Page 1

vol.


Nota d’autor


4

Índex alfabètic


Bossa de paper

8

10

Full de factura

54

56

Caixa rectangular

12

14

Flyer publicitàri

58

60

Caixa quadrada

16

18

Paper de carta

62

64

Caixa per mocadors

20

22

Paper de notes

66

68

Carpeta

24

26

Samarreta d’empresa

70

72

Davanal d’empresa

30

32

Segell amb logotip

74

-

Etiqueta bossa petita

34

36

Segell amb adreça web

76

-

Etiqueta bossa gran

38

40

Sobre de carta

78

80

Etiqueta caixa

42

44

Tarja personalitzada

82

84

Etiqueta per formats alternatius

46

48

Website

86

86

Full de reserva

50

52

Newsletter

90

-

Quadre resum

92

-

Notes

96

-

107

-

Documents digitals

Característiques Maqueta i reticulació


6

Ă?ndex per seccions

Papereria

Carpeta

24

26

Full de reserva

50

52

Full de factura

54

56

Paper de carta

62

64

Paper de notes

66

68

Segell amb logotip

74

-

Segell amb adreça web 76

-

Sobre de carta

78

80

Tarja personalitzada

82

84


Packaging

Publicitat

Bossa de paper

8

10

Flyer publicitàri

58

60

Caixa rectangular

12

14

Website

86

86

Caixa quadrada

16

18

Newsletter

90

-

Caixa per mocadors

20

22

Etiqueta bossa petita

34

36

Etiqueta bossa gran

38

40

Etiqueta caixa

42

44

Davantal d’empresa

30

32

Etiqueta formats alternatius

46

48

Samarreta d’emrpesa

70

72

Identitat

Característiques Maqueta i reticulació


8 Bossa de paper

Dimensions

270 x 367 x 118 mm

Material

Paper craft

Color

Marró

Gramatge

120 gr/m2

Lloc d’adquisició

Pressupost aproximat

Observacions

Bossa no impresa. Logotip segellat.


10 Maqueta i reticulaci贸 de la bossa de paper


12 Caixa rectangular

Dimensions

198 x 144 x 46 mm

Material

Cartró

Color

Marró

Gramatge

400 gr/m2 (aprox)

Lloc d’adquisició

www.selfpackaging.es

Pressupost aproximat

0,48 €/u per comandes superiors a 1000 unitats (iva inclòs)

Observacions

Ref. 2213-s Caixa no impresa. Logotip segellat.


14 Maqueta i reticulaci贸 de la caixa rectangular


16 Caixa quadrada

Dimensions

230 x 227 x 39 mm

Material

Cartró

Color

Marró

Gramatge

280 gr/m2 (aprox)

Lloc d’adquisició

www.selfpackaging.es

Pressupost aproximat

0,90 €/u per comandes superiors a 1000 unitats (iva inclòs)

Observacions

Ref 2263-s Caixa no impresa. Logotip segellat.


18 Maqueta i reticulaci贸 de la caixa quadrada


20 Caixa per mocadors

Dimensions

125 x 130 x 35 mm

Material

Cartró

Color

Marró

Gramatge

280 gr/m2 (aprox)

Lloc d’adquisició

www.selfpackaging.es

Pressupost aproximat

0,31 €/u per comandes superiors a 1000 unitats (iva inclòs)

Observacions

Ref. 2212-xs Caixa no impresa. Logotip segellat.


22 Maqueta i reticulaci贸 de la caixa per mocadors


24 Carpeta

Dimensions

236 x 314 mm

Material

Cartró

Color

Marró

Gramatge

320 gr/m2 (aprox)

Lloc d’adquisició

Qualsevol llibreria

Pressupost aproximat

0,10 cèntims/unitat (aprox)

Observacions

Subcarpeta tradicional de color marró. Carpeta no impresa. Logotip segellat.


