Page 1

Handleiding BTW vrijstelling onderwijs In de handleiding maken wij u wegwijs in de regelgeving met betrekking tot de BTW vrijstelling onderwijs. Onderwijs is vrijgesteld van de heffing van BTW. De BTW vrijstelling onderwijs geldt voor basisonderwijs, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs. De vrijstelling voor de BTW geldt ook als het onderwijs wordt uitgevoerd door een zelfstandige ondernemer in plaats van een onderwijsinstelling. Er hoeft dan geen BTW in rekening te worden gebracht over de te betalen vergoeding. Voor de vrijgestelde omzet hoeft geen BTW aangifte te worden gedaan. Keerzijde is dat de voorbelasting (de BTW op gemaakte kosten) niet in aftrek kan worden genomen.

Waarvoor geldt de BTW vrijstelling onderwijs? De BTW vrijstelling onderwijs geldt voor de volgende vormen van onderwijs: ● wettelijk geregeld onderwijs ● algemeen vormend onderwijs ● beroepsonderwijs ● kunstonderwijs ● bijlessen, tentamen- of examentraining ● examenafname Ook de met vrijgesteld onderwijs samenhangende levering van goederen en diensten is vrijgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verhuur en/of de verkoop van gebruikte (2e hands) schoolboeken.

Voor welke diensten geldt de BTW vrijstelling onderwijs? Een aantal diensten zijn in beginsel gewoon belast met BTW, maar hiervoor is het mogelijk om te kiezen voor BTW vrijgesteld verrichten. Het gaat dan om: ● niet-vakinhoudelijke huiswerk- en studiebegeleiding als dat verband houdt met het gewone leerproces op school ● remedial teaching, verzorgd door zelfstandig ondernemers in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs Voor bovenstaande cursussen geldt dat u ervoor mag kiezen om deze cursussen vrijgesteld van BTW te leveren. Op de voorwaarde dat u de betaalde BTW over inkoop en andere kosten die u heeft gemaakt niet aftrekt in uw BTW aangifte.

Onbelast uitlenen van personeel Tussen onderwijsinstellingen onderling komt het veelvuldig voor dat personeel wordt uitgeleend. Dit uitlenen van personeel kan vervelende consequenties hebben voor de BTW. Voor de heffing van BTW is uitlenen van personeel alleen niet belast indien het gaat om: ● uitlenen van wetenschappelijk personeel ● bevorderen van de arbeidsmobiliteit ● vervangen van personeel, dat voor vakbondswerk is uitgeleend ● uitlenen van personeel bij een fusie van onderwijsinstellingen Uitlenen van personeel kan zeer gecompliceerd zijn voor de BTW. Het is dan ook aan te raden dergelijke situaties te bespreken met uw BTW adviseur of voor te leggen aan de belastingdienst.

BTWplus.nl

Handleiding BTW vrijstelling onderwijs  

In deze handleiding maken we u wegwijs in de regels voor de btw vrijstelling in het onderwijs.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you