Page 1

BACO april/mei 2014

INHOUDSOPGAVE BESTUUR .......................................................................................................................... 2 COMMISSIES ..................................................................................................................... 2 VAN DE BESTUURSTAFEL .............................................................................................. 3 LEDENMUTATIES.............................................................................................................. 4 ZONDAGMIDDAGCONCERT ............................................................................................ 5 COMMISSIE BINNENACTIVITEITEN ................................................................................. 6 COMMISSIE BUITENACTIVITEITEN ................................................................................. 6 Gezocht Regiocoรถrdinator Regio Noord (onbezoldigd) ................................................. 7 ANBO-voordeel bij Vitalis ................................................................................................. 7 ACTIVITEITENKALENDER ................................................................................................ 8 Belangrijke telefoonnummers .......................................................................................... 9

Telefoon: 06-53358640 e-mail: joannienhuis@kpnmail.nl

Joan Nienhuis

1


BESTUUR Voorzitter. ..... : Dhr. A. Lanting . ........ ........ Boermarkeweg 12...... Hooghalen tel. 0593-592272 Secretaris ..... : Mw. G. Buiten... ........ ........ Weversstraat 32 ........ Beilen ....... tel. 0593-525192 Penningm. .... : Dhr. A. Bruins (wnd) .. ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ Leden: ... ........ ........ : Mw. H. Veldman-Huisjes .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ tel. 0593-524069 ... ........ ........ : Dhr. A. Wiebing ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ tel. 0593-592734 ... ........ ........ : Dhr. F. Bergwerf ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... tel. 06-55344191 ... ........ ........ : Dhr. J. Doedens ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ tel. 0593-522032 Adviseur ........ : Mw. W.C. Sol Adviseur ....... : Dhr. I.L. van Baer ...... ........ Eursingerweg 88 ........ Beilen ....... tel. 0593-526154

COMMISSIES BINNENACTIVITEITEN

BUITENACTIVITEITEN

Mw. G. Bruggink

0593-522233

Dhr. J. Hadderingh

0593-523909

Mw. A. Wiebing

0593-592734

Mw. G. Bruggink

0593-522233

Mw. L. Doedens

0593-522032

Dhr. R. Maat

0593-523371

Mw. M. Kleine-Rozenveld

0593-523025

Dhr. F. Bergwerf

06-55344191

9411 NC BEILEN

anbobeilen@kpnmail.nl

REDACTIE: Dhr. I.L. van Baer

0593-526154

Mw. G. Buiten

0593-525192

Secretariaats- en redactieadres:

Weversstraat 32

Bankrekening:

NL68RABO 01588.83.667

www.anbo.nl/beilen

RIJBEWIJSKEURING: Dhr. J. Beugel

Belastinginvullers: 0593-525980

Dhr. K. Groen Dhr. K. Klooster

Verspreiding BACO: Dhr. W. Speelman

0593-525126

2

0593-527011 0593-522072


VAN DE BESTUURSTAFEL Als u deze BACO onder ogen krijgt, is het eerste kwartaal van 2014 al (bijna) weer verstreken. 5 maart was onze ledenvergadering, die heel goed bezocht werd. Dhr. A. Bruins is benoemd tot waarnemend penningmeester en dhr. J. Doedens is gekozen als bestuurslid. Mw. W.C. Sol is als adviseur benoemd en zal ANBO afd. Beilen in de OSO vertegenwoordigen. Tijdens de vergadering is afgesproken dat deelnemersbijdragen aan reizen per bank voldaan dienen te worden, omdat de bank voor het storten van contant geld per storting € 3,50 in rekening brengt. Op onderstaande foto het bestuur (mw. Sol ontbreekt).

v.l.n.r. Bill van Baer, Hennie Veldman, Bart Wiebing, Albert Lanting, Frans Bergwerf, Gerda Buiten, Jannes Doedens en Albert Bruins.

Na afloop van de vergadering nam Albert Lanting ons, door middel van een dia presentatie, mee op de reis die hij samen met echtgenote maakte door Zuid-Afrika.

14 maart was onze jaarlijkse feestavond. Gezien het succes van vorig jaar was het Brook Duo uitgenodigd de avond te verzorgen. Ook dit jaar wisten ze het publiek op een leuke manier te vermaken en te verleiden om mee te doen met de “Twist”. Al met al een heel geslaagde avond.

