Page 1

EDITIE 4 Februari

.VERENIGINGS POST

Het officiële orgaan der R.K.S.V. Albertus

MMC MMVII


.VERENIGINGS POST .COLOFON

ABACTIAAT: BRUGSTRAAT 8 9711HX GONINGEN TEL: 050-3130704 FAX: 050-3189141 abactis@albertus.nl www.albertus.nl EINDREDACTIE: Jorien Besters ONTWERP: Multimedia Commissie DE VERENIGINGSPOST OPLAGE: 1900 EDITIE 4, JAARGANG 113 .IN DIT NUMMER

3. Albertus Twitter 9. Gratis Bier 12. Londen 18. Capita Selecta

2-6 7-8 8-13 14 15 16-17 18 19 20

Bestuur Commissie van Beheer Commissies TAM Wist je dat? Huishoudelijk Dit was het nieuws Mutaties Agenda

INHOUD VAN DE ABACTIS Jorien Besters

Beste Albertianen, Albertianessen, Nadenkend over de stof die net ik net tot mij heb genomen, loop ik op mijn gemakje naar de grote groene deur, waarachter een enorme groep mensen staat die mij verwachten. Na het betreden van het pand loop ik de menigte door en tref ik mijn vrienden hangend aan de bar met een biertje in hun hand. Een held van de dag biedt mij een bitterbal aan. De sfeer is ontspannen en ik kan de studiestof van mij afzetten. Een beter einde van mijn dag kan ik me niet wensen! Een situatie als hierboven beschreven is ideaal voor een student zoals jij en ik. Helaas is de verleiding nog altijd te groot om na een studiedag op woensdag naar huis te gaan, daar op de bank te ploffen om er voorlopig niet vanaf te komen totdat jij je naar club begeeft. Met je vrienden in een fijne omgeving een studiebiertje drinken in een gezellige ambiance is toch eigenlijk veel chiller na een lange dag met colleges? Even de frustraties van je af praten en je focussen op een potje klaverjas of een goed gesprek. Uit het BCG onderzoek bleek dat meer dan de helft van de ondervraagde graag wil dat de Kroegavond eerder dan 22:00u begint. Waarom doen we dit niet met z’n allen? Bestuur AiMi wil structurele aanpassingen gaan doen, om te zorgen dat jij de gelegenheid hebt een mooie verenigingsavond vanaf de wobo te hebben! Want wat is er nou mooier om in je Eigen Huis de hele avond samen met je vrienden te zijn?! Met Albertiaanse groet, Jorien Besters h.t. abactis AiMi De Verenigingspost | Pagina 2 | Februari 2010


BESTUUR

VAN DE PREASES Koen Ronda

Sollicitatieprocedure Inmiddels is de nieuwe praeses bekend! Wouter van der Kolk zal volgend jaar de mooie functie overnemen die ik nu vervul. De sollicitatie procedure voor de rest van de functies is inmiddels begonnen. We zijn erg tevreden met het aantal sollicitaties dat binnen is gekomen. Albertus Twitter Mocht je geïnteresseerd zijn naar wat mijn dagelijkse bezigheden zijn en elke dag informatie willen ontvangen van het Nieuwe Pandje? Volg mij dan nu op de Albertus Twitter, maak een Twitter account en zoek naar RKSV Albertus. Automatische doormelding Brandweer Er is een bij ons brandalarmsysteem een automatische doormelding geïnstalleerd. Mocht er vanaf nu brand zijn op de Sociëteit dan zal de brandweer er zo snel mogelijk bij zijn, aangezien de automatische doormelding hun direct op de hoogte stelt. Stiltemos Het is van enorm belang dat het STILTEMOS door iedereen in acht genomen wordt. Ik wil u erop attenderen dat wij onze Hinderwetvergunning kwijt kunnen raken wanneer het stiltemos niet nageleefd wordt. Dit zou betekenen dat Albertus op zou houden met bestaan. Zorg er dus voor dat u geen lawaai maakt tussen 22.00 uur en 6.00 uur rondom ons Eigen Huis. Op deze tijden zal een absoluut Silentium in acht moeten worden genomen rondom de A-kerk tot de A-brug, de Munnekeholm, de Schuitemakersstraat en op de binnenplaats en het dakterras. Als u het toch nodig vindt om te praten dan zal u dit duur komen te staan. U riskeert dan een boete van €50,00. Ook het onnodig openen van een nooddeur levert gevaar voor overlast op en is dan ook ten strengste verboden. Op dit vergrijp staat eveneens een boete van €50,00. Bovenlangs posten Vanwege praktische redenen wordt er op de avonden dat er geen swingkroeg is door de heren van de Kroegcommissie weer bovenlangs gepost. De onderingang zal gebruikt worden bij de swingkroeg avonden vanwege het geluidhinder door de muziek. Gestolen jassen Mocht je jas meegenomen zijn door iemand anders dan jijzelf? Stuur dan de volgende dag voor 17:00 een mailtje naar aangifte@albertus.nl. Specificeer in deze e-mail de precieze plek in de garderobewaar je jas hing, hoe laat je binnen kwam, hoe laat je de Sociëteit De Verenigingspost | Pagina 3 | Februari 2010


