Page 1

Inversions de la Generalitat durant la legislatura 2007-2010

Municipi

Tarragona

Comarca

Tarragonès

Població a 1 de gener de 2009

140.323

Percentatge de població respecte el total comarcal

habitants

56,6

%

Recursos destinats íntegrament al municipi (a 1 de setembre de 2010) Concepte Inversions directes, executada i compromesa

Import total 133.107.952 €

Transferències corrents a ens locals i entitats, per a funcionament

34.403.784 €

Transferències de capital a ens locals i entitats, per a obres

34.515.078 €

Recursos totals

202.026.814 €

Principals actuacions ACABADES al municipi ASC. Adequació de la residència per a gent gran Mare de Déu de la Mercè

18.691.951 €

SLT. Construcció del CAP Sant Salvador a Tarragona

3.528.136 €

EDU. Construcció de l'Institut Sant Salvador de Tarragona

5.781.399 €

ASC. Ajuts per a la inversió en equipaments socials (2007-2009)

3.250.000 €

EDU. Ampliació de l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona

5.599.813 €

MAH. Millora de la xarxa d'abastament de Tarragona

2.695.618 €

ASC. Ajuts per a la inversió en equipaments socials (2007-2009)

4.900.000 €

SLT. Ampliació del CAP Sant Pere i Sant Pau a Tarragona

2.298.458 €

GAP. Fons de cooperació local de Catalunya (2007-2010) - Consell Comarcal

3.819.387 €

SLT. Adequació de l'Hospital Joan XXIII a Tarragona

2.130.149 €

GAP. Fons de cooperació local de Catalunya (2007-2010)

3.651.697 €

ASC. Serveis socials bàsics (Contracte-programa 2009)

2.129.036 €

MAH. Obres per a la reutilització d'aigua de Tarragona i Vila-Seca

36.148.889 €

EDU. Construcció de l'Escola Tarragona de Tarragona

5.189.734 €

IRP. Construcció de la Comissaria de Mossos d'Esquadra

16.859.348 €

Principals actuacions EN CURS al municipi

EDU. Ampliació de l'Escola Riu Clar de Tarragona

3.475.732 €

PTO. Llei de barris (2005) - Campclar a Tarragona

7.496.072 €

MAH. Ajuts per a la millora d'infraestructures d'abastament i/o sanejament

2.620.690 €

EDU. Ampliació de l'Institut Vidal i Barraquer de Tarragona

6.441.357 €

ASC. Serveis socials bàsics (Contracte-programa 2010)

2.278.163 €

PTO. Llei de barris (2007) - Part Alta a Tarragona

6.093.400 €

MAH. Ajuts per a la millora d'infraestructures d'abastament i/o sanejament

2.124.425 €

SLT. Ampliació de l'Hospital Universitari Joan XXIII a Tarragona

5.700.412 €

GAP. Desplegament de la fibra òptica

1.976.171 €

Principals inversions supramunicipals ACABADES que inclouen el municipi PTO. Adequació d'estacions d'autobusos. Comarques de Tarragona

3.108.042 €

Principals inversions supramunicipals EN CURS que inclouen el municipi PTO. Conservació de carreteres de comarques de Lleida i Tarragona

Nota. Totes les dades d'inversions i subvencions són consultables al Sistema de Coneixement de les Actuacions al Territori (www.presidencia.intranet/SCAT)

2.445.672 €

tarragona  

Inversions directes, executada i compromesa 133.107.952 € Transferències corrents a ens locals i entitats, per a funcionament 34.403.784 € T...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you