Predstavitev projekta SKK

Page 1

MREŽA ŠOL: OŠ MAKSA DURJAVE, OŠ FRANCETA PREŠERNA, OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO, OŠ DRAGA KOBALA

V PROJEKTU

DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI

DELO V ŠOLI OKTOBER 2013


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.