Page 50

T 720 077 · AV. ENCLAR, 67 · AD500 SANTA COLOMA · mesa@mesa.ad T 722 405 · C. DE LA PLANA, S/N · AD500 SANTA COLOMA · marmesa@andorra.ad

Industrials col·laboradors Muse · Andorra la Vella

Xalet Xalet d'estil d'estil anglès anglès en en venda venda SITUAT SITUATEN ENZONA ZONARESIDENCIAL RESIDENCIALD'ESCALDES-ENGORDANY D'ESCALDES-ENGORDANY Fantàstic Fantàsticxalet xaletaa44vents ventssituat situatamb ambuna unasuperfície superfícieconstruïda construïdade de300 300m² m²aprox. aprox.distribuïts distribuïtsen endues duesplantes plantes

44habitacions, habitacions,33banys, banys,cuina cuinaàmplia, àmplia,saló salómenjador menjadoramb ambllar llarde defoc, foc,sala salade dejocs jocsamb ambbillar billari celler. i celler.

Fusteria Ebenisteria

Disposa Disposad'una d'unaparcel·la parcel·laenjardinada enjardinadade de800 800m² m²aprox. aprox.que queenvolta envoltalalapropietat propietati amb i ambfabuloses fabulosesvistes. vistes.

Ctra. de la Comella, 31 · Nau 2 del Ribal AD500 ANDORRA LA VELLA T/F (+376) 869 657 · fusteben@andorra.ad

Preu: Preu:1.200.000€ 1.200.000€ ·· Ref: Ref:8893 8893 Av. Av.Joan JoanMartí, Martí,102 102· AD200 · AD200Encamp Encamp· ANDORRA · ANDORRA· T+ · T+376 376872 872222 222· F· F++376 376872 872223 223· info@sir.ad · info@sir.ad· www.andorra-sothebysrealty.ad · www.andorra-sothebysrealty.ad Each Each Office Office is Independently is Independently Owned Owned and and Operated Operated

L'art de viure 113  
L'art de viure 113  
Advertisement