Page 1

NOM: BOR NOMBRE ATOMIC 5 Massa atomica : 10,811 Nombre d'oxidació: 3 Etimologia del nom:

Metall,no metall , semi-metall

NOM :

BOR Nombre atòmic

5

Massa atòmica

10,811

Nombre de oxidació

3

Etimologia del element

Be del llatí científic bórax i aquest de l'àrab .El seu creador Humphry Davy (1778-1828)

Metall , no metall , semi metalls

Semi-metall

Nom de la família

Terris


Nom :Alumini

Nombre atòmic

13

Massa atòmica

26,9

Nombre de oxidació

3

Etimologia del element

Es un terme posat per el químic Humphry Davy (1778-1829)

Metall , no metall , semi metall

Metall

Nom de la família

Terris

Bor  
Bor  
Advertisement