Page 1

RI S EU

P

MJS

European Concil

Bâtiment Justus Lipsius Rue de la Loi 175 1048 Bruxelles

GENERACIÓ DE LA CRISI

PER UNA EUROPA D’OCUPACIÓ, DEMOCRÀCIA I ECOLOGIA


RISE UP

PER UNA EUROPA D’OCUPACIÓ, DEMOCRÀCIA I ECOLOGIA

La Joventut Europea suporta plenament el pes de la crisi econòmica. Som a la línia de front de l’atur i la precarietat laboral, així com de la progressiva privatització dels nostres sistemes d’atenció i benestar. Nosaltres, que ja patíem dificultats d’accés a l’habitatge, amb la conseqüent pèrdua d’autonomia, veient-nos obligats a viure amb els nostres pares.

- Fer pagar impostos als rics per tal d’augmentar els ingressos públics dels estats i garantir la despesa en benestar i educació, a més d’acabar amb l’evasió fiscal amb un impost de societats mínim europeu i elevats impostos de patrimoni.

Aquesta situació és la conseqüència directa de les polítiques d’austeritat i del desmantellament del nostre estat del benestar, imposats pels conservadors i liberals a Europa, privant-nos del nostre futur. Nosaltres diem amb firmesa que la prioritat a Europa és la lluita contra l’atur, la preservació d’un nivell alt de benestar i la baixada de les emisions de gasos d’efecte hivernacle. La democràcia i la voluntat de la ciutadania europea haurien de pesar més que les decisions del mercat, les agències de ràting i el món financer. Com a joves socialistes europeus, fem una crida al Consell Europeu i al Parlament Europeu a donar l’esquena a l’austeritat i a actuar immediatament a favor d’una Europa d’ocupació, ecologia i democràcia.

iriseup.eu

- Distribuir la responsabilitat en matèria de fiscalitat no només entre la pròpia ciutadania, sinó també entre els beneficis del capital, tot combatent l’evasió d’impostos. - Desactivar la bomba de rellotjeria de l’atur juvenil establint una garantia europea d’ocupació juvenil pels menors de 24 anys. Prohibició de les feines precàries i abolició dels contractes de pràctiques i/o d’aprenentatge gratuïts o mal pagats. - Més i millors llocs de treball reduint la jornada laboral. - Invertir massivament en estalvi energètic i energies renovables en un període de cinc anys per tal de crear milions de llocs de treball en la transició ecològica. - Protegir els treballadors d’Europa mitjançant un salari mínim europeu i mesures obligatòries a favor de la igualtat de salaris entre homes i dones.

I RISE UP: FIRMO LA PETICIÓ Jo m’alço per demanar al Consell Europeu que canviï les polítiques europees d’austeritat i que construeixi una Europa d’ocupació, democràcia i ecologia. Nom

Cognoms

Correu electrònic

Adreça

Telèfon

País

Firma:

- Assegurar la independència dels estats respecte els poders financers mitjançant préstecs directes del Banc Central Europeu enlloc d’enriquir inútilment bancs privats i carregar el pes a l’esquena de la ciutadania. - Crear una taxa financera del 0,1% per gravar les transaccions financeres internacionals i augmentar el pressupost europeu, a més de lluitar contra l’atur amb polítiques d’ocupació pública. - Fer més democràtica la UE posant en igualtat de condicions el Parlament Europeu, l’única institució escollida directament per la ciutadania europea, i els estats.

RISE UP: FIRMA LA PETICIÓ

MJS facebook.com/jsccatalunya @jsccatalunya

#riseup

facebook.com/generationriseup

iriseup.eu

riseup_jsc  
riseup_jsc