Page 1

! le b a t n o M u lo c In

t

iversita n U

litècnica o P

alunya t a C

Escola d'Enginyeria de Terrassa


Hola petits lectors! Aquesta revista està aquí per informar-vos una mica sobre una universitat d’enginyeria que està a Terrassa. Aquesta universitat pertany a un gran conjunt d’altres centres d’educació especialitzada en l’àmbit tecnològic, aquest conjunt és diu UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). D’aquí surten moltíssims estudiants que és transformen en Enginyers de tot tipus d’especialitats.

Índex de continguts Presentació

2

Història

3

Activitats

5

Solucionari

7

Montable

8

Presentació

Introducció dels editors


història

Origens

quen Universitat Politècnica de Catalunya i va ser fundada al 1902. Al 1904 es va acabar de qual tenim una maqueta.

Com Terrassa era coneguda sobretot per les seves fàbriques tèxtils, l’escola es va especialitzar sobretot en l’ensenyament de la indústria tèxtil, al 1906 van sortir-ne els primers alumnes titulats.

3


En el 2010 apareix la nova carrera d’enginyeria en disseny industrial i desenvolupament del producte, la primera promoció està cursant el tercer any.

història

Actualitat

Avui en dia la UPC de Terrassa conta aproximadament amb 1500 estudiants i s’ha convertit en la universitat més prestigiosa per enginyers de tot el país.

4


Activitats

relaciona les enginyeries: Tèxtil

Electrònica

Química

Disseny industrial

Elèctrica

Mecànica

5


Activitats

Busca les 7 diferències:

Endevina què és:

6


solucionari

Relaciona: Química

Tèxtil

Elèctrica

Mecànica

Electrònica

Disseny industrial

7 diferències:

endevina què és:

7


7

5

4

4

3

1

6

2

5

8

7

5

3

6

5

8 4

2

3

1

8 7

6

8

2

1

6

4

5

6

4

7

3

3

2

3

8

7

2

2

MONTABLE

8


Mini Tecs  

Especial UPC Terrassa.

Advertisement