BESTUUR hebt verlaten en hoe je jas er precies uit ziet. De procurator zal je vervolgens terug mailen om een afspraak te maken om de beelden te bekijken. Het is overigens ook handig om de volgende dag even in de garderobe te kijken om te kijken of je jas er nog hangt voordat je het mailtje verstuurt. Mocht je per ongeluk de verkeerde jas meegenomen hebben? Breng deze de volgende dag dan zo snel mogelijk terug naar het Nieuwe Pandje. Zodra er aangifte door een lid gedaan is zullen er namelijk een boete en schorsing uitgedeeld worden, dus probeer de aangifte voor te zijn en het problemen zonder boete en schorsing op te lossen.

VAN DE ABACTIS Jorien Besters

Verhuisd, nieuw telefoonnummer of e-mailadres? Geef dit dan door aan de abactis via abactis@albertus.nl of wijzig uw gegevens op de website onder het kopje leden, zodat de juiste gegevens van u bij ons bekend zijn. VP Bijlage Wilt u ook graag de VP Bijlage ontvangen? Stuur dan een mail naar de abactis en dan wordt vanaf de volgende VP ook bij u een bijlage bezorgd.

VAN DE FISCUS SECUNDUS Ewout Greven

Betaling van uw rekening Ook dit jaar dient u uw rekening binnen veertien dagen na dagtekening te voldoen. Tevens kunt u binnen deze periode een afbetalingsregeling treffen. Bij het storneren van uw rekening, bent u per direct geschorst van de Vereniging. Dit houdt in, dat u pas weer welkom bent indien u schuldenvrij bent. Indien u op grond van wanbetaling voor de periode van zes maanden geschorst bent, wordt u door het bestuur AiMi uit uw lidmaatschap ontzet. Laat het niet zover komen! Afbetalingsregelingen Voor de volledigheid, staan hier de regels omtrent afbetalingsregelingen opgesomd: •u dient minimaal 50 euro aan te betalen; bij een schuld boven de 250 euro dient de aanbetaling ter hoogte van 100 euro te zijn; bij een schuld hoger dan 500 euro moet er 150 euro aanbetaald worden. •de regeling bestaat uit maximaal zes termijnen; •elke termijn bevat een minimumbedrag van 50,- euro. U kunt afbetalingsregelingen treffen tijdens Kasuur bij de CvB, op werkdagen tussen 16.00 en 17.30. De Verenigingspost | Pagina 4 |Februari 2010


VAN DE VICE-PRAESES

BESTUUR

Anne- Marie Noten

International Week Ook dit jaar organiseert Albertus samen met ESN, AEGEE, SIB en Dizkartes de International Week! Net als vorig jaar zal er een avond zijn waarop U met Uw jaarclub aan buitenlandse studenten kan laten zien wat het inhoudt om lid van Albertus te zijn! Wilt U zich hier voor aanmelden met Uw jaarclub mail dan naar vicepraeses@albertus.nl. Daarnaast zullen er de gehele dag activiteiten op de Leeszaal zijn en wordt ’s avonds een spetterend feest op de kroeg gehouden. De week is van 15 tot 19 maart. De activiteiten op Albertus zijn op 17 maart. Houdt verder de site in de gaten voor meer info! Belangrijk: Fotobeleid Buiten de MMC heeft niemand op de vereniging het recht om foto’s te maken, dit om het besloten karakter van de Vereniging te waarborgen. Mocht u een besloten partij hebben, dan kunt u bij de Vice-Praeses toestemming vragen om toch zelf foto’s te maken (dit geldt ook voor afstudeerborrels, dispuutmixen, blind-datediners etc.). Doe dit ook, want anders krijgt u een boete van €15,- per foto, en daarnaast worden de foto’s gewist. U bereikt de Vice-Praeses via vicepraeses@albertus.nl. Pers De Vice-Praeses onderhoudt het contact met de media en is in eerste instantie de enige die in contact treedt met de pers. Mocht een journalist je verzoeken vragen te beantwoorden, neem dan eerst even contact op met de Vice-Praeses.

