__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE BRALNE PISMENOSTI V 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

Blanka Kovačec, OŠ Maksa Durjave Maribor

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Profile for Albert Mihajlović

Bralna pismenost  

Ukrepi za izboljšanje bralne pismenosti

Bralna pismenost  

Ukrepi za izboljšanje bralne pismenosti

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded