Page 1

full informatiu Cercle d’Amics dels Parcs Naturals

Un cas paradigmàtic és l’estesa de línies elèctriques concebudes per millorar el subministrament energètic de les poblacions, ja que la seva execució pot significar l’alteració d’un paisatge determinat. L’interès públic del subministrament elèctric de qualitat contraposat a l’interès públic de conservació de la natura i el paisatge. O, encara més, posem el cas d’una infraestructura que tingui per objecte la prevenció d’incendis forestals i, per tant, la salvaguarda del bosc, però que la seva execució comportaria costos i perjudicis que afectarien, poc o molt, justament aquells valors que es volen protegir. En aquests casos, els punts de vista divergents s’acostumen a radicalitzar i l’apassionament

no acostuma a ser el millor camí per trobar la solució. Cal fer un primer esforç per objectivar, des pel punt de vista tècnic i científic, la necessitat de l’obra proposada, els beneficis que comporta la seva execució, les alternatives existents i les afectacions reals a curt i llarg termini. Aquesta fase d’anàlisi es pot fer tan profunda i llarga com es vulgui, però mai no servirà per exhaurir el debat, ja que sovint les parts confrontades parteixen de posicions diferents i l’objectiu no és un altre que desarmar d’arguments la part contrària.

© SPN

La gestió diària dels parcs naturals ofereix nombroses ocasions de conflicte, entenent per conflicte la col·lisió entre interessos o punts de vista diferents. Els més freqüents es produeixen quan l’interès particular entra en controvèrsia amb l’interès públic, però no són gens infreqüents —i sovint són els més punyents— aquells que es produeixen quan uns interessos públics es contraposen a altres interessos públics.

El que passa és que entren en confrontació valors que es mesuren amb unitats diferents. En aquest punt, cal socialitzar el debat amb neutralitat i transparència, i cada una de les parts ha d’acceptar que no és procedent imposar el seu punt de vista per damunt de tot i de tothom.

Les tasques de prevenció d’incendis forestals obliguen a la coordinació entre diferents entitats i administracions públiques.

Tan lamentable seria el despotisme administratiu que imposés l’execució o la no execució d’un projecte sense atendre les demandes existents com el despotisme il·lustrat de col·lectius disposats a gairebé tot, per imposar el seu punt de vista, fent cas omís de la resta d’arguments que, tot i ser diferents, segur que també són legítims.

Coordinació i edició Servei de Parcs Naturals Diputació de Barcelona Documentació gràfica Arxiu Servei de Parcs Naturals Fusic Redacció Albert López Corbella

© JMB

SUMARI Entrevista Entrevista a Ricard Estrada, gerent de l’Espai Rural Gallecs Notícies L’actualitat dels parcs i el medi ambient Activitats del Cercle Què han fet els socis del Cercle els darrers mesos Als nostres parcs Novetats a la Xarxa de Parcs Naturals Agenda - No t’ho perdis Recull d’activitats dels propers mesos i algunes recomanacions

32

Els conflictes als espais naturals protegits

número

juliol, agost i setembre / 2003

EDITORIAL

2 4 5

Disseny gràfic eggeassociats Producció Institut d’Edicions Diputació de Barcelona Impressió Centrre d’Impressió i Reprografia de la Diputació de Barcelona

6

DL. B-30111-2001

7

Bassa per a la prevenció d’incendis a can Grau (Parc del Garraf).

www.diba.es/cercle.htm


© A. López

ENTREVISTA

És enginyer tècnic agrícola i fa molts anys que està vinculat professionalment a la natura. Li agrada parlar de la realitat agrícola i forestal de Catalunya, de la qual és capaç de fer una anàlisi ràpida i molt acurada amb el valor afegit que dóna l’experiència i el fet de treballar en el territori des de fa molt de temps. De fet, abans d’acceptar el «repte», tal com la qualifica, de la gerència del Consorci de l’Espai Rural de Gallecs de Mollet del Vallès, va ser director gerent del Centre de Propietat Forestal de la Generalitat de Catalunya. El seu món és, doncs, la natura, el territori i el foment de l’agricultura des de l’àmbit de la gestió i la coordinació. Pertany a l’Associació Catalana d’Estudis Agraris i va ser membre fundador del consell de redacció de la revista L’Aulet, de la qual vàrem parlar en el número 30 del Full Informatiu. A més, és coautor del llibre Els boscos de Catalunya, publicat el 1978.

a Ricard Estrada / gerent de l’Espai Rural Gallecs

«Gallecs és el paisatge del Vallès»

A.L.: Què és exactament un espai rural? R.E.: És un espai natural on es desenvolupen diverses activitats sempre vinculades amb el sector agrícola, forestal i ramader. Es basa en una economia agrària, per tant, no és únicament un espai de contemplació de la natura, sinó que la mà de l’home és molt important. A.L.: Què és allò que singularitza l’Espai Rural de Gallecs? R.E.: La voluntat de molta gent, incloses les autoritats municipals, de defensar la posició que Gallecs no s’hauria d’urbanitzar, que continuï com a espai no urbanitzable. També el diferencia l’autoestima de la gent que hi treballa.