26 Maqueta i reticulaci贸 de la carpeta


28 Maqueta i reticulaci贸 de la carpeta


29


30 Davantal d’empresa

Dimensions

Talla única

Material

Tela / Vinil

Color

Negre / Blanc

Gramatge

Lloc d’adquisició

Impressió a qualsevol lloc on facin impressió amb vinil

Pressupost aproximat

20 €/u

Observacions

Impressió en vinil o serigrafia. Utilitzar tinta blanca.


32 Maqueta i reticulació del davantal d’empresa


1,5 x

x

1,5 x

x


34 Etiqueta per bossa petita

Dimensions

70 x 94 mm

Material

Paper

Color

Blanc

Gramatge

240 gr/m2

Lloc d’adquisició

Casa / Copisteria / Imprempta

Pressupost aproximat

Observacions


36 Maqueta i reticulació de l’etiqueta per bossa petita


38 Etiqueta per bossa gran

Dimensions

115 x 115 mm

Material

Paper

Color

Blanc

Gramatge

240 gr/m2

Lloc d’adquisició

Casa / Copisteria / Imprempta

Pressupost aproximat

Observacions


40 Maqueta i reticulació de l’etiqueta per bossa petita


42 Etiqueta per caixa

Dimensions

DinA6

Material

Paper

Color

Blanc

Gramatge

80 gr/m2

Lloc d’adquisició

Casa / Copisteria / Imprempta

Pressupost aproximat

Observacions


44 Maqueta i reticulació de l’etiqueta per caixa


46 Etiqueta per formats alternatius

Dimensions

200 x 35 mm

Material

Paper

Color

Blanc

Gramatge

120 gr/m2

Lloc d’adquisició

Casa / Copisteria / Imprempta

Pressupost aproximat

Observacions

Impressió a dues cares. Manipulats: plegat al centre i forat truquelat.


48 Maqueta i reticulació de l’etiqueta per formats alternatius


50 Full de reserva

Dimensions

DinA4

Material

Paper

Color

Gris

Gramatge

80 gr/m2

Lloc d’adquisició

Casa / Copisteria / Imprempta

Pressupost aproximat

Observacions


FULL DE RESERVA

número de reserva

data

Can Fusteret, 08480 L’Ametlla del Vallès tel. 931 033 033 - 669 334 66 2 www.aventurina.cat

informació del cen tre inte ressat

centre

dni / isbn

adreça

reserva

adreça electrònica

telèfon de contact e

professor contacta nt

Raó social

data

lloc

places participant s

acompanyant s

activitat

horari

preu per participant

curs

total

IVA 10%

+ total

bestreta

condicions general s

La signatura del contracte o el pagament de la bestr eta pressuposa el coneixement i acceptació de les següents condicions:

1. La instal·lació quedarà r eservada quan es rebi l’import de la best reta juntament amb aquest full degudament signat abans de la data límit del pagament. Per fer efectiu l’import de la best reta cal que ho feu mitjançant ingrés o transferència INDICANT EL NÚMERO DE RESERV A a: 320 0002 41 1433256413

2. En cas de no abonar la bestr eta, la casa no garanteix la disponibilitat de la data r eservada, podent, previ avís, fe r-ne ús oferint la possibilitat de canvi de data . En cas d’anul·lació de l’estada per part del grup contractant la bestr eta no serà retornada.

3. El grup es compr omet a respectar les normatives de la casa. El responsable del grup es compr omet a abonar qualsevol desperfecte ocasionat a la instal·lació o als seus voltants, i a deixar -la en les mateixes condicions que fou tr obada.

4. En cas de malaltia o accident, els serveis mèdics, els medicaments i les r esponsabilitats legals aniran a càrrec del grup contractant .

5. Si per causes de força major la casa de colònies no pogués ser ocupada els dies indicats en el contracte, ens comp rometem a fer els possibles per aconseguir una instal·lació en condicions similars.

