b) s ia msuri corespunztoare astfel ca RSL i RVT s-i poat îndeplini în bune condiii sarcinile prevzute; c) s comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL/RVT; s se asigure c personalul nou propus efectueaz activitile specifice numai dup nominalizarea acestuia de ctre ISCIR; d) s desfoare activitile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripiei tehnice i instruciunilor specifice ale productorului aparatului (unde este cazul); e) s foloseasc personal de execuie calificat i specializat la lucrrile efectuate; f) s transmit trimestrial la ISCIR, în format electronic, situaia la zi a registrului de eviden a aparatelor; g) s pun la dispoziia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaiile i documentele în legtur cu obiectul autorizaiei, solicitate cu ocazia verificrilor efectuate de ctre acetia; h) persoana juridic autorizat este rspunztoare pentru lucrrile executate i pentru datele consemnate în livretul aparatului; i) persoana juridic autorizat este rspunztoare pentru producerea avariilor i accidentelor ca urmare a efecturii unor lucrri sau verificri necorespunztoare. SECIUNEA a 4-a Obligaiile i responsabilitile RSL i RVT

Art. 43

Obligaiile i responsabilitile responsabilului cu supravegherea lucrrilor (RSL) i a

responsabilului cu verificri tehnice (RVT) sunt urmtoarele: a) s cunoasc legislaia în domeniu, prescripiile tehnice specifice, standardele i normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat; b) s menioneze în documentaiile întocmite precizrile legate de standardele, codurile de proiectare i construire precum i normativele folosite; c) s completeze la zi registrele de eviden a lucrrilor efectuate;


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

21

d) s verifice documentaia tehnic întocmit pentru lucrrile efectuate sub aspectul respectrii

prevederilor

prescripiei

tehnice,

precum

i

concordana

instalaiei

cu

documentaia respectiv; e) s încheie documente de verificare în care s consemneze constatrile i rezultatele verificrilor i examinrilor; f) s participe la cursuri de perfecionare i la instruirile periodice organizate de ISCIR; g) RSL trebuie s verifice periodic, cel puin o dat pe an, pregtirea tehnic a personalului de execuie pentru instalare, montare, reparare i întreinere, consemnând rezultatele într-un proces-verbal. SECIUNEA a 5-a Obligaiile i responsabilitile RSVTI

Art. 44

RSVTI are urmtoarele obligaii i responsabiliti:

a) rspunde, împreun cu deintorul/utilizatorul, de luarea msurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripii tehnice privind sigurana în funcionare a aparatelor; b) s vizeze livretul aparatului, în cazul menionat la art. 20, cu ocazia punerii în funciune, repunerii în funciune i la verificrile tehnice periodice ale acestuia; c) s verifice funcionarea dispozitivelor de siguran la interval de 3 luni; d) s anune de îndat producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR.

CAPITOLUL X MSURI ADMINISTRATIVE

Art. 45 (1) Nerespectarea obligaiilor i responsabilitilor de ctre persoanele fizice sau juridice autorizate sau de ctre personalul tehnic de specialitate atestat, prevzute/prevzut în prezenta prescripie tehnic precum i în cazul în care condiiile de acordare a autorizaiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmtoarele msuri administrative, în funcie de natura acestora cu: a) avertisment; b) suspendarea,

pe

o

perioada

de

pân

la

6

luni,

a

autorizaiei/atestatului

eliberate/eliberat de ctre ISCIR; c) retragerea autorizaiei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.


22

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

(2) Aplicarea msurilor administrative prevzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare i a principiului proporionalitii. (3) Aplicarea în termen de 6 luni a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioad de pân la 6 luni a autorizaiei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR. (4) Aplicarea în termen de un an a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaiei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR. (5) Contestarea deciziei de sancionare i modul de reacordare a autorizaiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectueaz în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice aplicabile.

CAPITOLUL XI TARIFE

Art. 46

Pentru activitile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în

conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, se aplic tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementeaz acest lucru.