«El que diferencia l’Espai Rural de Gallecs és l’autoestima de la gent»

A.L.: Explica’ns quina és la seva situació legal. R.E.: El territori de Gallecs va ser expropiat fa trenta anys pel Ministeri de l’Habitatge de l’anterior règim. Amb l’arribada de la democràcia, el projecte d’urbanització de l’entorn de Gallecs va quedar congelat i en aquests moments depèn de l’Institut Català del Sòl. Una part del territori es manté no urbanitzat, i l’altra s’ha reformat d’acord amb planificacions de carreteres, ampliacions de polígons industrials, etc. De les 1.500 hectàrees inicials, 770 es mantenen com a no urbanitzables malgrat que aquest territori, segons el planejament vigent, sigui qualificat com a sòl urbanitzable no programat. Aquesta és la lluita dels municipis i els ciutadans: que sigui declarat d’una vegada per totes no urbanitzable i sigui espai agrícola o forestal. Per aconseguir-ho, caldria que els plans generals urbanístics dels ajuntaments de Mollet del Vallès i de Parets del Vallès, que cataloguen aquests territoris com a no urbanitzables, siguin aprovats per la Generalitat, i en aquests moments estem a l’espera que els tribunals decideixin quina administració en té la competència. A.L.: Quin és el model de gestió que heu implantat? R.E.: El model de gestió s’ha basat en dues línies de treball. La primera és la d’establir

2

programes concrets que defineixin actuacions, com són el Pla d’ús públic de Gallecs, el Pla de gestió agrícola sostenible i el Pla de gestió forestal. Per tirar endavant els plans, s’han d’acomplir dos requisits: el primer, que la gent de l’entorn de Gallecs sigui coresponsable del projecte; i el segon, tenir recursos perquè els plans siguin possibles. És una qüestió del 50 %. Si hi ha complicitat però no hi ha recursos no es poden fer els plans; i si hi ha recursos però no hi ha complicitat, tampoc no es poden aplicar.

A.L.: Quin tipus d’explotació agrícola caracteritza l’Espai Rural? R.E.: Abans, la producció agrícola estava orientada a l’alimentació animal, com ara el pinso. Ara, la producció està destinada a l’alimentació humana. Continuem produint cereals, però ara són per fer pa. També es conreen hortalisses, llegums, mongetes del ganxet i comencem a crear productes elaborats. Un exemple és el pa de Gallecs, fet amb blat i ordi d’aquí, seguint una tècnica i una elaboració pròpia. Això ens ha portat a crear la marca de productes Gallecs, amb la seva pròpia etiqueta. També s’ha engegat la producció extensiva d’aviram, com ara pollastres de raça autòctona. Són petites iniciatives que pretenen millorar la qualitat i la renda dels pagesos que estan treballant al territori. Aquest any, s’ha inaugurat l’agrobotiga de Gallecs, amb la qual cosa es tanca el cicle de producció i comercialització en el mateix entorn. Així, garantim que el visitant conegui i consumeixi productes creats exclusivament a Gallecs. A.L.: Quines línies de treball defineixen els altres plans d’actuació? R.E.: La gestió forestal es basa en un programa de prevenció d’incendis forestals, que és un dels problemes que més ens preocupa,


A.L.: A més, completeu la vostra oferta natural amb unes activitats d’un altre caire. R.E.: Sí, hem dut a terme la rehabilitació de les masies de Can Jornet i Can Jornet Xic. A més, organitzem concerts de música clàssica a l’església romànica de Santa Maria de Gallecs, del segle XII, i campionats d’arada. Com que el territori és petit i s’acaba relativament aviat, volem complementar l’oferta amb altres equipaments turístics. Per això hem signat un conveni amb el Museu Abelló de Mollet, per crear el programa Cultura i Natura.

«L’èxit de la visita dels socis del Cercle d’Amics confirma que el programa Cultura i Natura és viable» A.L.: Creieu que podeu oferir alguna cosa més als visitants? R.E.: El que ens falta és l’element del turisme rural. Treballem amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental perquè Gallecs esdevingui un punt de referència del turisme rural i agroalimentari de qualitat, oferint productes amb garantia d’origen. És per això que, actualment, un grup de cuiners i pagesos de la comarca treballa per acabar de consolidar l’oferta de productes de qualitat. A més, treballem en la producció de petits fruits com ara móres d’esbarzers i la producció de pollastres i gallines de races autòctones catalanes, com ara la penedesenca, la raça rossa i la blanca, i l’empordanesa, que es produiran a Gallecs.