6. Les dades d’aquest contracte passaran a la base de dades d’ Aventurina SCP per a la notificació de futures promocions o serveis. Aventurina es compr omet a notificar qualsevol ús comer cial que en pugui fer de les mateixes, així com també dona dr et a modificar, consular o anul·lar les mateixes comunicant-ho a A venturina (info@aventurina.com) segons la llei de p rotecció de dades .

signatura del r esponsable i segell de l’entitat o escol a


52 Reticulaci贸 del full de reserva


FULL DE RESERVA

número de reserva

195 data

Can Fusteret, 08480 L’Ametlla del Vallès tel. 931 033 033 - 669 334 66 2

16/01/2014

www.aventurina.cat

informació del cen tre inte ressat

centre

dni / isbn

Col·legi Viaro

A-08317877

adreça

Av. Alcalde Barnils nº2, Sant Cugat del V allès - 08174 Barcelon a

reserva

adreça electrònica

telèfon de contact e

ceip-enric-casassas@xtec.ca t

931 033 03 3

professor contacta nt

Raó social

Pau Pol

Ampa Enric Casassas

data

lloc

activitat

horari

14/03/2014

Can Fusteret

a concretar

tot el di a1

places participant s

acompanyant s

51

41

preu per participant

curs

er i 2on

total

2€

612,00€ IVA 10%

+

61,20€

total

273,20€ bestreta

201,96€ condicions general s

La signatura del contracte o el pagament de la bestr eta pressuposa el coneixement i acceptació de les següents condicions:

1. La instal·lació quedarà r eservada quan es rebi l’import de la best reta juntament amb aquest full degudament signat abans de la data límit del pagament. Per fer efectiu l’import de la best reta cal que ho feu mitjançant ingrés o transferència INDICANT EL NÚMERO DE RESERV A a: 320 0002 41 1433256413

2. En cas de no abonar la bestr eta, la casa no garanteix la disponibilitat de la data r eservada, podent, previ avís, fe r-ne ús oferint la possibilitat de canvi de data . En cas d’anul·lació de l’estada per part del grup contractant la bestr eta no serà retornada.

3. El grup es compr omet a respectar les normatives de la casa. El responsable del grup es compr omet a abonar qualsevol desperfecte ocasionat a la instal·lació o als seus voltants, i a deixar -la en les mateixes condicions que fou tr obada.

4. En cas de malaltia o accident, els serveis mèdics, els medicaments i les r esponsabilitats legals aniran a càrrec del grup contractant .

5. Si per causes de força major la casa de colònies no pogués ser ocupada els dies indicats en el contracte, ens comp rometem a fer els possibles per aconseguir una instal·lació en condicions similars.

6. Les dades d’aquest contracte passaran a la base de dades d’ Aventurina SCP per a la notificació de futures promocions o serveis. Aventurina es compr omet a notificar qualsevol ús comer cial que en pugui fer de les mateixes, així com també dona dr et a modificar, consular o anul·lar les mateixes comunicant-ho a A venturina (info@aventurina.com) segons la llei de p rotecció de dades .

signatura del r esponsable i segell de l’entitat o escol a


54 Full de factura

Dimensions

DinA4

Material

Paper

Color

Gris

Gramatge

80 gr/m2

Lloc d’adquisició

Casa / Copisteria / Imprempta

Pressupost aproximat

Observacions


FACTURA

número de factur a

data de facturaci ó

Can Fusteret, 08480 L’Ametlla del Vallès tel. 931 033 033 - 669 334 66 2 www.aventurina.cat

remitent

nom

dni / isb n

Maria Busquets Burguera

43402141 Z

adreça

Can Fusteret, l’Ametlla del vallès - 08480 Barcelon a adreça electrònica

destinatar i

telèfon de contact e

info@aventurina.co m

931 033 03 3

nom

dni / isb n

adreça

descripci ó

quantitat

preu per unita t

import

subtotal

irpf 21%

iva 10%

+ total

bestreta

total

Facin l’ingrés al númer o de compte 3025 0002 41 143325641 3 fent constar el númer o de factura. Gràcies.

