Page 25

>>>Abans de la intervenció

>>> La façana presenta un aspecte completament diferent, que si s’observa durant el dia. La il·luminació que s’hi ha col·locat juga amb la profunditat de les plaques de Corten i la paret del mur >>> En tot moment s’ha respectat la vegetació que hi havia abans de realitzar els treballs paisatgístics. El que s’ha fet és afegir més espècies resistents els 365 dies de l’any

La recerca de la centralitat del mateix túnel va ser el primer impuls que van seguir els creadors d’aquesta façana. Les figures resultants d’aquesta reflexió formen un mosaic de plaques de Corten vermellós que es fon literalment amb la resta de la muntanya . Cal tenir en compte que la pedra natural posseeix unes vetes de la mateixa tonalitat que el Corten col·locat en vertical al mur. Aquesta obra, que es podria definir com d’arquitectura paisatgística, ha estat el resultat de la reflexió, basada en les directrius que havia imposat Govern per a poder adjudicar els treballs. Es demanava que la vegetació tingués una presència especial,

així que es van escollir espècies naturals de plantes, arbustos i arbres que fossin ressitents a tot tipus de clima; des del més calorós, vistos els canvis que experimenta el clima local, fins les rigorositats de l’hivern amb les baixes temperatures, la neu i el glaç. També calia tenir en compte que el conjunt tingués un manteniment pràcticament nul, però s’havia de preveure un mínim de cura, i s’han instal·lat tots els elements necessaris per a què les normatives de seguretat es compleixin durant els treballs de neteja o de manteniment de la vegetació. La flora que s’ha triat i que completa el conjunt que formen els pins

és: bedolls, Lavandula angustifolia, Stipa tenissima, Carez bronze, Cotoneaster horizontalis, heura i vinya verge. Aquestes espècies vegetals creixeran i evolucionaran en un entorn que anirà canviant visualment i transformarà la visió que els conductors i els observadors tenen de l’entrada del túnel. Al créixer, la vegetació anirà cobrint la façana.

blava. Va caldre utilitzar diferents profunditats per a què visualment el conjunt semblés a un mateix nivell.

A més de les mesures de seguretat, un dels esculls que es van haver de salvar va ser que el mur, que en un principi semblava llis, resulta que tenia diferents nivells, així que la col·locació de les plaques de Corten va ser més complicada del que sem-

PROJECTE: Condicionament del mur situat sobre la boca sud del Túnel del Pont Pla ARQUITECTURA / ENGINYERIA: Eva M. Dalmau CONSTRUCTORA: AUXINI

EL resultat final encara no el coneixem, ja que cal que esperem que passi el temps i les plantes creixin i evolucionin, per donar una visió conjunta final a aquesta façana.

ARQUITECTURA

l’adv

47

L'art de viure 113  
L'art de viure 113  
Advertisement