A.L.: Quin és el paper que ha de tenir la propietat privada en la gestió dels espais naturals?

Per accedir a Gallecs: — Des de Mollet del Vallès, per les rondes de la Farinera i dels Pinetons i el carrer de Gallecs. — Des de Parets del Vallès, pel passeig de la Riera o la plaça Mirador de Gallecs. — Des de la carretera C-15, de Sabadell a Granollers, per la BV-5154. © FUSIC

R.E.: El gran problema és que no s’hi implica. A vegades, no vol entendre el projecte públic o no el sabem explicar. La propietat privada té uns valors expectants al territori, espera treure un benefici econòmic del seu patrimoni. Hauria d’assumir que el que té és el que té i no el que voldria tenir. Un cop assumit això, hauria d’entendre que el que veu com una «desgràcia», en realitat, és una oportunitat de la qual pot obtenir un rendiment. Si algú té un equipament o una casa de pagès en un espai natural se l’hauria d’animar perquè fes una oferta de cultura, de gastronomia, de natura, d’allotjament rural, perquè el ciutadà està molt mancat d’aquests serveis i vol conèixer bé i d’una manera sana el territori. S’ha de canviar la mentalitat. A.L.: En quina situació està el sector forestal a Catalunya? R.E.: La legislació i la fiscalitat forestal són correctes, però la gestió és deficitària perquè no hi ha gent que treballi al bosc. El bosc no dóna rendiments econòmics perquè no es troba sortida als productes que produeix. Cada primavera el bosc crea una biomassa que no es retira, s’acumula i s’acumula fins que es crema en els incendis. A més, no hi ha indústries forestals que consumeixin els productes dels boscos. A Catalunya, una única indústria consumeix el 80% de la producció. Si no hi ha ningú que consumeixi, no hi ha ningú que extregui els productes, perquè no hi ha ningú que produeixi. I això és un drama. És un sector oblidat, però important en termes de paisatge, de territori i d’incendis, perquè a l’estiu el bosc se’ns crema, amb els perills que això suposa. Per tant, és un problema social. A.L.: Quina valoració fas de la visita del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals dels mesos de febrer i març passats? R.E.: Molt positiva, va anar força bé. Per a nosaltres va ser la confirmació que l’oferta del programa Cultura i Natura és perfectament viable. A més, els socis del Cercle van estrenar l’observatori d’ocells de l’aiguamoll de Can Salvi. Va ser una posada en escena molt positiva d’una oferta molt variada vinculada a la natura i a la cultura. I els pagesos els van explicar la recepta de mongetes del ganxet amb bacallà!

Observatori d’ocells de l’aiguamoll de can Salvi.

Si esteu interessats i voleu més informació sobre les activitats realitzades a Gallecs, us facilitem unes adreces webs, correus electrònics i telèfons: — Consorci de l’Espai Rural de Gallecs: www.espairuralgallecs.net info@espairuralgallecs.net Tel. 935 719 500 — Escola de Natura de Parets del Vallès www.vallesnet.org/enatura enatura@vallesnet.org Tel. 935 621 794 — Museu Abelló de Mollet del Vallès Carrer Berenguer III, 122 www.molletvalles.net museuabello@molletvalles.net Tel. 935 445 099

© FUSIC

i la regeneració de les masses forestals, que estaven totalment oblidades. En la gestió mediambiental apliquem un principi conegut: si es coneix un territori, s’estima; per tant, hem de fer que la gent el conegui i el defensi. En aquesta línia, des de fa uns anys els ajuntaments de Mollet del Vallès i de Parets del Vallès, el Centre d’Educació Ambiental de Gallecs i l’Escola de Natura de Parets han fomentat que les escoles visitin l’Espai Rural. Pensem que, a més dels nens, també és important educar la gent gran, i el que fem és una tasca de difusió mitjançant la web, la publicació de revistes, de fulls informatius i la presència en grans mitjans de comunicació. A més, seguint la voluntat del Consorci, vam aconseguir que l’Espai Rural de Gallecs fos admès a la FEDENATUR, Federació d’Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans, juntament amb altres parcs europeus importants, com ara el de Lisboa, Estrasburg, Roma i París. I, finalment, també formem part del programa Life de la Unió Europea.

Socis del cercle visitant Gallecs.

Albert López 3


NOTÍCIES

Els ajuntaments de Tivissa i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a la comarca del Baix Camp, demanaran aquest any que les serres de Tivissa i Vandellòs siguin declarades parc natural pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Ara aquests paratges estan catalogats com a espais d’interès natural.