VAN DE ASSESSOR Edith Hilbink

I AM Actief! Wil je wat doen naast je studie? Dat kan! Wordt actief op Albertus, profiteer van de gezelligheid en sleutel op deze manier wat aan je CV! Op dit moment worden de volgende commissies gevormd: POC, KEI, Congres en de HappyHockeyDay. Lijkt het je leuk om volgend jaar een DC te doen?? De praesides worden in het voorjaar al weer gevraagd, dus lever je KvI in! 4e-jaars schroom niet en lever ook je KvI in voor een DC! De Verenigingspost | Pagina 5 | Februari 2010


BESTUUR Cultuur! Matthaus Passion Vind jij cultuur leuk en wil je voor een klein prijsje eens kijken bij de grote klassieker, de Matthäus Passion? Maandag 29 maart kun je dankzij de VAM voor maar 5,- bij de assessor!! De ‘Matthäus Passion’ is een monument dat zijn weerga niet kent! Het is een van de bekendste composities van J.S. Bach en wordt gezongen door het Bachkoor Holland. Kaarten zijn vanaf 1 maart te koop! Matthäus Passion, maandag 29 maart, 19.30 uur, De Oosterpoort Groningen. Roué Verveer “Mans genoeg” Heren! Opgelet! Cultuur is niet vies en deze grappige voorstelling is dan ook uitermate geschikt voor het mannelijk publiek! Roué Verveer zit al 10 jaar in het vak en dat moet gevierd worden! In deze voorstelling zullen onderwerpen aan bod komen waar je normaal niet over praat, maar dit allemaal overgoten met zijn wel bekende humor! Er wordt dus veel, nee héél veel gelachen. Ook zin in een avond in een scheur liggen? Met dank aan de VAM kun je voor maar 5,naar deze voorstelling! Vanaf maandag 22 maart kun je je kaartje kopen bij de assessor (Nieuwe Pandje). Wees er snel bij, want op=op! Initiatievenpot! Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd, maar mis jij nou nog iets? Heb jij een leuk idee voor een vernieuwende activiteit op de Kroeg maar weet je niet hoe je het van de grond moet krijgen en waar je het geld vandaan moet halen? Hiervoor is de initiatievenpot! Neem contact op met de assessor (assessor@albertus.nl)

VAN DE PROCURATOR Maarten van Eerde

Schilderwerkzaamheden In het voorjaar wordt begonnen met het schilderen van de buitenzijde van onze panden. Het schilderen zal ongeveer drie maanden duren. Brandveiligheid Er bestaat altijd de mogelijkheid om op onze sociëteit een partij te geven, bijvoorbeeld een afstudeerborrel of een dispuut lustrumborrel. Je mag de desbetreffende ruimte dan natuurlijk ook versieren. Houd er dan wel rekening mee dat de versiering geïmpregneerd moet worden en dat sommige materialen niet gebruikt mogen worden in verband met de brandveiligheid. Indien je impregneermiddel nodig hebt of je twijfelt over wat wel en niet kan neem dan contact met mij op. De Verenigingspost | Pagina 6 | Februari 2010