total a paga r


56 Mostra i reticulaci贸 del full de factura


FACTURA

número de factur a

M-14-000 1 data de facturaci ó

Can Fusteret, 08480 L’Ametlla del Vallès tel. 931 033 033 - 669 334 66 2

16/01/2014

www.aventurina.cat

remitent

nom

dni / isb n

Maria Busquets Burguera

43402141 Z

adreça

Can Fusteret, l’Ametlla del vallès - 08480 Barcelon a adreça electrònica

destinatar i

telèfon de contact e

info@aventurina.co m

931 033 03 3

nom

dni / isb n

Col·legi Viaro

A-08317877

adreça

Av. Alcalde Barnils nº2, Sant Cugat del V allès - 08174 Barcelona

descripci ó

quantitat

preu per unita t

Sortida dels alumnes de 6è a Can Fusteret el dia 15/01/201 4

98

12,54€

import

1.228,92 €

subtotal

1.228,92 € irpf 21%

-

258,07€

iva 10%

+

122,89€

total

1.093,74 € bestreta

total

460,00€

total a paga r

633,74€

Facin l’ingrés al númer o de compte 3025 0002 41 143325641 3 fent constar el númer o de factura. Gràcies.


58 Flyier publicitari

Dimensions

117 x 175

Material

Paper

Color

Blanc

Gramatge

280 gr/m2

Lloc d’adquisició

Copisteria / Imprempta

Pressupost aproximat

Observacions

Impressió a dues cares; la fotogràfica amb quatricromia, la informativa amb tintes planes


ABRIL 2014

L’ofici del vidr e, fins fa poc era a l’abast de poca gent, ja que les exigències tècniques no per metien la seva fàcil difusió; però això, amb els avanços tècnics i científics actuals, ha canviat i ara es possible, de moment en la tècnica de Fusing o vitrofusio, portar -ho a terme. No cal dir que A venturina està tr eballant en l’actualitat, a adaptar totes les altres tècniques del vidr e, per tal de difondre l’ofici del vidre en totes les seves modalitats. Aventurina, per aconseguir tot això treballa estretam ent amb els millors mestres artesans del país, ja que ells son la font de saviesa de l’ofici del vidre.

L’ofici del vidr e, fins fa poc era a l’abast de poca gent, ja que les exigències tècniques no per metien la seva fàcil difusió; però això, amb els avanços tècnics i científics actuals, ha canviat i ara es possible, de moment en la tècnica de Fusing o vitrofusio, portar -ho a terme. No cal dir que A venturina està tr eballant en l’actualitat, a adaptar totes les altres tècniques del vidr e, per tal de difondre l’ofici del vidre en totes les seves modalitats. Aventurina, per aconseguir tot això treballa estretam ent amb els millors mestres artesans del país, ja que ells son la font de saviesa de l’ofici del vidre.

Entra a www.aventurina.cat i informa’t.


60 Maqueta i reticulació del flyier publicitàri


ABRIL 2014

L’ofici del vidr e, fins fa poc era a l’abast de poca gent, ja que les exigències tècniques no per metien la seva fàcil difusió; però això, amb els avanços tècnics i científics actuals, ha canviat i ara es possible, de moment en la tècnica de Fusing o vitrofusio, portar -ho a terme. No cal dir que A venturina està tr eballant en l’actualitat, a adaptar totes les altres tècniques del vidr e, per tal de difondre l’ofici del vidre en totes les seves modalitats. Aventurina, per aconseguir tot això treballa estretam ent amb els millors mestres artesans del país, ja que ells son la font de saviesa de l’ofici del vidre.

L’ofici del vidr e, fins fa poc era a l’abast de poca gent, ja que les exigències tècniques no per metien la seva fàcil difusió; però això, amb els avanços tècnics i científics actuals, ha canviat i ara es possible, de moment en la tècnica de Fusing o vitrofusio, portar -ho a terme. No cal dir que A venturina està tr eballant en l’actualitat, a adaptar totes les altres tècniques del vidr e, per tal de difondre l’ofici del vidre en totes les seves modalitats. Aventurina, per aconseguir tot això treballa estretam ent amb els millors mestres artesans del país, ja que ells son la font de saviesa de l’ofici del vidre.

Entra a www.aventurina.cat i informa’t.