Animals i plantes ja mostren els efectes del canvi climàtic © C. PUCHE

LES SERRES DE TIVISSA I VANDELLÒS VOLEN SER PARC NATURAL

La granota és una espècie que ha notat els efectes del canvi climàtic.

La reproducció, floració i migració de la primavera s’avança dos o tres dies cada dècada, les granotes es reprodueixen abans, els ocells fan els nius més aviat i les plantes germinen amb uns dies d’anticipació del que fins ara era normal. Aquestes són algunes de les conclusions de les investigacions de dos equips de científics de la Universitat de Texas (EUA), que ha realitzat una anàlisi estadística a gran escala sobre 1.700 espècies, inclosos arbres, plantes, aus, insectes, amfibis, mamífers i peixos. El resultat, que ha publicat la revista Nature, és que les tendències biològiques recents coincideixen amb les prediccions del canvi climàtic d’escalfament del planeta. Actualment, els animals i les plantes tendeixen a ocupar les zones més altes de les muntanyes i dels territoris perquè troben climes més suaus on fins fa poc feia massa fred i, per tant, esdevenien zones inaccessibles.

En marxa el Pla d’incendis als espais naturals catalans La campanya de prevenció d’incendis forestals ja està activada. El mes d’abril passat, la Diputació de Barcelona va iniciar la vigilància als dotze parcs naturals que gestiona. El pla serà vigent fins al 15 de setembre i comptarà amb 18 vehicles i 180 persones. D’altra banda, a partir del 14 de juny s’activaran els plans de vigilància complementària a la resta de boscos de la província de Barcelona, amb 118 unitats de vigilància i 266 vigilants.

Sensibilitzar els més joves sobre el món dels ocells i la natura és un dels objectius amb què ha nascut la Lookbird, la primera fira d’ocells de tot Catalunya. Aquesta fira, celebrada el mes d’abril passat al recinte firal de Figueres, va ser un èxit de públic. Els participants van poder observar les darreres novetats de material tècnic, trobar informació de les empreses de serveis naturalistes i mediambientals i dels espais naturals públics i privats. El fòrum ornitològic va presentar les darreres dades de l’ornitologia. El territori català és especialment atractiu per als ornitòlegs per la quantitat d’ecosistemes diferents que té, per la facilitat en els transports i la quantitat de serveis afegits. Més informació: <www.lookbird.com>

A més d’incorporar l’espai de Castell-Cap Roig, situat als termes municipals de Palamós, Mont-ras i Palafrugell, al Pla d’espais d’interès natural, la Generalitat ha aprovat modificar els límits de l’espai Muntanyes de Begur. La superfície del nou espai és de 427,9 hectàrees de zona terrestre i 732 hectàrees de zona marina. A més, incorpora les illes Formigues.

© LOOKBIRD

Figueres va acollir la primera fira d’ocells de tot l’Estat LA GENERALITAT DE CATALUNYA APROVA EL PEIN DE CASTELL-CAP ROIG

Amb motiu del Lookbird, els organitzadors van dissenyar aquest pòster.

© Dep. de Medi Ambient

Detectada a Aigüestortes l’espècie europea més petita de ratpenat

Aquest és el ratpentat més petit d’Europa, que s’ha localitzat a Aigüestortes

Un estudi ha revelat que al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici viu el ratpenat més petit d’Europa, que té una longitud total de 5 centímetres i pesa de 4 a 8 grams. És la primera vegada que es detecta una colònia de l’espècie Myotis mistacinus a Catalunya, que principalment viu al centre d’Europa. També s’ha censat més de 15 espècies de ratpenats al Parc Natural del Cadí-Moixeró. De colònies de ratpenats a la Xarxa de Parcs Naturals, també en podem trobar a Sant Llorenç del Munt i al Montseny. La Generalitat de Catalunya aprova el PEIN de Castell-Cap Roig

4


ACTIVITATS DEL CERCLE © FUSIC

Excursió al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac CELEBRACIÓ EL 5 DE JUNY DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

El mes de maig vam iniciar les sortides programades al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que van finalitzar el darrer diumenge de juny. Excepcionalment, i amb motiu de la celebració del Dia Europeu dels Parcs Naturals, el dissabte 24 de maig es va realitzar un sorteig entre tots els socis que aquest dia participaven en la sortida. En total es van sortejar cinc guies del parc i diversos pòsters de fauna i flora. Els socis El bon temps va acompanyar els no agraciats en el sorteig van ser obsequiats amb una socis del Cercle d’Amics en les samarreta. excursions per Sant Llorenç. Com que la informació d’aquesta activitat estava inclosa en el llibret d’activitats enviat el mes de febrer, molts socis no recordaven la data d’inici d’inscripcions, i per això les trucades no es van concentrar els primers dies. Tot i així, hem de dir que tothom qui ha volgut participar ho ha pogut fer, i encara van quedar diverses places lliures els primers i els darrers dies.