COMMISSIES VAN DE COMMISSIE VAN BEHEER CvB Deluxe

CvB 2010/2011 Lijkt het jou ook leuk om naast je studie een leerzame uitdaging aan te gaan? Lever dan nu je KVI in voor de CvB! Wil je eerst meer informatie, stuur dan een mailtje, bel of kom gerust eens langs op het Pandje. Spreekt het takenpakket van de Praeses jou het meest aan, lever je KVI dan voor 20 februari in. Eten Kom op maandag, woensdag of vrijdag gezellig eten op de Faam met je commissie, huis, club of dispuut. Ben je met een klein gezelschap, pak dan ook een kleine tafel. Vergeet bovendien niet je baspas mee te nemen! Passen Als je pas kwijt of kapot is, kun je bij de CvB een nieuwe bestellen. Dit kan alleen tijdens het kasuur, aangezien je de Baspas van te voren moet betalen. Je kunt dit pinnen en tevens contant betalen. Het blokkeren van je baspas kan natuurlijk op elk moment telefonisch. Ruimtes Met je club, dispuut of ander verband kan je bij de CvB een ruimte huren. Op de dag van verhuur betaal je borg contant. Voor de verschillende ruimtes gelden de volgende borggelden: Amsing, Schuit, Leeszaal, Faam en de kroeg zijn 125 euro. De Borrelruimte of keuken = 250 euro. Voor de borrelruimte in combinatie met de keuken betaal je in totaal 400 euro. De borrelruimte is nadrukkelijk een nette ruimte en dus niet geschikt voor clubmixen en blinddate diners. De ruimtes moeten de volgende dag voor 16.00 uur schoon zijn m.u.v. de Borrelruimte en leeszaal, die moeten voor 12.00 uur schoon zijn. Kom bij de CvB om de ruimte te laten checken, want alleen dan krijg je de borg terug! De ruimtes zijn erg in trek dus wees op tijd met het huren! Eerstejaarstaak, clubtaak en eerstejaarsvoorrecht De indeling voor de eerstejaarstaken, clubtaak en het eerstejaarsvoorrecht staan op de site onder het kopje ‘leden’ en vervolgens ‘helden van de dag’. Houd de site goed in de gaten. Je dient zelf voor eventuele vervanging te zorgen en deze door te geven aan de CvB. Verenigingspost Wil je de VP, de Bokaal of andere post van de Vereniging goed ontvangen, zorg dan dat wij je juiste adres hebben. Adreswijzigingen kun je doorgeven aan de abactis van het bestuur De Verenigingspost | Pagina 7 | Februari 2010


COMMISSIES op abactis@albertus.nl. Heb je ondanks alles de VP of andere post van de kroeg niet ontvangen, mail dan naar cvb@albertus.nl, om je post alsnog te ontvangen! Kleding Heb jij nog geen must have outfit van de Albertus kledinglijn in je kast? Kom tijdens kasuur eens een kijkje nemen in onze voorraad! Gevonden voorwerpen Ben jij onlangs je tas, baspas, telefoon of sleutels verloren? Kom tijdens het kasuur langs om bij de gevonden voorwerpen te kijken, misschien dat je spullen hier al die tijd al op je liggen te wachten. Kasuur Elke werkdag tussen 16.00 en 17.30 uur is het kasuur op het CvB-hok. Wil je gadgets of de nieuwe kleding kopen, moeten er rekeningen betaald worden, of andere financiÍle zaken afgehandeld worden? Tussen bovenstaande tijden ben je van harte welkom, met uitzondering van ´t weekend. Mail commissie van beheer: cvb@albertus.nl Commissie van Beheer 2009-2010 Deluxe

De Verenigingspost | Pagina 8 | Februari 2010


COMMISSIES VAN DE KROEGCOMMISSIE KC Jerom

Beste Albertianen en Albertianessen, Het afgelopen half jaar was mooi, maar echt voorbij gevlogen. Gelukkig komen er nu nog genoeg mooie partijen aan. De laatste tijd was het wat rustiger op de kroeg, maar met de tentamens achter de rug kan iedereen zich weer volop laten gelden. Haal je gratis bier op de Wobo door er te staan als er weer een vat wordt aangeboden door de eerstejaars clubs. De bitterballen gaan ook weer lekker rond, dus er is geen reden om er niet bij te zijn. De muurtaps zijn nog steeds goedkoop, dus schroom je niet er een of twee aan te slingeren. Medium mag, maar als je maximaal wilt gaan zien we je aan de mooiste bar. Laten we gaan tanken, Kc Jerom

VAN DE HUISHOUDELIJKE COMMISSIE HC Hoogheid

Lieve Albertianen en Albertianesses, Gelukkig zit de tentamenperiode er weer op, dat betekend dat iedereen weer lekker kan gaan drinken met zijn club, huis, dispuut en/of commissie. Neem de trappen op naar boven en laat je verrassen door ons nieuwe assortiment shooters, want naast Flugel verkopen we nu 3 nieuwe shooters in ons koninklijk paleis: Conjo, Vluggertje en Vliegend hert. Conjo; een mix van vodka + lime Vluggertje; een vodka mix drink Vliegend Hert; een mix van energy + kruidenlikeur Daarnaast is een oude traditie weer terug op de FAAM: vanaf nu is er weer lekkere chips te koop! Kom dus allemaal naar de FAAM om onze nieuwe aanwinsten uit te proberen! Liefs, HC HOOGHEID

