Page 1

Accountants adviseurs

Duidelijk en betrouwbaar

Voor ondernemers is het leven per definitie dynamisch. In economisch bloeiende tijden, maar ook als het economisch tegenzit. Op elk moment wilt u de cijfers en de trends helder hebben. UNP helpt u daarbij. Wij houden u scherp.


Ons kantoor biedt een compleet pakket diensten op het gebied van accountancy en belastingadvies. U krijgt een hoge kwaliteit van diensten tegen een acceptabel prijsniveau. De lijnen zijn kort, we staan direct voor u klaar. Wij kennen uw bedrijf en het speelveld waarin u opereert. Uw belang staat voor ons voorop. Op deze manier werken wij aan

Zeven partners

Jan Uittenbroek registeraccountant

Iris Kunst-Kersting fiscaal jurist

Ferdy Geertsma registeraccountant

Martin Heins registeraccountant

lange termijn relatie.

Duidelijk Betrouwbaar No-nonsens

Jan Ningo Dijck registeraccountant

Wiebe de Vrie fiscaal jurist

Coen van den Berg fiscaal jurist

Marieke Bosklopper officemanager


lustrum. Een mooi moment om een nieuwe fase in te gaan. Voor die tijd heetten we Uittenbroek en partners, nu dus UNP. Een kortere, bondige naam die helemaal bij ons past. Wij zijn duidelijk, betrouwbaar en vooral ook no-nonsens. We houden van aanpakken – net als u. UNP heeft acht partners: vier registeraccountants, drie fiscaal juristen en een officemanager. Een hecht team, waarin elk van ons zijn eigen kwaliteiten inbrengt. Daarnaast hebben wij een staf van ruim veertig hooggekwalificeerde medewerkers: van zeer ervaren mensen tot jonge mensen die net van de opleiding komen. Een mooie combinatie van ervaring en frisse ambitie. Onze klanten zijn ondernemingen, franchise- en retailorganisaties, instellingen en particulieren. U kunt bij ons terecht voor hoogwaardige diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. Wij leveren solide werk tegen een passende prijs. U weet altijd waar u met ons aan toe bent. Elke klant krijgt daarbij persoonlijke aandacht. Het draait bij ons niet alleen om cijfers, wij vinden het menselijke aspect net zo belangrijk.

Wie zijn wij

UNP vierde in 2012 zijn eerste

Onze geschiedenis Het verhaal van ons kantoor begint in 1921 met de broers Andries en Heino Wierenga, die het ‘Accountantskantoor A. & H. Wierenga’ oprichtten, met twee vestigingen in Utrecht en Assen. Na vele fusies met steeds grotere (inter)internationale kantoren wordt het kantoor onderdeel van een van de vier grootste accountantskantoren, ofwel de ‘big four’, in Nederland. In juli 2007 is de cirkel weer rond: het kantoor in Assen, een groep van zeven enthousiaste mensen, verzelfstandigt zich onder de naam Uittenbroek en partners. De groep van zeven partners wordt in 200X met één partner uitgebreid. In augustus 2007 ontvingen we de vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om wettelijke controles uit te voeren. UNP richt zich op ondernemers, instellingen en particulieren in de eigen regio en op franchiseondernemers en retailorganisaties in het hele land.


Vier pijlers

UNP staat garant voor kwaliteit. zaken ervoor staan. Uw jaarrekening en uw belastingaangiften voldoen aan de wettelijke regels. Daar hoeft u zich dus nooit zorgen over te maken. Wij zijn gericht op consensus, ook in ons overleg met de Belastingdienst, maar altijd in het belang van de klant. Als het moet gaan wij tot het uiterste, maar altijd beredeneerd en met inzicht in de risico’s. We hebben een convenant Horizontaal Toezicht afgesloten met de Belastingdienst, om u als klant desgewenst versneld zekerheid en duidelijkheid te bieden over de aangifte. Wij bieden al onze klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan dit convenant, maar het is zeker geen verplichting.

Waar wij voor staan

U krijgt een reĂŤel beeld van de hoe de

Onze aanpak rust op vier pijlers die altijd en overal de basis van ons werk vormen:

Persoonlijk U bent voor ons een mens, geen nummer. Uw vaste relatiebeheerder weet wie u bent en wat voor u belangrijk is. In een kantoor van ons formaat zijn de lijnen kort en de relaties persoonlijk. We doen er alles aan om de bureaucratische rompslomp te beperken. Via internet of telefoon zijn wij altijd bereikbaar.

Integer Waar het om gaat, is dat wij onszelf en onze klanten altijd recht in de ogen willen zien. Al maakt ons dat soms een tikkeltje rechtlijnig. Wij zijn dat aan de wettelijke regels en de codes van ons vak verplicht. Toch is die werkwijze ook in uw belang. Een goede reputatie is een kostbaar bezit. Dat geldt voor u en ook voor ons. We gaan voor u tot het uiterste, maar altijd via de koninklijke weg.