3


LEDENMUTATIES Naam

Adres

Plaats

Wijk

Mw. L. Kalsbeek

Beilerweg 7

Hooghalen

84

Dhr. H.K. Koopman

De Made 1

Beilen

53

Mw. D. Willems

Schoolstraat 11

Beilen

31

Mw. J. Stel-Sluiter

Iepenlaan 21

Beilen

03

Van: Pr. Hendrikstraat 15 Naar: Raadhuisstraat 3-14 Van: Phoenixstraat 13 Naar: Hofstraat 20-021 Van: Esweg 81 Naar: Hofstraat 11-10 Van : Domcapittel 3 Naar: Torenlaan 275 Van: Breekamp 25 Naar: Raadhuisplein 108

Beilen Beilen Wijster Beilen Beilen Beilen Beilen Beilen Beilen 7031 VG Wehl

31 35 86 83 01 30 53 50 62

Torenlaan 271

Beilen

50

Nieuwe leden:

Verhuizingen: Mw. A. Doorten-Vos Mw. J. van Es-Boer Dhr. J. ter Steege en Mw. G. ter Steege-Bebingh Mw. M. van der Linden-Treur Mw. H.J. Hazelhoff-Niestijl

Overleden: Mw. W. Dedden-van Essen

Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verwerken van het verlies. Wij doen een dringend beroep op u om bij verhuizing het nieuwe adres, met vermelding van het lidmaatschapsnummer, aan de secretaris, Mw. G. Buiten, Weversstraat 32, 9411 NC BEILEN, door te geven, dan komen de BACO en ANBO Magazine tenminste op het goede adres. Ook de overige mutaties dient u, met vermelding van het lidmaatschapsnummer, dat op de ledenpas staat, aan de secretaris door te geven. Wanneer ontvangt u een attentie? - Bij ziekte zorgt de contactpersoon voor een bloemetje. Dit gebeurt bij een ziekenhuisopname vanaf vier dagen. In andere gevallen geldt een termijn van twee weken. De contactpersoon moet hier dan wel van op de hoogte zijn; - Bij jubilea (25-, 40-, 50- en 60-jarig) huwelijksfeest verzorgt de contactpersoon een attentie in de vorm van een cadeaubon of bloemetje. Het jubileum moet wel bij de contactpersoon bekend zijn; - Vanaf hun 80ste verjaardag ontvangen de leden (met een interval van 5 jaar) via de contactpersoon een bloemetje; In de gegevens, die bij de ANBO bekend zijn, ontbreken de huwelijksdata van de leden. We kunnen dus alleen aandacht aan huwelijksjubilea schenken als we door de leden, hun familie, 4


vrienden of kennissen hiervan op de hoogte gebracht worden. U kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersoon. In de BACO van september 2013 is de lijst met de wijken en de daarbij behorende contactpersonen gepubliceerd.

Bedankje ontvangen van: Joop en Roelie Briggeman: Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die we bij ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen. Mw. J. de Vries-Gort: Graag wil ik de ANBO bedanken voor de mooie bos bloemen die ik heb gekregen tijdens mijn verblijf in de Altingerhof. Dhr. K. Boers (Wijster): Hartelijk bedankt voor de mooie kaart en bloemen die ik voor mijn 94ste verjaardag gekregen heb. Jan en Roelie Beuving: Hartelijk dank voor de kaarten en telefoontjes en mooie plant die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk op 21 februari. Mw. A. Dolfing-Pater: Hartelijk dank voor kaart en bloem voor mijn 85ste verjaardag. Mw. A. Leunge-Oosterhof: Hartelijk bedankt voor de mooie bloem die ik voor mijn 85ste verjaardag ontvangen heb. Mw. M.G. van der Wal-Bakker: Hartelijk dank voor de kaart en de mooie bos bloemen die ik ter gelegenheid van mijn verjaardag heb ontvangen. Jantje Bakker: Hartelijk bedankt voor de mooie plant die ik voor mijn 80ste verjaardag ontvangen heb.

ZONDAGMIDDAGCONCERT Van de gezamenlijke afdelingen van de ANBO in de gemeente Midden-Drenthe. Ons jaarlijks zondagmiddagconcert zal plaatsvinden op zondag 13 april a.s., aanvang: 14:00 uur in zaal Muller in Beilen, De Paltz 7. Het concert zal verzorgd worden door het mannenkoor “The Sweel Singers” uit Zweeloo. De toegangsprijs hebben we nog laag kunnen houden en bedraagt slechts € 6,- waarbij inbegrepen ook nog een kop koffie of thee. We proberen er weer een gezellige middag van te maken.

5


Kaarten kunt u reserveren bij: Smilde : de heer Joop Kant Westerbork : de heer Jan Prins Beilen : de heer Jacob Beugel

tel.: 0592-412943 tel.: 0593-370244 tel.: 0593- 525980.