CAPITOLUL XII DISPOZIII FINALE

Art. 47

(1) Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificri

tehnice neprogramate la aparatele supuse prevederilor prezentei prescripii tehnice, precum i asupra modului în care persoanele fizice autorizate/atestate sau persoane juridice autorizate îi desfoar activitile reglementate de prezenta prescripie tehnic, luând, dup caz, msurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia. (2) Constatrile verificrilor se consemneaz de ctre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnic.

Art. 48

Documentele care se depun la ISCIR trebuie s fie redactate/traduse în limba

român de ctre un traductor autorizat.

Art. 49

Termenele de soluionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform

legislaiei în vigoare.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

Art. 50

Autorizaiile eliberate pân la data intrrii în vigoare a prezentei prescripii tehnice

rmân valabile pân la data expirrii acestora.

Art. 51

Aparatele, cazanele de ap cald cu P 400 kW i cazanele de joas presiune cu

Q 0,6 t/h înregistrate la ISCIR se radiaz din evidena ISCIR i se supun în continuare, prin grija deintorului/utilizatorului, prevederilor prezentei prescripii tehnice.

Art. 52

La instalaiile i echipamentele care nu prezint siguran în funcionare, inspectorii

de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul s aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 53

Pe perioada valabilitii atestatului/autorizaiei, persoana fizic sau juridic

atestat/autorizat poate fi supravegheat de ISCIR privind meninerea capabilitii tehnice de a efectua activitatea specific pentru care a fost autorizat.

Art. 54

(1) Pentru acordarea de derogri de la prevederile prezentei prescripii tehnice,

persoana solicitant depune la ISCIR urmtoarele: a) cerere de solicitare cu menionarea derogrii de la prevederile prescripiei tehnice; b) memoriu justificativ care s cuprind descrierea situaiei (date despre aparat, amplasament, deservire), desene, calcule, soluiile compensatorii propuse. (2) Pe baza documentaiei depuse, ISCIR avizeaz sau respinge motivat, în scris, solicitarea.

Art. 55

Anexele 1-5 fac parte integrant din prezenta prescripie tehnic.

23


24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

ANEXA 1 DECLARAIE DE CONFORMITATE Nr. .................................

Noi, ........................................................................................................................................, (denumirea complet a persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate)

................................................................................................................................................, (sediul)

cu Certificat de înregistrare/Autorizaie nr. ................................/..........................................., asigurm, garantm i declarm pe propria rspundere c produsul/serviciul

.................................................................................................................................................. (denumirea, tipul sau modelul, numrul seriei)

la care se refer aceast declaraie nu pune în pericol viaa, sntatea, securitatea muncii, nu

produce

un

impact

negativ

asupra

mediului

i

este

în

conformitate

............................................................................................................................................. (titlul i/sau numrul i data publicrii documentului/documentelor normativ/normative)

............................................................. (locul i data emiterii)

................................................................. (numele i prenumele în clar i tampila)

cu:


2

Nr. crt.

1 3 4

Locul funcionrii aparatului

5 7 8 9

Caracteristicile aparatului

Operaia efectuat

ANEXA 2

Instalare Montare Reparare i întreinere

Tip

10 11

Registrul de eviden a lucrrilor de..............................................

*) În cazul lucrrilor de reparare i întreinere.

Deintor/Utilizator

Localitatea/Jude

Strada, Nr.

Bl., sc., et., ap.

Parametri principali

Nr. de fabricaie/ an de fabricaie Productor/Furnizor

12

Declaraie de conformitate nr.

13

Livret aparat Nr. înregistrare/data*)

15

Observaii

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

25


26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

ANEXA 3

LIVRETUL APARATULUI

Productor:

………………………………….…

Tip:

……………………………………

Model:

……………………………………

Serie/an fabricaie: ……………………….................... PARAMETRII APARATULUI*)

Tip combustibil:………………....................….....… Puterea nominal (kW):......................................... Randament:................................……………......… Presiune nominal (bar):........................................ Fluid de lucru:.........................................................