Gekwalificeerd Bij elkaar opgeteld heeft ons kantoor tientallen jaren ervaring in accountancy, juridisch advies en belastingadvies. Onze medewerkers zijn allemaal hoog opgeleid. We zorgen ervoor dat onze kennis door trainingen en opleidingen bij de tijd blijft. We stimuleren creativiteit. Dat is noodzakelijk om u goed van dienst te zijn, maar zo houden we zelf ook plezier in ons vak.

Gecommitteerd Wij gaan voor lange termijn relaties. Vlugge succesjes lijken misschien aantrekkelijk, maar wij geloven meer in goed werk dat ook op langere termijn vruchten afwerpt. Daarbij staat uw belang voorop. Daar zetten wij al onze expertise voor in.


• samenstellen, controleren of beoordelen van jaarrekeningen en financiële verantwoordingen; • adviseren over jaarrekeningen, begrotingen en financiering, ook vanuit fiscaal-juridisch oogpunt; • opstellen en beoordelen van aangiften vennootschaps- en inkomstenbelasting; • verlenen van administratieve diensten, op locatie of op ons kantoor; • adviseren bij bedrijfsoverdrachten in familiesfeer; • bemiddelen bij verkoop van (on-

Wat we doen

Ons dienstenpakket bestaat uit de volgende diensten

Franchising en retaildienstverlening Een van onze specialismen is dienstverlening aan franchisenemers en retailorganisaties. Ook verlenen wij diensten aan een aantal franchiseverenigingen. Namens deze verenigingen voeren wij jaarlijks controles uit bij franchisegevers. Als franchise-ondernemer of retailorganisatie kunt u bij ons terecht voor de volgende diensten: • opstellen van begrotingen, meerjaren prognoses • opstellen van tussentijdse resultatenoverzichten en jaarrekeningen; • begeleiding bij aankoop en verkoop van de onderneming; • beoordeling van financiering; • verwerking van administratie; • uitvoeren van benchmarks; • controleren van jaarrekeningen; • alle fiscale werkzaamheden: van aangifte omzetbelasting tot aangifte inkomsten- en eventueel vennootschapsbelasting; • fiscaal-juridische advisering en procedures.

derdelen van) een bedrijf.

Gegarandeerd kwaliteit UNP heeft sinds 2007 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om wettelijke controles uit te voeren. Alle bedrijfsprocessen zijn in handboeken vastgelegd en worden conform die handboeken uitgevoerd. Onze professionals zijn aangesloten bij een beroepsvereniging: De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs(NOB) of de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB).


Ons kantoor is aangesloten bij het

Accountants

SRA, een netwerk van accountants-

Jan Uittenbroek RA, registeraccountant

kantoren gericht op het midden- en

Martin Heins

kleinbedrijf. Voor internationale

Jan Ningo Dijck

werkzaamheden zijn wij aangesloten

Ferdy Geertsma

netwerk van professionele, zelfstandige accountants- en belastingadvieskantoren. Verder zijn wij aangesloten bij de

UNP

bij de INAA Group, een internationaal

Adviseurs Iris Kunst-Kersting Wiebe de Vries Coen van den Berg

Nederlandse Franchise Vereniging

Officemanager

(NFV). Deze vereniging streeft

Marieke Davids-Bosklopper

naar een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising. Als lid van de NFV kunnen wij financiële en fiscale dienstverlening aanbieden

Bezoekadres

aan leden van franchiseorganisaties.

Noorderstaete 40 9402 XB Assen

UNP is een betrouwbaar accoun-

Postadres

tants- en advieskantoor voor

Postbus 900

ondernemers, franchisers, retai-

9400 AX Assen

lers, instellingen en particulieren. UNP zorgt ervoor dat de financiële

Bereikbaarheid

administratie van klanten staat als

Telefoon 0592-379737

een huis, inclusief jaarrekeningen

Fax

0592-344205

en aangiften bij de Belastingdienst.

Email

info@unp.nl

UNP geeft ook fiscale adviezen bij

Website

www.unp.nl

aangiften, financieringen en overnames. Voor UNP gaat het niet alleen om cijfers, maar vooral ook om mensen. Daarom krijgt elke klant de

Zo vindt u ons

aandacht die hij verdient. UNP heeft

Vanaf de snelweg A28 Hoogeveen-Groningen:

acht partners en zo’n 40 medewer-

neem de afslag Assen-Noord, daarna borden volgen rich-

kers en is gevestigd in Assen. UNP

ting Assen. Na circa 500 meter (kruising Groningerstraat/

is betrouwbaar en duidelijk – zonder

Europaweg-Noord) ligt ons pand rechts op de hoek.

poespas.


Accountants adviseurs

unp  
unp  

test om te kijken of het werkt

Advertisement