Page 1

Escola de Pais A AUTOESTIMA


A autoestima Concepto que temos da nosa valía valía.. Baséase en todos os pensamentos, sentimentos, sensacións e experiencias que sobre nós mesmos recollemos durante a nosa vida.


A autoestima e o autoconcepto Ter un autoconcepto e unha autoestima positivos ĂŠ de maior importancia para a vida persoal, profesional e social. social.


Pautas para que a persoa sexa o mellor amigo de si mesmo: Aceptación (identificar e aceptar as nosas cualidades e defectos) Axuda (planear obxectivos reais) Tempo (sacar tempo para estar sos cos nosos pensamentos e sentimentos) Credibilidade (facer o que nos fai sentir felices e satisfeitos) Ánimos (tomar unha actitude de “podo facelo”) Respeto (estar orgullosos de quen somos) Aprecio (premiarse polos logros) Amor (aprender a querernos)


Características da autoestima Actitudes Positivas    

Está orgulloso dos seus actos. Actúa con independencia. Asume responsabilidades. Acepta frustracións. Acepta novos retos. Síntese capaz de influír sobre outros. Amosa emocións e sentimentos.


Características da autoestima Actitudes Negativas    

Evita situacións que lle provocan ansiedade. Despreza os seus dotes naturais. Sente que os demais non o valoran. Vota a culpa aos demais. Déixase influír con facilidade. Ponse á defensiva e frústrase facilmente. Síntese impotente. Ten estreiteza de sentimentos.


Construcción da autoestima As persoas máis cercanas afectivamente ao individuo (pais, familiares, amigos…), e os seus sentimentos e expectativas, son as que máis inflúen e potencian/dificultan a autoestima.


Construcci贸n da autoestima Formas err贸neas   

Alabar continuamente por sistema. Non culpabilizalos nunca de nada. Non cuestionar nin criticar nunca o que din ou fan. Rebaixar os ideais de vida. Rebaixar as esixencias.


Construcci贸n da autoestima A autoestima f贸rmase cultivando o esforzo e os valores. valores.


A autoestima como motor do comportamento A autoestima infl煤e en: como se sinte como pensa, aprende e crea como se valora como se relaciona cos demais como se comporta Polo tanto, p贸dese afirmar que a motivaci贸n e o rendemento acad茅mico vense estreitamente influenciados pola maior ou menor autoestima.


A autoestima na adolescencia Nos adolescentes aumenta considerablemente a necesidade de autoestima; pois ĂŠ cando a persoa precisa facerse cunha identidade firme. firme.


A autoestima na adolescencia A autoestima pode desenvolverse axeitadamente cando os adolescentes experimentan positivamente os seguintes aspectos: Vinculación (establecemento de vínculos importantes) Singularidade (nas cualidades ou atributos da persoa) Poder (dispoñibilidade de medios, oportunidades ou capacidade para modificar as circunstancias)

Modelos ou pautas (puntos de referencia que lle serven para establecer valores, obxectivos, modais…)


As imaxes que aparecen nesta presentaci贸n foron obtidas de Internet. Se algunha persoa considera que os seus dereitos foron vulnerados pido que o faga saber para poder ser retirada a imaxe. Esta presentaci贸n ten un uso exclusivamente educativo.

A Autoestima  

A autoestima.

Advertisement