El Cercle va col·laborar amb la Fundación Amigos de Galápagos España i amb altres institucions en l’organització i difusió de la conferència que duia per títol «Per què és necessari conservar la biodiversitat?». Organitzada amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, fou dictada, al Museu de Zoologia de Barcelona, pel doctor Joandomènec Ros, catedràtic d’Ecologia de la UB i coordinador de la Càtedra Unesco de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible.

Conferències abril-juny El 8 d’abril, Leonor Stjepic, directora del Galapagos Conservation Trust de Londres, ens va explicar en què consisteix la gestió i conservació del Parc Nacional Galápagos i la Reserva Marina de Galápagos a l’Equador. El 14 de maig ens vam desplaçar al Parc Natural de la Maremma (Itàlia) de la mà de Xavier Roget, director del Parc del Garraf, parc que s’ha agermanat recentment amb el parc italià. L’11 de juny vam comptar de nou com a conferenciant amb en Jaume Mestres, fotògraf, viatger i col·laborador del programa de Catalunya Ràdio Els viatgers de la Gran Anaconda. Gràcies a ell vam poder conèixer un Egipte desconegut.

© FUSIC

Setmana Santa Es van realitzar les sis sortides ofertades enguany (Menorca, Zamora, Sòria, Navarra, la Camarga i les Cevenes) en les quals van participar un total de 228 socis. La pluja va fer acte de presència en alguns moments, i algunes de les activitats previstes es van substituir per d’altres. Després dels viatges es va convocar els participants a una trobada per veure les diapositives i fotografies i anar a sopar plegats.

La sortida a Navarra va esdevenir un èxit de participació i una mostra de companyonia.

© FUSIC

Fires

El Cercle d’Amics va continuar la seva tasca de difusió al Saló Internacional del Turisme de Catalunya SITC

Del 3 al 6 d’abril es va celebrar a la Fira Barcelona el Saló Internacional de Turisme a Catalunya (SITC), on el Cercle va participar dins de l’estand de Turisme Total de la Diputació de Barcelona. Aquesta és una fira molt visitada i en la qual podem oferir informació no sols del Cercle d’Amics dels parcs naturals, sinó de tots els Parcs Naturals de la província de Barcelona. El passat dia 27 d’abril es va celebrar la Fira de la Primavera, a la plaça de la Vila d’Arbúcies. Dins de les diferents activitats que es proposaven, hi havia la part dedicada a la Fira de Turisme del Montseny, en la qual el Cercle va participar un any més. Del divendres 16 al dilluns 19 de maig es va celebrar al Palau Sant Jordi la fira BIOCULTURA, en la qual vam participar amb el quiosc itinerant. En aquesta fira, el Cercle hi va participar per oferir una vegada més informació de tot el que fem.

SORTIDES DE CAP DE SETMANA AL PARATGE NATURAL DE L’ALBERA I PARC NATURAL DE CAP DE CREUS El darrer cap de setmana de maig es van engegar les sortides de cap de setmana proposades per aquest any. Al llarg de tres caps de setmana, vam atansar-nos a aquestes terres que el Cercle encara no havia visitat, i on tornarem a desplaçar-nos el mes de setembre. Atenció! Els mesos de juliol i agost l'Administració del Cercle farà horari intensiu. Us atendrem de 10 h a 15 h de dilluns a divendres.

5


ALS NOSTRES PARCS EXPOSICIÛ D'ESQUELLES AL PARC NATURAL DEL MONTSENY

Més de 200 persones van assistir el mes de març passat a la inauguració del Centre de Marina, el nou centre d’informació del Parc del Foix ubicat al municipi de Castellet i la Gornal. A partir del mes d’octubre, el nou centre acollirà les dependències del personal de manteniment i vigilància, una exposició permanent i un servei d’informació del Parc del Foix. Aquest Parc va néixer el 1993 i compta amb més de 2.800 hectàrees escampades entre els municipis de Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos. Per arribar-hi, heu d’anar per la carretera de Vilanova a Castellet BV-2115, la BV-2116 de Castellet o la BV-2117 de Torrelletes. Més informació: telèfon 934 022 483 <www.diba.es/parcs/foix.htm>

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac regula l’escalada

© FUSIC

Èxit de la primera matinal Viu el Parc, al Parc de la Serralada de Marina

Molt públic va assistir a la primera matinal del Parc de la Serralada de Marina.

6

Més de 200 persones van visitar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, situat al terme municipal de Badalona, en el marc dels actes de celebració del primer aniversari de l’aprovació del Pla especial de protecció i millora del Parc de la Serralada de Marina. Per celebrar-ho, el passat mes d’abril es van organitzar tota una sèrie d’activitats entre les quals destaquen els itineraris guiats mediambientals, on els participants van conèixer la flora i la història del territori, la gestió del bosc que en feien els monjos a l’edat mitjana o el procés de reforestació dels darrers segles.

