Issuu on Google+

l’oci i les classes socials

la condició del treball al llarg de la historia

la relació entre classe social i nivell cultural

pla estratègic cultural de barcelona

campanya de guerrilla en contra del desplaçament social promogut per l’ajuntament


plafo