*) Aceste date se citesc de pe placa de timbru i din documentaia de însoire a aparatului.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

27

ANEXA 3 Persoana juridic executant Autorizaie ISCIR Nr........................./Data:…………..……

RAPORT DE VERIFICRI, ÎNCERCRI I PROBE Nr.:………........ Data: …....……

Admiterea funcionrii

Aparat nou Verificare tehnic periodic Aparat vechi

Înregistrat la................................................. Nr. înregistrare .............................................. Repunere în funciune dup reparare

I. IDENTIFICARE UTILIZATOR

II. DATE PRIVIND INSTALAIA DE ARDERE

Denumire/Numele i prenumele

Productor:……………….........................................…………………… Tip: ……………………..........................................……………………... Model: …………………..........................................…………………….. Serie/an fabricaie: ……………………...........................................…... Putere maxim/Putere minim (kW):................................................... Cu aer aspirat/insuflat:......................................................................... Tip combustibil:.................................................................................... ) Cu alimentare * (manual/automat).................................................... ) * la cazane cu combustibil solid

Adres ...................................................................................... Str. ........................................................................................... Tel ............................................................................................ Loc de amplasare aparat .......................................................... Deintor:................................................................................... III. VERIFICAREA DOCUMENTELOR

Documente Instruciuni de instalare, montare, reglare, utilizare i întreinere furnizate de productor Declaraie de conformitate pentru instalare/montare/reparare aparat EXIST Schema termomecanic Documentaie de reparare Aviz de combustibil IV. VERIFICAREA LUCRRILOR EFECTUATE Aparatul este instalat/montat conform instruciunilor de instalare/montare Aparatul este reparat conform documentaiei de reparare Racordri corecte

gaze electricitate ap co de fum evacuare gaze arse

Tipul de combustibil disponibil este corespunztor categoriei aparatului Asigurarea aerului de ardere prin priz de aer/tubulatur aer

DA

NU

N/A

DA

NU

N/A


28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

ANEXA 3 V. VERIFICRI FUNCIONALE: V. 1 VERIFICRI LA RECE Verificare etaneitate - circuit combustibil (presiune static ................mbar) - circuit ap (presiunea de încercare.........bar/timp încercare........minute) Verificare instalaie electric – tensiune…............….V

DA

NU

N/A

DA

NU

N/A

DA

NU

N/A

(unde este cazul)

Verificarea legrii la pmânt V. 2 REGLAT SARCIN APARAT ……………………..% V. 3 VERIFICRI LA CALD Tiraj.............natural/forat............(mbar)............................................................................... Presiunea gazului la intrare pe rampa de gaz (mbar)........................................................... Presiunea gazului la intrare în arztor (mbar)....................................................................... Presiunea gazului la intrare în focar (mbar)......................................................................... Temperatura gazelor arse (C)............................................................................................... Verificarea etaneitii circuitului de gaze arse.................................................................... Alte msurtori...................................................................................................................... Verificarea funciilor de protecie aparat i instalaii anexe Verificarea Presiunea Temperatura agentului Valori limit 0 ) parametrilor agentului termic ( C) conform.................* realizai termic (bar) Ap Abur ...... ........ ) Analiza gazelor arse ** Analiza s-a realizat cu analizor tip................................................. seria............................................. verificarea metrologic expir la data de........................................

Valori msurate

Valori msurate

Ap Aer cald tur/retur…….. ............. CO msurat (ppm) O2 msurat % NO2(x) msurat (ppm) SO2(x) msurat (ppm) CO2.......................% Exces de aer....................... Eficien ardere................%

)

* Se precizeaz norma aplicabil ) ** Se anexeaz buletinul de analiz a gazelor arse VI. CONCLUZII: Aparatul îndeplinete/nu îndeplinete condiiile de funcionare, conform prevederilor prescripiei tehnice A1: - „ADMIS – aparatul poate funciona pân la scadena urmtoarei verificri, cu obligaia respectrii instruciunilor de instalare, reglare, utilizare i întreinere date de productor i a prevederilor prescripiei tehnice A1”; -„RESPINS – aparatul nu îndeplinete condiiile de punere în funciune i se interzice funcionarea acestuia”. SCADENA urmtoarei verificri este la 2 ani de la prezenta verificare, la data de .................................................................................. Numele i prenumele RSL .......................................................................................................................................................................... Numele i prenumele utilizatorului: …………………................................................................................................................……………. Numele i prenumele personalului instruit................................................................................................................................................... Am fost instruit (semntura): …………………………........................................................................................................................…….. SEMNTURI: Persoan juridic autorizat (numele i prenumele semntura i tampila)

