Page 1

Full de treball

OBJECTIU

ACTIVITAT 4.1

4

LINKS

Crear enllaços o links associats als objectes del nostre notebook que permetin incorporar diferents tipus de recursos, propis o d'internet.

Situa diferents objectes al teu Notebook i crea links associats amb pàgines web. Revisa les diferents possibilitats que t'ofereix la creació d'enllaços.

a)

Busca a internet una imatge de la teva escola o institut. Enganxala al teu Notebook i vincula-la amb la pàgina Web del centre.

b)

Localitza un document o arxiu específic de la teva àrea o nivell i enllaça'l a una imatge/objecte del teu Notebook.

c)

Localitza (Youtube) un vídeo específic de la teva àrea o nivell i vincula'l a una imatge/objecte.

Clica aquí per saber-ne més sobre Enllaços


Full de treball

OBJECTIU

4

LINKS

Crear enllaços o links associats als objectes del nostre notebook que permetin incorporar diferents tipus d'arxius (imatges, gràfics, documents, etc...).

ACTIVITAT

Situa diferents objectes al teu notebook i crea vincles amb arxius de tipus diversos. Revisa les possibilitats que t'ofereix aquesta modalitat de creació d'enllaços.

4.2

Localitza un arxiu de Word i estableix-hi un vincle amb un objecte al teu notebook Localitza un arxiu en format PDF i enllaça'l amb un objecte al teu notebook Localitza un Powerpoint i estableix-hi un vincle amb un objecte al teu notebook rdar algun Intenta gua adjunt al a m o c iu x ar ok teu notebo

Localitza un arxiu d'Excel i enllaça'l amb un objecte al teu notebook

Clica aquí per saber-ne més sobre Enllaços


Full de treball

OBJECTIU

ACTIVITAT

4

LINKS

Crear vincles o links associats als objectes del nostre notebook que permetin incorporar continguts de la xarxa, especialment recursos multimèdia.

Situa diferents objectes al teu notebook i crea vincles amb pàgines web que continguin animacions o vídeos atractius que permetin millorar les explicacions.

4.3

http://www.portalplanetasedna.com.ar/flash_educativos.htm

http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/flash.htm Trobaràs aquestes animacions cercant amb Google "animacions educatives"

Clica aquí per saber-ne més sobre Enllaços

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/sitio/index.cgi? wid_seccion=16&wid_item=257

http://sites.google.com/site/ensenandohistoriayubuntu/animaciones-flash-educativas http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/Animaciones/Indice_anim.htm http://entizado.com/2008/09/29/animaciones-flash-descargar-y-usar-en-la-pizarra-digital/

http://recursostic-cole.blogspot.com/2007/02/animaciones-e-infografas-flash.html

Full de treball 4  
Full de treball 4  

Guia de treball per a l'aprenentatge de les funcions principals del Notebook d'Smart.

Advertisement