Issuu on Google+

tàndem la  revista  de  Grup  VL  -­  Edició  núm.  4  /  Any  2011


tĂ ndem


Primer,  les  persones          Pàgina  3


tàndem

Pàgina  


tàndem

Pàgina  


Primer,  les  persones          Pàgina  7


tàndem

Pàgina  


Primer,  les  persones          Pàgina  9


tàndem

Pàgina  


Primer,  les  persones          Pàgina  11


tàndem

Pàgina  


Primer,  les  persones          Pàgina  13


tàndem

Pàgina  


Primer,  les  persones          Pàgina  15


tàndem

Pàgina  


Primer,  les  persones          Pàgina  17


tàndem

Pàgina  


Primer,  les  persones          Pàgina  19


tàndem

Pàgina  


Primer,  les  persones          Pàgina  21


tàndem

Pàgina  


Primer,  les  persones          Pàgina  23


tàndem

Pàgina  


Primer,  les  persones          Pàgina  25


tàndem

Pàgina  


Primer,  les  persones          Pàgina  27


tàndem

Pàgina  


Primer,  les  persones          Pàgina  29Tàndem 2011