COMMISSIE BINNENACTIVITEITEN 2 april houden we voor onze bingoliefhebbers, de bingomiddag. We beginnen om 14:00 uur. 9 april is er weer de modeshow, verzorgd door Sarah Mode. Zij trakteren op koffie/thee met wat lekkers. De aanvang is 14:00 uur. Het is dan alweer voorjaar en dames we willen toch graag zien wat de nieuwe mode ons brengt. Kom daarom naar het Karspelhuis om te kijken en te passen!!!! 16 april klaverjassen en jokeren (13:30 uur) Geesje, Luchien en Alie.

COMMISSIE BUITENACTIVITEITEN Dagreis 14-05-2014 Zoals gepland, gaan we naar de Kop van Noord-Holland. De reisindeling van deze tocht staat op blz. 13 van de BACO van februari jl. Inschrijving voor deze reis is op 16 april a.s. van 13:00 – 14:00 uur in Het Karspelhuis. Bij voldoende deelname (45 personen) zijn de kosten € 50,- p.p. Na inschrijving dient met het verschuldigde bedrag voor 1 mei a.s. over te maken op bankrekening: NL68RABO 01588.83.667 met vermelding dagreis 1405 en de naam/namen van de persoon/personen voor wie betaald wordt. Vertrek 07:30 uur Eshuis en 07:40 uur Stroomdal. 5-daagse reis naar het Zwarte Woud van 30 juni – 4 juli 2014 Voor de reisbeschrijving verwijzen wij naar de BACO van februari 2014, blz. 14 Inschrijving is op 30 april a.s. van 13:00 – 14:00 uur in het Karspelhuis. Bij voldoende deelname tussen 35 en 39 personen, zijn de totale kosten voor deze reis € 355,00 p.p. De aanbetaling van € 50,00 dient voor 15 mei 2014 overgemaakt te worden op bankrekening: NL68RABO 01588.83.667 met vermelding van voorschot 5-daagse reis en de naam van de persoon/personen voor wie betaald wordt. Het restant van € 305,- dient voor 15 juni 2014 overgemaakt te worden op bankrekening: NL68RABO 01588.83.667 met vermelding restant 5-daagse reis en uiteraard de naam/namen van de personen voor wie betaald wordt. Bij de inschrijving wordt meegedeeld wat de kosten voor de reisverzekering zijn. Voor de 5-daagse reis moet men bij de apotheek een medicijnen paspoort aanvragen. Dit is kosteloos. Een arts kan dan bij calamiteiten zien welke medicijnen worden gebruikt. Over de vertrektijd van de deze reis wordt u later geïnformeerd. Job Hadderingh. 6


Gezocht Regiocoördinator Regio Noord (onbezoldigd) ANBO zoekt een organisatorisch talent voor Regio Noord. Regio Noord is al een jaar actief. Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de opbouw van het regioteam en de netwerkgroepen. Er ligt een plan met goedgekeurde begroting en er is een mooi regiokantoor in Groningen. De huidige regiocoördinator wil haar taken graag overdragen en een nieuwe regiocoördinator inwerken. Daarom zoeken wij een enthousiaste, daadkrachtige en besluitvaardige vrijwilliger, die verantwoordelijk is voor een soepele regionale organisatie en processen en vrijwilligers coördineert. U bent: • • • •

Op zoek naar een vrijwilligersfunctie, waarin u uw leidinggevende kennis en ervaring kwijt kunt. Zelfstandig, daadkrachtig en besluitvaardig Bedreven in het omgaan met vrijwilligers en in staat hen te begeleiden in hun dagelijkse werk In staat regionale werkplannen en begrotingen op te stellen

ANBO vraagt van u: •

• •

Gedegen kennis en ervaring in het managen van menskracht en processen, zodat er een soepele regionale organisatie ontstaat. U stelt jaarlijks een regionaal werkplan op en samen met de regioadministrateur de regiobegroting Affiniteit en ervaring met een managementfunctie Affiniteit met het werk, de koers en de toekomstvisie van ANBO

Bekijk het profiel via http://www.anbo.nl/de-vereniging/werken-bij-anbo Meer informatie of reageren? Mail naar vrijwilliger@anbo.nl Maatschappelijk betrokken, dynamisch en mondig. ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland op het gebied van inkomen, wonen & mobiliteit, participatie en gezondheid. ANBO is met afstand de meest invloedrijke seniorenorganisatie in Nederland. Een sterke lobby in Den Haag is slechts één van de talrijke wapenfeiten van ANBO.

