Page 1

L’aviació militar al segle XX

4t ESO C

Projecte de recerca IES Pla Marcell

Annex de recursos Entrevista a Victòria García, estudiant d’enginyeria Aeroespacial a la Universitat. 1. Quants anys portes estudiant a la Universitat? 2. Quina és l’assignatura que et costa més? 3. Per què vas decidir estudiar aquesta carrera? 4. Com explicaries a una persona que no té coneixements sobre aeronàutica per què es sustenta un avió? 5. Durant la IGM es van fer molt populars els models biplans i triplans a l’aeronàutica. Quins són els avantatges dels avions biplans o triplans envers els monoplans? 6. Segons la teva opinió, quins van ser els avenços relacionats amb l’aeronàutica més importants que es van fer durant la IGM? 7. La IIGM va comportar molts canvis a l’aviació, quin dels avenços creus que va ser el més influent per al transcurs del conflicte? 8. Quina diferència hi ha entre els motors turbofan d’alt índex de derivació i de baix índex de derivació? 9. Segons la teva opinió, com ha influit l’aparició de l’aeronàutica al desenvolupament dels conflictes bèl·lics actuals i del segle XX? 10. Gràcies per respondre les nostres preguntes, esperem que continuïs estudiant amb tantes ganes com fins ara. *L’entrevista no va poder ser efectuada per causes alienes al grup de treball, per aquesta raó només presentem el model de l’enquesta preparada. **A la versió corregida per el professor inclourem un CD-ROM amb material digital extra (models en 3D de les aeronaus, vídeos, el model de l’enquesta, etc.)

108

annex  

7. La IIGM va comportar molts canvis a l’aviació, quin dels avenços creus que va ser el més influent per al transcurs del conflicte? *L’entr...