© A. PERELLÓ

El nou centre d’informació del Parc del Foix està situat al terme muncipal de Castellet i la Gornal.

Tots els practicants de l’escalada han de conèixer una sèrie de mesures per no deteriorar els valors ecològics i la riquesa natural. És per això que el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac va impulsar un acord amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya per a la regulació de l’escalada, que va ser aprovat per la comissió consultiva del Parc. Els aspectes més destacables d’aquest acord, entre d’altres, són: no pertorbar la fauna, no abandonar el material a les vies d’escalada, utilitzar material mimètic amb les roques i no utilitzar pintura ni altres materials per marcar les vies. A més, s’han classificat les zones d’escalada on es determina el tipus d’activitat permesa i la regulació que s’hi aplica. S’ha de tenir en compte que si es provoca que les aus rapinyaires adultes abandonin el niu podem interrompre el procés de nidificació i, a la llarga, el descens de la població o l’extinció d’una espècie en una determinada zona. Més informació: telèfon 937 433 020 sparcsn@diba.es

NOVA ÀREA D’ACAMPADA JUVENIL EL SOLELL DE LES CODINES (MONTESQUIU) Aquesta àrea del Parc del Castell de Montesquiu està destinada a l’ús exclusiu d’entitats juvenils legalment constituïdes i estarà gestionada per l’associació Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya. El dia de la inauguració, el 15 de març, es va fer una cercavila pel poble de Montesquiu i un dinar popular. Informació: telèfon 938 529 234, <www.campaments.org> i campaments@escoltesiguies.org

© SAT

A la Casa de Cultura del poble de Montseny es pot visitar, els caps de setmana i festius, una exposició que recull prop de mil esquelles recollides al llarg de tota una vida per Jaume Traveria, pastor del Montseny, el qual les ha donat, gentilment, per muntar aquesta mostra sorprenent. Més informació: telèfon 938 475 102. © JMB

El Parc del Foix ja té nou centre d’informació i gestió


AGENDA ALTRES ACTIVITATS

MOLT IMPORTANT

• Cursos Parc Natural del Garraf «Nits d’astronomia a Can Grau». Observació comentada d’estels a l’Observatori del Parc Natural del Garraf, amb sopar inclòs i possibilitat de pernoctar a l’escola de Natura Can Grau. Més informació: Espai Garraf. Tel. 937 432 094. Parc del Montnegre i el Corredor «Coneguem les herbes remeieres». Recorregut pels boscos d’Hortsavinyà, i aprendrem a identificar i a conèixer les diverses herbes del Montnegre i els usos medicinals i alimentaris. Dinar a Can Pica. Tel. 937 631 235. «Amb un pa sota el braç». Apreneu a fer pa artesà i gaudiu d’una estada a la masia Can Pica. Tel. 937 631 235

Per a la propera sortida de socis del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals, que es realitzarà durant els mesos d’octubre i novembre de 2003, i a causa de l’interès dels gestors dels parcs que visitem a reduir l’impacte de les nostres multitudinàries visites, us proposarem dues destinacions diferents, perquè en trieu una. Cada dia dels proposats sortiran dos autocars a cadascuna de les destinacions i així reduirem el nombre de visitants per dia en un mateix indret. Aquestes dues destinacions es tornaran a repetir els mesos d’octubre i novembre de 2004 i podreu triar l’opció que no hagueu escollit enguany. En resum: no reduïm el nombre d’excursions a les quals poden assistir els socis, seran igualment tres excursions gratuïtes per soci i any, sinó que diversifiquem l’oferta per complir un dels objectius del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals com és el de gaudir de la natura respectant-la al màxim. Durant el mes de setembre, rebreu la informació detallada de les dues sortides, però us podem avançar que una destinació serà al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i l’altra serà una travessa des de Vidrà fins al santuari de Bellmunt, a la comarca d’Osona.