ANBO-voordeel bij Vitalis Per 1 januari 2014 ontvangen alle ANBO-leden op vertoon van de ANBO-ledenpas 10% korting op complete assortiment welzijnsproducten bij Vitalis. Ook wanneer u een bestelling doet op de website krijgt u 10% korting (actiecode: ANBO2014) en wordt het product gratis thuisgestuurd. Het assortiment van Vitalis bestaat uit comfort- en mobiliteitverhogende producten zoals trapliften, sta-op stoelen, scootmobielen, speciale fietsen, bedden en rollators. Vitalis onafhankelijk van fabrikanten en importeurs, waardoor u altijd eerlijk en deskundig wordt geadviseerd over het product dat het beste bij u past. Vitalis heeft showrooms in Drachten, Zaandam, Sliedrecht, Helmond en Arnhem. Kom naar één van deze showrooms of maak een afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel Vitalis gerust op (088) 848 00 88 of kijk op www.vitalis.nl. 7


ACTIVITEITENKALENDER (wijzigingen voorbehouden) Wanneer er niets vermeld staat, vinden de activiteiten plaats in het Karspelhuis en zijn de kosten van consumpties voor eigen rekening Datum 02-04-2014:

Aanvangstijd 14:00 uur

Omschrijving Bingo

09-04-2014:

14:00 uur

Modeshow Sarah Mode (gratis koffie/thee)

13-04-2014:

14:00 uur

Zondagmiddagconcert met Sweelsingers in Zalencentrum Muller. Entree € 6,- (incl. kop koffie/thee)

16-04-2014:

13:00 – 14:00 uur

Aanmelden voor dagreis op 14-05-2014 De deelname kosten van € 50,- dienen voor 1 mei a.s. voldaan te worden, door bijschrijving op bankrekening NL68RABO 01588.83.667 met vermelding dagreis 1405.

16-04-2014:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

30-04-2014:

13:00 – 14:00 uur

Aanmelden voor 5-daagse reis van 30 juni t/m 4 juli 2014 naar het Zwarte Woud. De aanbetaling van € 50,- dient voor 15 mei a.s. voldaan te worden, door bijschrijving op bankrekening NL68RABO 01588.83.667 met vermelding voorschot 5-daagse reis. Het restant van € 305,00 dient voor 15 juni 2014 bijgeschreven te worden, met vermelding restant 5-daagse reis.

14-05-2014:

07:30 uur

30-06-2014 t/m 04-07-2014: 03-09-2014:

Dagreis naar Kop van Noord-Holland 5-daagse reis naar het Zwarte Woud.

14:00 uur

05-09-2014:

Modeshow Sarah Mode (koffie/thee gratis) Feestmiddag Havelte

01-10-2014:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

15-10-2014:

14:00 uur

Lezing over WMO of bedreiging ouderen

8


05-11-2014:

14:00 uur

Invulling nog niet bekend

26-11-2014:

14:00 uur

Dhr. de Boer met verkoop van dekens, wolletjes, gelei enz. Koffie/thee gratis

10-12-2014:

13:30 uur

Kerst klaverjassen en jokeren

14-01-2015:

14:00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst. Consumpties gratis.

04-02-2015:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

04-03-2015:

14:00 uur

Ledenvergadering. Koffie/thee voor rekening van ANBO

11-03-2015:

20:00 uur

Feestavond

01-04-2015:

14:00 uur

Bingo

15-04-2015:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

Belangrijke telefoonnummers Omdat een aantal adverteerders besloten heeft om de overeenkomst niet te verlengen, hebben wij de gegevens en informatie van Welzijnswerk Midden-Drenthe verplaatst naar de derde advertentie pagina. ANBO: (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur) Servicelijn: 0348-466680 Advieslijn: 0348-466688 Welzijnswerk Midden-Drenthe: Loket voor zorg- en dienstverlening: Maatschappelijk werk: Politie: Alarm:

0593-524037 0593-541333 0593-522262

0900-8844 112

Kopij voor de volgende BACO voor 15 mei 2014 inleveren op het adres: Weversstraat 32, 9411 NC BEILEN Per e-mail kan ook: anbobeilen@kpnmail.nl

9


Sarah Mode, Toelân 35, 8447 DZ HEERENVEEN, tel. 06-53177249

woensdag

9

april 2014

Modeshow!!! in “Het Karspelhuis” ANBO afdeling BEILEN Vanaf 14:00 show Aansluitend verkoop tot 16:00 uur

Nieuwe voorjaarscollectie!!! GRATIS KOFFIE MET GEBAK!! Betalen met bank of giro is mogelijk

10

1404 baco 2