Page 1

Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

OŠ Maksa Durjave je prepoznavna, zdrava, varna in kulturna šola, kjer spodbujamo znanje, osebno rast in razvoj.


Slovenija - Maribor


Kje smo?


Maribor


Otvoritev ĹĄole (8. 2. 1961)


Otvoritev energetsko prenovljene ĹĄole (1. 9. 2015)


Ĺ ola danes


GINKO – simbol naše šole


Gibalnica


Ĺ olski park


SODELOVANJE S STARŠI S starši se srečujemo na pogovornih urah, roditeljskih sestankih, kostanjevem pikniku, delavnicah, predavanjih in prireditvah na šoli.


PROJEKTI S projekti izraža šola svojo specifiko in se tako odziva na interese, potrebe in pobude učencev.


Izzivi medkulturnega sobivanja

Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojnoizobraževalni sistem.


Pedenjped

Želimo vzpostaviti stike bodočih učencev in staršev z učitelji. Staršem posredujemo informacije o šoli.


Zdrava šola

Razvijamo pozitivno podobo vseh učencev. Posebno pozornost namenjamo zdravemu razvoju učencev.


Zaščitništvo Skrbimo za varnost in dobro počutje prvošolcev v šoli. Prvošolce in devetošolce navajamo na življenje in delo v skupini.


Integracijski projekt Dornava

Pri u훾encih pove훾ujemo toleranco in sprejemanje druga훾nosti v dru탑benem okolju.


Bralna pismenost

Pri uÄ?encih razvijamo zavest o pomenu branja in bralne zmoĹžnosti.


Zdrav življenjski slog

Učenci imajo dve uri dodatne športne vzgoje na teden in aktivnosti v počitnicah.


Zgodnje učenje tujega jezika

Učenci se v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju učijo angleški in nemški jezik.


Simbioza šol

V okviru projekta Simbioza učenci poučujejo starejše občane osnovnih računalniških veščin.


Prostovoljstvo Prostovoljstvo se na naši šoli že vrsto let pojavlja v različnih oblikah. Učenci, ki želijo biti prostovoljci, se lahko odločijo za tutorstvo.

Posebej smo ponosni na Lindo Buzhala, kateri je bil s strani Slovenske filantropije podeljen naziv Junakinja našega časa.


Šolski eko vrt

Šolski vrt in zeliščni kotiček smo ustvarili v šolskem letu 2012/2013, s čimer uresničujemo ekološko in trajnostno naravnano učenje otrok.


Branje ne pozna meja / Čitanje ne poznaje granice

V mednarodnem projektu so sodelovali učenci 7. razreda iz OŠ Braća Bobetko iz Siska na Hrvaškem in učenci 4. razreda naše šole.


Aktivne počitnice

Aktivno in kreativno preživljamo prosti čas.


Noč v šoli


E-ĹĄolstvo


E- dnevnik in redovalnica (eAsistent)


STROKOVNE EKSKURZIJE UÄ?enci spoznavajo naravne in kulturne znamenitosti Slovenije.


ŠOLA V NARAVI Učenci pridobivajo vseživljenjska znanja in praktične spretnosti za preživetje v naravi. Razvijajo odgovorni odnos do okolja, medsebojno strpnost in samozavest.


TEKMOVANJA Svoja znanja in veščine uspešno dokazujemo na državnih in regijskih tekmovanjih.


Male sive celice - 1. mesto (2008)


Kviz Maribor – 2. mesto (2008)


Å port


RAZISKOVALNA DEJAVNOST UÄ?enci spoznavajo osnove raziskovalnega dela in oblikujejo raziskovalne naloge.


Uspešno sodelujemo v projektu Mladi za napredek Maribora in državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije.


OBISKALI SO NAS … Ob zaključku branja za Prežihovo bralno značko vsako leto povabimo znano osebnost.


UMETNIŠKA DEJAVNOST

Razvijamo močna področja učencev.


Razstavišče OŠ Maksa Durjave


ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA V podaljšanem bivanju smo učenci igrivi in ustvarjalni.


Naša spletna stran: http://www.o-md.mb.edus.si

Zloženko so pripravili: Jolanda Friš Lozej, ravnateljica Albert Mihajlović, Marija Stojnšek Kmetec, Majda Kukolj Maribor, 2016

OŠ Maksa Durjave Maribor se predstavi  

Posodobljena zloženka (2016)