Page 1

NOTA DE PREMSA   Barcelona, 10 de juny de 2013  

La JSC reivindica marcar la casella per a 'Fins Socials' de la declaració de la Renda i  reclama la supressió de l'opció 'Església'    La JSC ‐ Joventut Socialista de Catalunya endega la campanya "SOLIDARITAT, NO CARITAT"  a favor de marcar la casella de la Renda 2013 destinada a 'Fins Socials'    Els joves socialistes llancen una campanya de discriminació positiva per la justícia social i la  igualtat per denunciar el tracte de favor escandalós que rep l'Església catòlica per part de  l'Estat    L'organització  juvenil  veu  urgent  separar  definitivament  política  i  religió  i  advocar  per  un  nou Pacte Nacional per la Laïcitat    La Joventut Socialista de Catalunya realitza una campanya reivindicativa a les xarxes a favor  de la casella de 'Fins Socials'. Segons el primer secretari de la JSC, Javier López, "aquest és  un  any  particularment  difícil  per  a  les  organitzacions  i  entitats  que  es  dediquen  a  la  solidaritat, l’acció social o la lluita contra les desigualtats, perquè la virulència de la crisi  ve  afectant  especialment  la  seva  capacitat  econòmica  des  de  fa  temps.  Marcar  aquesta  casella  de  'Fins  Socials'  pot  significar  la  supervivència  d’aquestes  associacions  que  garanteixen la cohesió social de la societat".    López posa èmfasi en la importància que "els diners de les devolucions de les declaracions  d’IRPF  que  marquin  aquesta  casella  anirien  destinades  a  contribuir  a  programes  d’acció  social,  de  cooperació  al  desenvolupament  i  de  medi  ambient  entre  d’altres  que  ara  mateix veuen impossibilitada la seva tasca per culpa de les retallades que fan els governs  del PP a l’Estat i de CiU a Catalunya".     Amb  aquesta  campanya  es  vol  fer  una  discriminació  positiva  a  favor  de  la  casella  de  Fins  Socials  i  es  vol  denunciar  que  l’Església  catòlica  ja  rep  entre  subvencions,  rendiments  patrimonials i exempcions de tributs més de 10.000 milions d’euros de les arques de l’Estat.  Segons el  líder dels joves  socialistes catalans, "un Estat que es  declara aconfessional  a la  seva  Constitució  no  pot  permetre  gastar‐se  més  de  10.000  milions  d’euros  en  mantenir  l’Església catòlica. Les ONG’s són les que en molts casos estan atenuant les conseqüències  de  la  crisi  a  la  societat  civil  i  ho  fan  sense  quasi  recursos  i  patint  particularment  les  retallades,  no  s'entén  com  part  dels  recursos  que  es  dediquen  a  subvencionar  l’Església  no es poden donar a aquestes entitats".    El  pressupost  del  2012  de  Cooperació  a  l’Estat  va  ser  del  54%  menys,  i  al  2013  serà  un  23’5% menys respecte al pressupost de l’any anterior. A Catalunya el pressupost va passar  de 49 milions de euros al 2010 a 9 milions de euros al 2012 i amb l’acomiadament del 50%  de la plantilla de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament.    

Página 1 de 2


NOTA DE PREMSA   Barcelona, 10 de juny de 2013  

La  JSC  vol  posar  de  relleu  que  en  un  futur  immediat  s’haurà  de  revisar  la  relació  entre  l’Estat i l’església mitjançant la derogació del Concordat i la redacció i posada en marxa d’un  Pacte Nacional de Laïcitat. "La JSC aposta per la laïcitat de l’Estat com a model de justícia  social  i  igualtat.  D’altra  banda  trobem  intolerable  que  l’església  es  permeti  entrar  al  debat públic polític, casos com el de la llei de l’avortament i la LOMCE són exponents de  la necessitat de separar definitivament política i religió", sentencia Javi López. 

Página 2 de 2

la-jsc-reivindica-marcar-la-casella-per-a-fins-socials-de-la-declaracio-de-la-renda-i-reclama-la-sup  
la-jsc-reivindica-marcar-la-casella-per-a-fins-socials-de-la-declaracio-de-la-renda-i-reclama-la-sup