Issuu on Google+

El que a vosaltres us avergonyeix a nosaltres ens enorgulleix #BesaiLluita Orgull 2013 Un 28 de juny de 1969, les revoltes de Stonewall a Greenwich Village de Nova York van  marcar el començament d’una lluita constant per el reconeixement dels drets civils de  les persones homosexuals. Mes de quatre dècades d’activisme malgrat que la  discriminació per raons d’orientació sexual ve de mes lluny.   Es molt comú escoltar expressions pejoratives entre els propis homosexuals vers l’orgull  LGTB. Afirmar que l’orgull no representa a totes les persones homosexuals per el colorit i  cert  caràcter  estrambòtic  que  caracteritza  aquest  acte  reivindicatiu  es  desconèixer  l’origen i naturalesa el Dia de l’Orgull LGTB.     No hi ha un dia del orgullo heterosexual perquè ser heterosexual mai ha estat penalitzat,  perseguit, jutjat o discriminat. Ningú esta orgullós de ser gai o lesbiana, això forma part  de la persona, però si s’ha d’esta orgullós de no amagar‐se ni sentir vergonya per això.   Malauradament  els  drets  civils  no  cauen  del  cel.  Aquells  homosexuals  i  lesbianes  més  característics del ambient han contribuït mes a la visibilitat de tot el col∙lectiu LGTB que  tots  els  homosexuals  “camuflats”  dintre  del  món  heterosexual.  La  famosa  frase  de  “no  sembles  gai/lesbiana”  es  molt  negativa  perquè  si  no  “sembles”  homosexual  automàticament  no  existeixes,  ni  tampoc  les  teves  necessitats  i  drets.      Més  que  mai,  l’Orgull LGTB i la visibilització es necessari un moment de retrocés en drets socials.    No  podem  baixar  la  guàrdia,  el  matrimoni  homosexual  es  només  el  primer  pas  per  la  normalització  i  visibilització  del  col∙lectiu  LGTB.  Recents  estudis  demostren  com  l’homofòbia segueix present en els instituts, molts joves pateixen un autèntic infern per  la  seva  condició  sexual.  La  situació  al  carrer  també  es  preocupant,  les  agressions  per  l’homofòbia  a  Catalunya  segueixen  sent  molt  elevades  y  els  problemes  a  la  feina  per  raons  de  orientació  sexual  o  identitat  de  gènere  son  presents  a  la  vida  de  moltes  persones.    No  hi  ha  solucions  màgiques  per  a  resoldre  aquests  problemes,  la  millor  eina  es  la  educació con la element de cohesió i educació. La clau per acabar amb la discriminació  per raons de gènere i orientació sexual és la educació en valors i treballar per a que les  noves generacions respectin la pluralitat i diversitat entenent aquesta premissa com un  principi bàsic de la convivència social. 


#BesaiLluita Orgull 2013

  Des  de  la  Joventut  Socialista  de  Catalunya  defensarem  sempre  Educació  per  a  la  Ciutadania. Una societat on el Ministre de l’Interior afirma que el matrimoni homosexual  no es natural perquè no “garanteix la supervivència de l’espècie humana” o al portaveu  de CiU al Congres aposta per donar als homosexual l’oportunitat de “tractar‐se” com si la  seva condició sexual fos una malaltia, demostra la necessitat immediata de lluitar contra  la  intolerància  de  figures  politiques  arcaiques.  Per  a  que  “politics”  com  aquests  es  perpetuïn potser es millor que el matrimoni homosexual no garanteixi la continuïtat de la  espècie humana.    Per totes aquestes raons creiem decididament que el més important és seguir avançant  en  reformes  legals  i  des  de  la  JSC  volem  que  Catalunya  tingui  aviat  una  Llei  per  a  l’eradicació de la lesbofòbia, l’homofòbia i la transfòbia al nostre país.    Volem  animar  a  tots  els  militants  de  l’organització  i  als  ciutadans  a  gaudir  del  dia  de  l’Orgull i a participar en les diferents manifestacions que s’organitzen en el territori. Per  últim recordar, fa 50 anys algunes veus afirmaven que la dona havia de quedar‐se a casa  perquè era “el normal”, fa 40 anys els negres eren inferiors als blancs segons els criteris  socials. Ara els mateixos que defensen l’exclusivitat de les relacions heterosexuals son els  mateixos  que  defensaven  la  superioritat  de  l’home  blanc  respecte  les  dones  i  la  raça  negre. Tornarem a guanya la batalla com hem fet sempre, amb la educació i les reformes  institucionals.   


el-que-a-vosaltres-us-avergonyeix-a-nosaltres-ens-enorgulleix-2