SORTIDES DE CAP DE SETMANA Sortides de cap de setmana al Paratge Natural de l’Albera i Parc Natural de Cap de Creus Durant tres caps de setmana del mes de setembre, el Cercle es desplaça, com ja ho havia fet el mes de maig, al Paratge Natural de l’Albera i Parc Natural de Cap de Creus. A l’hora de tancar aquesta edició encara resten places per algunes d’aquestes sortides programades. VIU EL PARC AL PARC NATURAL DEL MONTSENY 2 d’agost a Can Casades – Santa Fe del Montseny Nit al Parc «Nit de màgia» 21 de setembre al Brull IX Trobada de Clowns amb Claret Clown, La Bleda, i Xumet i Xinxeta i circuit d’aventura (rocòdrom, pont penjat i tirolina) Més informació al telèfon 932 157 411

• Exposicions temporals Parc Natural del Montseny Fins al 10 d’agost podeu visitar l’Exposició didàctica «Orquídies a La Calma». Casa Museu l’Agustí. Parc Etnològic de Tagamanent. Tel. 637 744 279 • Estades i itineraris guiats Parc Natural del Montseny El mes d’agost, l’Escola de Natura Vallcàrquera organitza unes vacances naturals de cinc dies al Montseny, i ofereix excursions, tallers, vetllades de nit i visites guiades. El primer torn es realitzarà del 4 al 8 d’agost, i el segon, del 18 al 22. Tel. 938 429 361. «La Tordera, un riu que neix al Montseny». Itinerari a peu que permet conèixer els secrets de la fauna i la flora d’aquest riu. Dates: 13 juliol, 10 d’agost i 14 de setembre. Tel. 938 473 136. Parc del Castell de Montesquiu «Atenció mainada!». Activitats per a infants de 4 a 12 anys durant un dia. Passejades, jocs, pintures, etc. Cal fer reserva. Tel. 938 529 022. «Història i misteri». Per conèixer el castell de Montesquiu i el parc comarcal que l’envolta, allotjant-se una nit a la casa fonda de la Casanova. Projecció de l’audiovisual Temps d’història i misteri. Tel. 938 529 022. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac «La ruta dels bandolers». Itinerari guiat de quatre hores. A més, projecció de l’audiovisual La Megafada i visita a les exposicions «El paisatge mediterrani» i «Els parcs naturals de Sant Llorenç», a la Casanova de l’Obac. Tel. 937 855 461 (CIMA).

EXCURSIÓ SENYALITZADA Les alzines de Can Portell Parc del Montnegre i el Corredor Es tracta d’un itinerari d’una hora de durada i poc més de dos quilòmetres de recorregut, amb desnivells moderats, i està destinat exclusivament a vianants. És recomanable per a tots els públics. Hem de seguir les fites verdes destacades amb color marró, que ens senyalitzen el camí. Partim del Centre d’Informació del Parc del Montnegre i el Corredor a Hortsavinyà i anem davant l’església de Sant Llop. Baixem els esglaons fins a l’era de la rectoria i agafem un corriol que surt per la dreta, baixa pel costat dels murs de pedra dels horts del rector i segueix fins a un camí més ample, que seguirem per la dreta, envoltats d’alzines amb algun pi, arboç i el sotabosc típic de l’alzinar. Més avall, arribem al sot on trobarem les alzines monumentals. A partir d’aquí el camí va pujant fins a la pista, fins que trobem el forn de calç de Can Pica. Seguim cap a l’esquerra per la pista ampla, passant per davant dels camps i l’allotjament de turisme rural de Can Pica, fins a la cruïlla de camins anomenada «el bitllador», d’on ve l’antic camí de Calella i d’on surt el camí cap a Can Portell, que és el que agafem. A l’esquerra veiem una mina de coure d’uns catorze metres de fondària, i a la dreta, els horts de Can Portell, masia dels inicis del segle XIX que actualment dóna servei de bar i menjars. A pocs metres de la casa, enfilem corriol amunt fins a la carena, i després descendim pel mateix camí fins a les alzines. La pista segueix amunt, i esquivem un desnivell molt sobtat per un tram d’un dels antics camins de bosc. Tornem al camí ample i, poc després d’un revolt, ens trobem al capdamunt de les planes de l’antic hostal d’Hortsavinyà i actualment Centre d’Informació del Parc, on retornarem al punt d’inici de l’itinerari. © A. PERELLÓ

L’AGENDA DEL SOCI

7


NO T’HO PERDIS RECORDEU

RECOMANEM Prevenció d’incendis forestals Els períodes de sequera característics del nostre clima mediterrani juntament amb l’abundància de vegetació inflamable fan que el risc d’incendis forestals sigui molt alt durant bona part de l’any, especialment a l’estiu, quan les altes temperatures i els vents secs afavoreixen la inflamabilitat del bosc. Un incendi pot ser provocat per una imprudència involuntària. Així, una punta de cigarreta llençada des d’un cotxe pot originar un foc de conseqüències imprevisibles. Cal extremar les precaucions. Per evitar els incendis i contribuir a la conservació dels boscos, podeu seguir les recomanacions següents: Recordeu que, al parc, és expressament prohibit de fer foc durant tot l’any. Cal ser molt prudent amb tot allò que comporti perill d’incendi com ara les cigarretes, la circulació motoritzada o l’abandonament de deixalles. Doneu l’alerta si detecteu una fumera sospitosa. Aviseu el personal del parc o truqueu al telèfon d’urgència dels bombers (085) o de la Generalitat de Catalunya (112).