RVT (numele i prenumele, semntura i tampila)

Deintor/Utilizator (numele i prenumele, semntura i tampila (dup caz)

)

RSVTI* (numele i prenumele, semntura i tampila)

............................................... ........................................ ..................................... .............................. ) * În cazul instituiilor de interes public Not: 1) Orice înregistrare negativ duce la sistarea procedurii de punere în funciune a aparatului pân la remedierea neconformitii. 2) Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesit o nou verificare. 3) Prezentul formular se emite în 2 (dou) exemplare/aparat; un exemplar pentru deintorul/utilizatorul aparatului i un exemplar pentru persoana juridic autorizat.


2

3

Localitatea/Jude

4

5

Operaia efectuat

Admiterea funcionrii VTP Reparare 6

Caracteristicile aparatului

Tip 7

Parametri principali 8

Nr. de fabricaie/ an de fabricaie 9

Productor/Furnizor 10

11

Raport de verificare Nr./dat

Nr. înregistrare

Registrul de eviden a aparatelor aflate în supraveghere

Livret aparat Nr. înregistrare/data 12

Scadena urmtoarei verificri 13

14

Observaii

trimestrial la ISCIR în format electronic - Microsoft Excel.

NOT: Acest registru de eviden se completeaz obligatoriu de ctre persoanele juridice autorizate iar datele înregistrate se transmit

Deintor/Utilizator

1

Strada, Nr.

Locul funcionrii aparatului

Bl., sc., et., ap.

ANEXA 4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010 29


30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010

ANEXA 5 (model) Proces-verbal de verificare tehnic DEINTOR/UTILIZATOR ……………………………………………. Proces-verbal Adresa………………………………….. de verificare tehnic ……………………………………………. nr. ……………. Telefon…………………………………. Fax……………………………………… Încheiat astzi …………...........…… cu ocazia ……..............................………… efectuat() în baza prevederilor1)…………..……………… i a prescripiilor tehnice aplicabile2) ……............................................, la ……………………............................................................... tip ………………...........… cu numrul de fabricaie .…………..................….… i cartea instalaiei nr. …..……............…… având parametrii ultimei verificri………….....................................................................…….................……………….………………….… Deintorul/Utilizatorul …………….........................................………………… din localitatea …………………… str. ………....………....….…… nr. ….....… jude/sector …………………… CUI ………………/J…………………. Verificarea s-a efectuat la ……………............................................. din localitatea ……….………..……...…… str. …………………...……. nr. …....….. jude/sector …….…………………. Tel./Fax……………..................…… Subsemnatul3) ...............................……………..………am constatat urmtoarele: .............................................. ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Am dat urmtoarele dispoziii: …………...............................................................…………………………………… ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ 4) Dup aceast verificare s-a admis …...............……………………………..……..........…………………………… ................................................................................................................................................................................ Scadena urmtoarei verificri se fixeaz la data de ………………...………………......…………………................

Am luat la cunotin Operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor,

Deintor/Utilizator,

Delegatul montatorului, reparatorului, întreintorului

………………

…………………….

..…………………….

___________________ 1) Se precizeaz actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcionarea în condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice. 2) Se precizeaz prescripia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice. 3) Funcia, numele i prenumele. 4) Se precizeaz parametrii de funcionare ai instalaiei, funcie de felul (tipul) acesteia.

PT A 1-2010  

APARATE DE ÎNC LZIT ALIMENTATE CU COMBUSTIBIL SOLID, LICHID SAU GAZOSCU PUTERI NOMINALE 400 kW

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you