62 Paper de carta

Dimensions

DinA4

Material

Paper

Color

Blanc

Gramatge

80 gr/m2

Lloc d’adquisició

Casa / Copisteria / Imprempta

Pressupost aproximat

Observacions


MARÇ 2014

Can Fusteret, 08480 L’Ametlla del Vallès tel. 931 033 033 - 669 334 662 www.aventurina.cat

Nom i cognoms de la persona firmant Càrrec dins de l’empr esa


64 Maqueta i reticulaci贸 del paper de carta


MARÇ 2014

Can Fusteret, 08480 L’Ametlla del Vallès tel. 931 033 033 - 669 334 662 www.aventurina.cat

Nom del destinatàri C/ Adreça del destinatàri 105, 08530 la Garrig a Barcelona (SP AIN)

Benvolguts senyors, Es un hecho establecido hace demasiado tiempo que un lector se distraerá con el contenido del texto de un sitio mientras que mira su diseño. El punto de usar Lorem Ipsum es que tiene una distribución más o menos normal de las letras, al contrario de usar textos como por ejemplo "Contenido aquí, contenido aquí". Estos textos hacen parecerlo un español que se puede leer . Muchos paquetes de autoedición y editores de páginas web usan el Lorem Ipsum como su texto por defecto, y al hacer una búsqueda de "Lorem Ipsum" va a dar por resultado muchos sitios web que usan este texto si se encuentran en estado de desarrollo. Muchas versiones han evolucionado a través de los años, algunas veces por accidente, otras veces a propósito (por ejemplo insertándole humor y cosas por el estilo). Cordialment,

Nom i cognoms de la persona firmant Càrrec dins de l’empr esa


66 Paper de notes

Dimensions

DinA4

Material

Paper

Color

Blanc

Gramatge

80 gr/m2

Lloc d’adquisició

Casa / Copisteria / Imprempta

Pressupost aproximat

Observacions

Possibilitat de fer una llibreta de notes amb molts papers de notes impresos i encolats per la part superior.


68 Maqueta i reticulaci贸 del paper de notes


70 Samarreta d’empresa

Dimensions

S/M/L

Material

Tela de cotó

Color

Negre

Gramatge

Lloc d’adquisició

Esborrany la Garriga

Pressupost aproximat

20 €/u aproximadament

Observacions


72 Maqueta i reticulació de la samarreta d’empresa


x x


74 Segell amb logotip

Dimensions

ample de 55 mm

Material

Goma i mànec de fusta

Color

Gramatge

Lloc d’adquisició

Grup Casabella Granollers

Pressupost aproximat

15 €/u aproximadament (iva inclòs)

Observacions

El preu varia considerablement segons les proporcions del segell. Els segells pateixen desgast amb el temps i ús constant, es recomana canviar els segells amb una freqüència de 2 o 3 anys.


76 Segell amb adreça web

Dimensions

ample de 55 mm

Material

Goma i mànec de fusta

Color

Gramatge

Lloc d’adquisició

Grup Casabella Granollers

Pressupost aproximat

13 €/u aproximadament (iva inclòs)

Observacions

Els segells pateixen desgast amb el temps i ús constant, es recomana canviar els segells amb una freqüència de 2 o 3 anys.


78 Sobre de carta

Dimensions

Sobre nº10

Material

Paper

Color

Blanc / Gris

Gramatge

Estándar

Lloc d’adquisició

Pressupost aproximat

Observacions


www.aventurina.cat

Can Fusteret, 08480 L’Ametlla del Vallès tel. 931 033 033 - 669 334 662

MARÇ 2014

Nom del destinatari C/ Adreça del destinatari, codi postal i població Barcelona (SPAIN)


80 Reticulaci贸 del sobre de carta


www.aventurina.cat

Can Fusteret, 08480 L’Ametlla del Vallès tel. 931 033 033 - 669 334 662

MARÇ 2014

Nom del destinatari C/ Adreça del destinatari, codi postal i població Barcelona (SPAIN)