Alberg de joventut Escola de Natura Les Codines L’alberg de les Codines està situat al bell mig del Parc del Castell de Montesquiu. És una masia rehabilitada, amb servei d’allotjament i cuina. Per dormir disposa d’habitacions amb calefacció, amb una capacitat màxima per a 48 persones. La cuina es basa en gaudir de plats tradicionals de la cuina catalana. El menjador té una capacitat per a 50 persones. Quins serveis ens ofereix? Està obert tot l’any, té una llar de foc amb escó, disposa d’una sala polivalent de 80 m2 i una altra de 25 m2, amb televisió i vídeo, esplanades exteriors per a jocs, dutxes i lavabos adaptats per a discapacitats, calefacció central, un servei de transport opcional i un aparcament exterior. A més, l’alberg està situat en un lloc privilegiat, com és el Parc del Castell de Montesquiu, que ens ofereix visites guiades i un servei de guies de muntanya. També podem practicar esports d’aventura, fer excursions a peu, a cavall i en bicicleta. Així mateix, les pistes d’esquí de la Vall de Núria, la Molina i Vallter 2000 estan a menys d’una hora de camí. Durant tot l’any, les Codines està a disposició de grups, famílies, esplais i entitats diverses. Més informació: Serveis del Castell de Montesquiu. Tel. 938 529 022 montesquiu@lavola.com; <www.lavola.com/castell.htm>

LLIBRES Rutes per a gent amb canya II. 33 itineraris per als més agosarats de Joan Raventós, Joan Portell i Josep Nuet. Els autors proposen 33 excursions originals per Catalunya dirigides als amants de la natura i de les emocions fortes. Rutes a peu, a cavall, amb BTT, amb esquís, amb canoa, espeleologia, escalada i, fins i tot, ala delta. Totes les rutes contenen informació pràctica, com ara l’accés, la durada, la dificultat, el material necessari, on menjar i dormir i mapes recomanats. Edicions 62. Preu: 5,98 € El Garraf en BTT. 15 Itineraris de Joan Tutusaus i Martí. L’autor, periodista afincat a Sitges, ens descriu una sèrie de recorreguts adequats per recórrer en bicicleta de muntanya. Aporta dades com ara els pobles recorreguts en l’itinerari, la longitud, el desnivell, l’exigència física, l’horari aproximat de durada i, fins i tot, els punts d’aigua on podem recuperar forces. A més inclou informació relativa a telèfons i webs d’ajuntaments, consells comarcals, centres de documentació del Garraf i transports. Edicions Cossetània (Azimut; 27). Preu: 10,70 € 111 fonts del Montseny i molts indrets per descobrir de Lluís Pagespetit i Blancafort. Aquest recull de Pagespetit, educador ambiental i pedagog, ens proposa la descoberta de ni més ni menys 36 itineraris i 111 fonts del Montseny, relacionant el llegat cultural i natural de l’aigua a través de les fonts del massís. El text està complementat amb uns mapes i unes fotografies excel·lents de cadascuna de les fonts. A més, inclou una breu cronologia del Parc Natural del Montseny i una relació de tots els equipaments que hi podem trobar. Ed. Farell (Llibres de Muntanya; 5). Preu: 14 €

WEBS <http://www.ub.es/ecologiaimediambient> és la web de la Universitat de Barcelona que posa al nostre abast les definicions de conceptes bàsics d’ecologia i medi ambient, com per exemple ecosistema, ecosfera, habitat, poblacions, comunitat, biodiversitat, atmosfera, canvi climàtic, energia exosomàtica, etc. <http://www.fotonatura.org> és un fòrum hispà de fotografies de natura. Trobareu moltíssimes imatges de natura classificades en seccions com ara amfibis, aus, flora, mamífers, rèptils, paisatges, submarines, etc. A més, hi ha informació i les darreres novetats del món de la fotografia, així com opinions i consells d’experts fotògrafs de la natura. També hi podeu consultar anuncis de compra i venda de material, convocatòries de concursos de fotografia, de sortides a la muntanya i tallers.

Cercle d’Amics dels Parcs Naturals

PER FER-SE'N SOCI: Cercle d’Amics dels Parcs Naturals Consell de Cent, 347, sobreàtic, 08007 Barcelona Tel. 935 010 063 a/e: cercle@diba.es

Xarxa de Parcs Naturals Diputació de Barcelona

Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc de Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

FULL INFORMATIU. Cercle d'Amics dels Parcs Naturals  

Juliol, Agost, Setembre 2003

FULL INFORMATIU. Cercle d'Amics dels Parcs Naturals  

Juliol, Agost, Setembre 2003

Advertisement