Page 1

Osnovna šola Maksa Durjave Maribor


Slovenija - Maribor


Kje smo?


Maribor


Otvoritev šole ( 8.2.1961 )


Ĺ ola danes


S starĹĄi se sreÄ?ujemo na pogovornih urah, roditeljskih sestankih, kostanjevem pikniku, delavnicah, predavanjih in prireditvah na ĹĄoli.


S projekti izraĹža ĹĄola svojo specifiko in se tako odziva na interese, potrebe in pobude uÄ?encev.


Popestrimo šolo Izvajamo nabor dodatnih aktivnosti, ki popestrijo šolski vsakdan ter počitniške dejavnosti. Spodbujanje raziskovalnega dela, jezikovna nadgradnja, modelarstvo ter naravoslovne urice in prostovoljstvo so le nekatere dodatne dejavnosti.


“Pedenjped”

Želimo vzpostaviti stike bodočih učencev in staršev z učitelji. Staršem posredujemo informacije o šoli.


Zdrava šola

Razvijamo pozitivno podobo vseh učencev. Posebno pozornost namenjamo zdravemu razvoju učencev.


Zaščitništvo

Skrbimo za varnost in dobro počutje prvošolcev v šoli. Prvošolce in devetošolce navajamo na življenje in delo v skupini.


Integracijski projekt Dornava

Pri učencih povečujemo toleranco in sprejemanje drugačnosti v družbenem okolju.


Bralna pismenost

Pri uÄ?encih razvijamo zavest o pomenu branja in bralne zmoĹžnosti.


Noč v šoli


Zdrav življenjski slog

Učenci imajo dve uri dodatne športne vzgoje na teden in aktivnosti v počitnicah.


Zgodnje učenje tujega jezika

Učenci se v prvem in drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju učijo angleški in nemški jezik, v tretjem pa francoski jezik kot izbirni predmet.


Evropska vas

Spoznavamo druge narode iz dr탑av Evropske unije.


Aktivne počitnice

Aktivno in kreativno preživljamo prosti čas.


E-zbornica


E-šolstvo


Ĺ olska spletna stran


E- dnevnik in redovalnica


UÄ?enci spoznavajo naravne in kulturne znamenitosti Slovenije.


Učenci pridobivajo vseživljenjska znanja in praktične spretnosti za preživetje v naravi. Razvijajo odgovorni odnos do okolja, medsebojno strpnost in samozavest.


Svoja znanja in veščine uspešno dokazujemo na državnih in regijskih tekmovanjih.


Male sive celice- 1. mesto


Kviz Maribor – 2. mesto


Ĺ port


UÄ?enci spoznavajo osnove raziskovalnega dela in oblikujejo raziskovalne naloge.


Razvijamo močna področja učencev.


Razstavišče OŠ Maksa Durjave


V podaljĹĄanem bivanju smo uÄ?enci igrivi in ustvarjalni.


Naša spletna stran: http://www.o-md.mb.edus.si/

Izdelali: Jolanda Friš Lozej ( vsebina) Bojana Cingerli, Marija Stojnšek Kmetec ( računalniška obdelava )

Zloženka Osnovne šole Maksa Durjave  
Zloženka Osnovne šole Maksa Durjave  

OŠ Maksa Durjave je prepoznavna, zdrava, varna in kulturna šola, kjer spodbujamo znanje, osebno rast in razvoj.

Advertisement