De Verenigingspost | Pagina 9 | Februari 2010


COMMISSIES VAN DE LEESZAALCOMMISSIE LC Beetle

Lieve Alberianen/ Albertianessen, De leeszaal is helaas een maandje dichtgeweest, maar de vloer ligt er weer mooi bij en wij zijn er ook weer keihard bij!! Na een fantastisch openingsfeest en mooie themaburrel draaien we weer volop! De tentamens zijn voorbij, dus iedereen kan weer los! Kom dus lekker op woensdag met je club vroeg naar de kroeg voor een gezellig biertje en een spelletje op de leeszaal! Vergeet vooral ook de burrel niet, waar je na een week studeren van een paar welverdiende speciaalbiertjes kunt genieten ĂŠn lekkere happen natuurlijk! Tijdens de olympische spelen zullen wij onder andere de schaatswedstrijden op groot scherm laten zien, dus ook dat is zeker de moeite waard om langs te komen. Verder komt er binnenkort ook een huisborrel. Kortom: Tot op de leeszaal! Liefs Lc Beetle

VAN DE SCHUITCOMMISSIE Smooth Criminal

Hee allemaal! Hier zijn we dan weer! heel veel mooie feestjes gehad, en we hebben er nog heel veel voor de boeg. Met als voorbeeld het dies! Januari is een beetje rustig geweest op de schuit, maar dit kwam natuurlijk door tentamens. gelukkig zijn die nu weer voorbij en kan iedereen elke maandag weer partij komen maken op de schuit! MAAR het is niet alleen maandag! Ook op vrijdag zijn wij om de week open, dus sleep je commissie/club/dispuut/huis mee op vrijdag en ga feestend het weekend in. Binnenkort organiseren wij een groot themafeest op de schuit! BEI SEIN IST MIT MACHEN! tot snel op de schuit! liefs SC Smooth Criminal

De Verenigingspost | Pagina 10 | Februari 2010


COMMISSIES VAN DE KOFFIECOMMISSIE

Kocie In the sky with diamonds 

Lieve Albertianen,

Heb je wel eens last gehad van een raar gevoel in je buik? Je voelde je toen ook futloos, suf en saai. Zuchtend liep je naar de keuken om het stoffige oude tostiapparaat uit de kast te halen. Want het was wel duidelijk, jij had een tosti nodig, maar de KoCie was die dag geen optie. Het was namelijk zaterdag en dan is de KoCie natuurlijk di.. STOP! Gooi dat vieze apparaat bij het grof vuil want ook in het weekend heb je die natuurlijk niet nodig! De KoCie is Êcht elke dag open, dus ook op zaterdag en zondag. Kom lekker genieten van onze tosti’s en broodjes, neem je vriendjes mee voor een potje klaverjas en chill op die fijne Leeszaalbank! Tot op de KoCie!! Dikke kus, KoCie in the Sky with Diamonds

VAN DE DENZ VogeltjesDenz Lieve Allemaal, Terwijl de Svenkoorts langzaam aan het afnemen is, blijft de Denzfever voortduren! Met Dies achter de rug heeft iedereen zich weer kunnen opladen na een lange tentamenperiode. De maandagen op de Schuit blijven natuurlijk de beste start van je week. Want hoewel de temperatuur buiten rond de nul graden hangt, blijft de Denz stomen! Swing de winter uit onder het genot van de hitjes op de Schuit! Liefs, Vogeltjesdenz

De Verenigingspost | Pagina 11 | Februari 2010


COMMISSIES VAN DE FOK IT Fok it

Lieve Albertianen en Albertianessen, Het zeilseizoen komt dichter en dichter bij en wij zitten natuurlijk niet stil! De voorbereidingen voor de bekende activiteiten zijn in volle gang dus zorg dat je deze niet mist!! Mocht je niet kunnen zeilen dan is dit natuurlijk geen probleem, doe dan mee aan de zeillessen in maart en april en laat je klaarstomen voor de mooie weekenden! Maandag 29 maart is er een Fok it Thema Schuit, wees hier allemaal bij!! Wil je meer informatie over de activiteiten of ben je geïnteresseerd in een lidmaatschap? Stuur dan snel een mailtje naar fokit@live.nl! Tot later op het water en we hopen jullie allen te zien op de schuit 29 maart!! Liefs, De Fok It!