82 Tarja personalitzada

Dimensions

54 x 54 mm

Material

Paper

Color

Blanc

Gramatge

240 gr/m2

Lloc d’adquisició

Copisteria / imprempta

Pressupost aproximat

Observacions

Impressió a dues cares


Ferran Picornell telèfon de contacte // dreça electrònica www.aventurina.com


84 Maqueta tarja personalitzada

ornel lectrònica n Pic reça e Ferra // te d ontac turina.com c e d n telèfon w.ave

telèfo

n de

Ferr a conta n Picorn el cte / /d w.av entur reça elec ina.c trònic om a

Ferran Picornel telèfon de contacte // dreça electrònica w.aventurina.com

Ferran Picornel telèfon de contacte // dreça electrònica w.aventurina.com

Ferran Picornel telèfon de contacte // dreça electrònica w.aventurina.com


Ferran Picornel telèfon de contacte // dreça electrònica w.aventurina.com


86 Website en ordinadors

Dimensions

950 x (?) px

Material

html, css, javascript

Color

RGB

Gramatge

Lloc d’adquisició

Pressupost aproximat

Observacions

La llargada de la website dependrà del nombre de div’s amb exemples que es col·loquin a l’apartat de material. El website es construeix amb una retícula modular de 100 x 100 px.


88 Website en suports alternatius

Dimensions

320 x (?) px

Material

html, css, javascript

Color

RGB

Gramatge

Lloc d’adquisició

Pressupost aproximat

Observacions

L’estructura del website està pensat per readaptar-se al format del dispositiu.


90 Newsletter

Dimensions

600 x 900 px

Material

html, css

Color

RGB

Gramatge

Lloc d’adquisició

Pressupost aproximat

Observacions


92 Quadre resum

paper

paper craf

cartró

tela

80* g/m2

120* g/m2

240* g/m2

Bossa paper

Caixa resctangular

Caixa quadrada

Caixa per mocadors

Carpeta

Davantal d’empresa

Etiqueta bossa petita

Etiqueta bossa gran

Etiqueta caixa

Etiqueta for. alternatiu

Full de reserva

Full de factura

* Els gramatges expressats a la taula són aproximats. ** El preu per unitat es calcula a partir de comandes superiors a 1000 unitats, el preu de les comandes inferiors es veurà alterat.

280* g/m2

>400* g/m2


Marró

Gris

Blanc

Negre

Dimensions (mm)

Lloc d’adquisició

270 x 367 x 118

Preu per unitat**

0,05 cèntims/unitat

198 x 144 x 46

www.selfpackaging.es

0,48 €/unitat

230 x 227 x 39

www.selfpackaging.es

0,90 €/unitat

125 x 130 x 35

www.selfpackaging.es

0,31 €/unitat

236 x 314

Qualsevol llibreria

0,10 €/unitat

Talla única

Esborrany la Garriga

20 €/unitat

70 x 94

Casa / copisteria / imprempta

115 x 115

Casa / copisteria / imprempta

DinA6

Casa / copisteria / imprempta

200 x 35

Casa / copisteria / imprempta

DinA4

Casa / copisteria / imprempta

DinA4

Casa / copisteria / imprempta


94 Quadre resum

paper

paper craf

cartró

tela

80* g/m2

120* g/m2

240* g/m2

Flyier publicitàri

Paper de carta

Paper de notes

Samarreta d’empresa

Segell amb logotip

Segell amb pàgina web

Sobre

Tarja personalitzada

Website

* Els gramatges expressats a la taula són aproximats. ** El preu per unitat es calcula a partir de comandes superiors a 1000 unitats, el preu de les comandes inferiors es veurà alterat.

280* g/m2

>400* g/m2


Marró

Gris

Blanc

Negre

Dimensions (mm)

Lloc d’adquisició

Preu per unitat**

117 x 175

Imprempta

0,05 €/unitat

S/M/L

Esborrany la Garriga

20 €/unitat

ample de 35 mm

Grup Casabella Granollers

15 €/unitat

ample de 35 mm

Grup Casabella Granollers

13 €/unitat

DinA4

DinA4

Sobre nº10

54 x 54

Copisteria / Imprempta


96


NOTES


98


100


102


104


106


107


108

Manual tècnic de marca - Aventurina  
Manual tècnic de marca - Aventurina  
Advertisement