VAN DE REISCOMMISSIE

Reiscommissie Tower Bridge Lieve Albertianen en Albertianessen! De tentamens weer achter de rug, de sneeuw weer van de straten en de dagen worden weer langer! Nu er weer weken van colleges voor de boeg liggen, zijn wij druk bezig met het organiseren van jullie volgende hoogtepunt van het jaar! Zoals elk jaar hebben jullie het voorrecht een weekend los te gaan in één van Europa’s bruisende steden en dit jaar gaan we dat doen in LONDEN! Dus wil jij de lente en het begin van het mooie weer goed inluiden, hou dan de site, je mail en de vp goed in de gaten voor meer informatie over hoe jij één van de gelukkigen wordt die met een volle bus naar Londen gaat! Hou alvast 7, 8 en 9 mei vrij in je agenda dan staat je straks een weekend vol cultuur en spanning te wachten in deze bruisende stad! veel liefs, Reiscommissie “Tower Bridge”

De Verenigingspost | Pagina 12 | Februari 2010


COMMISSIES VAN DE VIERUSCOMMISSIE Vierus Mexicana

Lieve Albertianen en Albertianessen, Je hebt feest en je hebt VIERUS 18, 19 & 20 mei is het weer drie dagen lang een grote partij! Liefs, Vierus Mexicana

VAN DE OUDERDAGCOMMISSIE

Ouderdagcommissie How I met your mother Beste mede-eerstejaars, Nog maar een paar weken en dan is het zover: De Ouderdag 2010!! Op 20 maart kan jij je ouders laten zien hoe geweldig je Albertiaanse(studenten) leven er ongeveer uitziet. Het belooft een geweldige dag te worden, en hierbij geldt: Bij zijn is meemaken!! Het programma start rond 11 uur en zal tot in de late uurtjes doorgaan. ’s Avonds krijg je de gelegenheid om met je club en alle ouders in de stad een hapje te gaan eten. Snel reserveren in een leuk restaurant is hierbij een aanrader. Meer informatie en een programmaboekje volgen snel! Het is de bedoeling dat jullie als club zorg dragen voor een herkenbare gadget voor je ouders, passend aan je jaarclub. Mail jullie gadget zo snel mogelijk door naar ouderdag@albertus.nl. Wij keuren deze goed, als er nog geen andere club is met het zelfde idee! Dus, bedenk snel iets waarmee jullie ouders elkaar kunnen herkennen op de ouderdag, en zorg dat jullie erbij zijn! Tot op 20 maart! Ouderdagcommissie 2010 How I Met Your Mother De Verenigingspost | Pagina 13 | Februari 2010


VAN DE TENNISVERENIGING ALBERTUS MAGNUS TAM

Lieve Albertianen/Albertianessen, We zijn alweer over de helft van het jaar en hebben al heel veel leuke activiteiten achter de rug. Gelukkig hebben we nog een heleboel mooie activiteiten in ons vooruitzicht, zoals onze tenniscompetitie. Deze gaat begin april van start. Heb jij ook de finale van Australian Open gezien en ben je benieuwd hoe het er in het echt uitziet? Kom dan tijdens de competitedagen naar ons park (zernike) toe! We spelen dit jaar enorm hoog, namelijk eerste klasse op de zondag. Dus kom een keer langs, bestel een biertje en geniet van een aantal mooie tennispotten. Het eerste speelt op de volgende dagen thuis: 11 april, 25 april en 9 mei. Houd ook alvast 2 juni in je agenda vrij, want dan is de TAM-AM dag weer! En denk je erover om lid te worden bij de TAM? Stuur dan een mailtje naar abactis@tam.nl. Lid worden kan het hele jaar door! Met TAMsche groet, De TAM

De Verenigingspost | Pagina 14 | Februari 2010


• Er een BCG enquête is afgenomen? • Ongeveer 300 leden verspreid over alle jaren t/m ‘04 deze enquête heeft ingevuld? • 60% van deze leden wil dat de kroegavond voor 22:00u begint? • Er conjo’s, vliegende herten en vluggertjes worden verkocht op de Vereniging? • Dit zeker de moeite waard is om te proberen?! • Het binnenkort weer koel is op de Leeszaal?

De Verenigingspost | Pagina 15 | Februari 2010


HUISHOUDELIJK HUISHOUDELIJKE VERGADERING

Agenda HV maandag 1 maart 2010; aanvang 17.30 uur

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Opening Vaststellen agenda Notulen Ingekomen stukken Bestuursmededelingen Halfjaarlijkse beleidsevaluaties Draaiende Commissies Halfjaarlijkse beleidsevaluatie Commissie van Be heer 09-10 Halfjaarlijkse beleidsevaluatie Bestuur AiMi 09-10 Discussiepunt: studie en Albertus Bestuursvoorstel kledingvergoeding Afrekeningen adhoccommissies Begrotingen adhoccommissies DĂŠcharges Verkiezingen, installaties en benoemingen Mededelingen Rondvraag Sluiting

TOELICHTING AGENDA Agendapunt 3 De notulen van HV 3 en de extra ingelaste HV vindt u op de Albertuswebsite onder leden - notulen. De besluitenlijst van HV 3 en de extra ingelaste HV vindt u in de VP bijlage.

De Verenigingspost | Pagina 16 | Februari 2010


HUISHOUDELIJK Agendapunt 6 De halfjaarlijkse beleidsevaluaties van de Draaiende Commisises worden behandeld. Deze vindt u vanaf woensdag 24 februari op de Albertuswebsite. Agendapunt 7 De halfjaarlijkse beleidsevaluatie van de CvB wordt behandeld. Deze vindt u in de VP bijlage. Agendapunt 8 De halfjaarlijkse beleidsevaluatie van bestuur AiMi wordt behandeld. Deze vindt u in de VP bijlage. Agendapunt 9 Tijdens het discussiepunt zal de mening gevraagd worden aan de HV over de combinatie studie en Albertus. Er gebeurt veel in universiteitsland, wat invloed kan hebben op onze Vereniging. Vind jij dat Albertus daar in mee moet gaan en zelfs moet denken aan een eigen studieruimte? Of moet Albertus zich niet aanpassen op dit vlak? Agendapunt 10 Het bestuur AiMi doet opnieuw een voorstel op het gebied van kledingvergoeding. Dit voorstel vindt u vanaf woensdag 24 februari op de Albertuswebsite. Agendapunt 11 De afrekening van het winterfeset wordt behandeld. Deze vindt u vanaf woensdag 24 februari op de Albertuswebsite. Agendapunt 12 De begrotingen van de Reiscommissie en Vieruscommissie worden behandeld. Deze vindt u vanaf woensdag 24 februari op de Albertuswebsite. Agendapunt 13 De namen van de commissies en personen die gedechargeerd worden, vindt u in de VP bijlage. Agendapunt 14 De namen van de commissies en personen die verkozen, ge誰nstalleerd of benoemd worden, vindt u in de VP bijlage.

Kom op de HV en geef uw mening mee! De Verenigingspost | Pagina 17 |Februari 2010


DIT WAS HET NIEUWS Capita Selecta pakt uit op Albertus! Groningen – Afgelopen half jaar heb jij colleges gevolgd en nu komen de tentamens eraan. De twijfel is alleen toegeslagen of jij de stof wel zodanig beheerst dat de punten binnengesleept kunnen worden. De redder in dit soort situaties is een cursus van Capita Selecta volgen. Het doel van deze cursussen is studenten voorbereiden op het tentamen. Tijdens de cursus worden door middel van een lespakket met oude tentamens de essentiële onderdelen van het vak behandeld. Verder is er te allen tijde gelegenheid om vragen te stellen. Het slagingspercentage na het volgen van een cursus ligt boven de 70%. Zeker het proberen waard! Albertus heeft een deal met Capita Selecta, waardoor Albertianen met een fikse korting deze cursussen kunnen volgen op de Vereniging! De cursussen die worden aangeboden zullen gevarieerd zijn in studies. De pilot start bij de eerstvolgende tentamenperiode eind maart.

Twit jij? Ik twit!

A new face Goningen – Het praesesschap van onze Vereniging is een moeilijk vakmanschap. Niet iedereen is hiervoor in de wieg gelegd. Een daadkrachtige, oprechte jongeman wil zich een jaar lang vrijwillig in zetten voor Albertus. Zijn naam is Wouter van der Kolk. Dit lid van het dispuut Ramses en jaarclub Barbossa is al zeer actief geweest op de Vereniging. Hij heeft in de ouderdagcommissie gezeten, is een belangrijke kracht geweest in SC Mojo en heeft het grootste feest van Albertus, het Vierus, georganiseerd. Op woensdag 31 maart zal hij zijn volledige bestuur tonen aan de Vereniging.

Groningen – Het woord van het jaar 2009 is twitteren. Een hype onder studenten. Bij twitteren verspreiden gebruikers korte boodschappen. Anderen kunnen daar weer op reageren. Een snelle interactie, waardoor mensen op de hoogte worden gehouden over wat de twitteraar doet. Veel bekende Nederlanders en sporters geven op deze manier informatie door over hun dagindeling. Ook Doe mij maar een Conjo! de praeses is met deze hype meegegaan en twittert volop! Volg hem Groningen – Het assortiment is verbreed! Een paar weken geleden zijn de heren van de fisci op een hoop www.twitter.com/rksvalbertus. reca beurs geweest. Hier zijn ze overweldigd met kersverse producten en nieuwe apparatuur. De heren zijn naar Groningen terug gekeerd met drie varianten op het flesje Flügel, namelijk Vluggertjes, Vliegende herten en Conjo’s. De drankjes tikken makkelijk weg en zijn zeker het proberen waard! De Verenigingspost | Pagina 18 | Februari 2010


Mutaties SENIOREN Annemarie Essink Bianca Meppelink Brenda Grinwis Coen Boxem Daan Krooshof DaniĂŤl Kooij Eveline Bijlard Harold van Zelderen Jorrit de Haan Martine de Visscher Mirjam Vosjan Rianne Schouten Rick Boerkamp Robin Geijer Tim de Jager Wieger van der Meulen

BUITENLEDEN Stephanie van der Anneke Nijk Bianca van Ommen Deen Charlotte van Hutten Susanne Vermaas Suzanne van den Ellemieke Sweers Berg Harm van Goor Tim Stribos Helen Walker Victorine Marchesini Isa Abels Wouter van der Pol Jolien van Twist Jorien Wassenberg Wybrich de Haan Jorn van Leeuwarden Yvonne Flierman Laudry van der Meer Laura Kranenburg Leendert Jan Onnes Lindsey Pijpers Maartje Oudbier Marta Wojtun Matthijs van Gaalen Max Madu Merel van Gaalen Michelle de Rijck Myrthe Wajer Nynke Jager RenĂŠe Bruinsma Ruud Buijgers Sanne Borckink Saskia Stubbe Sietze Hamstra Sophie van den Arend Sophie Stapel

OUD-LID Astrid Smidt Elisa Post Uiterweer Fleur Roossien Ilse Fonck Kaloeke Heller Niels Tolboom Thijs Segers

LID-AF Derek van Zoonen Ilse Schreurs Nadja Sipkar

Alsuzichsenior,buitenlid,oud-lidoflid-afwilt melden,kuntuhierovereenmailsturennaarde abactis: abactis@albertus.nl Letop:ukuntbuitenlidwordenalsuzesmaanden of langer weg bent uit Groningen. De Verenigingspost | Pagina 19 | Februari 2010


AGENDA .OPENINGSTIJDEN KROEG Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zondag:

17.00 - 21.00 & 23.00 tot sluit 17.00 - 01.00 17.00 - sluit 22.00 - sluit 22.00 - sluit 17.00 - 01.00

FAAM Maandag Dinsdag: Woensdag: Vrijdag: Zaterdag:

22.00 - sluit Elke 1e dinsdag van de maand KLAVERJASAVOND 22.00 - sluit 22.00 - 01.00 22.00 - sluit

MENSA op maandag, woensdag en vrijdag op de FAAM: 18.30 - 21.30 uur. Bestellen kan tot 20.30 uur. LEESZAAL Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zondag:

19.00 - 01.00 19.00 - 01.00 19.00 - sluit 17.00 - 22.00 17.00 - 22.00 19.00 - 22.00

SCHUIT Maandag: Vrijdag:

23.00 - sluit Eén keer in de twee weken van 22.00 - sluit

KOFFIE Elke dag: 12.00-14.00 Dus ook in het weekend! DAGELIJKS Kasuur op het fiscaat 16:00 - 17:30 uu

.ACTIVITEITEN Februari ‘10 VR 18 FEB OHD en schuit MA 22 FEB Pré ski party

Maart ‘10

MA 1 MRT DO 4 MRT ZA 6 t/m ZO 14 MRT MA 15 t/m VR 19 MRT ZA 20 MRT MA 22 MRT WO 24 MRT MA 29 MRT WO 27 MRT

HV 4: halfjaarlijks Scholierenfeest Wintersport International Week Ouderdag Après ski party Voorrondes AHC song festival Matthäus Passion Bestuur ft. de bar op

April ‘10 VR 2 t/m Kroeg dicht ivm Pasen MA 5 APR WO 7 APR Pink Ribbon feest DO 15 APR Disputendiner en schuit DO 15/ VP 5 op de deurmat 16 APR

www.albertus.nl www.word-lid.nl De Verenigingspost | Pagina 20 |Februari 2010

VP editie 4 februari 2010  

Verenigingspost

VP editie 4 februari 2010  

Verenigingspost

Advertisement